Mogens Trugilson Handingmann, til Nordvi

Is your surname Handingmann?

Research the Handingmann family

Mogens Trugilson Handingmann, til Nordvi's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Mogens Trugilson Handingmann, til Nordvi

Also Known As: "Trulsson", "Handingmand. Trugilson"
Birthdate:
Birthplace: Trosvik, (Glemmen), Fredrikstad, Østfold, Norway
Death: circa 1546 (48-64)
Nordvi, Ottestad, Stange, Hedmark, Norway
Immediate Family:

Son of Torgils Handingmann and Siri Calips
Husband of Inger Asgautsdatter Kamp; Birgitta Gautesdatter and Private
Father of Rønnaug Mogensdatter Handingmann; Christopher Mogensen Handingmann; Hardingman; Birgitte Mogensdtr Hardingman and Private

Managed by: Private User
Last Updated:

About Mogens Trugilson Handingmann, til Nordvi

Eier av Gaustad fra 1511 til 1521 - gnr 232 Romedal Stange

Eier av gården Nordvi fra 1521 til ca 1550 - gnr 23/1 Stange

Væpner, Befalsmann på Solør. Østerdal

  • 1511 Gaute og Bergitte gifter seg. Han fikk med henne Gaustad i Romedal. De hadde datteren Ingeborg
  • 1521 Den 29 desember kjøpte Mogens Østre Norwie I Stange og like efter flyttet han til Nordvie, som siden ble hans hovedgård.
  • 1526 kom han ved maktskifte i besiddelse av vestre Nordvie, i 1527 av Nordre Mellem-Vie (Vie bestod den gang av 6 gårder: Nordvie, Mellemvie og Sørvie som alle var delt i 2 bruk. Hele gården var på 6 huder
  • 1527 giftet Mogens Trulsson for andre gang med Ingerid Asgautsdatter av slekten Kamp på Brandstorp i Skjeberg. Der var i dette ekteskapet 4 barn: Kristoffer, Erik, Rannog og Birgitta
  • 1544 Mogens levde, men dør før 1551
  • 1551 Hans kone var Ingerid enke, men styrte enda på Nordvie.

Mogens Trulsson Handingmand på Nordvie hadde under kong Kristian II's tilbakekomst til Norge (1531-32) sluttet seg til ham under hans forsøk på å vinne Norge igjen. Professor Kolsrud* (* Litt om et par adelsslekter på Hedmarken Hamar Stiftstidende 1/12 1932) bemerker i den anledningen: Vi har kanskje et utslag av kjærlighet til fedrelandet og ønsket om å se landet fritt igjen fra Danmark. Om Hedmarken og hedmarkingene ikke vil være stolte av Herlog Høvudfat, hvis liv man forresten kjenner så lite til, så tør vi vel i Mogens Trulsson se en mann, som burde minnes her på de brede bygder, fordi vi vet han var med i den siste strid nordmenn førte for egen konge og fritt land, før det hele gled under Danmarks velde. Mogens Trulsson hadde vel allerede da merket Danmark og kongens bestrebelser for å holde den norske adel utenfor.

http://www.hedmarkslekt.no/Stangeboka/del2.htm

http://www.nermo.org/slekt/d0002/g0000042.html#I13326

--------------------------

Kort slektshistorie. Mogens Trulsen (Handingmann) var i 1511 g. m, 1. Birgitte Gautesdtr. (Kane) på Gaustad, Romedal, d. o. 1520. Hun var g. m. 1. Gunnar Finnkjellsen (se Asbjørn Hagen-Bergseng i Hedm. Slektsh. 8. s. 233). Mogens Trulsen var 1527 g. m. 2. Ingrid Asgaudsdtr. (Kamp) og hadde i dette ekteskap barna: 1. Kristofer Mogensen til Brandstorp, fikk 26/9 1559 brev på Lister len, var fogd på Kjøbenhavns slott, 1564 ble han befalingsmann på Holmen, 1566 var han sjef på "Akilles" og falt 26/7 1566 i sjøslaget ved Øland. Ved hans begravelse ble den dansk-lybekske flåte overrasket av storm og begge admiraler og 7000 mann skal ha druknet. Ludvig Holberg skriver om dette: "Aldri har noen begravelse vært mere kostbar enn den gode Kristofer Mogensens, ti her måtte noen tusen drukne på det en kunde ligge tør." Kristofer var g. m. Eline Godske, og hun fikk 18/8 1566 brev på alle de len som hennes husbond hadde hatt. Av barna kjennes: a) Mogens, b) Godske. 2. Erik Mogensen ble prest. Han fikk 10/6 1557 brev på et kannikedom i Oslo domkirke (N. riksregistr. b. I). Han døde i 1565. 3. Birgitte Mogensdtr., 4. Rønnog Mogensdtr. ble 25/6 1551 g. m. sognepresten Torbern Olsen (Skaktavl) - sønn av Oluf Skaktavl til Knivsholm og Brynild Lilje av Flenes. Rønnog døde i 1570-årene før sin mann, og de hadde barn: 1. Torbern, eier av Nordvi, 2. Kristen, g. m. Adelus Jørgensdtr. (Valravn). Han fikk Ulven i Ringsaker. Kristen døde 23/6 1662 og Adelus ble gift igjen med Hans Frantzen Brun, sogneprest til Øyer. Sønnen Jørgen Kristensen overtok Ulven, men måtte avstå den adelige sædegård til sin fetter Torbern på Nordvi, fordi han etter sigende giftet seg med en "ufri" kvinne. Han kjøpte Tingstad i Romedal, og slekten kom senere til Gaustad i Romedal og Spangen i Løten, og hans etterslekt er meget utbredt over Hedemarken. Torbern Torbernsen (d. før 1612) var g. m. Inger Jørgensdtr. (Valravn) - søster av Adelus - og hadde sønnen Torbern Torbernsen d. y., som overtok Nordvi og arvet Skapal etter sin slektning Finn Nilsen (Rosengjedde) som døde barnløs, og overtok Ulven etter sin fetter Jørgen Kristensen i 1629. Torbern eide også Samsal. Torbern d. y. var lagmann i Oplandene fra 1624 og døde i 1638. Han var g. m. Anna Nilsdtr. Kragh, som etter Torberns død ble gift igjen med Peder Mogensen (Handingmann) antagelig sønnesønn av førnevnte Kristofer Mogensen. I 1657 er Anna Kragh enke og døde i 1672. Torbern Torbernsen d. y. og Anna Kragh hadde barna: 1. Envold Skaktavl, 21/7 1672 g. m. Dortea Budde, d. antagelig 1699, skifte 11/6 1700 for netto 46 rdr. samt 3 skpd. tg. 2 huder i Nordvi og 1½ hud i Lillevie. Det er skifte etter Envold Skaktavl 28/8 1702. De hadde 11 barn. Etter 4 sønner var det skifte 23/6 1716, nemlig Torbjørn, f. o. 1681, Jacob Ulrik, f. o. 1683, Ole Casper, f. o. 1687 og Jocum Fridrik, f. o. 1691. Av døtrene var den eldste Anne Elisabet g. m. ritmester Hans Adam Stokmann, den yngste Karen Sofie, (f. o. 1694), g. m. Søren Riise til Samsal, Anne Sofie, (f. o. 1677), g. m. sogneprest Nils Holst. De andre døtrene var:

Anne Sebina, f. o. 1676. Hellemora, f. o. 1675, Inger Dorthe, f. o. 1678, Christine Abel, f. o. 1679. 2. Maren Skaktavl - datter av Torbern Torbernsen d. y. var g. m. Mogens Hansen Handingmann og overtar Skapal og Ulven med underliggende gårder - ialt 21 bruk med en skyld av 56 huder. Deres sønnesønn Mogens Handingmann satte alt dette overstyr, så at mange av etterkommerne ble husmannsfolk. Beretningen av Trygve Andersen om legdkallen Skaktavl kan derfor være historisk riktig. - 3. Anne Torbjørnsdtr, g. m. 1 Kristofer Olufsen Rytter til Østby, d. o. 1660, g. m. 2. 1669, sersjant, senere løytnant Tore Torkildsen, 1684 g. m. 3. Frants Frantsen (Hornes). Skifte etter Anne Torbjørnsdtr. på Slagen 12/2 1690. Hans Adam Stokmann, f. o. 1647, begr. 26/6 1725, g. m. Anne Elisabeth Skaktavl, d. 10/9 1705. Ifølge en Skaktavlbibel som nå er på Skjæsar i Lom (trykt 1588-89) , var de gifte i 5 år og hadde 7 barn, hvorav 3 ganger tvillinger, men ved skifte etter henne 26-27/4 1706 lever bare 4, nemlig : 1. Otto Ludvig, f. o. 1704, 2. Dorte Elisabet, f. o. 1700, 3. Anne Catrine, f. o. 1702, 4. Inger Dortea, f. o. 1703, 16/6 1734 g. m. 2. løytnant Axel Reinholt Zernichow, g. m. 1. kaptein Kristen Blickfeldt. Skifte på lille Lundgård 2/12 1732. Kaptein Hans Adam Stokmann -- major Stokmanns sønn av 1. ekteskap, var g. m. 1. Elisabet Stobæa, f. o. 1694, begr. 9/9 1732, og hadde barna; 1. Johan Volfbrandt, f. 1720, 2. Elisabet Sofie, f. o. 1723, 3. Antonette Augusta, dp. 9/11 1724, 4. George Catarina, dp. 10/7 1727. Kapt. Stokmann ble 4/7 1734 g. m. 2. Mette Sofie Fredrikke Dorsle (Parslet) og hadde barna; 1. Marte Malene, dp. 27/5 1735, 2. Hans Fridrik, dp. 13/10 1737. Fogden Lars Hvid, f. o. 1694, d. 1769, ble 1732 g. m. Catrine Hedvig Flor (1686-1775) - datter av major Jens Flor, Sakslund. Catrine Hedvig Flor ble 24/10 1720 g. m. 1. fogden Erik Lange med barn: a) Ditlev Vilhelm, f. o. 1722, b) Barthe Magdalena, f. o. 1726. Kammerråd og foged Lars Engelhardt Robsahm, f. 1722, begr. 4/5 1778, g. m. Barthe Magdalene Lange (d. 1783- 56 år) - datter av Erik Lange, hadde barna: 1. Lars Hvid, dp. 7/5 1758, d. ung, 2. Erik Lange, dp. 10/11 1759, g. m. 1784, Boel Kristine Vahl, Romedal, 1 datter, Barte Malene, dp. 26/11 1784, 3. Engelhardt, f. 1762. Ved skiftet 2/11 1779 var han i Helsingør latinske skole, 4. Catrine Hedvig, dp. 16/2 1757, 1780 g. m. enkemann Johan Fridrik Grundt, Hverven, d. 1785, 1 sønn, Lars Jacob, f. 1780, 5. Johanne, f. 1766. 6. Lorense Glorianna, f. 1768, 28/12 1784 trolovet med regimentfeltskjær Verner Gabriel Jebe. Anders Larsen Nordvi, f. på Stor-Deglum 28/10 1747, d. 22/1 1809 (sønn av Lars Anstensen Stor-Deglum (1711-87), kvartermester.) 28/10 1773 g. m. Eli Mikkelsdtr. Nashaug, f. 19/12 1748, d. 18/4 1831 (datter av Mikkel Larsen Nashaug og Inger Julsdtr. Dalfarmen). Anders og Eli Nordvi hadde barna: 1. Mikkel, f. 1775, d. s. a., 2. Lars, f. 31/3 1776, d. 3/7 1851, 1816 g. m. Agnete Helgesdtr. Nashaug, f. 10/5 1798, d. 13/4 1860. Barn: a) Eli, f. 17/1 1819, d. 7/5 1833, b) Anders, f. 10/10 1817, d. s. a. 20/9 1851 skifte etter Lars Andersen for netto 13 797 spd. 3/5, 26/10 1860 skifte etter Agnete for brt. 4004 spd., netto 3548 spd. 3. Mikkel, f. 1/1 1778, d. 11/3 1853, 8/6 1802 g. m. Eli Kristensdtr. Ringnes (1780-1854), gbr. Saxlund, Stanges første ordfører, stortingsmann. 4. Kristian, f. 16/4 1779, handelsmann Mortensnes, Finnmark. 12/8 1817 g. m. Anne Sofie Lidemark. Kristian Nordvi nevnes første gang i Mortensnes i 1808. Han fikk gjestgiverbevilling på Mortensnes i 1817 og kjøpte antagelig stedet ved disse tider. Han var eier eller medeier i briggen "Freia" allerede før 1814, og med den drev han handel på København og andre steder og han ble den egentlige skaper av Mortensnes. Han døde 1839, enken satt med stedet til 1842, da sønnen Andreas Georg Nordvi fikk gjestgiverbevilling. Fra 1852 drev han Gullholmen og Gamvik, fra 1854 fikk han bevilling på Nesseby og Karlebotn. Han var en velstående mann og tegnet bl. a. aksjer i Hovedbanen for 500 spd. Han hadde i sin ungdom studert zoologi og arkeologi og holdt disse interesser vedlike. Han foretok utgravinger av lappiske graver i Varanger, hadde et eget museum på Mortensnes og var medlem, av norske og danske videnskapsselskaper. I krisen i 1870-årene tapte han store verdier på Hamburg, solgte Mortensnes i 1877 og bodde siden som konservator i Kristiania. - 5, Sedsel, f. 1/12 1780, 9/11 1801 g. m. Mikkel Johansen, O, Vang, 6. Ole, dp. 8/2 1785, d. 16/5 1864, gbr. Skjerden ø., senere Nashaug, 6/6 1816 g. m. 1. Kari Larsdtr. Hommelstad (1795-1816), 31/3 1819 g. m. 2. Karis søster Anne (1798-1861). 7. Hågen, f. 5/9 1792 d. 1817 ug., i Trondheim, senere i Kristiania, kopist i armedept., 8. Johan, f. 14/3, dp. 28/3 1787, 7/12 1820 g. m. enken Lisbet Jensdtr. Kvæken (fra Kluke), 9. Kristofer, f. 28/1 1789, d. 23/7 1864, gbr. Musli, 16/12 1823 g. m. Else Andersdtr. Musli, f. 6/11 1803, d. 1/1 1887. Severin Mikkelsen Saxlund, f. 31/7 1813, d. 8/1 1873, 20/11 1849 g. m. Johanne Olsdtr. Hosmestad, f. 8/3 1827, d. 11/9 1857, hadde barna: 1. Anders Emil Saxlund, f. 13/3 1850, d. 7/2 1910, ug., eier av Nordvi, 2. Even (1853-54), 3. Anna (1854-56). Severin Saxlund var ordfører 1849-51 og 1859 -66, Anders Larsen Nordvi ga i 1811 100 rdr. til universitetet i Kristiania. Hans Kleven, f. 25/6 1879 i Snarum, d. 1946, 1906 g. m. Anna Kristine, f. Polsrød, f. i Rygge 11/12 1880, har barna: 1. Hans Maurits, f. 12/5 1907, 9/4 1940 g. m. Astrid Eng, Hamar, 2. Arne, f. 29/9 1909, ingeniør Hamar Jernstøperi, g. m. Laura Prestrud, Stange, 3. Else, f. 1911, g. m. Martin Haga, mølleeier Furnes, 4. Ingrid, f. 1917, 1941 g. m. Helge Holaker, Romedal, landbrukskandidat, 5. Berthe, f. 26/5 1924. Hans Maurits Kleven og Astrid har barna: 1. Berit, f. 19/9 1941, 2. Turid, f. 31/1 1943.

På Elisenberg under Nordvie er fødte Korpslege Vilhelm Koren Borchsenius og Sofie Bergitte f. Smits barn: 1. Hildur Johanne Borchsenius, f. 26/5 1838, 2. Valborg f. 10/8 1839, 3. Helga, f. 31/10 1840. Løytnant Adolf Fredrik Munthe og fru Karen Emilie, f. Hansens barn: 1. Holm Hansen Munthe, f. 1/1 1848, 2. Susanne Katrine Adolfine, f. 17/11 1849, 1868 g. m. redaktør Amandus Theodor Schibsted, f. 5/5 1849, 3. Gunhildur Dorthea, f. 14/4 1854.

view all 11

Mogens Trugilson Handingmann, til Nordvi's Timeline

1490
1490
(Glemmen), Fredrikstad, Østfold, Norway
1520
1520
Age 30
Skjeberg, Sarpsborg, Ostfold, Norway
1534
1534
Age 44
Stange, Hedmark, Norway
1546
1546
Age 56
Ottestad, Stange, Hedmark, Norway
????
????