Is your surname Rabinowitz?

Research the Rabinowitz family

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

About Malka טברסקי מצ'רנוביל (עברית)

Too early on the tree?

לדעתי היא ביתו של רבי מרדכי (הראשון) טברסקי מצ'רנוביל, הידוע בכינויו "המגיד מצ'רנוביל", בנם של רבי מנחם נחום ושרה. רבי מנחם נחום טברסקי מצ'רנוביל, מייסד השושלת, היה תלמידם של הבעל שם טוב ושל המגיד ממזריטש, ומחבר הספרים מאור עינים ו"ישמח לב". כיהן כמגיד מישרים בקהילות נרינסק, פוגרבישצי וצ'רנוביל, והיה עני רוב ימיו. נולד לר' צבי הירש בן הרב נחום גאון מנרינסק, ונפטר בי"א בחשון ה'תקנ"ח. לעומתו רבי מרדכי טברסקי מצ'רנוביל, אשר נולד בשנת ה'תק"ל במלאת לאביו 40 שנה ונפטר בכ' באייר ה'תקצ"ז, ונקבר בעיר איגנטובקה הסמוכה לקייב היה יהודי אמיד שנהג להסתובב בין העיירות בכרכרה רתומה לסוסים רבים.

הותיר אחריו שמונה בנים ושלוש בנות: רבי אהרן מצ'רנוביל, מפורט להלן . 1 2 רבי משה מקורסצ'וב, נולד בשנת תקמ"ט, ונפטר בי"ח בטבת תרכ"ו . 3 רבי יעקב ישראל מצ'רקס, נולד בשנת תקנ"ד, ונפטר בי"ג באלול תרל"ו. 4 מלכה, אשתו של רבי יחיאל מיכל מדרוהוביץ', בנו של רבי יצחק מיאמפולה בן רבי יוסף מיאמפולה נכדו של רבי יחיאל מיכל המגיד מזלוטשוב רבי יצחק היה חתן של רבי ברוך ממז'יבוז'. 5 רבי מנחם נחום ממקאריב, נולד בערך בשנת תקס"א ונפטר בז' בתשרי תרי"א. נפטר ראשון מבין כל האחים. כיום מכהן נינו בבורו פארק כאדמו"ר מ'מקארוב. 6 רבי אברהם מטריסק, נולד בשנת תקס"ו, ונפטר בב' בתמוז תרמ"ט. כיום מכהנים כמה מנכדיו כאדמו"רי טריסק. 7 רבי דוד מטולנא, נולד בשנת תקס"ח, ונפטר בי' באייר תרמ"ב. כיום מכהנים כמה מנכדיו כאדמו"רי טולנא. 8 רבי יצחק מסקוירא, נולד בשנת תקע"ב, ונפטר בי"ז בניסן תרמ"ה. כיום מכהנים כמה מנכדיו כאדמו"רי סקוירא. 9  רבי יוחנן מרחמסטריווקא . נולד בשנת תקע"ו, ונפטר האחרון מבין האחים, בד' בניסן תרנ"ה. שנים מניניו מכהנים כיום כאדמו"רים לחצר זו. 10  חנה חיה, אשתו של רבי דוד הורדוצקי, נכדו של רבי דוד לייקיס. נולדה בשנת תק"ע ונפטרה  בשנת תרנ"ג. 11  שיינדל, נישאה לרבי דוב בער מליווא, ולא היו להם ילדים. נולדה בשנת תקפ"א ונפטרה בשנת תרס"א בעיר טולנא. שלושת הבנים הראשונים והבת מלכה היו בני אשתו שהייתה בתו של רבי אהרון הגדול מקרלין, ואילו חמשת הבנים האחרים והבנות האחרונות היו בני אשתו פיגא בת ר' דוד לייקיס, תלמיד הבעל שם טוב.