Kyrkoherde Olaus Olai Moræus

public profile

您也姓Olai Moræus吗?

考证Olai Moræus氏源流

Kyrkoherde Olaus Olai Moræus的个人主页

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Kyrkoherde Olaus Olai Moræus

别名字号 "Olof Olofsson"
生日 (63)
出生地 Säter, Sweden
逝世 1693年11月26日 (63)
Grytnäs (W)
葬于 Sweden
直接亲属

Kyrkoherde Olaus Joannis MoræusMalin Mattsdotter之子
Margareta Blackstadia的丈夫
Kyrkoherde Olaus MoræusAnna Moræus之父
Elisabet MoræaChristina Moræus的兄弟

Occupation: Kyrkoherde
管理员 Christer Lyrholm
最近更新

About Kyrkoherde Olaus Olai Moræus

Grytnäs och Avesta

Kyrkoherdar

Olaus Olai Moræus. Född i Säther 1630. Son af föregående. Redan i Westerås så kommen i studier, att han 1647 med nytta kunde afgå till Upsala acad. Kallades af sin fader till medhjelpare och pwgdes 5 Oct. 1653. Domprostens Adj. eller UnderCapellan wid Domkyrkan 1656 och intog det öfre rummet 1661. Af Consist:i icke så rediga prot. 1659 i Mars synes han för en ringa förseelse blifwit nog hårdt straffad. Han hade med sin hustru och M. Jacob Terseri hustru warit på ett bröllop i staden, der en twist upprört deras sinnen. Då de följdes åt hem, "stötte de ihop med hwarandra och Herr Olofs hustru kallade M. Jacobs hustru en Tispa. Han sköt henne undan utur wägen, men hon slog honom i ansigtet en blånad. Sent.: Herr Olof sitter 2 dagar i proban, priveras på någon tid och gifwer M. Jacobs hustru en revocationsskrift för oqwädinsordet." Man skulle tänka, att fruarna mest förgått sig. Mannen war likwäl en älskad prest, så att 1667 "inkommo flere Rådmän i Capitlet och intercederade för honom till promotion. Resp.: Det war godt, att de wille honom wäl; men han hade sin swåger i Capitlet. Fadren hade ock 3 gånger intercederat för honom, det war allt nog utan otidigt löpande, som war straffwärdt." Då han sjelf 1671 påminte om lofwad befordran, anförde han ock sitt arbete wid slottet med fångarne, "som han besökt med predikan och tröst i deras wedermöda", tilläggande, att "han anwändt sitt pund inför sina förmän i Domcapitlet och sökt höfligen och täckeligen gå dem tillhanda." Kyrkoherde i Tillberga s. år och efterträdde här sin fader 1679. Tilltr. 1680. Synes icke uppnått hans anseende. Död 26 Nov. 1693. Begrofs 30 Dec.

Gift 1658 med Margareta Blackstadius, Prostens wid Kopparberget dotter och enka efter Lectorn i Westerås Mag. Lars Pontelius, död i Thorsång 1712, 78 år gammal. Af barnen äro kände: Olof, Kyrkoh. i Fleckebo; Magdalena, g. m. David Österberg, Bruksprest i Eskilstuna, och troligen med G. Elfström, Commin. i Folkerna; Anna, g. m. N. Swilling, Pastor i Säby.
(www.zenker.se, Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen.)

查看全部

Kyrkoherde Olaus Olai Moræus的年谱

1630
1630年
Säter, Sweden
1666
1666年6月18日
36岁
Västerås, Västmanland, Sweden
1693
1693年11月26日
63岁
Grytnäs (W)
1693年12月30日
63岁
Sweden
????