Michael Koch

public profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Related Projects

Mikael Christiansson Koch

Birthdate:
Birthplace: Sibräcka, Stenkyrka, Tjörn, Bohuslän, Sverige (Sweden)
Death: April 26, 1733 (71)
Sibräcka Prästgård, Sibräcka, Stenkyrka, Tjörn, Bohuslän, Sverige (Sweden)
Immediate Family:

Son of Christian Koch and Anna Andersdotter Månesköld
Husband of Ingeborg Jönsdotter Holst
Father of Johannes Michaelsson Koch; Mikael Mikaelsson Koch; Hans Michaelsson Koch; Rutger Michaelsson Koch; Magdalena Koch and 4 others
Brother of Hans Koch

Occupation: Kontraktsprost
Managed by: Johan Anell
Last Updated:

About Michael Koch

Mikael Christiani Kock

 • Född 1661-09-29.
 • Kyrkoherde i Tjörns (Stenkyrka) pastorat av Göteborgs stift 1687-05-26. Prost över Älvsyssels kontrakt 1713.
 • Död 1733-04-26 i Sibräcka prästgård i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Gift 1688 i Kungälv med Ingeborg Holst, född 1670-09-06, död 1747-12-06, dotter av råd- och handelsmannen i Kungälv. Jens Holst och Trina Hansdotter.
 • De hade tillsammans elva söner och fem döttrar.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Koch_nr_2244


 • Kontraktsprost och kyrkoherde i Stenkyrka, Klövedal & Valla församlingar på Tjörn, Göteborgs stift.

"Under en stormig höstnatt wid pass 1720 strandade wid Herrön i Klöfwedals socken ett skepp, som till en del war lastadt med åtskilliga konung Fredrik I:s tillhörigheter, dem han låtit hämta ifrån Hessen, och hwaribland det dyrbaraste war en liten wagga af guld, besatt med ädla stenar, den en Tysk furstinna ernat såsom, present sända drottning Ulrica Eleonora. Wid fartygets strandning mördade Tjörboarne besättningen och utplundrade lasten. Fartyget sjönk, så att ingen sedan fick weta hwart det tagit wägen. Dåwarande prosten på ön, Michael Koch, war äfwen medwetande om brottet, men förteg det, troligen af fruktan. Sjelf hade han erhållit utaf en fiskare en skönt arbetad spatserkäpp, hwilken tillhört den röfwade lasten. Denna käpp begagnade Koch sig af i Stockholm, då han kom dit upp såsom herredagsman. Händelsewis fick konung Fredrik en gång se käppen och igenkände den såsom sin, samt styrkte sin rätt dertill genom att wisa en för presten okänd gömma i densamma, hwaruti låg instucken en dukatrulle. Koch måste nu bekänna förhållandet med skeppets plundring, men undslapp med att blifwa förwisad riksdagen. Af hans berättelse inhämtades widare, att ofwannämnda guldwagga, hwilken lär warit en toilettsmöbel, fanns hos en bonde på gården Stordal. Till följe deraf sändes till Tjörn en truppafdelning för att arrestera wederbörande och framförallt att skaffa reda."

Källa: berättelse av Axel Emanuel Holmberg.


 • Huspredikant hos Rutger von Ascheberg. Kyrkoherde år 1687. Var prost 1714 och 1720. Riksdagsman 1723. Död 1733.

Var son av Chr. Kock, betydande handlande i Kungälv under danska tiden, härstammade från Livland, och Anna Andersdotter, som tros vara av norska ätten Månesköld. Då denna ätt var nära befryndad med den Hvitfeldtska, månne icke detta hade någon väsentlig del i Kocks utnämning till Tjörns pastorat vid så unga år? — Prostämbetet synes från äldsta tider gärna ha varit fästat vid Tjörns då ansedda pastorat. Men denna tradition kom att lida avbräck genom Kock, och detta synes sammanhänga med en fatal händelse, som berett honom en viss namn- kunnighet. Vad Holmberg nämligen berättar (III:225) om skeppsplundringen, guldvaggan och den kungliga guldkäpp, som Kock ägde av fyndet, är mer än en sannsaga, därom förekomma ej obetydliga uppgifter i konsistoriehandlingar. När Kock 1720 begär att återfå prostämbetet, som han tidigare innehaft men åter förlorat, finner biskop Poppelman det betänkligt, ”hälst han är angifven för det gods som vid Miören är bergat vordet”. 1718 var han nämligen jämte kommunister Niebuhr angiven för att ha tillhandlat sig strandvrakgods från det året förut förolyckade skeppet Elisabeth. Inför en kommission, som satt dels i Sundby, dels i Marstrand, dels i Sibräcka, vars protokoll delvis finnas i konsistoriets arkiv, måste prosten redogöra för det strandvrakgods som anträffats i hans hus. Vid rättegången om strandvraksköpet (1724) kunde Kock ej fällas, men hans hustru och dotter, som enligt vittnens intyg köpt därav, ålades edgång. — Vid en eldsvåda 1730 förlorade han sin mesta och bästa egendom.

 • Gift med Ingeborg Holst, född 1670, död 1747, dotter av rådmannen och handlanden Jens Holst i Kungälv och Trina Hansdotter. De hade tillsammans 11 söner och 5 döttrar. Sonen Nils blev brukspatron, död 1762; han har utgivit en avhandling om den svenska biskötseln. Dennes sonson Nils blev adlad von Kock till Blomsholm i Skee. En son blev faderns efterträdare här. Sonen Hans mycket komprometterad i vrakgodsmålet.

Mikael Christiansson Koch

 • Född: 29 September 1661 Sibräcka, Stenkyrka, Tjörn, Bohuslän, Sverige (Sweden)
 • Död: 26 April 1733 (71) Sibräcka Prästgård, Sibräcka, Stenkyrka, Tjörn, Bohuslän, Sverige (Sweden)
 • Yrke: Huspredikant hos Rutger von Ascheberg. Kyrkoherde år 1687. Var prost 1714 och 1720. Riksdagsman 1723. Kontraktsprost och kyrkoherde i Stenkyrka, Klövedal & Valla församlingar på Tjörn, Göteborgs stift. Kyrkoherde i Tjörns (Stenkyrka) pastorat av Göteborgs stift 1687-05-26. Prost över Älvsyssels kontrakt 1713.
 • Son till Christian Koch och Anna Andersdotter Månesköld
 • Make till Ingeborg Jönsdotter Holst
 • Fader till Johannes Michaelsson Koch; Mikael Mikaelsson Koch; Hans Michaelsson Koch; Rutger Michaelsson Koch; Magdalena Koch; Jöns Koch; Nils Mikaelsson Kock, A879-6; Christina Koch och Annika Koch « mindre
 • Broder till Hans Koch
view all 12

Michael Koch's Timeline

1661
September 29, 1661
Sibräcka, Stenkyrka, Tjörn, Bohuslän, Sverige (Sweden)
1691
April 26, 1691
Stenkyrka, Tjörn, Bohuslän, Sverige (Sweden)
1698
1698
Stora Sibräcka, Stenkyrka, Tjörn
1698
1700
1700
Sibräcka, Stenkyrka, Tjörn, Bohuslän, Sverige (Sweden)
1702
1702
Stora Sibräcka, Stenkyrka, Tjörn, Bohuslän, Sverige (Sweden)
1704
1704
Stenkyrka, (O), Sweden
1707
April 28, 1707
Stenkyrka, Göteborgs och Bohuslän, Sverige
1733
April 26, 1733
Age 71
Sibräcka Prästgård, Sibräcka, Stenkyrka, Tjörn, Bohuslän, Sverige (Sweden)