Is your surname Zālīte?

Research the Zālīte family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Marija Zālīte (Kučere)

Also Known As: "Mariņa"
Birthdate:
Birthplace: Tropeles, Viesienas pag., Latvija (Latvia)
Death: April 30, 1995 (85)
Limbaži, Limbaži municipality, Latvia
Immediate Family:

Daughter of Pēteris Kučers and Ede Kučere
Wife of Andrejs Zālītis
Mother of Private and Ilga Taimiņa
Sister of Jānis Kučers

Managed by: Edgaras Tallat-Kelpša
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Marija Zālīte

Latvijas Sargs Nr. 163 25.12.1927

Kauzmindes mahjturibas skolu 16. dez. sch. g. beidza sekoschas 34 audzeknes: Awots Elisabete no Sehrenes, Abermanis Olga no Bukaischeem, Bekmanis Lihna no Wirbem, Bilaws Alma no Remtas, Doniņa Olga no Sai kavas, Dansonis Alma no Duntes, Dzirkalis Marija no Jaungulbenes, Gserevizs Mirdza no Terwetes, Ģehrmanis Anna no Cehsim, Igaunis Emma no Ceraukstes, Kalninsch Hermine no Ahbelļeem, Kutschers Marija uo Veeseenas, Kepitis Berta no Trikates, Kreeviņsch Elsa no Kahrsiem, Kepitis Elfrida no Trikates, Luhsis Elsa no Skultes, Osolinsch Elsa no Dikļeem, Oschs Li dija no Laudonas, Pigens Dagmāra no Wilze neem, Petschaks Luz. uo Ugahles, Puriņşch Welta no Palsmanes, Puhpols Lina no Suhreem, Prei sis Emil. no Remtes, Rudzis Milda no Lisuma, Schenfelds Emilija no Penkules, Sels Olga no Leelwahrdes, Şkuja Milda no Miskales, Şchpita le BroņiflaMa no Dagdas, (proderis Milma no Ļaudonas, Şpalwiņşch Marta no Şaweenes, Zahle Ģertrūde no Dzelsawas, Marija no Zehsu apr., Mabule Lonija no Dignājas un Masdiks Erna no Naukschenes.

view all

Marija Zālīte's Timeline

1909
August 31, 1909
Tropeles, Viesienas pag., Latvija (Latvia)
1995
April 30, 1995
Age 85
Limbaži, Limbaži municipality, Latvia