Is your surname Lund?

Research the Lund family

Maren Lund's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Maren Petersdatter Lund

Norwegian: Maren Petersdatter Brun (Lund)
Birthdate:
Birthplace: Sør-Trøndelag, Norway
Death: Died in Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge
Immediate Family:

Daughter of Peter Nilssøn Stumberg
Wife of Ole Pettersen Brun
Mother of Lorentz (Lauritz) Brun; Major Frantz Olsen Brun; Anna Marie Brun; Janichen Olsdatter Brun; Trone Sophie Brun and 1 other
Sister of Anna Pedersdatter Lund

Managed by: Private User
Last Updated:

About Maren Lund

Skifte i Gudbrandsdalens skifteprotokoller 13. marts 1719 Jordegods : 6 huder, 10 skind. Formue 1.903 rdl.

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord Gudbrandsdal Skifteprotokoll 3 1690-1719 folio 213b ---------------------------------------------- Anno 1719 d. 13. martij var paa Lysgaard i Faaberg sogen at holde skifte efter den velbaarne Frue Sl. Maren Lund Sl. hr. Oberst Oluf Bruns, som arfues [arves] af sin Sl. søn Capitain Peder Bruns 3 børn, nemblig Oluf Brun, Marrianne Brun som er gift i Københafn og Lisbedt Dorttea, som endschiønt byefoeden i Christiania hr. Jens Krabbe, som Marriannes formynder, tilforne efter hendes Sl. fader (saavel som haufer Oluf Brun i sidt hus) tillige med hendes mand er om skiftet gifuet varsel, møder ingen af demb, den anden søn velædle og velbaarne hr. Major Lorens Brun møder self personlig paa arfue [arve] Tombten, saavel som den 3die søn velædle og velbaarne hr. Major Frans Brun møder og paa arfue [arve], Tombten, den efterladte Frue Troene Sophiæ som Enche af Sl. hr. Liutenant Peder Gram møder og paa arfur [arve] Tombten, den anden datter Sl. Frue Anne Maria Brun, møder hendes efterladte mand velædle hr. Capitain Ambrocius Leffelmand, og hun hafuer [haver] sig efterladt 4 sønner og end datter som hun arfues [arves] af, nemblig Hermand Coucheron, 12 aar gammel, aufledt med hendes forrige afdøde mand Capitain Sl. Andtonis Coucheron, detzligeste med hendes efterladte mand er Oluf Brun Leffelmand 8 aar, Anthones Friderich Leffelmand halffemte aar, Waldemar Leffelmand 2½ aar, Jomfrue Maria Magdalena Leffelmand nie aar, det ligeste er den yngste datter Frue Jannichen Brun med sin Mand velædle hr. Liutenant Christian Blichfeld t her tilsteede paa arfue Tombten. Blef først Indlefueret [indleveret] i Skifte Retten velædle og velb. hr. Majorer Lorens og Frantz Mehsive af følgende indhold: Velædle og velbyrdige højtærede hr. AssessorHermed er vi tiendtlig begieooende det velædle hr. Assessor med det foretagende Skifte og deling efter Vores Sl. Frue Moder herpaa Lysgaard Skyndeligst ville fordt farre, efterdi tieden nu flux tilstunder, at vi ej lenger for hans kongl. Maij. tieneste skyld hafer til at opholdes, og i fald her skulle skee ophold, vil det foraarsage, ej alleene største Ruin for de nu til­stedeuerrende [tilstedeværrende] arfuinger [arvinger], Mens end og for Sl. Peder Bruns u-myndige børn, aldt saa forhaabes at hr. Assessor joe før skee kand, opbyder paa aution Lysgaard self med andet Løssørre som nu kand forrefindes, og huad andet, fra ligende Jordegodtz borttilkommer arfuingerne [arvingerne] at imellemb deelle, om ej selges , og endhuer [enhver] efter sin tilkommende andeel derudi giør udleg, paa det vi endgang hermed kand komme til Endelighed.Naar dette da saaledes Lauligen [lovligen, lovligt] forrettet og Enhuer [enhver] sin til tilkommende arfuelod [arvelod] er tildeelt holder vi velædle hr. Assessor skadesløs for aldt der efter paakommende tiltalle, og der forre venter has teligt skee kand Endskab ?? paa, forblifuende [forblivende] stedte. Lysgaard velædle velbyrdige d. 14. martij 1719 høijærede hr. Assessor tiensteskyldigste tienere Lorens Brun Frans Brun Efter at den indestaaende fædrene arf efter Skifte af d. 1. Martij 1712 blef udtagen af boen, er den øfrige boe bleuen Registeret og vorderet, hosuerrende [hosværrende] biøgde Lensmanden Peder Tolflefs Rud og tuende [tvende] laugrettes Mend er Tor Smæstad og Asbiørn Rauggaard, sampt Sl. hr. Peder Bruns børns formyndere er tilsteede, Oluf Biørnstad, Arne Dallen, Ellef Skaarstedt og Rasmus Storberge paa egne og samptliges veigne, Erland Øfstedal. Er da boen fremkommen som er registeret vorderet og udi penge andslagen til 579 rd 1 mk 22 skEfter at den Løsse formue er saavit opshrefuen [opskreven] som vi hafuer [haver] og forrefundet blef alle tienstefolchene fremkaldet for skifte Retten og blefuen [bleven] tilspurdt og formanet om demb er beuist [bevist] noget er forglemdt paa gaarden som ej er blefuen [bleven] opshrefuen [opskreven], at di da det udsiger, saasom de vil ved ald gestendige naar paa E?hes og paafordres, saa ingen herued [herved] denne Skifte forretning skal blifue [blive] for u-rettet, det vere sig myndige eller u-myndige, dertil suarede [svarede] samptlige tienste folchene, at demb er iche videre bevist endsom findes opshrefuen [opskreven].Hernest er efter samptlige tilsteedeuerrende [tilstedeværrende] arfuingers [arvingers] begier forbemelte løssøre opbuden til acition og soldt til eftershrefuene [efterskrevne] som følger som skifte brefuet [brevet] uduisser [udviser] og bed rager sig til penge som er auctiuneret og solte boes formue tillige med di 100 rd. rede penge som udi den første registering er andførdt til

                600 rd   3 mk   9 sk

Herimod andgifues [andgives] bordtskyldig gield som bedrager sig til penge med skifte forretningen inalles til 256 rd 2 mk 6 sk

  Blifuer [bliver] saa igien til skiftet      344 rd  1 mk  3 sk

Deraf kommer paa huer [hver] broder lod med di rede penge 78 rd 2 mk 6/9 sk Item huer [hver] søsters lod med di rede penge 39 rd 1 mk 3/9 skSl. Capitain Peder Bruns børn tilkommer I løssøren og rede penge sin Sl. Faders arfue [arve] lod som er 78 rd 2 mk 6/9 sk, deraf broderen den halfue [halve] deel som er 39 rd 1 mk 3/9 sk og huer [hver] søsters lod er 19 rd. 2 mk 2 1/9 sk.

Maren Lund

 • RESIDENCE: 13 Mar 1719, Skifte på Lysgård, Fåberg (Tr.h.?) 6b.
 • BIRTH: ABT 1645, Trøndelag ? (meget usikre foreldre)
 • DEATH: 1715, Trondheim

Kilder

 1. http://vestraat.net/TNG/getperson.php?personID=I32456&tree=IEA
 2. http://www.nermo.org/slekt/d0056/g0000057.html#I22132

------------------------------------------

Findes som Ane nr.3579 på Helles side:

http://www.aros-innovation.dk/Stam/stam-2012-Opdelt/Thora/specielt/ane3579/ane3579spec.php

---------------------------------------------

view all

Maren Lund's Timeline

1645
1645
Sør-Trøndelag, Norway
1666
1666
Age 21
Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge
1671
July 28, 1671
Age 26
Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
1683
1683
Age 38
Våga, Rødøy, Nordland, Norway
1684
1684
Age 39
1715
1715
Age 70
Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge
????
????