Mozes Mozes/Nijveen

您也姓Mozes/Nijveen吗?

考证Mozes/Nijveen氏源流

Mozes Mozes/Nijveen的个人主页

Records for Mozes Mozes/Nijveen

55,198 Records

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Mozes Mozes/Nijveen

生日 (65)
出生地 Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands
逝世 1942年11月23日 (65)
Auschwitz, Malopolskie, Poland
直接亲属

Jacob Mozes/NijveenRachel Levit/Leviet之子
Mietje de Lange的丈夫
Jacob Mozes; Izak Mozes; Rachel MozesIsidor Nyveen之父
Karel Nijveen; Samuel Mozes; Karel/Charles Mozes Nijveen/Nyveen; Israel/Israël Mozes; Bernard/Bernhard/Benha... "Ben" Mozes/Nijveen/Nyveen另外4个的兄弟

Occupation: Horsemeat butcher
管理员 Jeffrey "Jeff" Richard Nyveen
最近更新

About Mozes Mozes/Nijveen

It seems that Charles Mozes Nijveen resigned from his father's company ("Jacques Nijveen & Son"/"Jacques Nijveen & Zoon"), while his father Jacob Mozes Nijveen and brother Mozes Mozes Nijveen remained there.

"Bij acte 21 December 1910 verleden voor ondergeteekende, is met ingang van 1 Januari 1911 de Vennoot da Heer KAREL MOZES, zich ook noemende KAREL MOZES NIJVEEN, Vleeschhandelaar, wonende te Leeuwarden, getreden uit de vennootschap onder de firma "JACQUES NIJVEEN EN ZOON", gevestigd te Groningen en is deze gecontinueerd tusschen de beide andere vennooten, de heeren JACOB MOZES en MOZES MOZES, zich ook noemende JACOB MOZES NIJVEEN en MOZES MOZES NIJVEEN, beiden Vleeschhandelaar, wonende te Groningen, op dezelfde voorwaarden en bepalingen als tot dusver gegolden hebbende, doch geheel voor rekening van lien beiden, 1 met liet recht de oude finnabeuaming to blijven voeren.

i Namens partijen: Mr. P. CLEVERINGA, Notaris."

I used Google Translate to translate the Dutch to English:

"By act 21 December 1910 past for the undersigned, with effect of January 1, 1911 the Company da Mr. KAREL MOZES, also named KAREL MOZES NIJVEEN, Meat Trader, residing at Leeuwarden, resigned from the company under the firm "JACQUES NIJVEEN AND SON", established in Groningen and this continued between the two other partners, Messrs. JACOB MOZES and MOZES MOZES, also named JACOB MOZES NIJVEEN and MOZES MOZES NIJVEEN, both Meat Trader, residing in Groningen, in the same terms and conditions as to far prevailed that, but completely on behalf of both lien, with the old left right company name to continue to perform.

On behalf of parties: Mr. P. Cleveringa, Notary."

Nieuwsblad van her Noorden (Dutch newspaper), January 3, 1911 edition, page 6 http://resources3.kb.nl/010880000/pdf/DDD_010882764.pdf

--

Aan de Folkingestraat 16 te Groningen had Isaac Nieweg een slagerij. Zijn overbuurman was Mozes Nijveen, de paardenslager.

Elke ochtend begroette Nijveen zijn collega met de vraag of hij nog 'nie weg' was. Nieweg verliet Groningen op tijd. Hij vluchtte in 1940 met zijn vrouw en twee zonen via Engeland naar de Verenigde Staten. Mozes Nijveen overleefde de Tweede Wereldoorlog niet.

On the Folkingestraat 16 in Groningen had Isaac Nieweg a butcher shop. His neighbor was Moses Nijveen, the horse butcher.

Every morning greeted Nijveen his colleague whether he 'nie way' was. Nieweg left Groningen on time. He fled in 1940 with his wife and two sons from England to the United States. Moses Nijveen not. Survived the Second World War

http://members.home.nl/tjhorneman/Nieweg.html

--

Voor haar keramische werk in de Folkingestraat liet ze zich inspireren door een paardenslager die voor de Tweede Wereldoorlog huisde in het pand op nummer 23, waar tegenwoordig een feestwinkel zit. Deze slager was een van de vele joodse winkeliers die hebben bijgedragen aan de bloei van de Folkingestraat. Oorspronkelijk waren er twee paardenslagerijen gehuisvest in de Folkingestraat, namelijk Nijveen en De Swaan. Aangezien het nuttigen van paardenvlees ongeoorloofd was voor joden, was dit een nogal opmerkelijk feit. (12) Op gezette tijden werden paarden voor de slacht aangevoerd en in de smalle gang tussen Folkingestraat 21 en 23 gedreven. Met handjeklap werd de transactie over de verkoop tot stand gebracht. (13)

For her ceramic work in Folkingestraat she was inspired by a horse butcher before World War II housed in the building at number 23, which is now a party store. The butcher was one of many Jewish merchants who contributed to the flourishing of the Folkingestraat. Originally there were two horse butchers housed in Folkingestraat, namely Nijveen and De Swaan. Since the consumption of horse meat was unlawful for Jews, this was a rather remarkable fact. (12) Periodically were horses for slaughter landed and driven into the narrow corridor between Folkingestraat 21 and 23. With bargaining, the transaction on the sale established. (13)

http://www.staatingroningen.nl/referentie/388/402/verbeeld-verleden-kunst-in-de-folkingestraat

--

Traveled on the S.S. Rotterdam with Charles Mozes from Rotterdam, Netherlands, arriving in Brooklyn, New York, USA on November 23, 1920.


Kind: Mozes Mozes Geslacht: Man Geboorteplaats: Martenshoek gem. Hoogezand Geboortedatum: donderdag 23 augustus 1877 Vader: Jacob Mozes Leeftijd: 23 Beroep: Koopman Moeder: Rachel Levit Gebeurtenis: Geboorte Datum: donderdag 23 augustus 1877 Gebeurtenisplaats: Martenshoek gem. Hoogezand

Bron huwelijk en scan: Bruidegom: Mozes Mozes, 27 jaar, geboren Martenshoek (bij Hoogezand). Beroep: slager. Vader bruidegom: Jacob Mozes, slager. Moeder bruidegom: Rachil Levit. Bruid: Mietje de Lange, 26 jaar, geboren Groningen. Vader bruid: Isaac de Lange, kruidenier. Moeder bruid: Grietje Carseboom. Huwelijk: 13 augustus 1905 Groningen. Huwelijksregister Groningen 1905. Aktenummer: 359. Getuigen:

Overledene: Mozes Mozes Geslacht: Man Geboorteplaats: Hoogezand Geboortedatum: donderdag 23 augustus 1877 Vader: Jacob Mozes Moeder: Rachil Levit Relatie: Mietje de Lange Gebeurtenis: Overlijden Datum: maandag 23 november 1942 Gebeurtenisplaats: Auschwitz, Polen

查看全部

Mozes Mozes/Nijveen的年谱

1877
1877年8月23日
Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands
1906
1906年7月28日
28岁
Groningen, Groningen, Netherlands
1907
1907年6月28日
29岁
Groningen
1915
1915年7月28日
37岁
Groningen, Groningen, Groningen, The Netherlands
1942
1942年11月23日
65岁
Auschwitz, Malopolskie, Poland
????
????