Mourids Nielsen Kalf

Is your surname Kalf?

Research the Kalf family

Mourids Nielsen Kalf's Geni Profile

Records for Mourids Kalf

39,054 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Mourids Nielsen Kalf

Birthdate:
Birthplace: Quiesgaard,, Borbjerg sogn,, Hjerm H., Ringkøbing A.
Death: after 1463
Gimsinggaard, Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.
Immediate Family:

Son of Niels Thorsen Kalf and Marine Maje Jensdatter
Husband of NN
Father of Inger/Ingerd Mouridsdatter Kalf

Occupation: Væbner i Viborg, Væbner
Managed by: Private User
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Mourids Nielsen Kalf

Mourids Nielsen Kalf der 1444 og 1460 skrev sig til Højbjerg i Lysgård Herred, er født ca. 1410, og han døde efter 1463. Han nævnes første gang den 11. januar 1441, da han stadfæstede det skøde, som hans mor, Maje Jensdatter, havde givet hr. Anders Brok på Anders Orms Gods. I 1444 og 1460 skrev Mourids Nielsen Kalf sig som nævnt til Højbjerg i Lysgård Herred, og i samme herred havde han noget gods i leje fra St. Hans Kloster i Viborg, Mourids Nielsen Kalf havde ved moderens død overtaget det gods, som hun havde haft i pant af Anders Orms gods, hvilket han havde givet til Ribe Domkirke. Der udbredte sig det rygte, at han ikke havde givet, men solgt godset til domkirken, og han udstedte derfor d. 5. juni 1463 et brev herom, hvori han erklærer "hvilket jeg aldrig gjorde eller aldrig penning eller penningsværd havde modtaget på fornævnte Gods, eller nogen paa mine Vegne af ham eller af nogen paa hans Vegne i mine Levedage, saa beder jeg mig saa Gud hjælpe og alle Helgen". Mourids Nielsen Kalf figurerer i adskillige dokumenter fra midten af 1400-tallet, og på et af disse findes hans segl bevaret. Dette viser et firfødet dyr, velsagtens forestillende en kalv, og denne omstændighed leder uvægerligt tanken hen på muligheden for afstamning fra den ældre slægt Kalf, som førte et våben af nogenlunde samme udseende. Den ældre slægt Kalf's stamfader var marsken Jens Kalf (o. 1280), som var gift med en ætling af Skjalm Hvide.

Danmarks adelsårbog 1899 <litt.html>, side 227:

Egen note: Slægtsbogens forfatter vrøvler/lyver: den ældre slægt Kalf førte i sit Skjoldmærke en kronet Jomfru i en Fjederham ! (se note under Niels Thorsen Kalf).

Danmarks adelsårbog 1899, side 227:

Maurids Nielsen, ..... , der 1444 og 1460 skrev sig af Høbjerg (Lysgaard H.) og havde gods i samme Herred i leje af St. Hans Kloster i Viborg, 1459 gav 2 gaarde i Tunge til sin datter Inger og 1463 boede i Viborg.

J. Abildtrup:

Jep Munk til Kovstrup, som 1490 skrev sig til Skibstedgaard (Hellum Hd.), skødede i 1495 sammen med sin Hustru (Kirstine Andersdatter, datter af Anders Jepsen Hvid) to Gaarde i Gudum til Bispen i Viborg, beseglede 1504 til Vitterlighed en Fru Margrethe Turesdatter, Mourids Nielsens Efterleverske. Er dette mon Mourids Nielsen Kalfs enke ?

fra http://www.geocities.com/Heartland/Hills/4272/kalf.html#kalf3


Vi ved ikke hvor mange børn Niels Thorsen Kalf født ca 1380 i Gimsinggaard havde, men den Mourids Nielsen Kalf, som senere boede samme sted, var i altfald hans søn. Han nævnes næppe før11.januar 1441, da han stadfæster det skøde som hans moder Maje Jensdatter havde givet Hr. Anders Brok på Anders Orm's gods 1444 og 1460 skrev han sig til Højbjerg (Lystgård herred) og han havde i samme herred noget gods i leje af St. Hans Kloster i Viborg.

Da Mourids Nielsen Kalf's segl viser et firføddet dyr, er det muligt, at det er denne slægts - Kalfs våben, der går igen i fru Mette Gøyes og Fru Pernille Qvitzows aner, nemlig en hvid kalv med et søblad i munden i blåt felt, og samme mærke på hjelmen.

Mourids Nielsen havde ved sin mor, Maje Jensdatters død overtaget det gods, som hun havde haft i pant af Anders Orms gods, hvilket ham mens han boede i Viborg havde givet til Rime Domkirke.

Med sin hustru, som vi intet ved om, havde Mourids Nielsen Kalf en datter:

Inge Mouridsdatter Kalf, som blev gift med Peder Thomsen i Gimsing.


Mourids Nielsen Kalf nævnes første gang d. 11. januar 1441, da han stadfæstede det skøde, som hans mor, Maje Jensdatter, havde givet Herr Anders Brok på Anders Orms gods:

"Alle Mænd, dette Brev se eller høre læse, hilse vi, Jens Andersen, Foged paa Hardbo Byting, Esghe Matsson, Sognepræst i Holstebro, Pæther Nielson, Præst i Vejrum, Erik Jull og Mauricius (Mourids), der Væbnere ere, Willæ Andersson, Mickel Nielsson, Christiern Jeibsson og Nis Tamsson, Bymænd i Holstebro, evindelige med vor Herre og kundgøre med dette aabne Brev, at Aar efter Guds Byrd tusinde fire Hundrede og fyrretyve og et Aar (1441), den Onsdag næst efter tolfte Juledag paa vor Hardbo Bygdeting i Holstebro, var skikket for os og flere gode Mænd, da nærværende en velbyrdig Mand, Mourids Nielsson, Væbner, hvilken som for os opstod med sin fri Vilje fuldbyrdet, stadfæstede og alle Maader fri at holde det Skøde ved Magt til hæderlige Mand, Hr. Anders Brok, Kannik i Ribe, hvilket Skøde som hans Moder Maje Jensdatter, Niels Thorsens Efterleverske var, hvis Sjæl Gud naade, havde skødet paa Viborg Landsting, det evig Tid at bruge, Ejendommen paa Anders Orms Gods, liggende i Hing Herred, efter de Breves Lydelse, som derpaa givet er, og som Maje Jensdatter af Ringkøbing i Pant havde af forskrevne Anders Orm, hvis Sjæl Gud glæde.

Tillige samme Tid og Sted opstod fornævnte Maje Jensdatter, gav, oplod og anvordet for fornævnte Anders Orms Sjæls Frelse til St. Michels Alter i Ribe Domkirke og hendes Sjæls, alle hendes Rettigheder med Breve og andre Stykker lydendes paa fornævnte Gods, liggendes i Hing Herred paa Ringkøbing Mark, paa Rindum Mark og i deres Enge og andet Steds der i Hing Herred, intet undtaget, vaadt og tørt og hvad som helst er, hvilket Jordegods fornævnte Maje Jensdatter i Ringkøbing fik og i Pant havde af Anders Orm, fornævnte hendes Fæstemand var, hvilket hendes Pant og Rettigheder hun og anvordet gav og afhændet fra sig og hendes Arvinger til fornævnte hæderlige Mand, Hr. Anders Brok, Kannik i Ribe, til Gudstjeneste og Messe til evig Tid at blive, hvilket saa ganget og sket er, det vidne vi med vore "Inghesegell" forskrevne.

Datum die, loco, anno quibris supra."

I 144 og 1460 skrev Mourids Nielsen Kalf sig til Højbjerg i Lysgaard Herred, og i samme herred havde han noget gods i leje af St. Hans Kloster i Viborg.

Mourids Nielsen Kalf havde ved moderens død overtaget det gods, som hun havde haft i pant af Anders Orms gods, hvilket han havde givet til Ribe Domkirke. Der udbredte sig det rygte, at han ikke havde givet, men solgt godset til domkirken, og han udstedte derfor d. 5. juni 1463 et brev med følgende indhold:

"Jeg Mourids Nielsen, Væbner i Viborg, kundgøre alle Mænd nu er og komme skulle, at Aar efter Guds Byrd mcdlxiij (1463) at mig er tilvidnet vordet, at mig er tillagt af hæderlig Mand Hr. Anders Brok, Kannik i Ribe, at have solgt ham Anders Orms Gods, som Maje Jensdatter i Pant havde, liggendes ved Ringkøbing i Hing Herred, hvilket jeg aldrig gjorde eller aldrig Penning eller Pennings Værd havde modtaget paa fornævnte Gods, eller nogen paa mine Vegne af ham eller af nogen paa hans Vegne i mine Levedage, saa beder jeg mig saa Gud hjælpe og alle Helgen.

Imidlertid havde vi givet fornævnte Gods til Sancte Michels Alter i Ribe for hans Sjæl og for vor Sjæl og alle vore Forædres Sjæle, og aldrig vi der Penning eller Pennings Værd modtog i vore Dage, og vil vi gøre vor højeste Værn derfor, som Dannemænd os tilfinder, og i hvem som os det tillagt haver, da haver han os det med ingen Ære eller Lige sagt, som en Dannemand burde af rette at gøre.

Til Vidnesbyrd hænger mit "Incigle" neden for dette Brev, tilbedet andre flere gode Mænd, som er Per Skøth og Per Winther, Raadmænd i samme Sted.

Skrevet i Viborg dominica sancte Trinitatis datum ut supra."

Mourids Nielsen Kalf døde efter 1463.

Mourids Nielsen Kalf førte i sit Sigil et firføddet dyr, hvad der leder til en formodning om, at det er Kalfernes våben, der går igen i Fru Mette Gøyes og Fru Pernille Qvitzows aner, nemlig en hvid kalv med et søblad i munden i blåt felt og samme mærke på hjelmen.

view all

Mourids Nielsen Kalf's Timeline

1410
1410
Borbjerg sogn,, Hjerm H., Ringkøbing A.
1440
1440
Age 30
Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing amt, Danmark
1463
1463
Age 53
Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.
????