Måns Karlsson Blix

Undersåker, Jämtland, Norge

Is your surname Karlsson Blix?

Research the Karlsson Blix family

Måns Karlsson Blix's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Måns Karlsson Blix

Also Known As: "Mogens"
Birthdate: (68)
Birthplace: Jämtland: norsk territorium inntil 1645, Klockåsen, Näs (Z), Jämtland, Norge
Death: circa 1570 (60-76)
Prästgården, Undersåker, Jämtland, Norge
Immediate Family:

Son of Karl Laurensson and NN Mogensdotter Blix
Husband of Ingrid Hansdotter and Greta Hansdotter Blix
Father of Lars Månsson Blix; Bengt Mogensen Blix; Peder Månsson Blix; Gullov Mogensdatter; Olof Månsson Blix and 3 others
Brother of Jens Karlsson Blix; Olov Karlsson Blix; Lars Karlsson Blix and Karl Karlsson Blix

Occupation: Kyrkoherde i Underåkers pastorat (Jämtland) 1542-1556, Kyrkoherde, Präst
Managed by: Private User
Last Updated:

About Måns Karlsson Blix

Måns (Mogens) Karlsson (Blix) (1532-66), f. omkr. 1502 i Näs s:n, son till Karl Larenson i Kluxås, en förmögen odalman, som om- nämnes i flera handlingar från åren 1513-38 och utom Mogens hade sö- nerna Jens och Olof.2 Vid det prosteting, som hölls i Undersåker S:t Hen- riks dag (19 jan.) 1532 af prosten Erik Andersson, lagfästes prästbordets fastighetsinnehaf och fiskerättigheter, förmodligen i samband med herr Måns' tillträde som khde härstädes. Kyrkans rätt till en åt henne donerad jordepart Öjestad, som enskilda sökt tillägna sig, fastslogs genom ett bref, utfärdadt in profesto Eschilli (11 juni) 1536 af en synenämnd, bestående af 6 jämtländska präster och 7 bönder. Äfven prästbordets andel i Ösefisket sökte man kringskära. Tre bröder Nils, Erik och Joen Bengtsöner i Remo påstodo, att prästen ej var berättigad åtnjuta mer än tredjedelen i detta fiske, men herr Mons kunde med vittnen och gamla handlingar bevisa, att halfparten af fisket i mer än 200 år legat under kyrkan, och redan tvenne gånger förut tilldömts prästen, hvilken dom ånyo fastställdes af en tolf- mannanämnd å Jämtamotet 1548. Herr Mons i Undersåker beseglar som vittnesman åtskilliga andra handlingar under åren 1537-56. Uppgifves ha dött 1570, men måste senast 1566 frånträdt pastoratet till förmån för sin son Lars. (DN 14, n. 760, 805, 816, 857; 15, n. 606, 665, 666.) _________

1 Af Tunæus är han uppförd under namnet Magnus Petri och anges varit son till en norsk adelsman, som flytt till Jämtland undan Christian Tyranns bödelsyxa 1502. Att en släkt med tillnamnet Blix funnits i Jämtland redan 1410 framgår af Jämtarnes bref, DN 16, n. 60, där en Magnus Blixe omnämnes.

2 Af dessa var Jens präst 1537 (DN 14, n. 760), Olof öfvertog fädernegården Kluxås 1538 mot villkor att föda fadern till döddagar (DN 3, n. 1153).

G. m. Inga Hansdotter från Norrala i Hälsingland. Barn: Larens, faderns efterträdare; Bengt, khde i Gudmundrå n. 9; Peder, f. 14/5 1542, landsskrifvare i Ångermanland, kamrerare öfver Nordlanden, d. i Styrnäs, begr. 14/8 1632; Olof, laxfogde i Ångermanland, bodde i Sollefteå 1593; Simon, landsskrifvare i Ångermanland, borgmästare i Hsand; Erik, khde och prost i Oviken; Carl, lefde 1593; en dotter m. Olof Jonsson i Kapp.

http://www.solace.se/~blasta/herdamin/undersaker.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herr Mogens i Undersåker beseglar som vittnes man åtskilliga andra handlingar under åren 1537-56, hans sigillavtryck från 1556 är en av de äldsta bevarade. Källa:Norska Diplomatarium 15. brev nr.666

Datum:1556. Ort: [Undersåker.] b.XV s.780 erffuingher til alle odals ok euerdeligh eghe medh alle sine til- liggilse jnte wndan skelth ffrith ok ffrelsth ok altingis aatala- løsth ffor hwariom manne Saa war ok ten sone ok stadffestilse giorth medh handebandh ok ejn obryteligh stadffesto ok the godhemen til witnis Jon j Nidhergaardh Karl j Mo Øndh j Brathegh Mons j Bakke Olaff Olson j Monstadh Mortin Olson j(bi)dem kirke murmesteren Hemmingh j Belie ath hwilkin tenne sone ok stadffestilse riffuer heller po tala skall bøte ffulth breffue- braath ok haalde baadhe kiøp ok sone sjdan som ffør til yther mere skell ok fforuarilse her om bedher iagh Jens Larensson wor lans ffouth her Mons Karlson wor kirke herre Olaff Hemmingson lagman ath te sin insigle henge laathe wndher thetta breff som skriffuith ær anno dominj Mdlvj etc. Tillegg: Bagpaa: sone breff po Selswidh

Måns Carlsson Blix var gift med Inga Hansdotter säger Bygdén och han får stöd Ingrid Hansdotter född 1500 Norrala,Gävleborg, Sverige 1545 Undersåker, Jämtland, Sverige

Källor Familjer i Ragunda av Staffan Lindkvist , Personhistorisk tidskrift 1931 I Hernodius likpredikan över Peder Månsson Blix ,Palmsköldska samlingen.423 sidan. 30 Nämner han Peders mor Ingrid Hansdotter.

”Anbelangande denne vår saliga faders och i (X)o Broders härkomst, leverne och hädanfärd så är han födder och upprunnen av ( )salige och berömlige föräldrar Anno 1542. den 14 May,hans fader var fordom den hederlige Gudfruktige och vällärde man herr Måns Prost och kyroherde i Undersåker i Jämtland,hans moder var den ( )saliga och gudfrukiga Matrona och dannekvinnan hustru. Ingrid Hansdotter Barn född i hälsingland i Norralla socken, Sedan haver ( ) föräldrar denne vår fordom kära. fader nu ( )hos Gud i salige Broder upptuktat i en sann Gudsfruktan och låtit honom i Trondheims skola väl instrueras i Bokliga konster, från vilken Skola han begav sig,/ ”Dock med sina kära. föräldrars vetskap/ hytt till Sverrige, och såsom en god och trogen Isaschars man haver lyckat roligheten och sett att Landet här i Sverige var gott, och lustigt, haver han fördenskull bögt sin härdar att ( ) och är bliven en Skattskyllig undersåte, och bemedlad i höglofligh konung Johans Regements tydd,är hans. Majestät. förordnat till Nordlandens Bokhållare..” men citatet visar i alla fall att föräldrarna Måns och Inga likpredikan.Källa:Om Peder Månsson Blix läsa Sollied, läsa i Personhistorisk tidskrift 1931( Harald J.Heyman: Peder Månsson Blix och hans släkt) och 1929 (D.S.:Mårten Pedersson Blixencronas anteckningar i Uppsala universitet).

Måns och inga hade 8 barn Lars,Bengt,Peder,Olof,Simon ,Eric,Carl, N.N.Carlsdotter. Blix

http://hernelind.wordpress.com/radgerd-kettilsdotter/adels-slakten-blix-ursprung/


Kyrkoherde (vicar) 1532-1556 i Undersåker, 1532-1556 (Z). Magnus Karlsson i Undersåker (1532-1566) var son till den rika Karl Laurensson I Kluxåsen, Näs, föregångaren till Blix-familjen, som förlängdes över Centrala sverige (Norrland) där dess medlemmar anslöt sig till centralkyrkliga Och tjänstemän positioner. Han var en av de inhemska i provinsen (jämtar) Som hade en kyrklig ställning i provinsen i sextonde århundradet (S: Ahnlund, sid 535-536).

view all 14

Måns Karlsson Blix's Timeline

1502
1502
Klockåsen, Näs (Z), Jämtland, Norge
1528
1528
Age 26
Åre, Jämtland, Sweden
1530
1530
Age 28
Undersåker, Jämtland, Sweden
1532
May 14, 1532
Age 30
Åre, Jämtland, Sverige
1542
May 14, 1542
Age 40
Undersåker, Jämtland (Z), Sweden
1543
1543
Age 41
Näs, Jämtlands län, Norge
1544
1544
Age 42
Undersåker, Jämtlands län, Sverige
1545
1545
Age 43
Undersåker, Jämtland, Sverige
1550
1550
Age 48
Undersåker, Jämtlands län, Sverige