Nicolaes Boulin

Is your surname Boulin?

Research the Boulin family

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Nicolaes Boulin

Birthdate:
Birthplace: Lille, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France
Death:
Immediate Family:

Husband of Cornelia Gillis
Father of Gillis Boulin; Trystram Boulin; Johannes Boulin; Jan Nicolaasse Boulin and Maeyken Boulin

Occupation: jonggesel van Rijssel / Lille (1594) kruidenier epicier (1594) handelaar, schuldeiser in Middelburg (1596)
Managed by: Private User
Last Updated:

Over Nicolaes Boulin, PARENTS NOT SURE (Nederlands)

jonggesel van Rijssel / Lille (1594) schuldeiser (1596)

Chronologie

 • 10-5-1589, datum aanhef testament Nicolaes Boulinch, fragment: ... ende legateert sijne cosijn oock genaemt Nicolaes Boullinch de somme van twee hondert ghulde eens ende griete meertens hondert guldens... [Opm DM Een minderjarige kan ook geen legaat ontvangen, dus het is niet de andere Nicolaes Boullin Anthonysz]
 • 1594, Un NICOLAS BOULYN, né à Lille, épicier, devint bourgeois de Middelbourg en 1594 BRON [Opm DM de adelijke Nicolaes zoon van Anthony en Anna Micault is *1579 en dus minderjarig, dus dat moet een ander zijn]
 • 1594 Huwelijk met Cornelia Gillis *Nieuwerkerk Duiveland ca.1570-75 hervormd
 • 24-10-1594 X ot Souburg ot [Klippe p. 35]
 • 29-10-1594 zaterdag X Middelburg t. hervormde gemeente [trouwboek Middelburg, Gen.Afsch.75, ISIS]
 • 14-11-1594 X Middelburg hervormde kerk
 • 14-11-1594 X "Att gelicht om in Duivelant te trouwen Nicolaes Boulyn, jonge man van Rijssel en Cornelis Gillis, jongedochter van Nieuwerkercke"... "zyn deeze 24 Oct. 1594 tot Subburch ondertrout" [trouwboek Herv Kerk te Middelburg aldus vd Klippe 35] [Opm. DM dus zij komt n.a.w. van Nieuwerkerk Duiveland]
 • 1596, Nyclaes Boulijn schuldeiser te Middelburg, niet zijn cosijn want die is overleden [Rtd. ONA inv. 23 / folio 35, zie onder]
 • 23-5-1597, Gillis, Middelburg
 • 7-6-1598,Trystram, Middelburg, Cornelis Pieterse, Janneke Doens
 • 31-10-1599, Johannes, Middelburg, Francois van Horn, juffrou Campen, Geertruyt Boulyn
 • 6-6-1603, Maecken, Middelburg
 • 1604-, Jan (7858), Nieuwerkerk
 • 22-12-1610 in civiele zaak Hof van Holland, genoemd Nicolaes Boulijn impt. in cas van relief ende reformatie ter eenre ... (zie hieronder) (verzoeker in geval van ..)

BRONNEN BETREFFENDE CORNELIA GILLIS

Kerkeraad van Arnemuiden 7-1-1582

 • Op 7 januari 1582 besluit de consistorie Laureyns Strijmes op pad te sturen om Neeltien Gillis te dagvaarden voor de komende zondag na de preek .Veertien dagen later besluit men dat zij tijdens de proefpreek haar schuld zal bekennen, zoals zij inmiddels ook al voor de consistorie heeft gedaan. De dominee zal vanaf de preekstoel haar fouten vermelden zonder haar naam te noemen. Aldus wordt zij weer met de gemeente verzoend. Het betreft hier Neeltje Gillis de naaister, die in de langstraat woonde in het huis ’t Witte Cruyse. BRON

BRONNEN NICOLAES BOULIN SENIOR EN JUNIOR

Isaac Beeckman, Journal tenu pa¬¬¬r Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 1: 1604-1619 1594

 • In zijn aantekeningen staat in de voetnoot in het frans, hierna vertaald: “1) Middelburg was gebleven CLAES BOULYN, een FRANCINE dochter trouwde in 1587 met de kruidenier Aernout van CETERS Antwerpen (die zijn oorsprong familie Van Citters) trok; een ander meisje, 'jonckvrouwe' Geertruida, trouwde in 1605 met de arts CAROLUS Francisci Winnoxbergen van Vlaanderen. Een NICOLAS BOULYN, geboren in Lille, kruidenier (epicier), werden burgers van Middelburg in 1594, en een homoniem, een jonge man van Dinant, is getrouwd in 1618. In deze nota is het waarschijnlijk een leerling van Latijnse school in Zierikzee.” De jongeman uit dinant zal iets met het technisch karakter van deze aantekeningen te maken hebben als leerling v.d. Latijnse school in Zierikzee. Verder heeft hij hier niets mee te maken. BRON (search Ctrl+F "Boulyn", 3 resultaten, Niclolaas B Sr., Nicolaes B. Jr. en Gillis/Aegidius B.)

Originele tekst

 • A Middelbourg avait demeuré CLAES BOULYN, dont une fille FRANCINE se maria, en 1587, avec l'épicier AERNOUT VAN CETERS d'Anvers (dont tira son origine la famille VAN CITTERS); une autre fille, ‘jonckvrouwe’ GEERTRUIDA, se maria, en 1605, avec le médecin CAROLUS FRANCISCI de Winnoxbergen en Flandre. Un NICOLAS BOULYN, né à Lille, épicier, devint bourgeois de Middelbourg en 1594, et un homonyme, jeune homme de Dinant, s'y maria en 1618. Dans la note présente il s'agit sans doute d'un élève de l'école latine à Zierikzee.

Isaac Beekman

 • Beeckman hield sinds zijn bezoek aan de Latijnse School in Arnemuiden een dagboek (Journael) bij. Het dagboek bevatte persoonlijke notities, maar ook notities ten aanzien van de geneeskunst, logica, muziek, natuurkunde en wiskunde. Beeckman deed vele ontdekkingen maar heeft door zijn beschroomdheid alleen in zijn dissertatie in Caen enkele van zijn ideeën gepubliceerd”. WIKIPEDIA

Opmerking 29-10-1594

 • De trouw-inschrijving met Cornelia Gillis was 29-10-1594. Ze zullen dus als ze niet in Middelburg trouwden, in Nieuwerkercke bij Middelburg zijn getrouwd, waar zij woonde. Dit alles verklaart ook waarom de meeste van hun kinderen in Middelburg zijn geboren/gedoopt [RvO]. ... Nieuwerkercke bij Middelburg grens met Arnemuiden. Er woonde een Neeltje Gillis, naaister welke voordien in ’t Witte Cruyse in de Langstraat van Arnemuiden.

Reactie DM 16-11-2016

 • Zij komt van Nieuwerkerk Duiveland, niet bij Middelburg op Walcheren. En als zoon Jan zich in Nieuwerkerk vestigt is dit niet omdat zijn voorvaderen in manlijke lijn daar land bezitten, maar mogelijk omdat zijn moeder daar vandaan komt.

Attestatie of verklaring 25/3/1596 Rotterdam Notaris Gerrit Jansz van Woerden

 • Cornelis Pietersz, emmermaecker, verklaart dat zijn vader Pieter Cornelisz 44 ponden schuldig is aan Nyclaes Boulijn, coopman te Middelburch. De obligatie is door Boulijn overgedragen t.b.v. Jan Cornelisz Beemont. Cornelis Pietersz zal de schuld van zijn vader aflossen.

Civiele zaken Hof van Holland, nrs. 623/209 22-12-1610

 • In de zaak hangende voor dit hof tusen johan thane ende nicolaes boulijn impt. in cas van relief ende reformatie ter eenre ende mr. pieter baerse eertijds secr. van de stad middelburg ende gerrit van corsbergen hem zeggende procureur van pieter cornelis galeinsz., gede. ter anderen zide. [sententies 1550-1619 Holland en Zeeland 1550-1619 deel I, inv.nrs. 522-649 door C.C.J. Lans † site Hogenda]

PAAR OVERWEGINGEN

Wie is de vader van deze Nicolaes Boulin?

 • Zolang er geen positief expliciet bewijs is dat Nicolaes Boulin (dus die trouwt met Cornelia Gillis) de zoon is van Anthonie Boulin (x Anna Micault) blijft het een opzet, een theorie a.d.h.v. sprokkels. Dit om een einde te maken aan speculaties en theorien. De oorsponkelijke auteur van de opzet vdKlippe heeft het leuk bij elkaar gezet en maakt handig gebruik van een situatie / een periode met een gebrek aan dtb bronnen. Logischer zou zijn dat deze Nicolaes Boulin zijn vader was vanwege woonplaats (Middelburg), oorspong (Rijssel), beroep (handelaar) en getuigenis dochter Geertruid en vernoeming naar Claes van de Werve, ware het niet dat het qua tijd niet past. Tenzij hij een voorechtelijke zoon is. Ik zal een apart project wijden aan het onderwerp [D.Mooij] Ondertussen kan het ook niet zijn zoon zijn, want uit erfenis bklijkt dat hij hem zijn cosijn noemt op 10-5-1589 [DM]

Apart project over Nicolaes Boulin en discussie

Daarom twee profielen

 • Er zijn twee profielen, deze van Nicolaes Boulin uit Lille die trouwt met Cornelia Gillis en een van Nicolaes Anthonisz Boulin jonkheer en landeigenaar en bewezen zoon van Anthonis Boulin en Anna Micault. Er zijn aanwijzingen dat het een en dezelfde persoon is (plaats van vermelding, familienaam, zelfde soort familie), maar ook aanwijzingen van niet: broer Charles laat niets na aan Nicolaes' nageslacht, te jonge huwelijksleeftijd, geen van de kinderen van Nicolaes en Cornelia zijn Anthonie, Pierre, Margareta of Charles genaamd en van geen van de twee echtelieden is bekend waar ze in de genealogie van Boulin of Gillis staan. Dat kan overal zijn. We zijn dus opzoek naar bewijs dat duidelijk maakt dat ze juist wel of juist niet dezelfde zijn. Eerste door een document of tweede door botsing van feiten waardoor het niet kan. Pas dan kunnen ze worden samengevoegd als ze ZEKER een en dezelfde persoon zijn, anders niet! Het is namelijk van belang dat deze schakel klopt, want ze hebben nageslacht tot op heden en Anna Micault heeft een grote hoeveelheid voorouders.

Bewijsvoering

 • Bekende fout is dat men denkt dat als er minder bronnen zijn, men dan maar op basis van die kleinere aantal bronnen conclusie moet kunnen trekken, die je als je meer bronnen hebt, nooit zo zal durven trekken. I.p.v. gezinsreconstructies heb je notarieel of leenboeken e.d. nodig. Je kunt niet zeggen omdat Nicolaes B in de buurt woont waar een andere Nicolaes Boulin grond bezit, dat hij het ook is. Het zit er heel dicht tegen aan. Maar het laatste beetje bewijs is er nog net niet. Één extra bewijsje vind ik al voldoende, maar ik ben nog niet zeker genoeg.

van de Klippe

 • Bron waarin veel citaten uit primaire bron: van de Klippe OPEN HIER Daar wordt te kort door de bocht Nicolaes Boulin uit Rijssel geidentificeerd als de jonkheer van Oisterstein. Dit lijkt oppervlakkig zo te zijn, maar is niet zeker. Het kan ook toeval zijn. Dat hij daar in de buurt gaat wonen hoeft niet te wijzen op een vader zoon relatie tussen Anthoine de Boulin en Nicolaes Boulin uit Lille. Pas bij nieuw bewijs uit primaire bron kunnen ze worden samengevoegd. PS Er ontbreken nog drie kopieën of zes pagina's. Het is van belang dat die worden opgevraagd.

Nicolaes Boulin de oudere

 • Nicolaes Boulin is een verwante van hem. vanwege enkele genealogische feiten (naast naam en plaats tijd en afkomst Lille tevens getuigenis dr Geertruid) maar hij hoeft dus geen broer te zijn van Anthoine de Boulin, want dat is nergens teruggevonden in een primaire bron en wordt nergens expliciet door bevestigd. Die Nicolaes kan ook best een neef van die Anthonie Boulin zijn. Wel dat hij een ontvanger is en dus uit een soortgelijke ambtenaars familie als Anthonie Boulin procureur te Mechelen. zou kunnen komen. Als deze oudere Nicolaes Boulin ook degene is die griffier was in 1566 te Mechelen komt Anthony Boulin in beeld als verwante. Maar om aan dit feit de afstamming op te hangen gat te ver,omdat we niet weten welke Nicolaes dit is. Het kan namelijk ook een zoon van Alexandre Boulin zijn,

Broer Jean Boulin

 • Het lijkt er op vanwege tijd plaats en vernoeming zoon en naam echtgenote zoon dat Jean Boulin een verwante of misschien broer is van deze Nicolaes. Ook de jonkheer heeft een broer Jean en wordt genoemd in de Steenrolle, dus dan zou het heel goed kunnen zijn, dat Nicolaes Boulin de jonkheer dezelfde is als die uit Lille en gehuwd met Cornelia Gillis. Ware het niet dat het gezin van deze Jean bestaat uit door van de Klippe bij elkaar gezette sprokkels. de identiteit staat niet vast. Zie tekst van Jean. Zoek altijd in meerdere bronnen die een stelling bevestigen. Één is niet genoeg.

Daarom houd ik beide profielen liever nog even gescheiden tot er meer bewijs is.

(Diederik Mooij)

view all

Nicolaes Boulin's Timeline

1570
1570
Lille, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France
1597
May 23, 1597
Middelburg, Zeeland, Nederland
1598
June 7, 1598
Middelburg, Zeeland, Nederland
1599
October 31, 1599
Middelburg, Zeeland, Nederland
1603
June 6, 1603
Middelburg, Zeeland, Nederland
1603
geboren na 1603
????