Ваша фамилия van der Merwe?

Исследование фамилии van der Merwe

Записей с Maria van der Merwe

227,819 записей

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

  • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
  • Обменивайтесь фотографиями и видео
  • Технология Smart Matching™
  • Бесплатно!

About Maria van der Merwe, b2c6

Inventaris van alle soodanige goederen roerende en onroerende schulden en inneschulden als sijn naargelaaten en met ’er dood ontruijmt door Anna Provo, wed:w wijlen den landbouwer Schalk Willemsz: van der Merve ten voordeele van haare naargelaatene kinderen en kindskinderen, als

...

  • voorts de kinderen van den landbouwer Andries Burgert, als
  • Marritje Burgert getrouwt met den landbouwer Barend Lubbe
  • Willem Burgert oud 16
  • Anna Sophia oud 14 en
  • Barend Frederik Burgert oud 12 jaaren bij representatie van wijlen hunlieder moeder Maria van der Merve

...

Aldus g’inventariseert op bovengen: plaats gen:t Wittenberg den 10 October 1740.

- Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/6.51 on http://databases.tanap.net/mooc/

показать все

Хронология Maria van der Merwe, b2c6

1703
15 апреля 1703
Cape of Good Hope
29 апреля 1703
Drakenstein, Cape Province
1721
1721
Возраст 17
Paarl, Cape Winelands, Western Cape, South Africa
1722
июль 1722
Возраст 19
Paarl, Breede River DC, Western Cape, South Africa
1723
1723
Возраст 19
1725
1725
Возраст 21
Stellenbosch, Cape, South Africa
1727
1727
Возраст 23
Kaapkolonie,Suid-Afrika