Mathias Madsen Wagaard Yde, 1793 på Kiettrup

Is your surname Wagaard Yde?

Research the Wagaard Yde family

Mathias Madsen Wagaard Yde, 1793 på Kiettrup's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Mathias Madsen Wagaard Yde, 1793 på Kiettrup

Birthdate:
Birthplace: Ørum Slot, Ørum, Hassing, Thisted, Nordjylland, Danmark
Death: Died in Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Nordjylland, Danmark
Immediate Family:

Son of Mads Jensen Yde and Ide Kirstine Mathiasdatter Wagaard
Husband of Ane Frøstrup and Sophie Kathrine Mathiesen
Father of Jens and Johan Frederik Mathiesen Yde
Brother of Anne Margrethe Yde; Frederiche Wagaard Yde; Dorthe Cathrine Wagaard Yde; Jens Madsen Yde; Wilhelmina Cathrina Wagaard Yde and 3 others

Managed by: Keld Emil Damsgaard
Last Updated:

About Mathias Madsen Wagaard Yde, 1793 på Kiettrup

512/485 IVER ENEVOLDSEN (ca. 1673-1739)

512/486 INGER MARIE MATHIASDATTER (født senest 1675-1708)

Fra 1696 var Iver Enevoldsen kapellan i Vadgård i Strandby sogn hos sviger faderen, som han sene re efterfulgte som sognepræst for Strandby, Bjørnsholm og Malle sogne. Embedet besad han til sin død 1739, og fra 1727 var han tillige provst i Slet herred.

Iver (eller Ivar) Enevoldsen var født ca. 1673 på Børglum kloster(?) i Vendsyssel, søn af Enevold Ibsen og hustru Bir gitte Nielsdatter.

Han min kære provst, salig hr. Ivar døde 20. eller 21. Januar 1739 i Vadgård og blev begravet 30. Januar i Strandby, 66 år gammel.

Han hr. Iffuer Jenvold ... blev gift første gang 16. oktober 1696 i Strandby med Inger Marie Mathiesdatter (Mathiasdatter).

Hun var født senest 1675 i Vadgård som datter af Mathias Willumsen og hu stru Kirsten Jensdatter Bloch.

Under betegnelsen hr. Iffuers kiereste døde hun 1708 i Vadgård, begravet 23. Juli (uden aldersangi velse).

Derpå blev Iver Enevoldsen gift anden gang senest 1712 med Ide Kirstine (Christine) Rønberg, født 1687/94 i præste gården i Hersom, datter af Jesper Jensen Rønberg (Rønneberg) og hustru Dorthe (Dorthea) Andersdatter Resen (1) . Hun salig hr. Ivar Enevoldsens enke Ide Christine Rønberg døde 1747, begravet 15. december. Hun boede da på gården Hvanstrup i nabosognet Farsø; gården ejedes af Mathias Lasson til Bjørnsholm (2).

Iver Enevoldsens mange børn var: Af første ægteskab:

1 256/243 Mathias (Mathies) Wagaard, født 1697 i Vadgård. 2 Enevold (Envoll) Wagaard, 1699 1773, student 1716 sammen med Mathias fra Viborg, cand. teol. 1718 og fra 1727 til sin død sognepræst i Skelund og Visborg ved Hadsund (3). Gift første gang 1733 med Dorthe Helvig (Dorothea Helene) Deichmann, 1707 1746, søster til broderen Mathi as' kone og datter af provsten Peder Deich mann, sognepræst i Årestrup, Buderup og Gravlev, og hustru Kathrine Eck hoff. Gift anden gang med Anna Ursin, 1700 1772, datter af Niels Lauridsen Ur sin, sognepræst i Nørholm,og hustru Anna Wiingaard Pedersdatter. Anna Ursin havde først væ ret gift med Niels Christensen Holst, død 1745, sog nepræst i Dover og Venge. 3 Birthe Kirstine (Birette Kirstine), 1701 1704. 4 Johanne Cathrine Wagaard, født 1703, død før 1739. Gift 1722 med Jens Ovesen Blicher (4), 1689 1730, sognepræst i Låstrup og Skals fra 1719, søn af Ove Lauridsen Helsted, sognepræst i Bælum og Solbjerg og hustru Maren Peders datter. 5 Niels Iversen, kaldet Arrøe (5), 1705 1768, student 1725 fra Viborg, cand. teol. 1729 og fra 1731 sognepræst på Fur, samt fra senest 1749 provst i Harre herred. Gift første gang med Magda lene Kathrine Høyer, død 1741, datter af for manden, provsten Jochum Jørgen Christophersen Høy er, sognepræst på Fur, og hustru Drude Bertramsdatter From. Gift anden gang med Apollone Bjerre eller Bisgaard, 1708 1777. 6 Et barn, der døde spæd, blev født 1708 og årsag til moderens død. Af andet ægteskab: 7 Jesper Wagaard, 1712 1767; som sergent boede han 1748 53 i Solbjerg by og sogn på Mors, hvorpå han ved sin død boede i Galtrup by og sogn. Gift senest 1748 med Anne Dorthea Jensdatter, der overlevede ham. 8 Inger Marie Wagaard, 1713 1773. Gift tidligst 1738 med enkemand Jacob Schjellerup (6), 1702 1777, sogne præst i Dollerup, Finderup og Ravnstrup 1738 52, derpå sognepræst i Lå strup og Skals; han havde tidligere været gift med Mette Hansdatter Har boe. 9 Dorette Wagaard, kaldet Dorthe Resen Wagaard, født 1715, død ca. 1801 i Holstebro, ugift (7). Hun boede 1773 og 72 i Bording mølle. 10 Birthe Kirstine Wagaard, født 1717, død efter 1782. Gift før 1773 med Rasmus Nislev, der i 1773 var forvalter og bosat i Bording mølle 1782 og 86. 11 Hans (Burgulanus) Wagaard, 1721 1745, student 1739 fra Viborg og cand. teol. 1742; han dø de ugift på Hvanstrup i Farsø sogn (8). 12 Mette Margrethe Wagaard, 1722(?) 1779. Gift 1754 med Theodosius Ursin (9), 1710 1782, sognepræst i Glenstrup fra 1753 og provst i Nørhald herred, bror til hendes bror Enevolds anden kone og søn af Niels Lauridsen Ursin, sogne præst i Nørholm, og hustru Anna Wiingaard Pedersdat ter. 13 Iver (Ivar) Wagaard (10), 1725 1771, student 1743 fra Viborg, cand. teol. 1752, kapellan i Romdrup og Klarup fra 1756 og sognepræst samme sted fra 1764. Gift med Mariane Bering, 1723 1781, datter af formanden, provsten Johan Sørensen Bering, sognepræst i Romdrup og Kla rup, og hustru Anna Kirstine Brorson. Iver Wagaard døde barnløs. 14 Cathrine Wagaard, født 1731, død før 1739.

Iver Enevoldsen blev i 1691 sammen med sin bror Peder Reetz (Reedtz) Ene voldsen som privat dimitteret indskrevet ved universitetet i København med det latiniserede navn Ivarus Envaldi Burgu lanus (11). Og 6. Juli 1693 (12) tog han teologisk embedseksamen. 29. Juli 1696 udstedte Mathi as Willumsen kaldsbrev (13) til Iver Enevoldsen til sin med hjælper i det hellige prædikeembede, Guds ord at lære og forfrem me, og de højværdige sakramenter at forrette. Jeg (hr. Mathias) med en re debon og god vilje skal forskaffe hannem en nødtørftig og lidelig underhold ning med mad, øl, stue, seng, varme, lys, klædetvæt og andet, samt desuden en årlig løn på 50 sldlr. Ved den lejlighed blev kapellanens latinske ek samenspapirer afskrevet i kaldsprotokollen, hvor han benævnes med tilnavnet Burgalanus. Ved ordinationen eller indvielsen i domkirken i Viborg 5. august samme år om taler Alborg bispen Bircherod ham ligeledes med tilnavnet Burgalanus (14), ligesom Bircherod ved svigerfaderens død 1708 omtaler ham som Burgalanus. Det latinske Burgulanus eller Burgalanus må hentyde til Børglum kloster, hvortil faderen Enevold Ibsen var knyttet.

26. august 1701 skal Iver Enevoldsen være blevet kaldet som svigerfaderens medhjælper og efter følger (adjunctus et successor), men af Strandby kirke bog fremgår, at svigerforældrene senest 1703 flyttede fra præstegården Vad gård i Strandby sogn til annekssognet Malle. Embedet som sogne præst for Strandby, Bjørnsholm og Malle menigheder kunne Iver Enevoldsen ikke klare alene; først hjalp han og svigerfaderen, død 1708, vel hinanden, men derpå havde Iver ansat en kapellan med bopæl i Ra num. Fra 1709 til 11 havde han sin halvbrors søn Iver Nielsen Iversen og fra 1716 til 26 (15) dennes bror Jens Nielsen Iversen til kapellaner. Disse var sønner af Niels Iversen Christensen Aarøe (Arrhoensis), 1656 1726, sogne præst i Tolstrup og Stenum i Vendsyssel (16). Efter denne ældre halvbror lod Iver Enevoldsen sin søn (Niels Arrøe) opkaldet 1705.

24. Juni 1722 visiterede (17) Viborg bispen Søren Lintrup i Strandby kirke hvor han fandt menighe den i hel god til stand og ungdommen vel undervist i deres kristendom efter visse dem af præsten foreskrevne spørgsmål. Kirken var ligeledes i orden, men der var "misforstand" imellem præst og patron, nemlig Niels Poulsen til Gunderupgård, der vist ejede alle pastora tets tre kirker i 1720'erne. værre var det, da bispen 13. september 1723 kom til Malle, hvor blyet over koret var ganske af ælde fortæret og behøvede reparation, hvorfor og præs ten berettede, at det fluks havde regnet ned i kirken. Loftet i kirken var nyligt lagt, dog blandet med gamle brædder. I tårnet var et gammelt og løst loft, og klokken var der ikke i lang tid ringet med, formedelst at ingen klokkestreng var derved. Dagen derpå var bispen i Bjørnsholm, hvor forholdene faldt mere i hans smag. Men præst og patrons "misforstand" skal vel findes i forbindelse med f.eks de dårlige forhold i Malle.

Iver Enevoldsen, der fra 1727 var provst i Slet herred, havde allerede i 1708 mistet sin første kone, den hæderbårne, Gud og dydelskende matrone Inger Marie Mathiasdatter, efter hvem der 13. au gust samme år afholdtes skifte (18) mellem enkemanden og parrets fire børn: Mathias i 11. år, Ene vold i 10. år, Niels i 3. år og Johanne Cathrine i 6. år. Deres far var rette formynder efter loven for børnene, der uanset køn hver blev tillagt 100 sldlr. i mødrene arv uden registrering og vurdering af boet.

På 30. dagen efter den velærværdige og højlærde hr. Iver Enevoldsens død blev skiftet påbegyndt 20. februar 1739 (19), fortsat 18. november samme år, 26. Januar 1747 efter retslig proces 21. februar 1742 og 15. marts sam me år. Arvingerne var enken Ide Kirstine, hvis lavværge var præsten Jeremias San der i Torup i Farsø sogn, og afdødes mange børn: Af første ægteskab sønnerne Mathi as og Enevold Wagaard, samt Niels Arrøe, der alle var præster, og endelig den afdøde datters ene ste barn, datteren Inger Marie Blicher, der opholdt sig i Wadgård. Af andet ægteskab sønnerne Jesper, Hans og Iver Wagaard, samt døtrene Inger Marie, Mette Margrethe, Birthe Kirstine og Dorthe Wagaard.

Indboet i Vadgård, hvis stuehus bestod af vesterstue, skole, storstue, mel lemstue, kvist, dagligstue, studerkammer, lille stue, køkken, spisekammer, bryggers og bagestue, var både pænt og solidt. I storstuen var der et engelsk urværk og en strudsæg til 4 sk.; mellem bliktøjet nævnes en temaskine, ligesom der var en pæn beholdning af sølvtøj, nemlig:

 sldlr.  mk.  sk. 

1 sølvkande med navnene Isak Jensen og Dorthe Andersdatter, vog 76 lod 2 qv. 38 1 8 1 mindre do. med navne H.B.A.S. K.C.D.R., vog 47 lod 1 qv. 23 3 12 1 puklet sølvbæger med låg, vog 18 lod 1/2 qv. 9 0 6 1 sølv sukkerbøsse med navne A.K.W. K.P.D.M., vog 19 lod 19 qv. 9 4 8 1 sølv saltkar med navne I.E.S. I.C.R., vog 5 lod 2 qv. 2 4 8 1 rødt krus med sølvlag, vog 12 lod 3 qv. 6 2 4 1 halvt dusin sølvskeer med navn I.E.S. I.C.R., og 1/2 dusin do. med navn I.R.D.R., ialt 35 lod 3 qv. 17 5 4 26 små sølvknapper, vog 3 lod 1 qv. 1 3 12 1 sølv lommeur 5 0 0

Den afdødes bogsamling på 146 værker eller numre bestod af teologiske og enkelte medicinske bøger på latin og tysk. Til gården hørte en besætning på 9 heste og hopper, hele 18 køer og 1 tyr, ingen får men 13 geder, 2 bukke, 4 beder og 2 bukkekid.

Af værdipapirer blev et skøde på Fur kirke med tiender udstedt af Niels Lin de 4. maj 1737, læst 5. Juni, fremlagt sam men med gældspapirer, der udviste en gæld på 20 drl. til mons. Diderik Iversen, 100 dlr. til madame Wassard på Testrupgård (afdødes svigerinde), 50 dlr. til mons. Knud Sadolin i Vi borg, 70 dlr. til Jeremias Sander og 22 dlr. til Anders Hegelund i Aalborg.

Skiftet efter enken Ide Kirstine Rønberg, der døde som en slags aftægtskone på Hvanstrup 8. december 1747, blev også omstændelig (20) Skiftet påbegynd tes 11. december 1747, fortsattes 8. Januar 1748, men blev først sluttet 5. november 1748 ved det 7. skiftemøde. Arvingerne var børnene Jesper, Iver, Inger Marie, Dorthe, Birgitte Kirstine og Mette Mar grethe Wagaard. Indboet var ikke omfangsrigt, men indeholdt dog sølv for 22 rdlr., hvortil bl.a. kom en besætning på 1 ko, 10 får og 2 svin. Aktiverne beløb sig til godt 190 rdlr., passiverne til godt 105 rdlr., hvorfor der blev 85 rdlr. 5 mk. til deling mellem børnene med 21. rdlr. 2 mk. 12 sk. til hver af søn nerne og 10 rdlr. 4 mk. 6 sk. til hver af døtrene.

Noter: 1 Wibergs præstehistorie, bd. 1, 1870, s. 616. 2 Traps Danmark, 5. udg., Ålborg amt, 1961, s. 1221. 3 Wibergs præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 70, J. Chr. Sixhøj: Viborg kate dralskoles dimittender 1630 1879, 1962, s. 94, nr. 872, samt E. W. Jacobsen: Præsteslægten Wagaard i Skelund og Visborg i Fra Himmerland og Kjær Herred, 1924, s. 60ff. 4 Wibergs præstehistorie, bd. 2, 1870, s. 276. 5 Samme, bd. 1, 1870, s. 405, samt kilde 3b, s. 100, nr. 932. 6 Kilde 4, samt Rinds herreds gejstlige skifteprotokol 1761 1829, C.21.A 1,fol.53b, hvor alle hendes hel og halv søskende nævnes. 7 Lundenæs og Bøvling amters skifteprotokol 1787 92, B.8 1084,fol.100b, samt Holstebro skifteprotokol 1781 1801, B.78 165, fol.507 og samme 1801 19, B.78 166,fol.4. 8 Kilde 3b, s. 111. 9 Kilde 4, bd. 1, 1870, s. 461. 10 Samme, bd. 2, 1870, s. 649, kilde 3b, s. 116, nr. 1079, samt avisen Jydske Efterretninger 17.5.1782, hvor hans hel og halvsøskende indkaldes som arvinger. 11 Kjøbenhavns Universitets Matrikel v. S. Birket Smith, bd. 2, 1894, s. 184. 12 Wibergs præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 205, A. C. Nielsen: Vadgaard i Himmerland i Jydske Samlinger, 3 2, 1899 1900, s. 427, og Ignatius Bec hers udg. af Farstrup og Axelsens Dagbog, 1813, s. 263. 13 Kaldsbrevsprotokol 1670 99 i Viborg bispearkiv, C.2 152,fol.192b. 14 Bircherods dagbøger i Personalhistorisk Tidsskrift, 9 2, 1929, s. 154 55, og samme 9 4, 1931, s. 171. 15 Kilde 12a, s. 206, samt C. Klitgaards Vendsysselske Præstefamilier, 1945, s. 296. 16 Edsprotokol for præster og degne 1673 1771 i Aalborg bispearkiv, C.1 404, fol.74b. 17 Af Søren Lintrups visitatsbog i jyske Samlinger, 3 2, 1899 1900, s. 93 og 138 39. 18 Gislum herreds gejstlige skifteprotokol 1706 81, C.17.C 2,fol.23b. 19 Samme, fol.174b 80b og 181 83b. 20 Samme, fol.226, 30, 34, 43, 46b, 48 og 49b.

512/487 PEDER JACOBSEN DEICHMANN (1682-1733)

512/488 CATHRINE ECKHOFF (1688/89-1754)

Fra 1704 til sin død 1733 var Peder Jacobsen Deichmann, der selv underskrev sig P. Deichman (1) altså uden det tyske dobbelt n, sognepræst for Årestrup, Buderup og Gravlev menigheder med bopæl i præstegården Julstrup i Bude rup sogn; fra 1732 var han tillige provst i Hornum herred syd for Aalborg.

Han var født 1682 i præstegarden i Høje Tåstrup ved København, døbt 13. december, søn af præsten Jacob Willumsen Deichmann (Dichmann) og hustru Mar grethe Rosenmejer. Han blev båret til dåben af Hans Nansens kæreste (Elisabeth Pedersdatter, gift med den yngre Hans Nansen i København); faddere var mag. Lorentz .., Maren, hr. Hans' og Anne, hr. Christians i Sengeløse.

Buderup sogns kirkebog oplyser, at hr. Peder Jacobsen Deichman, provst i Hornum herred og sognepræst til disse menigheder, døde 12. Januar 1733 (u den aldersangivelse).

Efter at fætteren Bartholomæus Deichmann, biskop i Viborg, 23. Juli 1704 (2) havde indviet eller ordineret ham til præst, havde Peder Deichmann 29. Juli samme år bryllup i bispegården i Viborg med sin formands, afgangne hr. Peder Eckhoffs eneste datter, der da kun var 15 16 år gammel.

Hun hed Cathrine Eckhoff og var født 1688/89 i præstegården Julstrup i Bu derup sogn, datter af sognepræsten Peder Eckhoff og hustru Dorthea Helvig Ruus.

Cathrine Echoff (Eckhoff), salig provstens Peder Deichmans enke af Julstrup døde 23. marts 1754 og blev begravet 29. marts, 65 år gammel.

Cathrine og Peder Deichmann fik mindst ti børn:

1 Peder Eckhoff Deichmann (3), født ca. 1705, død 1747 i Bergen i Norge. Fra før 1735 bosat i sin morfars fødeby Bergen. Han var sikkert ugift og barnløs. 2 256/244 Margrethe Deichmann, født 1705/10. Gift senest 1728 med præsten Mathias Wagaard. 3 Dorthe Helvig (Dorothea Helene) Deichmann, 1707 1746. Gift 1733 med Enevold Wagaard (4), 1699 1773, sogne præst i Skelund, bror til søsteren Margrethes mand og søn af 512/485 Iver Enevoldsen, sognepræst i Strandby, og hustru 512/486 Inger Marie Mathiasdatter 4 Jacob Deichmann (5), 1710 1771, student 1728, cand. teol. 1731 og fra 1741 sognepræst i Lerup og Tranum i Han herred. Gift 1744 med Anna Sophie Henriksdatter Kjeldsen, 1728 1796, datter af Henrik Kjeldsen til Ormholt i Vendsyssel. Blandt deres børn blev sønnen Laurids Bartholomæus Deichmann, 1761 1811, sognepræst i Boddum og Ydby, far til den kendte Jacob Deichmann, 1788 1853, der 1809 overtog svigerfaderen Søren Gyldendals boghandel i Køben havn, som han drev med stor dygtighed til 1840'erne. 5 Anne Deichmann, født før 1716, død efter 1767. Gift 1734 med Laurids Jacobsen Aagaard (6), 1702 1758, konrektor i Aalborg 1730 33 og derpå sognepræst i Årestrup, Buderup og Gravlev fra 1733, søn af Jacob Baltzersen på Ågård i Hanherred og hustru Karen Lauridsdat ter. 6 Manderup Deichmann, født før 1716(?), død 1774(?). Han var 1754 tolder i Hjørring, men havde tidligere opholdt sig i Norge. I 1767 var han (7) bosat i Lifland eller Livland (Letland?). Brode ren Bartholomæus testamenterede ham 300 rdlr., hvoraf han blot skulle have renterne, ligesom hans husvært sikredes for sin ulejlighed, hvis Mande rup døde hos ham; så han må vel have været svagelig. Manderup skal væ re død 1774 i Norge som købmand (8). 7 Albert Christopher Deichmann, født før 1716(?), død efter 1767. Han var 1754 og 67 bosat i Aalborg som købmand. Både han og broderen Manderup var vel opkaldt efter herskabet på Tor stedlund i Årestrup sogn, nemlig brødrene Man derup og Albert Christopher Due (9), der i fællesskab fra 1699 ejede Torstedlund og Albæk. 8 Bartholomæus Deichmann, født før 1716(?), død 1774 på herregården Urup. Han var fra før 1754 forvalter hos Hans Rudolf v. Grabow til Bratskov ved Brovst og Urup ved Horsens. Han var vist først på Bratskov, hvorpå han til sin død var forpagter af Urup (10). 9 Frederik Deichmann (11), 1716 1783, cand. teol. 1738, sognepræst i Håsum og Ramsing i Salling fra 1742 og fra 1758 i Ingum ved Vejle. Gift første gang 1745 med Maren Bloch, død 1752, datter af Jens Jensen Bloch, sognepræst i Haverslev og Bejstrup, og hustru Martha Jacobsdatter Aagaard, der var søster til Laurids Wagaard. Gift anden gang 1757 med Karen Marie Kaalund, født 1730, datter af Chris tian Christiansen Kaalund, sognepræst i Farstrup og Ajstrup, og hustru Else Klitgaard. 10 Else Deichmann, født før 1740, død 1767/76. Hun opholdt sig 1754 hos broderen Frederik i Håsum i Salling, hvor hun blev gift 1758 med dennes eftermand som sognepræst i Håsum og Ramsing fra 1758 Niels Berntsen Mulvad (12), 1730 1788, søn af Bernt Rosenmejer Mulvad, sognepræst i Brøndum og Hvidbjerg, og hustru Karen Stub. Efter Elses død blev Mulvad gift anden gang 1776 med hendes søsterdatter Dorothea Helvig Aagaard, 1756 1827, der efter Mulvads død blev gift anden gang med eftermanden Laurids Ørum.

Peder Jacobsen Deichmann skrev sig selv som P. Deichman og førte i sit segl (13) et våben med to franske liljer i et lodret delt skjold, samt på hjel men to vinger. Skjoldet med liljerne blev 1474 og 1526 (14) som adelsvåben tildelt henholdsvis Peder Hansen (Lilliefeld), borgmester og tolder i Helsingør, og Jørgen Kock, borgmester i Malmø. Våbe net kendes altså fra slægten Deichmanns hjemstavn ved Øresund, hvor rådsaristokratiet i bl.a. Malmø og Helsingør var stærkt indgiftede. Deichmann (15) blev fra katedralskolen i Roskilde 1698 immatrikuleret ved universitetet i Køben havn; og 29. april 1704 blev han som cand. teol. kal det som adjunctus et successor (medhjælper og efterfølger) af sog nepræsten i Årestrup, Buderup og Gravlev, der døde i Juni samme år. 23. Juli 1704 blev Peder Deichmann som nævnt ordineret i Viborg domkirke af fætteren biskop Bartholomæus Deichmann og straks efter gift med forman dens datter. Viborgbispen Søren Lintrup visiterede 1. og 2. august 1724 (16) kirkerne i Buderup, Årestrup og Gravlev; Årestrup kirke tilhørte major Albert Chris topher Due til Torstedlund, mens ritmester Mikkel Suur (Suhr) til Buderup holm ejede både Buderup og Gravlev kirker. Ved visitationen i Buderup prædikede Peder Deichmann over 1. Tim. 11: Gud har given dig visdom i alle ting. De tre kirker var stort set godt ved ligeholdt, men under Buderup anførte biskoppen. Kir kebogen, sagde præsten (Deichmann), var af børnene lidt reven, hvorfor han lod den forbedre og lovede at vise mig den, før jeg rejste fra herre det. Den iturevne kirkebog var måske for ilde medtaget; i al fald eksisterer der ikke mere kirkebøger for pastoratet fra før 1733.

Peder Deichmann blev i 1732 udnævnt til provst i Hornum herred, men fik ikke nogen lang embedstid, idet han døde året efter. 12. februar 1733 (17), som var 31. dagen efter Peder Deichman, sognepræst for Buderup, Gravlev og Åre strup menigheder og provst i Hornum herred, hans død i præstegården Julstrup, blev der afholdt skiftemøde, hvor enken Ca thrine Ecchof (Eckhoff), hvis lavværge var Adam Levin Block, sognepræst i Ellidshøj og Svenstrup, da frem lagde en kgl. bevilling af 23. Januar 1/33, hvorefter hun kunne hensidde i uskiftet bo.

På 30. dagen efter dødsfaldet afholdtes 22. april 1754 (18) skifte i Julstrup efter Peder Jacobsen Deichmans enke Cathrine Eccoff (Eckhoff), død 23. marts, mellem børnene: 1 Hr. Jacob Deichmann, sognepræst i Lerup. 2 Sr. Janderup Deichmann, tolder i Hjørring. 3 Sr. Albert (Christopher) Deichmarnn, køb og handelsmand i Ålborg. 4 Sr. Bartholo mæus Deichmann, forvalter hos oberstløjtnant Grabow til Urup og Bratskov. 5 Hr. Friderich Deichmann, sognepræst i Håsum. 6 Datteren, salig Margrethe Deichmanns børn med salig hr. Mathias Wagaard, sognepræst i Vive, nemlig: Peder \Wagaard, studiosus, Iver Wagaard, studiosus, Johanne Cathrine, In ger Marie, Ide Christine, Dorthe, Helle Helene og Malene Wagaard. 7 Datteren, salig Dorthe Helvig Deichmanns børn med hr. Enevold Wagaard, sognepræst i Skelund, nemlig: Inger Marie, Kathrine og Peder Wagaard. 8 Anne Deichmann, gift med hr. Laurids Aagaard, sogne præst i Julstrup. 9 Else Deichmann, ugift, opholdende sig hos broderen Frederik.

view all

Mathias Madsen Wagaard Yde, 1793 på Kiettrup's Timeline

1769
1769
Ørum, Hassing, Thisted, Nordjylland, Danmark
1789
1789
Age 20
1792
July 7, 1792
Age 23
Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Nordjylland, Danmark
1801
August 17, 1801
Age 32
Ingstrup, Hvetbo, Hjørring, Nordjylland, Danmark