Michel Christensen, Debelmose

Is your surname Christensen?

Research the Christensen family

Michel Christensen, Debelmose's Geni Profile

Records for Mikkel Christensen

9,357,655 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Mikkel Christensen

Birthdate:
Birthplace: Gasdalsgaard, Bølling
Death:
Immediate Family:

Son of Christen Hansen and Inger Michelsdatter
Husband of Ane Kirstine Andersdatter
Father of Kirsten Michelsdatter; Inger Kirstine Michelsdatter; Christen Handerup Mikkelsen; Kristence Michelsdatter and Inger Marie Michelsdatter
Brother of Hans Christensen Kragmose and Else Christensdatter

Managed by: Private User
Last Updated:

About Michel Christensen, Debelmose

Debelmose slægten , Den Vestre gaard

Store Hannerup og Gasdalsgaard

b. 1772 at Gasdalgård, Bølling, Jylland m. ABT 1799 Anne Kirstine Andersdatter Handerup (1766 - 1850)

Parents: Christen Hansen (1733 - 1825), Inger Michelsdatter (1736 - 1826)

Children (4):

Inger Kirstine Michelsdatter (1800 - ) Christence Michelsdatter (1804 - 1875) Kirsten Michelsdatter (1804 - ) Christen Handerup Michelsen (1807 - 1879

Uddrag af Slægtsbogen

”Bårris-slægtens historie” Slægten fra Kragmose, Lildbølling, og Poulsgaard med Vestre Nabogaard gennem 6 generationer samlet af Pastor A. M. Bårris Kolding 1955 A/S Fr. Lumbye, Kolding I denne bog er også nævnt Kong Vermund og Uffe hin Spage, kejserinde Augusta af Tyskland, kejser Wilhelm II´s Gemalinde. Side 63 i slægtbogen: Ane Kirstine Andersdatter blev omkring 1790 gift med en Søn af Christen Hansen, Kragmose i Bølling. Sønnen hed Mikkel Christensen, I Kirkebogen staves det Michel. Som det vil erindres, var Christen Hansen en Broder til min Oldefader Eske Hansen, Lildbølling. Og Mikkel Christensen var en Broder til Hans Christensen Kragmose, der 1790 købte Store Kragmose, men senere døde paa Gasdalsgaard. Mikkel var altsaa en Fætter til min Bedsfefader, Hans Eskesen, Lildbølling. Mikkel, der blev kaldt Mikkel Debelmose, og Ane Kirstine købte den her omtalte Gaard i Debelmose, og min Broder Mikkel er opkaldt efter ham. Mikkel maa være blevet gift i en meget ung Alder. Efter Viggo Bendtsens Opgivelse skal han være født 1772. Men Ægteskabet varede kun kort Tid — dog var der i Ægteskabet 4 Børn (en Søn og tre Døtre), Christen, Kristence, Kirsten og Inger Marie. I. Christen Mikkelsen overtog Fødegaarden. Hans Kone hed Ane Kirstine. Hun var en ung Enke, havde været gift med en Mand fra Bølling, der døde kort efter Brylluppet; her var ingen Børn. Ane Kirstine var kendt som klog Kone, der kunde sætte Led i Lave og var en Del søgt. Chr. Mikkelsen og Ane Kirstine boede sidst som Aftægts folk paa Gaarden i den søndre Ende af den østre Længe, hvor de begge døde i en høj Alder, omkring 90 Som lille Dreng har jeg ofte besøgt dem i deres Aftægts lejlighed. De var saa hyggelige at besøge. Jeg var med til Christen Mikkelsens Begravelse. Han døde 3. Juli 1879, saa jeg var kun 5 Aar gammel. Fra Begravelsen har jeg en Erindring, som jeg aldrig har kunnet glemme. Da Gæsterne var gaaet til Frokostbordene, var jeg kommet op i Stuen, hvor Liget laa i den aabne Kiste.

Her kom gamle Ane Kirstine ind, gik hen til Liget og kyssede det paa Munden, mens Taarerne løb hende ned ad Kinderne. Jeg forstaar nu, at der havde været et godt Forhold mellem de to gamle. Christen Mikkelsen og Ane Kirstine havde 6 Børn. Deres Efternavne var Christensen. Nemlig Kristine, Kristence, Kirsten, Jeppe, Mikkel og Ane. 1) Kristine, født 7. Januar 1836, død 22. August 1896, blev 16. December 1859 gift med Mads Chr. Jensen i Faster, født 1. Juni 1838, død 8. Januar 1901. De boede i en Udflyttergaard fra Astrup. De havde 9 Børn, hvoraf et døde som lille. De 8 var: a) Jens, født 23. August 1860, død 1927. Han blev 9. November 1886 gift med Maren Nielsen, Datter af Gaardejer Kr. Nielsen, Fasterkær. De købte Gaarden Nedergaard i Bølling, flyttede senere til Rosborg i samme Sogn, som nu ejes af Sønnen Chr. Kjær Nedergaard, født 1894: Jens blev altid kaldt Nedergaard. b) Kristine, født 24. Oktober 1862, gift med Jens Chr. Andersen fra Dejbjerg 27. November 1891. Han, der var født 24. April 1854, var i 14 år Mejeribestyrer i Nordrup paa Sjælland, men fra 1901 Ejer af Husted i Fodby paa Sjælland. c) Ane Kirstine, født 15. December 1863, blev 31. Maj 1888 gift med Gaardejér Peder Madsen Meldgaard, Klokmose i Faster. d) Kristence, født 8. Oktober 1865, blev 14. Oktober 1892 gift med Niels Mathias Jensen i Debelmose, kaldet Niels Mose, Søn af Snedker Jens Peter Jensen, Debelmose. Han var en Tid Landpost. e) Christen, født 21. November 1869, blev 19. Oktober 1899 gift med Johanne Madsen Lunde, Datter af Gaardejer Mads Lunde, Skjern. f) Mads Peder, født 4. August 1872, blev 1. Juli 1904 gift med Marianne Pedersen, Datter af Gaardejer Mads Pedersen, Lille Handerup i Faster; boede først i Bølling, men fra 1906 paa hendes Fødegaard. g) Christian, født 1878, overtog Fødegaarden. Han var gift med Line Marie Margrethe Pedersen fra Fyn. I Ægte skabet var der 3 Børn, Ane Kirstine, Mads Christen, der har Gaarden, og Johanne, gift med Alfred Henriksen, Hvoigaard, Pjedsted. h) Søren,

Kronens Andel af Faster Sogns Korntiende var som omtalt 1661 solgt til Peter von Uffeln, men Faster Kirke havde fortsat sin egen Andel at tære paa. Dertil kom en Eng “paa Röy” i Skjern Sogn, som i 1664 dog var “ganske fordærvet og nogle Aar ikke haver været brugt.” Endvidere gav Michel Christensen “i Bierebo” (Sædding Sogn) en aarlig Afgift til Faster Kirke af en Eng “paa Stauffe” i Skjern Sogn. Af en anden Eng paa samme Sted ydede Peder Pedersen og Anders Justsen “i Klochmoes” ogsaa en Afgift til Kirken, men denne Eng var som Engen “paa Röy” i 1664 “ganske fordærvet og nogle Aar ikke haffue værit affslit.” Hans Frandsen Rosenberg, der fra 1660 var Rektor for Ribe Katedralskole, ejede et Bol i Debelmose samt Gaarden “Loudall” i Faster Sogn, og endelig havde Præsten Jørgen Pedersen Lemvig i Jelling sammen med Adelsmanden Henrik Thott 2 Gaarde og 1 Bol i “Holuig” (Hvollig) i Borris Sogn. Ødegodset i Sognene, der vel for en Del maa lede Tanken hen paa Carl Gustavkrigens Hærgninger, var i 1664 et helt Fæstebol i “Oddeskierd” (Odderskjær) under Lundenæs, som Christen Christensen “tilforn paaboede”, og en Part af “Grauld” i Borris Sogn. Om denne Part hedder det dog, at den “berettis at tilhør Velb. Frue Margrethe Galt”, men “om hvis Skylde og Landgilde ingen Rigtighed endnu haver kund bekommes, eftersom ingen den Part besidder.” I Faster Sogn laa den Gaard i Astrup, som Hans Mikkelsen “tilforn paaboede”, og som ejedes af

view all

Michel Christensen, Debelmose's Timeline

1772
1772
Gasdalsgaard, Bølling
1800
1800
Age 28
1805
March 5, 1805
Age 33
Borris, Ringkøbing-Skjern Municipality, Central Denmark Region, Denmark
1807
November 4, 1807
Age 35
Borris sogn, Ringkøbing amt
1865
October 8, 1865
Age 93
????
????