Ludvig Hansen Pedersen

Is your surname Pedersen?

Research the Pedersen family

Ludvig Hansen Pedersen's Geni Profile

Records for Ludvig Pedersen

14,430,556 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Related Projects

Ludvig Hansen Pedersen

Norwegian: Ludvig Hansen Munthe
Birthdate: (55)
Birthplace: Tikøb Prestegård, Fredriksborg, Nord-Sjælland, Denmark
Death: March 12, 1649 (55)
Bergen, Bergen, Hordaland, Norway
Place of Burial: Bergen, Bergen, Hordaland, Norway
Immediate Family:

Son of Hans Ludvigsen Munthe; Hans Pedersen; Anna Catharina Munthe and Anna Catharina Pedersen
Husband of Ingeborg Sørensdatter Friis
Father of Hans Ludvigson Munthe; Elisabeth Ludvigsdatter Munthe; Fredrik Munthe; Catharina Ludvigsdatter Munthe; Abel Sophie Ludvigsdatter Lem and 9 others
Brother of Arnold Hanson Munthe; Elisabeth Hansdatter Munthe; Hans Hansson Munthe and Christopher Wrangel Hansen

Occupation: Biskop i Bergen hofprædikant, Kyrkoherde i Borgeby, Biskop i Bergen, Biskop, Bishop of Bergen
Managed by: Nina Mårds
Last Updated:

About Ludvig Hansen Pedersen

Ludvig Hanssøn Munthe, Biskop i Bergen.

Foreldre: Sogneprest Hans Ludvigsen Munthe (1560–1601) og Catharina de Fine (1566–1601).

Gift 17.9.1624 med Ingeborg Friis (1608–1654), datter av hospitalsforstander, senere slottsskriver Søren Christensen Friis (1570–1613) og Marine Svane (1578–1640). Morfar til Anders Iverssøn Borch (1664–1709); mormors far til Baron Ludvig Holberg (1684–1754); farmors morfar til General Georg Frederik von Krogh (1732–1818); farfars farmors far til Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne (1774–1835) og Adolph Fredrik Munthe (1817–84); farfars farfars morfar til Gerhard Munthe (1795–1876); farfars farfars farmors far til Ludvig Munthe (1841–96), Hartvig Andreas Munthe (1845–1905), Gerhard Munthe (1849–1929), Margrethe Munthe (1860–1931) og Carl Oscar Munthe (1861–1952); farfars farfars farfars morfar til General Johan Munthe (1864–1935) og Wilhelm Munthe (1883–1965).

Ludvig Hanssøn Munthe var en sentral leder i ortodoksiens kirkeliv. Han hadde gode kontakter i adels- og hoffmiljøet, var bredt skolert og fremmet skolevesen, fromhetsliv og luthersk rettroenhet. Gjennom sine døtre Birgitte og Anna ble han stamfar til de ulike grenene av slekten Munthe i Norge.

Munthe tilhørte en fremstående presteslekt. Begge foreldrene døde under pesten 1601, og den 8 år gamle Ludvig fikk sin skolegang hos farbroren i Lund. 1613 ble han immatrikulert ved universitetet i København, der han ble baccalaureus 1616 og magister 1619. 1616 ble han lærer ved katedralskolen i Lund, men sa opp etter kort tid for å bli “informator” (huslærer) for flere av sønnene til adelsmannen Otto Lindenov. Dette medførte to lange utenlandsreiser. I nærmere seks år oppholdt han seg ved tyske universiteter og fikk god kjennskap til samtidens teologiske og religiøse retninger.

Munthes dyktighet og adelskontakter førte ham videre. 1624 ble han sogneprest til Nordre Borreby i Skåne og 1634 dansk hoffpredikant for kong Christian 4. Munthe representerte en type luthersk ortodoksi og botsfromhet som kongen politisk og personlig favoriserte.

1636 ble Munthe utnevnt til biskop i Bergen, og han kom til byen året etter. Som biskop arbeidet han særlig med å utvikle den lærde skolen og den religiøse folkedannelsen gjennom liturgi og fromhetsliv. Etter bybrannen 1640 fikk han gjenreist latinskolen og utvidet undervisningsvirksomheten. Han innførte to daglige bønnetimer i domkirken som skolens lærere og elever forestod. Fra 1639 skulle skolens hørere dessuten preke på høytidsaftenene. 1644 påbød han froprekener i alle Bergens kirker på årets høytidsdager. Også andre grupper i byen fikk mer forkynnelse: 1639 innførte Munthe regelmessige prekener ved St. Jørgens hospital for spedalske og ved det nyopprettede fattighus for sjøfarende, og 1640 utgav han en botsbønn som var ment å brukes ved den daglige, private andakt i hjem og kirke over hele stiftet.

Det er uklart hvor lenge de enkelte reformene bestod, men de hadde uansett som mål å rette oppmerksomheten mot nye religiøse idealer. 1638 påbød Munthe f.eks. fem ukentlige pasjonsprekener i fastetiden i Bergen. Disse skulle være en motvekt mot de fastelavnsopptog som byens håndverkere holdt; Munthe mente dette var “hedenske og papistiske skikker”. I stedet for opptog, prosesjoner og livsglede skulle byens befolkning få høre om betydningen av Jesu lidelse. 1641 tok han tak i et annet fenomen som han mente måtte forklares for allmuen, nemlig noen “selsomme og underlige fødsler” i stiftet. I stedet for å utlegge de menneskelige misfostrene på tradisjonelt vis som endetidsvarsler eller som uttrykk for foreldrenes synder, forklarte han dem som en påminnelse fra Gud om at alle mennesker er syndige – de var altså botstegn.

Ettertiden har særlig festet seg ved en katekismeforklaring Munthe utgav 1644. Han tenkte seg boken brukt over hele stiftet til hjelp for “de Vnge, grofue, oc Uforstandige”. Også her kritiserer han folkelige skikker, bl.a. bruk av helgenbilder og valfart til Røldal. Boken er ikke spesielt original, men avdekker hans idealer: Bibelsitater beviser at den lutherske lære er sann, og geistligheten formidler denne læren med autoritet, men individet må gripe sannheten i bot og tro. Dette har nok vært viktige punkter i Munthes egen forkynnelse, og budskapet må ha hatt bred appell, for mange bedømte hans prekener meget positivt.

Munthes virksomhet ble med årene hemmet av en stadig dårligere helse. Han døde 1649 og etterlot seg enke og 12 barn. Ingen av de fire sønnene hadde etterslekt. Av de 8 døtrene ble Abel Munthe (1628–76) gift med sognepresten i Fana, Peder Nilssøn Lem, og hun ble mormor til Ludvig Holberg. Birgitte Munthe (1634–1708) ble gift med fogd i Indre Sogn Christopher Giertssøn Morgenstierne; deres barn tok alle morens slektsnavn, og hun ble stammor til den gren av slekten Munthe som kalles “Munthe fra Sogn” og til slekten von Munthe af Morgenstierne. Anna Munthe (1639–88) ble gift med fogd i Romsdal Iver Anderssøn; av deres barn tok alle, unntatt sønnen Anders Iverssøn Borch, morens slektsnavn, og hun ble stammor til den gren som kalles “Munthe fra Romsdalen”.

Verker

 • En Bøn som dagligen huer Morgen bruges baade i Kirckerne og Hiemme i Huusene offuer Bergen Sticht, København 1640
 • En Sandferdig Beretning Om nogle selsomme oc Vnderlige Fødseler vdi Bergen Stifft, København 1641
 • Gvds Ords Første Alphabeet Som er: Den Christelige Lærdoms fornemste Hoffued Stycker, København 1644 (opptrykt i Caspari 1864; se nedenfor, avsnittet Kilder)

Kilder og litteratur

 • Norsk biografisk leksikon: Ludvig Hanssøn Munthe
 • Dansk biografisk Lexikon / XI. Bind. Maar - Müllner - p544 (1887-1905): Munthe, Ludvig Hansen, 1593-1649, Biskop
 • English Wikipedia: Diocese of Bjørgvin
 • finnholbek.dk: Ludvig Hansen Munthe
 • munthe.net: Munthe, Ludvig
 • E. Georg: Ljgprædiken ofver Ludvig Munthe, Superintendent ofver Bergen Stict, København 1650
 • C. P. Caspari: “Biskop Ludvig Hanssøn Munthes Katechismusforklaring”, i Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 1864, s. 81–204
 • E. Edvardsen: “Bergens Beskrivelse”, i Norske Magazin 2, 1868, særlig s. 611f.
 • H. Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og nyere Tid, 1883
 • Lampe, bd. 1, 1895, s. 8–10
 • Ehrencron-Müller, bd. 5, 1927
 • A. M. Wiesener: biografi i NBL1, bd. 9, 1940
 • A. Aarflot: Norsk kirkehistorie, bd. 2, 1967
 • O. Hagesæther: Norsk preken fra reformasjonen til 1820, 1973
 • Ø. Ropstad: Katekismens betydning og katekismeutgaver under ortodoksien, h.oppg. MF, 1977
 • H. Fæhn: Gudstjenestelivet i Den norske kirke – fra reformasjonstiden til våre dager, 1994
 • N. Gilje og T. Rasmussen: Tankeliv i den lutherske stat 1537–1814, bd. 2 i T. B. Eriksen og Ø. Sørensen (red.): Norsk idéhistorie, 2002

Ludvig Hanssøn Munthe

Født: 2 1593 aug Tikøb, Helsingør, Frederiksborg, Danmark Døpt: 12 1593 aug Tikøb, Helsingør, Frederiksborg, Danmark Død: 12 Mar 1649, Bergen, Hordaland, Norge

Kone

 • Ingeborg Sørensdatter Friis

Barn

 1. Karen Ludvigsdatter Munthe
 2. Otto Ludvigsen Munthe, d. 1649
 3. Hans Ludvigsen Munthe, f. 1625, d. 1706
 4. Abela Ludvigsdatter Munthe, f. 19 juli 1626, d. 20 sep. 1629
 5. Fredrik Ludvigsen Munthe, f. 1627, d. 25 okt. 1676
 6. Abel Ludvigsen Munthe, f. 1628, d. 1676
 7. Catharina Ludvigsdatter Munthe, f. 1628, d. 1674
 8. Elisabeth Ludvigsdatter Munthe, f. 1630, d. 1665
 9. Birgitte Ludvigsdatter Munthe, f. 26 Jun 1634, d. 23 Apr 1708
 10. Maren Ludvigsdatter Munthe, f. 11 des. 1635, d. 1715
 11. Anna Ludvigsdatter Munthe, f. 1639, d. 28 apr. 1688
 12. Helvig Ludvigsdatter Munthe, f. 1642, d. 1673
 13. Ludvig Ludvigsen Munthe, f. 9 jan. 1644, d. 9 mars 1688
 14. Søren Ludvigsen Munthe, f. 1646, d. 9 juni 1687
 15. Ingeborg Ludvigsdatter Munthe, f. 1649, d. 1692

Ludvig Hanssen Munthe (340) (Hans Ludvigsen Munthe, #2092) ble født den 2 aug 1593 Tikøb, Danmark.

Han ble døpt den 12 aug 1593 Tikøb, Danmark.

Han giftet seg med Ingeborg Sørensdtr Friis (341) (se #1047), datter av Søren Friis (342) og Elisabeth Marie Hansdtr Svaning (343), den 17 sep 1624 Lund, Sverige.

Han døde den 12 mar 1649 Bergen 55 år gammel.

Ble den 25/10-1636 utnevnt til "superintendent" eller biskop over Bergen stift. Han ankom til Bergen med sin familie 13/3-1637. Biskop Munthe var den første i sin slegt som festet bo i Norge, og derved overførte familien Munthe på norsk grund.

Ludvig Hanssen Munthe var forøvrig oldefar til Ludvig Holberg. Barn av Ludvig11 Hanssen Munthe (340) og Ingeborg Sørensdtr Friis (341) (se #1047) var: 523 i. Birgitta10 Ludvigsdtr Munthe (339).


Fra wikipedia:

Munthe er en slekt som ifølge familietradisjonen stammer fra Flandern. Den eldre slekten antas å ha dødd ut i mannslinjen. Slektsnavnet føres dog videre av forskjellige etterkommere gjennom kvinneledd. Slektskapsforholdet mellom de yngre slektene med navnet Munthe er ofte svært perifert og tildels uavklart.

I Norge brukes slektsnavnet av en del kognatiske etterkommere av biskop Ludvig Hanssøn Munthe (1593–1649). Han kom i 1636 fra Danmark til Bergen. Hans ene datter Birgitte Ludvigsdatter Munthe (død i 1718) var gift med Christopher Morgenstierne (død i 1679), og deres barn antok navnet Munthe. Fra dem stammer såvel den ene av familiene Munthe som adelsslekten von Munthe af Morgenstierne. Ludvig Munthes andre datter Anna Ludvigsdatter Munthe (død i 1688) var gift med Iver Andersen (død i 1683), og deres barn fikk navnet Munthe.

En adelig slekt Munthe som skal stamme fra Flandern, men ikke nødvendigvis i mannslinje, er bosatt i Sverige. Slekten er der med i Ointroducerad adels förening i kategori 4, som omfatter slekter som regnes som adelige i dag fordi de over lengre tid er blitt regnet som adelige, selv om det opprinnelige adelskapet ikke lar seg bevise. Slekten var tidligere med i kategorien for utenlandsk adel, men formell adelig status i Flandern eller andre steder har aldri blitt dokumentert. Blant etterkommerne er den svenske legen Axel Munthe (1857–1949) og kunstneren Anna Munthe-Norstedt (1854–1936)


Biskop

view all 22

Ludvig Hansen Pedersen's Timeline

1593
August 2, 1593
Fredriksborg, Nord-Sjælland, Denmark

Source: The decendants of Bishop to Bergen Ludvig Munthe (1593-1649) by Sverre Munthe.
http://genealogy.munthe.net/documents/munthe.doc

August 12, 1593
Tikøb, Frederiksborg, Denmark

Source: The decendants of Bishop to Bergen Ludvig Munthe (1593-1649) by Sverre Munthe.
http://genealogy.munthe.net/documents/munthe.doc

1624
1624
- 1634
Age 30
Skåne, Sweden
1625
1625
Age 31
Borrby, Malmøhus, Sverige
1625
Age 31
Borgeby, Malmöhus, Sverige
1625
Age 31
Malmö, Skåne, Sweden
1625
Age 31
Malmøhus, Sweden
1627
1627
Age 33
Sverige