Ваша фамилия Auret?

Исследование фамилии Auret

Записей с Maria Anna Auret

6,206 записей

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

 • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
 • Обменивайтесь фотографиями и видео
 • Технология Smart Matching™
 • Бесплатно!

Связанные проекты

Maria Anna Auret, SM-b2

Псевдоним: "Tante Christje Ziervogel", "van Niekerk"
Дата рождения:
Место рождения: Cape Town, South Africa
Смерть: Умер
Ближайшие родственники:

Дочь Jeremias Auret b2 и Christina Hendrina Russouw, b1c5d1
Жена Carel Ewald Ziervogel, SV/PROG1 и Johannes Nicolaas van Niekerk, b3c1d1e4
Мать Christina Johanna Ziervogel; Carel Benedictus ZiervogeI; Jeremias Frederik Ziervogel и Maria Anna van Niekerk, b3c1d1e4f1
Сестра Jeremias Auret, b2c1; Beatrix Auret, b2c2 SM; Abraham Auret, b2c4; Petrus/Pieter Auret, b2c5; Frederik Auret, b2c6 и ещё 2

Менеджер: Dries Potgieter b1c8d1e5f9g7h4i9
Последнее обновление:

About Maria Anna Auret, SM-b2

NCD 1/5, 403 NOTARIAL PROTOCOL. NOTARY, JJF WAGENER. WILL. CAREL EWALD ZIERVOGEL AND MARIA ANNA AURET. 1799.

MOOC 7/1/48 57 1/2 AURET, MARIA ANNA. WIFE OF CAREL EWALD ZIERVOGEL. WILL. 1799. FILED 1803.

MOOC 13/1/31, 25 AURET, ANNA MARIA. LIQUIDATION AND DISTRIBUTION ACCOUNT. 1806 - 1808.

MOOC 13/1/32, 12 AURET, MARIA ANNA. LIQUIDATION AND DISTRIBUTION ACCOUNT. 1809.


Inventaris van alle zodanige goederen en effecten als er op Donderdag den neegende dag der maand Januarij in den jaare onzes Heeren een duijzend acht hondert en ses des morgens de klokke zeeven uuren ab intestato metter dood zyn ontruymd ende nagelaten door Maria Anna Auret ... ten behoeve van haren echtgenoot bovengem: Johannes Nicolaas van Niekerk ter eenre, en haare in twee onderscheide huivelijken bij wijlen Carel Ewald Ziervogel en voorm: Niekerk verwekte vier minderjarige kinderen, met naamen

 • 1) Christina Johanna oud 7 jaren
 • 2) Carel Benedictus oud 5 jaren
 • 3) Jeremias Fredrik Ziervogel oud 3 jaren
 • 4) Maria Anna van Niekerk oud 2 maanden ter andere zijde

...

Een plaats ofte hofsteede geleegen onder het Kaapsch district aan de Mosselbanks Rivier genaamt Ligtenburg, beneevens zeekere stuk bouwlands daar annex geleegen

een huis en erf staande en geleegen in deeze Tavelvalleij in ’t Blok N:9 groot in zijne grond neegen en twintig quadraat roeden, zeeven en zestig quadraat voeten, en een hondert agt gelijke duijmen

een pakhuis en erf staande en geleegen als eevengemeld in ’t Blok N:9 en aldaar een gedeelte van Lit:a A groot in zijn grond twaalf quadraat roeden, een hondert en zestien quadraat voeten, en vier en tagtig gelijke duijmen

...

Cabo de Goede Hoop den 7 Octb:r 1806.

- [Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/26.45 on http://databases.tanap.net/mooc/]


Inventaris van alle zodanige goederen als 'er op den [ ..... ] op de plaats van den eerwaarde heere J:W:L: Gebhard genaamd de Simonsvalley gelegen in Groot Drakenstein, onder het district van Stellenbosch, ab intestato met er dood zyn ontruymd ende nagelaten door de meerderjarige dogter Hendrina Maria Auret ten voordeele haarer hiernatemeldene, minderjarige zusters- en broederskinderen en kindskinderen, als

 • 1) de kinderen van wylen Maria Auret wed: Nicolaas Colyn, die geweest is eene volle zuster van de overledene, uit het huwelyk van wylen Jeremias Auret en Maria Anna Grové, met namen
 • a) Lambert Colyn mondig
 • b) Maria Colyn get:d met Hendrik Vos Hendrikszoon
 • 2) de kinderen en kindskinderen van wylen Jeremias Auret, die geweest is een volle broeder van de overledene, uit het voorz: huwelyk met namen
 • a) Jeremias Auret mondig
 • b) Beatrix Auret get: met Egidius Benedictus Ziervogel
 • c) de kinderen van wylen Maria Auret, in huwelyk verwekt by wijlen Carel Ewald Ziervogel, in namen
 • aa) Christina Johanna
 • bb) Carel Benedictus } alle minderjarig
 • cc) Jeremias Fredrik Ziervogel
 • d) Fredrik Auret mondig
 • e) Pieter Auret mondig
 • f) Hendrik Pieter Auret mondig
 • g) Abraham Auret mondig
 • 3) de kinderen van wylen Andries Auret, die mede geweest is, een volle broeder van de overledene als
 • a) Maria Anna mondig
 • b) Jeremias Auret mondig
 • c) Geertruyda Auret geh:d met Jacobus Luttig
 • d) Christiaan Auret mondig
 • e) Johanna Auret mondig
 • f) Carolina Auret mondig
 • 4) de kinderen van wylen Godlieb Weller, die geweest is een halve broeder van de overledene, uit het huwelyk van wylen [ ..... ] en Maria Anna Grove die alle mondig zijn, doch waarvan het getal en de namen onbekend zyn
 • 5) de kinderen van wylen Anna Maria Rouselet Buison, die mede geweest is, een halve zuster van de overledene, uit het huwelyk van [ ..... ] en Maria Anna Grove met namen
 • a) Christina Russouw get:d met Gabriel Vos
 • b) Daniel Russouw mondig
 • c) Fredrik Russouw mondig
 • d) Nicolaas Russouw mondig
 • e) Jan Nicolaas Russouw mondig
 • f) Maria Russouw get:d met Daniel Barend Smit
 • g) Anna Maria Russouw get:d met Theunis Dirksze van Schalkwyk
 • h) Johanna Russouw get:d met Emanuel de Roubaix
 • 6) de kinderen van wylen Rachel Rouselet Buison, die insgelyks is geweest eene halve zuster van de overledene, uit het gem: huwelyk met namen
 • a) Maria Anna Wannenburg mondig
 • b) Pieter Wannenburg mondig
 • c) Daniel Wannenburg mondig
 • d) Anna Wannenburg get:d met Benjamin Grayson

...

Aldus gedaan en g'inventariseerd ter Weeskamer aan de Kaap de Goede Hoop op den 10 January 1814.

- [Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/31.2 on http://databases.tanap.net/mooc/]

показать все

Хронология Maria Anna Auret, SM-b2

1778
2 октября 1778
Cape Town, South Africa
2 октября 1778
Cape Town, Western Cape, South Africa
1798
8 января 1798
Возраст 19
1799
4 сентября 1799
Возраст 20
Cape Town, Western Cape, South Africa
1802
26 апреля 1802
Возраст 23
Cape Town, WC, South Africa
1805
декабрь 1805
Возраст 27
1806
8 января 1806
Возраст 27
1806
Возраст 27