Is your surname Vassiljev?

Research the Vassiljev family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Lev Vassiljev

Russian: Лев Михайлович Васильев
Also Known As: "Leo"
Birthdate:
Birthplace: Hungerburg (Narva-Jõesuu), Ida-Virumaa, Estonia
Death: December 28, 2009 (89)
Tartu, Estonia
Place of Burial: Estonia
Immediate Family:

Son of Mihhail Vassiljev and Tatjana Vassiljeva
Husband of Olga Vassiljeva
Father of Private User and Helena Valpeteris
Brother of Private

Occupation: Eesti geograaf ja kartograaf, geodeesia ja kartograafia õppejõud (dotsent) TÜ. Преподаватель университета
Managed by: Private User
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Lev Vassiljev

Lev Vassiljev, ka Leo Vassiljev (22. september 1920 Narva-Jõesuu – 28. detsember 2009 Tartu) oli Eesti geograaf ja kartograaf.

L. Vassiljev sündis 22. septembril 1920 Narva-Jõesuus. Tema isa Mihhail, kes oli õppinud Peterburi/Petrogradi metsainstituudis ja ohvitserina teeninud Esimese maailmasõja ajal Vene armees, oli koos aadliperekonnast pärit abikaasa Tatjanaga (sünd. Bazilevskaja) segastel aegadel emigreerunud Eestisse. Instituudiaegse kursusekaaslase, Tartu ülikoolis töötava metsateadlase Andrei (1938. aastast Andres) Mathieseni toetusel sai ta erialasele tööle Järvselja õppemetskonda. Hiljem elati Tallinnas ja Haapsalus. Ema oli töötanud Peterburis sõjaväetopograafia ettevõttes kaardijoonestajana. Seal saadud oskusi kasutas ta hiljem joonestajana Eesti Kirjanduse Seltsi kodu-uurimise toimkonna juures.

Lev (selleaegsetes dokumentides Leo) õppis Haapsalus saksa koolis, kust oli pärit ka tema hea võõrkeelteoskus. Pärast Läänemaa Ühisgümnaasiumi lõpetamist 1938 astus ta Tartu ülikooli põllumajandusteaduskonna metsaosakonda, kus üks tema õpetajaid oli kunagine isa õpingukaaslane prof. A. Mathiesen. Juba üliõpilasena töötas ta abijõuna geodeesia alal. Pärast lõpetamist (1943 cum laude, sõjaaegset diplomit tuli uuesti kinnitada punaste ainete eksamitega 1946) siduski ta end geodeesia õpetamisega, mis eri aegadel on toimunud ülikooli erinevate nimedega allüksustes. 1954–1957 oli ta Moskva Maakorraldusinseneride Instituudis aspirantuuris, kus ka kaitses 1958. a tehnikakandidaadi väitekirja Геодезические работы при осушении заболоченных земель Эстонской ССР (Geodeetilised tööd soostunud maade kuivendamisel Eesti NSVs). Hiljem stažeeris veel mitu korda Moskva Riikliku Ülikooli kartograafia kateedris rahvusvaheliselt tunnustatud eriteadlase prof. K.A. Salištševi juures.

Ta oli abielus arsti Olga Schotteriga (1922–2012). Neil oli kaks last – poeg Viktor Vassiljev (s. 1953, arst ja poliitik) ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi viiuldajana lõpetanud tütar Helena Valpeteris (s. 1955). Lev Vassiljev suri 28. detsembril 2009 Tartus.

Matrikkel - http://www.ra.ee/apps/andmed/index.php/nimed/view?id=25659&_xr=eNpL...

http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D...

О Льве Михайловиче Васильеве (русский)

Лев Михайлович Васильев, Lev Vassiljev (22.09.1920, Нарва-Йыесуу - 28.12.2009г. Тарту)

Лев Михайлович родился в Нарва-Йыэсуу. Вскоре семья перебралась в Ярвселья, где его отец получил работу в лесном хозяйстве при университете. Когда отец продвинулся по службе и поступил в Агенство по оценке недвижимости, семья переехала в Таллинн. В том же агенстве работала мать Льва Татьяна Викторовна. Она была профессиональной чертёжницей. Недвижимость - после национализации земельных угодий, в т.ч. лесных хозяйств, принадлежавших ранее балтийским помещикам, требовалось всё обойти, измерить и начертить карты. Вот этим и занимались родители, а Лёвушка ходил в немецкий детский сад. Когда семья переехала в Хаапсалу, Лев поступил в немецкую частную школу с немецким языком обучения. В этой школе было хорошо поставлено обучение иностранным языкам и поэтому он ими впоследствии хорошо владел. С 1935 года он учился в Хаапсалуской Ляянеской Общей Гимназии с эстонским языком обучения, которую закончил в 1938 году. Русскиму языку Лев Васильев ни дня не обучался, но владел им в совершенстве и никогда не ошибался в правописании.

. Окончил cum laude лесное отделение сельскохозяйственного факультета Тартуского университета в 1943 (матр. № 16601). В 1942 - 1944 помощник преподавателя в институте рекультивации и болотной культуры Тартуского университета.

В 1945 - 1946 снова учился на лесном отделении. В 1944 - 1950 ассистент кафедры геодезии и землеустройства Тартуского университета. Старший преподаватель кафедры землеустройства Тартуского университета (1950 - 1951), Эстонского сельскохозяйственного университета (1951 - 1954). В 1951 - 1954 заместитель преподавателя в Тартуском университете. В 1954 - 1957 в аспирантуре в Московском институте инженеров землеустройства. Кандидат технических наук (1957, "Геодезические работы при осушении заболоченных земель в Эстонской ССР"). В 1957 - 1959 старший преподаватель, с 1959 доцент кафедры географии Тартуского университета. С 1968 доцент кафедры физической географии.

1. http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D...

2. http://entsyklopeedia.ee/artikkel/vassiljev_lev2

Л.М.Васильев преподавал более 50 лет и за эти годы смог передать свои знания по геодезии и картографии огромному количеству студентов. Его лекции иллюстрировались множеством хитроумных технических выдумок, но по мнению некоторых студентов считались несколько скучноватыми. Всё менялось, когда в группа студентов выезжала на летнюю практику. Практика длилась несколько недель и у каждого, кто там бывал, есть что вспомнить. Доцент Васильев не только обучал студентов справляться с измерительными работами и составлением картосхем, но и воспитывал своих подопечных и делал это деликатно, благородно и с юмором, говорил тихо, размеренно, никогда не повышая голоса. Он участвовал также во всех общественных мероприятиях факультета, выступал вместе со своими студентами даже в костюмированных представлениях и был на факультете самым популярным преподавателем. Практические работы студентов он умел организовать так, чтобы от них была польза обществу. Если ранее проводили эту практику на одном и том же полигоне, то доцент Васильев находил для её провождения каждый год новое место. Колхоз, совхоз, лесное хозяйство, завод - каждое предприятие, на землях которого проводились измерительные работы, получало к концу лета свой атлас, который можно было показать гостям. Он разрабатывал также туристические карты, редактировал издания географических атласов для школ и позже участвовал в создании атласа дорог Эстонии. Лев Васильев был заместителем зав.кафедрой физической географии Тартуского университета, членом комиссии просмотра карт университета, членом комиссии технических средств обучения, членом приёмной комиссии, ответственным редактором атласа ЭССР, консультантом Рижской картфабрики, главным консультантом учебных карт ЭССР, членом комиссии по учебной литературе при Министерстве Просвещения ЭССР. По заданию Министерства Высшего и Среднего специального образования СССР он рецензировал программу картографического черчения, учебник топографии Московского университета, а также множество научных статей в Тартуском университете. Консультантом по картографии он был до последних дней жизни.

Когда у Льва Михайловича больше не было лекций и практических занятий в университете, у него стало больше свободного времени. Теперь он всерьёз занялся изучением своей родословной. С появления интернета эти возможности возросли. Он также переписывался со своим дядей Иваном Викторовичем Базилевским, проживавшим в Швеции. Известный учёный, публицист и писатель Сергей Исаков (1931 - 2013) изучал жизнь русских эмигрантов в Эстонии и их вклад в эстонскую культуру. Он написал рассказ об участнике Освободительной войны и поэте Иване Викторовиче Базилевском, в чём ему помог Лев Михайлович Васильев. После кончины Ивана Базилевского велись долгие переговоры с его шведскими родственниками о получении бумаг покойного, названных тогда "Архивом Базилевских". Боялись, что шведские родственники, не зная русского языка, попросту выбросят эти бумаги. Архив, прибывший в Тарту, оказался небогатым - всего несколько фотографий, ксерокопии восстановленных удостоверений личности Виктора Базилевского и две тетрадки со стихами. Эти тетрадки стали большой ценностью и лучшие стихотворения поэта Виктора Базилевского Сергей Исаков опубликовал в своём рассказе в журнале "Вышгород" (Таллинн-Эстония, 2009). Сергей Исаков написал об этом так:

Основным источником нашего рассказа послужили материалы архива одного из них – Ивана Викторовича Базилевского. Архив до недавнего времени хранился в Швеции и был практически недоступен исследователям. В настоящее время он находится в Тарту. Это заслуга хранителя архива, ныне уже покойного доцента-эмеритуса Тартуского университета Льва Михайловича Васильева (племянника Ивана Викторовича), ценные разыскания которого о роде Базилевских также использованы в нашей публикации.

https://sites.google.com/site/estoniahistory/1/artiklid/isakov-vene...

http://www.veneportaal.ee/vyshgorod/62008.pdf

view all

Lev Vassiljev's Timeline

1920
September 22, 1920
Hungerburg (Narva-Jõesuu), Ida-Virumaa, Estonia
2009
December 28, 2009
Age 89
Tartu, Estonia
2010
May 29, 2010
Age 89
Tallinna Rahumäe kalmistu, Estonia