Matthias Simon Taute, SV/PROG

Is your surname Taute?

Research the Taute family

Matthias Simon Taute, SV/PROG's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

About Matthias Simon Taute, SV/PROG

Matthias (Simon) Taute * Eckfleth, Oldenburg, Duitsland 6.12.1704 » Badenfleth, Duitsland 6.1.1705 s.v. Johann Heinrich Taute en Anna Dorothea Donckersen, a. 8.4.1734 as soldaat aan boord Maria Adriana in diens v. HOIK, boerkneg by Adriaan Louw 1734-1738, onderwyser by Gysbert Verwey 1739-1747, burger in 1747, woon Stellenbosch, vanaf 1752 in Kaapstad † Kaapstad 23.11.1773 (69.-) x 20.3.1748 Elisabeth BRUYNS / DE BRUIJN » Paarl 1.4.1731 † Kaapstad c. 1809, d.v. Elisabeth Lubbe


B2b/2k (C) (Matthys) MATTHIAS SIMON TAUTE: ~ 6/12/1704 – 23/11/1773 (69) Matthys is in Eckfleth gebore en in St. Anna Kerk in Bardenfleth, Oldenburg, gedoop. Hy het in Eckfleth gewoon en daar skool gegaan tot en met sy vyftiende jaar. Sy vader sterf toe hy 15 jaar oud was en sy ma toe hy 42 jaar oud en alreeds woonagtig in Suid Afrika was.

In 1733, as 29 jarige, reis Matthys na die nabygelëe Holland en skryf in as ‘n soldaat by die Verenigde Oos Indiese Companjie. Die rang van Soldaat, dieselfde as Matroos, was die mees junior pos op die boot. Dit sou beteken dat hy enige taak opgelê kon word! Hy verlaat Holland aan boord van die skip Maria Adriana op 28/10/1733, ‘n week voor sy dertigste verjaarsdag. Hulle seil van die hawe Goerëe, 6 myl (10 km) van Rötterdam af, na Batavia en Oos Indië.

Volgens die skeepsjoernaal, wat in die Algemene Staatsargief in Gravenhage in Nederland is, was daar 200 siele aan boord toe hulle vertrek het. Dit het ingesluit die skipper, Piet Kaas, ‘n dokter of chirurgyn, die opperstuurman en twee onderstuurmanne, ‘n kok, ‘n skeepstimmerman, ‘n trompetter en al die matrose en soldate. Daar was geen vroue aan boord nie. Die belangrikste poste was bykans almal beklee deur Nederlanders. Daar was 52 manne wat nie Nederlands was nie – 45 van hulle Duitsers, waaronder Matthys getel het. Volgens die dagregister, wat in die staatsargief in Kaapstad bewaar word, het die skip na vyf maande en 10 dae op 8 April 1734 in Tafelbaai anker gegooi. Daar was toe 25 siekes aan boord en sewe dooies. Matthys het besluit om nie verder met die skip te reis nie, maar in die Kaap aan te bly. Alle poste in die Oosterse gebiede van die VOIK was reserveer vir Hollandse burgers alleenlik.

Uit dokumente blyk dit dat hy in Duitsland bekend was as Matthias Simon Taute, maar as Matthias Pieter Taute in Suid Afrika. Aanvanklik was hy in diens van Adrian Louw, van die plaas De Goede Ontmoeting, 20 kilometer noord van die huidige Durbanville, en 12 km anderkant de Tygerbergen.

In 1738, nadat Matthys se eerste vyfjaarkontrak met die VOIK verstryk het, kry hy die pos as skoolmeester in diens van Gysbert Verwey, van die plaas Evertsdal (tans deel van Durbanville).

Toe hy daar begin het, moes hy na die 13 jarige Elizabteth, 11 jarige Dirk, 9 jarige Cornelis, 8 jarige Johannes, 4 jarige Gysbert en 1 jarige Gesina omsien. Later het nog twee kinders Tobias en Daniël, bygekom. Hy het vir twee kontrak-tydperke van vyf jaar elk gewerk, tot hy 45 jaar oud was.

Op 20/3/1748 (44 jarige ouderdom) trou hy op Roodezand (Tulbach) met die 17/18 jarige ELIZABETH BRUYNS LUBBE. Elizabeth is in die Paarl gedoop op 1/4/1731. Elizabeth se moeder, Elizabeth Vorster (gebore Lubbe (Lübbe)) was ‘n weduwee toe sy swanger geraak het met Elizabeth. Die Paarlse kerkregister bevat die inskrywing dat Elisabeth Vorster ‘n dogter met die naam Elizabeth Bruÿns gedoop het en dat die “vader onbekend” is.

Matthys het Kaapstad toe verhuis waar hy in 1752 sy eie huis koop op die hoek van Plein- en Leliestraat, aan die bo-punt van Pleinstraat, langs die ou Looiersplein. Die erf was waar die HF Verwoerd gebou tans regoor die Parlementsgebou staan, en die Looiersplein is tans Stalplein waar die standbeeld van Genl. Louis Botha staan, net anderkant Thynhuis. (Prof Ben – 1960’s). Die grond was ‘n vyfde van ‘n morg groot. Die huis het hom vyf duisend (Bataafse) gulden gekos. Die huis moes groot gewees het, want daarin het hy en sy vrou op een tyd minstens ses of sewe van hulle tien kinders by hulle gehad. Die buurt was toe nog hoofsaaklik ‘n woonbuurt, maar daar was onder andere ambagsmanne, winkeliers, skoenmakers, timmermanne, kroegeienaars, herbergiers en leerlooiers onder die burgers wat daar gewoon het. Party van hulle het hulle ambag sommer langs hulle huis bedryf. Leliestraat het destyds uitgeloop op die Kompanjiestuin, waar die Parlementsgebou nou staan, net onderkant die goeweneurswoning.

Matthys het ‘n winkel en hoedemakery vanaf sy huis bedryf. Die familie het in Duitsland reeds hulle inkomste aangevul deur hoede te maak en al die kinders was blykbaar bedrewe in die vak. (Dié bedryf steek weer kop uit ‘n paar geslagte later). Daar is drie rekenings van die jaar 1767, wat Matthys self met sy gansveerpen uitgeskryf het, in die argief opgespoor. Die volgende is die soort negosieware wat deur die drie betrokke persone van Matthys gekoop is:

“Linnebaay, voeringlinne, seemsvelle, blauwe bafta, borslemmersmesse, tonteldoos, vuurslage voor de Hottentots, kausen, rolle vaderlandse tabak, 4 elle wolle baay, 4 pont krale voor de Hottentots, hoede voor de volk, 7 schlave hoeden, blauw geras, 10 pont tee, 4 pont koffieboonen, 2 pont suyker, witte bafta, Deense kausen (en dan onderaan) nog voor myn moeyte sulks aan de Heeren bekent te maaken; somma Ral: 51- Monsieur Matthys Taute”

Na sy dood, op 23 November 1773 (‘n paar weke voor sy 70ste verjaarsdag), het Elisabeth nog sowat tien jaar in Leliestraat gewoon en die winkel bedryf. Daarna het sy die erf verkoop vir dieselfde bedrag as wat Matthys daarvoor betaal het. Sy het op die hoek van Waal- en Langstraat gaan woon. Die kinders, en hulle kinders het toe én later aan die begin van die 19de eeu, onder andere in Breë- en Buitengrachtstrate in die buurt van die Boereplein, tans Riebeeckplein, gewoon. Dit was ‘n heel vooraanstaande woonbuurt. Elisabeth is in 1809 op 78 jarige ouderdom oorlede, 36 jaar na haar man. Matthys het ‘n Familjen Register aangehou, waarin hy soms ‘Taute’ as ‘Toute’ geskryf het. Die volgende inskrywing is aangehaal uit die register:

“1782, 31 Mey is geboren onzen dogter Elizabeth Barendina des morgens om 5 uuren waarvan als getuygen Moeder Toute en Broeder Toute.”

Nota: Matthys se vrou was 27 jaar jonger as hy. Sy was maar 17 jaar oud toe sy met die 44 jarige Matthys getroud is. Haar eerste kind is in die volgende jaar gebore. Hulle het 7 dogters en drie seuns. Met die afsterwe van Matthys is sy jongste dogter maar vier jaar oud. Daar is 20 jaar verskil in ouderdom tussen hulle oudste en jongste kinders. Ons voorvader, Matthias, het blykbaar sy kinders na sy familie in Duitsland vernoem - let op hoe hierdie Schenk von Tautenburg name weer voorkom onder die Suid Afrikaanse Tautes.

Source: Documentation kindly made available by Dalene Frederiksson. She has a lot of information about the Taute family both in South Africa and in Europe.

view all 16

Matthias Simon Taute, SV/PROG's Timeline

1704
December 6, 1704
December 6, 1704
1704
Oldenburg, Lower Saxony, Germany
1749
1749
Age 45
1751
8, 1751
Age 47
1751
Age 47
1752
1752
Age 48
1754
November 11, 1754
Age 50
1756
1756
Age 52