Is your surname Stuart?

Research the Stuart family

Maria Stuart's Geni Profile

Records for Maria Stuart

1,395,689 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Maria Stuart

Birthdate:
Death: Died
Immediate Family:

Daughter of NN Stuart and Armosyn Claasz van de Caep, SM
Partner of Barent Cleeff, SV/PROG
Mother of Maria Francina Cleef and Absolom Barentsz Cleef
Half sister of Frans NN; Manda Gratia van de Caap, SM; Johannes van de Kaap; Claas Jonasz van de Kaap; Anna Lijsbet van de Kaap and 2 others

Managed by: Private User
Last Updated:

About Maria Stuart

http://homepage.eircom.net/~acookson/aqwn14.htm


Inventaris van alle de goederen en contanten die naargelaten en met de dood sijn ontruijmt bij de vrijswartin, Armosijn Claasz: van de Caab ten voordeelen van

haar kinderen en kindskinderen als eerstelijk haar dogter Magdalena Leij getrouwt met den burger Hermanus Comrink

Jan Smesing

Margareta Geertruijd en

Willem Frisnet alle drie representeerende haar overledene moeder Manda Gratie en mede dogter van bovengen: Armosijn Claasz:

voorts haar soon den vrijswart Claas Jonasz: van de Caab en

laastelijk de beijde kinderen van wijle haar dogter Maria Stuart, als Maria Cleeff getrouwt met den corporaal Hendrik Hessen en

den absenten Absolon Barentsz: Cleeff leijfeijgenen van de E: Comp:

...

Aldus g’inventariseert aan Cabo de Goede Hoop den 23:e Octob:r 1733.

[Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/5.76]


Haar moeder versoek dat sy vrygestel word:

  Cabo de Goede Hoop
  Vrijdagh den 3e April 1711 ..   Armozijn van de Caab, gewesene matres van 's Comps. slavinne kinderen in de logie, door den Heer Willem Adriaan van der Stel in vergeldingh harer goede diensten, in vrijdom gelargeert gewerde, mede aan den Edle.Heer Commissaris versogt hebbende dat zij haar dogter genaamt Marie, zijnde een 's Comps slavin, door Zijn Edeles gunste van slavernij in vrijdom gestelt mogt zien; ofte dat haar mogt vergunt werden, de zelve haar dogter, tot een behoorlijcke prijse te mogen vrije; Zoo is op gemelt versoek goed gevonden, om haar toe te zeggen, dat de voor noemde dogter, wanneer zij de E.Comps. nogh drie jaren (als voren) gedient zal hebben, tegens de prijs, bij zijn Hoog Edelht. de Heer van Rheede daar toe gestelt, in vrijdom zal gelargeert werden.
  Op 't gedaan versoek van de presente matres der slavinne kinderen genaamt Manda, is verstaan niets te disponeren, voor en al eer daar een andere matres voor in de plaats is.
  Aldus gearresteert en besloten in 't Casteel de Goede Hoop, op daege en jaere voors.
  

[Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope Cape Town Archives Repository, South Africa Reference code: C. 28, pp. 84-89.]


Sy word na 't Patria geneem as 'n vry bediende, terwyl die slaaf Tandewa in haar plek nog drie jaar diens doen

  Cabo de Goede Hoop
  Dingsdag den 7n April 1711 ..   Ter vergaderingh voorgedraagen zijnde, dat de huijsvrouw van den schipper de E. Steeven Scheijderuijt, vermits haare indispositie wel geneegen was, om de meijt Marie genaamt, dewelke in vergadering van den 3n deese op haar moeders versoek toegestaan is, om wanneer zij d' E.Compe. nogh drie agtereenvolgende jaaren als slavin gedient zal hebben, met betaaling van 't geene door den Edle. Heer Commissaris Hendrik Adriaan van Rheede daar op gesteld is, in vrijdom gelargeert te werden, meede na 't Patria te neemen, omme geduurende de rijse eenige handrijkingh van haar te hebben; mits dat het bedraagen daar toe staande, in Comps. cassa soude werden gesteld, en dat daar en booven voor de drie jaaren die gedagte meijd, volgens gemelte besluijt nogh soude moeten dienen, een jonge Tandewa genaamt, voor in de plaats zou gelaaten werden, om de gemelte drie jaaren in haar plaats dienst te doen; welk versoek vervolgens bij den raad gaarne is geaccordeert geworden, door dien men teegenwoordig om jongens heel verleegen is, waar bij komt, dat deselve altijd in een thuijn gearbeijd heeft; welke jonge dan ook na expiratie der drie jaaren in vrijdom van hier na Batavia zal werden voortgesonden.
  ...
  Aldus gearresteert en beslooten in 't Casteel de Goede Hoop, op dage en jare voors. [11]
 

[Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope Cape Town Archives Repository, South Africa Reference code: C. 28, pp. 90-100.]

view all

Maria Stuart's Timeline

1708
1708
1711
1711
Manumission
1733
October 23, 1733
????
????