Magnus Petri Herdal

Sunne, Varmland County, Sweden

Is your surname Petri Herdal?

Research the Petri Herdal family

Magnus Petri Herdal's Geni Profile

Records for Magnus Petri Herdal

10,702 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Magnus Petri Herdal

Also Known As: "Mogens Pedersen", "Måns", "Herdalinus"
Birthdate: (76)
Birthplace: Hede, Jamtland County, Sweden
Death: 1666 (72-80)
Sunne, Jamtland County, Sweden
Immediate Family:

Son of Kyrkoherde Peder Andersen, i Hede, sedan Ragunda and den ufrij quinne NN
Husband of Beret Eriksdotter Blix and Margareta Hansdotter Hålck
Father of Catharina Månsdotter Herdalia; Brita Månsdotter Herdal; Johannes Magni and Löjtnant Jöran Månsson Sunde
Brother of Jens Pedersen

Occupation: Kyrkoherde i Sunne, kyrkoherde i Sunne
Managed by: Private User
Last Updated:

About Magnus Petri Herdal

Kyrkoherde i Sunne 1636-1667

Herdalinus: 13. Mogens Pedersen Herdal (1636-66) var son till khden

Peder Andersson i Hede, som sedan erhöll Ragunda pastorat. Inskrefs

såsom student i Wittenberg 6 okt. 1615 under namnet Magnus Petri Herdalinus,

Norvegus. Herr Mogens, pastor i Sunne, uppträdde på hösttinget å

Frösön 2 sept. 1636 och kärade sig vara odalboren till Åkerängs gård att

inlösa af Erik Mogensson; därtill svarade Erik nej, ty herr Mogens »war

aff den ufrij quinne». Herr Mogens erbjöd för gården 133 dlr 1 ort 8 sk.

Han synes ha varit af häftigt sinnelag och hemfallen åt dryckenskap.

År 1641 24 sept. var khden inkallad för Trondhjems domkapitel, emedan

han vi ett besök i Brunflo prästgård öfverfallit sin prost herr Olof Drake,

då denne icke velat gifva hans broder Jens Pedersson ett oklanderligt vitsord

(Trondhj. dkpr., stiftsark.). Han var ock flera andra gånger instämd

för domkapitlet och hotad med afsättning för fylleri. Under krigsorolighetema

1644 flydde han till Norge, men återfick efter fredsslutet sitt gäll.

Såsom prästerskapets ombud undertecknar han 10 mars 1649 Sveriges

rikes ständers förklaring öfver pfalzgrefven Carl Gustafs succession till

svenska kronan. Hans inköp af flera hemman, exempelvis västergården

i Wallviken 12 okt. 1647 för 60 Rdr specie, Gunnarsgården i Brasta (Hallen)

1648, Kläppegården i Marby 1649 tyda på, att han var en förmögen

man. Sistnämnda år klagar herr Måns vid Frösö ting, att Per Olufsson i

Orrviken, som brukade prästbordet på Frösön, låtit det förfalla. På

tinget i Sunne 4 dec. 1661 begärde han en skifteshaga mellan Fanbyn och

prästskogen. Superintendenten P. Steuchius visiterade här 3 febr. 1661,

då Sunneborna anhöllo om hjälp till sin kyrkklockas reparation. Under

de senare lefnadsåren hade han först sin måg Erik Roshemius, sedan sin

efterträdare som vice pastorer. Arfskiftet efter honom ägde rum 8 nov.

1666 (Jdb. 1688).

G. 1) m. Beret Blix, f. 1615, dotter af sogneprästen i Opdalen Erik L.

Blix

och Maren Bull, hvarigenom herr Mogens var svåger till prosten Anders

Eilufssön

i Oviken;

2) m. Margareta Hansdotter Hålck, som efter sin aflidne mans, herr

Måns',

begrafning ss. testamente till Sunne kyrka öfverlämnat af den oskiftade

egendomen

10 Riksdaler, hvilka ej uppförts i kyrkans räkenskaper. (Jämtl. dombok

1684.) Hon bodde på Wallviksgården till sin död 1672.

Barn i förra giftet: Brita Månsdotter, gift, efter henne gafs i testamente 2

Riksdaler à 6 mk s:mt till kyrkan; Karin Månsdotter, g. 1) m. v. past. härst.

Erik Roshemius¹, 2) m. khden J. Petræus, n. 15; Jöran Månsson Sunde, löjtnant.

Han klagade 1688 öfver arfvets fördelning; Johannes Magni, förmodligen präst.

Footnote:

¹ Ericus Jonæ Roshemius, f. i Skön, son till kronofogden Jonas Roshem

och broder till med. doktor Petrus Roshemius i Sthm; stud. i Upsala 25 okt.

1655; som v. pastor i Sunne angaf han på Frösö ting 18/9 1660 åtskilliga, som

försummat Storböndagen s. å., de pliktade, hvar för sig, 40 mk, hvilka delades

mellan kyrkan och de fattiga. Afled sannolikt 1662.

___________

Far: Peder Andersson (- ~1633) Född: omkring 1590 Hede, (Z) 1) Student: 1615-10-06 Wittenberg, Tyskland 2) Skrevs in under namnet Magnus Petri Herdalinus, Norvegus Källa: Herdaminne Sunne


Inkallad inför Trondhjems domkapitel: 1641-09-24 Trondheim, Norge 2) Vid ett besök i Brunflo prästgård hade han överfallit sin prost Olof Drake, då denne icke velat gifva hans broder Jens Pedersson ett oklanderligt vitsord. Källa: Herdaminne Sunne


Inköp: 1647-10-12 Västergården, Wallviken (Z) 2) Inköp: 1648 Gunnarsgården, Brasta (Z) 2) Inköp: 1649 Kläppegården, Marby (Z) 2) Död: före 1666 Sunne, (Z) 2) Bouppteckning: 1666-11-08 2) Familj med Beret Eriksdotter Blix (1615 - ) Vigsel: 3) Barn: Johannes Månsson Karin Månsdotter Jöran Månsson Sunde Brita Månsdotter

Noteringar Mogens Pedersen Herdal (1636-66) var son till khden Peder Andersson i Hede, som sedan erhöll Ragunda pastorat. Inskrefs såsom student i Wittenberg 6 okt. 1615 under namnet Magnus Petri Herda-linus, Norvegus. Herr Mogens, pastor i Sunne, uppträdde på hösttinget å Frösön 2 sept. 1636 och kärade sig vara odalboren till Åkerängs gård att inlösa af Erik Mogensson; därtill svarade Erik nej, ty herr Mogens »war aff den ufrij quinne». Herr Mogens erbjöd för gården 133 dlr 1 ort 8 sk. Han synes ha varit af häftigt sinnelag och hemfallen åt dryckenskap. År 1641 24 sept. var khden inkallad för Trondhjems domkapitel, emedan han vi ett besök i Brunflo prästgård öfverfallit sin prost herr Olof Drake, då denne icke velat gifva hans broder Jens Pedersson ett oklanderligt vits-ord (Trondhj. dkpr., stiftsark.). Han var ock flera andra gånger instämd för domkapitlet och hotad med afsättning för fylleri. Under krigsorolig-hetema 1644 flydde han till Norge, men återfick efter fredsslutet sitt gäll. Såsom prästerskapets ombud undertecknar han 10 mars 1649 Sveriges rikes ständers förklaring öfver pfalzgrefven Carl Gustafs succession till svenska kronan. Hans inköp af flera hemman, exempelvis västergården i Wallviken 12 okt. 1647 för 60 Rdr specie, Gunnarsgården i Brasta (Hal-len) 1648, Kläppegården i Marby 1649 tyda på, att han var en förmögen man. Sistnämnda år klagar herr Måns vid Frösö ting, att Per Olufsson i Orrviken, som brukade prästbordet på Frösön, låtit det förfalla. På tinget i Sunne 4 dec. 1661 begärde han en skifteshaga mellan Fanbyn och prästskogen. Superintendenten P. Steuchius visiterade här 3 febr. 1661, då Sunneborna anhöllo om hjälp till sin kyrkklockas reparation. Under de senare lefnadsåren hade han först sin måg Erik Roshemius, sedan sin efterträdare som vice pastorer. Arfskiftet efter honom ägde rum 8 nov. 1666 (Jdb. 1688). Källa: Herdaminne Sunne

view all

Magnus Petri Herdal's Timeline

1590
1590
Hede, Jamtland County, Sweden
1666
1666
Age 76
Sunne, Jamtland County, Sweden
????
????
????
????