Mads Jensen Medelfart, biskop i Lund

Is your surname Medelfart?

Research the Medelfart family

Mads Jensen Medelfart, biskop i Lund's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Mads Jensen Medelfart, biskop i Lund

Also Known As: "Medelfar", "Middelfart", "Mattias Jonae"
Birthdate:
Birthplace: Middelfart, Fyn, Danmark
Death: Died in Lund, Skåne, Sverige
Place of Burial: Domkirken i Lund, Skåne, Sveige
Immediate Family:

Son of Jens Rasmussen and Gjertrud Hansdatter Leth
Husband of Inger Jakobsdatter Leth; Margrethe Thorulfsdatter and Mette Michelsdatter Wibe
Father of Christian Matsson Medelfart; Susanna Madsdatter Lund; Jacob Madsen Lund; Jens Madssøn Lund; Ingeborg Margrethe Wibe, II and 6 others
Brother of Claus Lund and Rasmus Jenssøn Middelfart
Half brother of Anna Christensdatter Lund

Occupation: Biskop i Lund, Rektor i Svendborg, præst i Vejle, Hofprædikant hos Christian 4. på Frederiksborg Slot
Managed by: Private User
Last Updated:

About Mads Jensen Medelfart, biskop i Lund

Mads Jensen Medelfar, Mads Jensen Middelfart, 25.4.1579-14.5.1637, biskop. Født i Middelfart, død i Lund, begravet sst. (domk.). Efter at være blevet student ca. 1601 blev M. allerede 1603 rektor i Svendborg og nogen tid efter kapellan ved Skt. Nicolai sst. 1606 drog han udenlands og opholdt sig henved fire år i Wittenberg hvor han kom i nær forbindelse med de førende ortodokse teologer. 1610 var han igen tilbage i Danmark, tog s.å. magistergraden og blev 1611 sognepræst i Vejle, 1612 tillige provst i Nørrevang hrd. og 1615 sognepræst ved Skt. Nicolai kirke i Kbh. N.å. udvalgte Christian IV ham til at forrette sin vielse til Kirsten Munk, og 1616 blev han kgl. hofpræst. I denne stilling havde han bolig ved Frederiksborg og vandt sig et godt navn som en af tidens bedste gejstlige talere. 1620 valgtes han til biskop over Lunde stift, og s.å. blev han dr.teol. Som biskop synes han at være optrådt mildere end sin forgænger Poul Mortensen Aastrup, men i øvrigt med myndighed og nidkærhed. Gennem hans visitatsbog (i Rigsarkivet, udg. 1943) kan man følge hans rejser i stiftet og møde hans omsorg for kirke- og skolevæsen. Hans bispetid var ikke fri for stridigheder og genvordigheder; særlig pinligt var det at han 1629 måtte opleve at blive overfaldet i sin bispegård af Holger Rosenkrantz (1586-1647) til Glimminge, og få år senere (1635) blev en af ham fældet landemodedom underkendt af det kgl. retterting og han selv idømt en bøde på 500 rdl. til Fr.borg skole. - Fra M.s hånd foreligger udgivet en række ligprædikener over adels-personer. Trods deres tunge oppakning af citater fra kirkefædre og klassiske forfattere og deres ofte vidtdrevne skematisering vidner de om at hans ry som prædikant ikke var ubegrundet, og adskillige partier er affattet i en stil der udmærker sig både ved liv og kraft. Af lignende natur er også M.s største arbejde Encoenia sacra, hans prædiken ved indvielsen af Trefoldighedskirken i Kristianstad 1628, i trykken svulmet op til en vidtløftig, delvis kirkehistorisk afhandling. Teologisk set viser forfatteren sig i disse skrifter som en streng lutheraner af ortodoks støbning, og han vendte sig med afsky bort fra calvinismen mod hvis rationalisme, prædestinationslære og nadveropfattelse han lejlighedsvis rettede skarpe sidehug.


Familie


Forældre: rådmand Jens Rasmussen og Gertrud Hansdatter. Gift 1. gang 1611 med Inger Leth (Lett), født 5.4.1591 i Odense, død 14.4.1616 i Roskilde, d. af borgmester Jacob L. (død 1622) og Marina Jørgensdatter (død 1603). Gift 2. gang 1.10.1617 med Margrethe Torlofsdatter, født ca. 1586, død 26.1.1619, d. af Torlof Knudsen, gift 3. gang 29.10.1620 med Mette Vibe, død juni 1654, d. af borgmester i Kbh. Mikkel V. (1565-1624) og Mette Lauridsdatter (død 1599).


Ikonografi


Stik af Simon de Pas, 1633. Afbildet på epitafiemal. (Lund domk.) og på Ole Worms epitafiemal. (Nat.mus.). - Ligsten (Lund domk.).


Bibliografi


Lunds stifts herdaminne, udg. Gunnar Carlquist I, Lund 1943 (M.s visitatsbog, ved Bj. Kornerup). - Wilh. Lassen: Biskop i Lund M. J. M.s agnatiske descendenter, Kria. 1901. Danm.s adels årbog XLIV, 1927 II 99. D. G. Zwergius: Det siellandske clerisie, 1754 542-52. H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. 4.r.V, 1897-99 1-55 607f. Hans H. Fussing sst. 6.r.II, 1936-38 466f og IV, 1942-44 31-44. Bj. Kornerup sst. 7.r.I, 1951-53 10. Samme: Fr.borg statsskoles hist., 1933 = Fra Fr.borg amt 1933 27 40 266. Samme: Biskop Hans Povlsen Resen II, 1968 235

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Biskop/Mads_Jensen_Medelfar

http://www.nermo.org/slekt/d0021/g0000011.html#I5675

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=100243&did=36053

25 Apr 1579 - 14 May 1638

  * RESIDENCE: Dr. theol.
  * OCCUPATION: Biskop i Skåne 1620-1638
  * BIRTH: 25 Apr 1579, ('Mathias Janus') Middelfart, Fyn, Danmark
  * DEATH: 14 May 1638, Lund, Skåne (Trondheim ?) [821]
  * BURIAL: Domkirken i Lund, Skåne 

Født 25 apr. 1579, Middelfart på Fyn1.

Død 14 mai 1638, Lund i Skåne1.

  Efter sin Fødeby kaldtes han gjerne med Tilnavnet «Medelfar», et Navn, som ingen af hans Børn, saavidt vides, nogensinde optog.1
  Mats Jenssøn blev 1603 Rektor ved Skolen i Svendborg, 1604-1607 (tillige) Kapellan sammesteds. I 1607 rejste han udenlands. Magistergraden tog han 1610, 15. October (ikke 1602, som det heder i Cawallins «Lunds Stifts Herdaminne»). 1611 i Januar blev han Sognepræst i Vejle og 1612 Provst der; 1613 Sognepræst til Albani Kirke i Odense, og 1614 til Nikolai Kirke i Kjøbenhavn, 1616 kongelig Slots- og Hof-Prædikant, og endelig i 1620 Biskop i Lund og samme Aar Dr. theol.1

Dr. theol. Biskop i Skåne 1620-1638.

Kilde: nermo.org


Født 25 apr. 1579, Middelfart på Fyn. Død 14 mai 1638, Lund i Skåne.

  Søn af Jens Rasmussøn og Gjertrud Hansdatter.
  Efter sin Fødeby kaldtes han gjerne med Tilnavnet «Medelfar», et Navn, som ingen af hans Børn, saavidt vides, nogensinde optog.
  Mats Jenssøn blev 1603 Rektor ved Skolen i Svendborg, 1604-1607 (tillige) Kapellan sammesteds. I 1607 rejste han udenlands. Magistergraden tog han 1610, 15. October (ikke 1602, som det heder i Cawallins «Lunds Stifts Herdaminne»). 1611 i Januar blev han Sognepræst i Vejle og 1612 Provst der; 1613 Sognepræst til Albani Kirke i Odense, og 1614 til Nikolai Kirke i Kjøbenhavn, 1616 kongelig Slots- og Hof-Prædikant, og endelig i 1620 Biskop i Lund og samme Aar Dr. theol.

[Gift 1° 1612 med Inger Jacobsdatter Leth (1591 - 14 apr. 1616); Gift 2° 2 nov. 1617 med Margrethe Torlow (1586 - 26 jan. 1619); Gift 3° 29 okt. 1620 med Mette Wibe].


http://www.tjocka.nu/heritage/i859.htm#i8683
Om Engelsk (standard) endringshistorikk Mads Jensen Medelfar, Mads Jensen Middelfart, 25.4.1579-14.5.1637, biskop. Født i Middelfart, død i Lund, begravet sst. (domk.). Efter at være blevet student ca. 1601 blev M. allerede 1603 rektor i Svendborg og nogen tid efter kapellan ved Skt. Nicolai sst. 1606 drog han udenlands og opholdt sig henved fire år i Wittenberg hvor han kom i nær forbindelse med de førende ortodokse teologer. 1610 var han igen tilbage i Danmark, tog s.å. magistergraden og blev 1611 sognepræst i Vejle, 1612 tillige provst i Nørrevang hrd. og 1615 sognepræst ved Skt. Nicolai kirke i Kbh. N.å. udvalgte Christian IV ham til at forrette sin vielse til Kirsten Munk, og 1616 blev han kgl. hofpræst. I denne stilling havde han bolig ved Frederiksborg og vandt sig et godt navn som en af tidens bedste gejstlige talere. 1620 valgtes han til biskop over Lunde stift, og s.å. blev han dr.teol. Som biskop synes han at være optrådt mildere end sin forgænger Poul Mortensen Aastrup, men i øvrigt med myndighed og nidkærhed. Gennem hans visitatsbog (i Rigsarkivet, udg. 1943) kan man følge hans rejser i stiftet og møde hans omsorg for kirke- og skolevæsen. Hans bispetid var ikke fri for stridigheder og genvordigheder; særlig pinligt var det at han 1629 måtte opleve at blive overfaldet i sin bispegård af Holger Rosenkrantz (1586-1647) til Glimminge, og få år senere (1635) blev en af ham fældet landemodedom underkendt af det kgl. retterting og han selv idømt en bøde på 500 rdl. til Fr.borg skole. - Fra M.s hånd foreligger udgivet en række ligprædikener over adels-personer. Trods deres tunge oppakning af citater fra kirkefædre og klassiske forfattere og deres ofte vidtdrevne skematisering vidner de om at hans ry som prædikant ikke var ubegrundet, og adskillige partier er affattet i en stil der udmærker sig både ved liv og kraft. Af lignende natur er også M.s største arbejde Encoenia sacra, hans prædiken ved indvielsen af Trefoldighedskirken i Kristianstad 1628, i trykken svulmet op til en vidtløftig, delvis kirkehistorisk afhandling. Teologisk set viser forfatteren sig i disse skrifter som en streng lutheraner af ortodoks støbning, og han vendte sig med afsky bort fra calvinismen mod hvis rationalisme, prædestinationslære og nadveropfattelse han lejlighedsvis rettede skarpe sidehug.

Familie

Forældre: rådmand Jens Rasmussen og Gertrud Hansdatter. Gift 1. gang 1611 med Inger Leth (Lett), født 5.4.1591 i Odense, død 14.4.1616 i Roskilde, d. af borgmester Jacob L. (død 1622) og Marina Jørgensdatter (død 1603). Gift 2. gang 1.10.1617 med Margrethe Torlofsdatter, født ca. 1586, død 26.1.1619, d. af Torlof Knudsen, gift 3. gang 29.10.1620 med Mette Vibe, død juni 1654, d. af borgmester i Kbh. Mikkel V. (1565-1624) og Mette Lauridsdatter (død 1599).

Ikonografi

Stik af Simon de Pas, 1633. Afbildet på epitafiemal. (Lund domk.) og på Ole Worms epitafiemal. (Nat.mus.). - Ligsten (Lund domk.).

Bibliografi

Lunds stifts herdaminne, udg. Gunnar Carlquist I, Lund 1943 (M.s visitatsbog, ved Bj. Kornerup). - Wilh. Lassen: Biskop i Lund M. J. M.s agnatiske descendenter, Kria. 1901. Danm.s adels årbog XLIV, 1927 II 99. D. G. Zwergius: Det siellandske clerisie, 1754 542-52. H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. 4.r.V, 1897-99 1-55 607f. Hans H. Fussing sst. 6.r.II, 1936-38 466f og IV, 1942-44 31-44. Bj. Kornerup sst. 7.r.I, 1951-53 10. Samme: Fr.borg statsskoles hist., 1933 = Fra Fr.borg amt 1933 27 40 266. Samme: Biskop Hans Povlsen Resen II, 1968 235

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Biskop/Mads_Jensen_Medelfar

http://www.nermo.org/slekt/d0021/g0000011.html#I5675

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=100243&did=36053

25 Apr 1579 - 14 May 1638

 • RESIDENCE: Dr. theol.
 • OCCUPATION: Biskop i Skåne 1620-1638
 • BIRTH: 25 Apr 1579, ('Mathias Janus') Middelfart, Fyn, Danmark
 • DEATH: 14 May 1638, Lund, Skåne (Trondheim ?) [821]
 • BURIAL: Domkirken i Lund, Skåne

Født 25 apr. 1579, Middelfart på Fyn1.

Død 14 mai 1638, Lund i Skåne1.

Efter sin Fødeby kaldtes han gjerne med Tilnavnet «Medelfar», et Navn, som ingen af hans Børn, saavidt vides, nogensinde optog.1 Mats Jenssøn blev 1603 Rektor ved Skolen i Svendborg, 1604-1607 (tillige) Kapellan sammesteds. I 1607 rejste han udenlands. Magistergraden tog han 1610, 15. October (ikke 1602, som det heder i Cawallins «Lunds Stifts Herdaminne»). 1611 i Januar blev han Sognepræst i Vejle og 1612 Provst der; 1613 Sognepræst til Albani Kirke i Odense, og 1614 til Nikolai Kirke i Kjøbenhavn, 1616 kongelig Slots- og Hof-Prædikant, og endelig i 1620 Biskop i Lund og samme Aar Dr. theol.1


Dr. theol. Biskop i Skåne 1620-1638.

Kilde: nermo.org -------------------- Født 25 apr. 1579, Middelfart på Fyn. Død 14 mai 1638, Lund i Skåne.

Søn af Jens Rasmussøn og Gjertrud Hansdatter. Efter sin Fødeby kaldtes han gjerne med Tilnavnet «Medelfar», et Navn, som ingen af hans Børn, saavidt vides, nogensinde optog. Mats Jenssøn blev 1603 Rektor ved Skolen i Svendborg, 1604-1607 (tillige) Kapellan sammesteds. I 1607 rejste han udenlands. Magistergraden tog han 1610, 15. October (ikke 1602, som det heder i Cawallins «Lunds Stifts Herdaminne»). 1611 i Januar blev han Sognepræst i Vejle og 1612 Provst der; 1613 Sognepræst til Albani Kirke i Odense, og 1614 til Nikolai Kirke i Kjøbenhavn, 1616 kongelig Slots- og Hof-Prædikant, og endelig i 1620 Biskop i Lund og samme Aar Dr. theol. [Gift 1° 1612 med Inger Jacobsdatter Leth (1591 - 14 apr. 1616); Gift 2° 2 nov. 1617 med Margrethe Torlow (1586 - 26 jan. 1619); Gift 3° 29 okt. 1620 med Mette Wibe]. -------------------- http://www.tjocka.nu/heritage/i859.htm#i8683

vis mindre

view all 19

Mads Jensen Medelfart, biskop i Lund's Timeline

1579
April 25, 1579
Middelfart, Fyn, Danmark
1611
1611
Age 31
Odense, Denmark
1612
June 20, 1612
Age 33
Vejle, Denmark
1619
1619
Age 39
København, Denmark
1620
1620
- 1638
Age 40
1622
December 22, 1622
Age 43
1624
March 22, 1624
Age 44
Lund, Syddanmark, Danmark