Laurentius Andreæ Cuprifalander

public profile

Is your surname Andreæ Cuprifalander?

Research the Andreæ Cuprifalander family

Laurentius Andreæ Cuprifalander's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Laurentius Andreæ Cuprifalander

Also Known As: "Lars Andersson", "Cuprifalander", "Lars Andreasson Fahlander"
Birthdate: (85)
Birthplace: Stora Kopparberg, Dalarna, Sweden
Death: between February 6, 1665 and April 22, 1665 (81-89)
Malung, Dalarna, Sweden
Immediate Family:

Son of Anders Persson and NN
Husband of NN Vallensdotter and NN
Father of Andreas Laurentii Fahlander; Brita Larsdotter Fahlander; Johannes Larsson Fahlander; Hans Larsson Fahlander; Gabriel Larsson Fahlander and 1 other

Occupation: Präst, kyrkoherde i Malung 1624-1665, Kyrkoherde i Malung
Managed by: Private User
Last Updated:

About Laurentius Andreæ Cuprifalander

mff Laurentius Andre (Lars) Fahlander (Andersson). Född 1580 i Falan, Stora Kopparberg (W). Död 1665-02-06 i Malung (W). Kyrkoherde.

3150 Laurentius Andreae Fahlander, född 1580 i Falan, Stora Kopparberget, död 1665-02-06 i Malung. Kyrkoherde i Malung. [ Far 6300 ] [ Maka 3151 ] [ Dotter 1575 ]

"Född på St. Kopparberget o. 1580, död som kyrkoherde i Malung 1665 6.2/22.4, son av skräddaren Anders Persson på Falan. Släktnamnet Phalander är taget efter födelseplatsen. Troligen har han gått i Västerås skola och möjligen var det han, som ligger i Upsala 1599 ff. 1606-12-20 inskrivs han i Wittenberg och är 1608-03-05 respondent i Rostock. Efter återkomsten samma år blir han prästvigd och kaplan på St. Kopparberget, där han blir kvar till 1624, då han från pingsttiden (d.å. 16/5) är utnämnd kyrkoherde i Malung med tillträde så snart socknen betalt böterna för fördrivandet av företr. Han hade föregående år 10/6 vid kaplansmötet i Stora Tuna uppsats på 3:e rummet till kyrkoherde i Möklinta, men vid prästmötet i Arboga 17/9 samma år icke blivit vald. Tydligen trivdes han mindre väl i Malung, varför han både 1629-09-04 och 1632-10-24 begärde förflyttning. När han 1633-09-07 sattes på 3:e rummet till Nora, blev han dock inte vald, resignerade och stannade i Malung till sin död, då stiftets senior. Eftersom han de senare åren på grund av ålder var oförmögen att sköta tjänsten, hade han 1663-03-11 fått sin son Anders till hjälp med löfte om att denne skulle få efterträda honom. Sista tiden var han sängliggande. Vid pm 1622 höll han 1:a lat. orationen, var 1628 2:e resp. och höll 1634 2:a sv. orationen. -Han kallas 1639 v praepositus i Västra Dalarna och blir före 1642 ord. pastor i Bärke kontrakt, som omfattade Västra Bergslagen och Västra Dalarna. När han senare på grund av ålder icke orkade med det vidsträckta kontraktet, delades detta 1646-09-09, så att han slapp VBL. - 1626 var han riksdagsman. Under kopparbergstiden köpte han jämte en annan bergsman av kronan Germundstäkt v Hästberg. Efter avflyttningen till Malung såldes hhs arvejord i Stensarvet och Gassarvet, men köptes i Malung Buskehemmanet i Grimsåker och Åsmundsmyrarna. Han var gift flera gånger, men hustrurnas namn är obekanta." "Född vid 1580 på Falan vid Stora Kopparberget, då en liten köpplats där sedan staden Falun anlades. Fadern var skräddare. Studerade både inom riket och flera år i Tyskland, särdeles i Wittenberg, tillika med brodern Erik, som blev pastor i Gamla Carleby och stamfader för Fahlandrar i Finland, samt adelsläkterna Tigerstedt och Wasastjerna. Pvgd 1608 och ej långt därefter kapellan vid Stora Kopparberget. Hade där en sträng pastor i Jonas Palma. Liksom de andra kapellanerna på stället var han av domkapitlet ålagd att var dag i sin vecka gå till pastor och höra om han hade något att befalla. Då han 1623 det ej efterkommit, dömdes han att böta en R:dr. Kyrkoherde här 1625, men fick ej tillträda förrän församlingen pliktat en gång hästskor av var man, för att de i otid fördrivit den förre. (Georgius Danielis Wikaeus. "Själv föga ordentlig och ännu mera för sin liderliga hustru, som han icke ville, efter dom, skiljas ifrån, hade han mycket förtret. Ostadig reste han till Norge och var borta 7 veckor. Hemkommen blev han av bönderna fördriven och av kapitlet därpå alldeles removerad 1625). Var 1642 Praepositus och 1654 över hela V.Dalarna. Också U. Capituli Majoris i Västerås. Orator i prästmötet 1622, respondens 1627 och predikade 1634. Av mycket anseende både utom och inom ståndet. Begärde 1663 att få hem sin son, att förestå församlingen och beklagade sin trötthet. Hade flitigt visiterat och skrivit långa berättelser till biskopen om församlingens tillstånd. Stiftets senior 1663. Död 1665."

"Herr Lars var enligt namnet från Falan vid Kopparberget. Den 20 december 1606 inskrevs han vid Wittenbergs universitet. Den 5 mars 1608 är han under M. Joh. Slekerus" presidium i Rostock respondent på "Disp. Metaphysicarum qvinta de Materia, forma et fine" med gratulation av Johannes Botvidi samt tillägnan till bl a kyrkoherden Andreas Petri Svart och penitentiarien Jonas Andreae, båda i Västerås, Elaus Terserus i Leksand och rektorn i Västerås, Peter Drivius, varav torde kunna slutas, att herr Lars tidigare gått i Västerås skola. År 1609 återfinnes han i längden över dem, som skattefritt exporterat koppar, "sig till uppehälle". Efter 3 år i Tyskland prästviges han, troligen 1610. Här nämnes han först 1612, då han erhåller kaplanernas vanliga spannmålstunna från Borns hyttegård. Detta hindrar emellertid icke, att han kommit redan tidigare efter Gabriel Hansson. Sedan konung Gustaf Adolf 6 januari 1612 ställt en täkt i en stenbacke vid klockstapeln till förfogande för kaplansgård, synes han ha bosatt sig där. Han upptages nämligen de följande åren för "Påskebacken på Kyrkbacken". Tidigare hade kaplanerna tydligen icke haft särskild prästgård. Den 11 februari 1613 omtalas en "gård och tomt på Åsen", som tidigare tillhört Kopparbergs kyrka och "där kaplanerna en tid på bodde men Bergslagen sålde samma tomt till Mathias Olofsson för 2 skpd koppar och 20 dlr pgr". Senare synes kaplanen varit förlänt med Gillesgården på Kyrkbacken. Herr Lars är även bergsman och har innehaft en fjärdedels fjärding i gruvan. 1615 säljer han till kronan 3 skpd 5 lpd 1 mkpd koppar. Konungen ger honom 8 december 1618, vid sitt besök på Borns hyttegård, 6 tnr spml. Kronan säljer ock 20 december 1622 till honom och bergsmannen Jon Hansson på Hälla för 25 skpd koppar, bergsvikt, till evärdelig egendom kronogården Germundstäkt i Hästbergs bygdelag. Domkapitlet fastställer 11 september 1620 lönevillkor för de tre kaplaner, som blivit en nödvändighet efter Aspebodas läggande till Kopparberget 1623. Herr Israel Columbus skulle få "den vissa uppbörden" från "Asbo" och Morbygden, medan Petrus Erici Folkernius och herr Lars skulle dela inkomsterna från "den andra bygden och Falan" lika sig emellan. Inkomsterna från begravningar och sjukbesök skulle bli allteftersom de anlitades. Då herr Israel tog även "matskott och hö från Morbygden" vädjade herr Lars till domkapitlet, som 20 december samma år resolverade, att eftersom herr Lars "fått göra största tjänsten, medan de båda andra kaplanerna varit från sitt ämbete", skulle herr Israel återlämna, vad han tagit extra. Vid prästmöte 7 september 1621 får herr Lars uppdraget att vid nästa års kaplansmöte i juni hålla den första latinska orationen, vilket ock sker. Då visitation hålles 25 januari 1623, råkar han ut för den stränge biskop Rudbeckius. Eftersom han varit kallad till "Asbo" för att begrava, men dröjt längre än som önskats, får han böta 6 mk. Samtliga Kopparbergs kaplaner få vid samma tillfälle böta vardera 1 rdlr för att de icke i enlighet med åläggande var sin vecka dagligen gått till kyrkoherden "till att förhöra, om pastor hade något till att befalla dem". Senare på våren fingo samtliga präster tillsammans böta 6 dlr, därför att de med orätt anklagat Hans Larsson på Åsen för dryckenskap, dobbel och slagsmål under söndagspredikningarna, "men det bekände han, att han eljest om andra tider plägade stundom dricka och dubbla". Den 17 september 1623 sättes han på tredje rummet till Möklinta, som han dock inte fick. Pingsttiden 1624 tillträder han kyrkoherdetjänsten i Malung".

Källor: Gunnar Ekström, Västerås stifts herdaminne, 1:2 s 544 ff. Gunnar Ekström, Västerås stifts herdaminne, II:1 s 559 Muncktell, Westerås Stifts Herdaminne, II s 194

Gift 1614 i Stora Kopparberget med

3151 N.N. Vallensdotter (Svinhuvud), död 1653 i Malung. Bosatt i Malung. [ Far 6302 ] [ Make 3150 ] [ Dotter 1575 ]

Källor: Gunnar Ekström, Västerås stifts herdaminne, II:1 s 559 Torsten Berglund


Laurentius Andreæ Fahlander eller Cuprifalander. Född wid 1580 på Fahlan wid Stora Kopparberget, då en liten köpeplats der sedan staden Fahlun anlades. Fadr. war Skräddare. Studerade både inom riket och flera år i Tyskland, serdeles i Wittenberg, tillika med brodren Eric, som blef Pastor i Gamla Carleby och stamfader för Fahlandrar i Finland, samt adel. slägterna Tigerstedt och Wasastjerna. Pwgd 1608 och ej långt derefter Capellan wid Stora Kopparberget. Hade der en sträng Pastor i Jonas Palma. Likasom de andre Capellanerne på stället war han af Domcapitlet ålaggd att hwar dag i sin wecka gå till Pastor och höra om han hade något att befalla. Då han 1623 det ej efterkommit, dömdes han att böta en R:dr. Kyrkoh. här 1625, men fick ej tillträda förrän församl. pliktat en gång hästskor af hwar man, för det de i otid fördrifwit den förre. War 1642 Præpositus och 1654 öfwer hela W. Dalarne. Också Assessor Capituli Majoris i Westerås. Orator i prestmötet 1622, Respondens 1627 och predikade 1634. Af mycket anseende både utom och inom ståndet. Begärde 1663 att få hem sin son, att förestå församlingen och beklagade sin trötthet. Hade flitigt visiterat och skrifwit långa berättelser till Biskopen om församlingarnas tillstånd. Stiftets Senior 1663. Död 1665.

Synes flera gånger warit gift, men ingendera hustruns namn förekommer. Af barn endast Andreas, sin faders successor, och Johan, som ock säges kommit till Finland, farfarsfarfader till Landshöfdingen i Westerbotten Gust. Edelstam.

Westerås Stifts Herdaminne. http://www.zenker.se/Historia/Herdaminne/malung.shtml#kh10

view all

Laurentius Andreæ Cuprifalander's Timeline

1580
1580
Stora Kopparberg, Dalarna, Sweden
1614
1614
Age 34
Falun, St Kopparberg s:n, Dalarna, Sverige
1623
December 1623
Age 43
Malung
1665
February 6, 1665
Age 85
Malung, Dalarna, Sweden
????
????
????
????