Lisbet Eilersdatter Bryske, til Tirsbæk

Is your surname Bryske?

Research the Bryske family

Lisbet Eilersdatter Bryske, til Tirsbæk's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

About Lisbet Eilersdatter Bryske, til Tirsbæk

Bryske, Lisbet, 1586-1674, var en Datter af Eiler (Gertsen) Bryske (d. 1614) og blev født paa Dallund 14. Okt. 1586. 6. Okt. 1605 ægtede hun Mogens Krabbe til Vegholm, men blev allerede 13. Febr. 1614 Enke og det med 5 Børn. Hendes Enkestand blev dog af kort Varighed, thi allerede 28. Avg. 1616 havde hun paa Stjernholm Bryllup med Henrik Bille til Billeskov, hvem hun tilbragte Tirsbæk, som hun kort efter sin første Mands Død havde arvet efter sine Forældre. Med Henrik Bille havde L. B. 8 Børn, og hun blev anden Gang Enke 3. Marts 1655. Resten af sit Liv synes hun at have tilbragt paa Tirsbæk, vel endnu i sin høje Alder sysselsættende sig med de genealogiske Arbejder over den danske Adel, der have sikret hende et blivende Eftermæle. Foruden en Vaabenbog af mindre Betydning har hun efterladt en Slægtebog, der er den betydeligste og mest bekjendte og benyttede af denne for det 16.-17. Aarhundrede ejendommelige Litteratur; de findes nu i det store kgl. Bibliothek. L. Bryske døde 4. Dec. 1674 i Vejle som det sidstlevende Medlem af Bryske-Slægten. Under Tirsbæk havde hun oprettet en lille Hovedgaard, som hun kaldte Bryskersborg; den er vel til endnu, men under et andet Navn (Williamsborg). Ejede desuden en del gods i Vestjylland, bl.a. Moustgaarden, http://da.wikipedia.org/wiki/Billeskov

Ejede bl.a. Matriklen 1664 Sønder Omme sogn: http://www.ole-moustgaard.dk/Den%20syvende%20gaard.pdf

 • Filskov 1 gård. 5 tdr. 2 skp. hartkorn. Moustgaarden
 • Frue Billes tjener. Senere Knud Bille på Ørup Hovgård.
 • Jesper Mortensen. Senere Moust Jespersen.
 • 1 ørte rug, 1 staldoxe, 3 Kolding pund smør, 1 brændsvin, 1 rdl. gæsteri.
 • Kan så 2½ tdr. rug, 12 skp. byg. Avler 20 læs hø.


      
view all 14

Lisbet Eilersdatter Bryske, til Tirsbæk's Timeline