Nicolaes Boullinch PARENTS UNKNOWN

Is your surname Boullinch?

Research the Boullinch family

Nicolaes Boullinch PARENTS UNKNOWN's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Nicolaes Boullinch

Birthdate:
Birthplace: Lille, Nord-Pas-de-Calais, France
Death: between May 10, 1589 and July 14, 1590 (44-54)
Immediate Family:

Husband of Heijltje(=Helena) Claesdr van de Werve
Father of Francina Boulin and Geertruit Boulijn

Occupation: hervormde jm van Rijssel (1579) w. Middellburg, koopman, kruidenier (1589) bakker (1584/1585) [ rek Arnemuiden Inv. 335] , "ontvanger" in Middelburg", ("collecteurs van de tiende penning")
Managed by: Private User
Last Updated:

About Nicolaes Boullinch PARENTS UNKNOWN

Verzoek: Er staan hieronder feiten. Tevens hebben onderzoekers meningen geplaatst. Aangezien ook dit vak vol begint te raken, verzoek, zoals afgesproken en beloofd, discussies in de discussie te voeren: DISCUSSIE En hier na nu niets meer toe te voegen behalve korte feiten en verwijzingen.

Chronologie Middelburg / Mechelen

 • 1565-1570, geboorte dochter Francina, waar? buitenechtelijke dochter vanwege huwelijksdatum ouders (heb geboortedatum vader aangepast)
 • 1566-1567, een N.Boulin genoemd als griffier van de Grote Raad in Mechelen (dit zou kunnen zijn Nicolas Boulin de broer van Lambert Boulin fils de Alexandre vanwege soortgelijke functie uitgeoefend door vader in zelfde plaats) Mogelijk toch gewoon griffier Boulin bedoelende Alexander Boulin
 • 1566-1572, ontvanger, collecteur 10e penning Middelburg
 • 1576, bezit woning in Middelburg [kohier 100e penning, Klippe 23]
 • 21-6-1579, huwelijk te Middelburg als jm van Lille [bron??] zijn schoonvader is schepen van Brouwershaven
 • c.1580, Geertruydt
 • 8-3-1580, Nicolaes Boullijn vermeld als voogd te Arnemuiden
 • 11-9-1582, Claes Boulijn in Schepenakte van Arnemuiden
 • 1587, huwelijk Francine avec l'épicier AERNOUT VAN CETERS [bron: IisaacBeeckman]
 • 10-5-1589, datum aanhef testament.

... ende legateert sijne cosijn oock genaemt Nicolaes Boullinch de somme van twee hondert ghulde eens ende griete meertens hondert guldens...

zijn cousijn dus zijn neef, een zoon van zijn oom of tante

 • voor 14-7-1590 Er is een weduwe van Nicolaes Boulin te Middelburg vermeld in Arnemuiden BRON
 • na ca. 14-7-1590, Weduwe van Nicolaas Boullyn van Brauershaven. hertr met Wouter Welter. Nicolaes Boulin dus ovl vóór 1590 [pag. 23 Klippe]
 • 13-8-1605, Geertruit Boulijn Jonge dochter van Middelburg genoemd bij haar ondertrouw met Carolus Francisci Jong gesel van Wynocsberge
 • meer

BRONNEN NICOLAES BOULIN SENIOR EN JUNIOR

Isaac Beeckman, Journal tenu pa¬¬¬r Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 1: 1604-1619 1594

 • In zijn aantekeningen staat in de voetnoot in het frans, hierna vertaald: “1) Middelburg was gebleven CLAES BOULYN, een FRANCINE dochter trouwde in 1587 met de kruidenier Aernout van CETERS Antwerpen (die zijn oorsprong familie Van Citters) trok; een ander meisje, 'jonckvrouwe' Geertruida, trouwde in 1605 met de arts CAROLUS Francisci Winnoxbergen van Vlaanderen. Een NICOLAS BOULYN, geboren in Lille, kruidenier (epicier), werden burgers van Middelburg in 1594, en een homoniem, een jonge man van Dinant, is getrouwd in 1618. In deze nota is het waarschijnlijk een leerling van Latijnse school in Zierikzee.” De jongeman uit dinant zal iets met het technisch karakter van deze aantekeningen te maken hebben als leerling v.d. Latijnse school in Zierikzee. Verder heeft hij hier niets mee te maken. BRON (search Ctrl+F "Boulyn", 3 resultaten, Niclolaas B Sr., Nicolaes B. Jr. en Gillis/Aegidius B.)

Originele tekst

 • A Middelbourg avait demeuré CLAES BOULYN, dont une fille FRANCINE se maria, en 1587, avec l'épicier AERNOUT VAN CETERS d'Anvers (dont tira son origine la famille VAN CITTERS); une autre fille, ‘jonckvrouwe’ GEERTRUIDA, se maria, en 1605, avec le médecin CAROLUS FRANCISCI de Winnoxbergen en Flandre. Un NICOLAS BOULYN, né à Lille, épicier, devint bourgeois de Middelbourg en 1594, et un homonyme, jeune homme de Dinant, s'y maria en 1618. Dans la note présente il s'agit sans doute d'un élève de l'école latine à Zierikzee.

Noot Homoniem

 • Twee woorden zijn elkaars homoniemen als ze dezelfde uitspraak hebben en tot dezelfde woordsoort behoren, maar geheel verschillende betekenissen ... / woord dat hetzelfde klinkt en net zo wordt geschreven als een ander woord, maar een heel andere betekenis heeft. Dus Beeckman bedoelt dat er nog een Nicolas Boulyn, maar dan uit Dinant is en die huwt in 1618. [DM]

BRONNEN NICOLAES BOULIN SENIOR

Vermeld als voogd in 1580

 • Nicolaes Boulin vermeldt als voogd in 1580 van de wezen van Jan Jacobs backer x Grietken Hubrechts (overl.) contra mr. Heijndrick Zonnius als coper van huis Monnickendam

Schepenacte Arnemuiden maart 1582 maart 1583

 • 11-9-1582, Rechtszaak Claas Boulyn tegen Pieter of Peter Gerbrants / Peter Gerbrants contra Claas Boulijn. [Dit is Nicolaes Boulin sr gehuwd met Heijltje Claesdr van de Werve, niet met Cornelia Gillis DM]. (Die rechtszaak staat ook ergens in de archieven van Belgie “Pieter of Peter Gerbrants c. Boulin of Boulyn RvO) BRON

Kohier 100e penning Arnemuiden

 • 23, Pieter Gerbrants woont in het huis de 't Witte Cruyse BRON Daar woont ook een Neeltje Gillis wrsch niet id. als de toekomstige vrouw van Nicolaes Boulin jr. BRON

Leproosmeester

 • Bron publicatie door Zeeuws genootschap der wetenschappen 1907

Nicolaas Boulijn leproosmeester te Middelburg in 1585 BRON

Apart project en discussie

Chronologie Bronnen

ERFENIS

701 Testament en stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Nicolaas Boulinck en Heylken Claes van de Werve, 1589-1594 26 Familie Des Tombe Inventaris 2. Stukken van persoonlijke aard 2.3. Familie van Citters 2.3.1. Arnoud van Citters, 1561-1634 2.3.1.2. Familie van echtgenoten Favoriet Plaats een aantekening Delen Print knop aanvragen U kunt dit stuk raadplegen in de studiezaal van Het Utrechts Archief . U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig: Archiefnummer:26 Inventarisnummer:701 Scannen op verzoek 701 Testament en stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Nicolaas Boulinck en Heylken Claes van de Werve, 1589-1594 Datering: 1589-1594 Omvang: 1 omslag laatste wijziging 29-01-2016

http://www.hetutrechtsarchief.nl/usercontrols/archiefbank/maisi_proxy.aspx?miview=inv2&mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=26&minr=806315&milang=nl

701 Testament en stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Nicolaas Boulinck en Heylken Claes van de Werve, 1589-1594 Bron: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?mivast=39&miadt=39&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&mires=0&micode=26&mizk_alle=boulinck (RvO)

HISTORIE VLUCHT en/of MIGRATIE naar MIDDELBURG tijdens 80j-oorlog.

Toen Antwerpen in 1585 werd veroverd door de Spanjaarden profiteerden de Zeeuwse steden - vooral Middelburg - daarvan, doordat duizenden protestantse kooplieden en ambachtslieden uitweken naar Zeeland. Middelburg groeide zo snel dat bij de uitleg van 1595-'98 de oppervlakte van de stad meer dan verdrievoudigd werd. Deze bloeitijd was echter van korte duur. De verschuiving van het economisch zwaartepunt van Antwerpen naar Amsterdam betekende een sterke vermindering van de economische betekenis van het zuidwestelijke deltagebied. Aan de ‘Zeeuwse Gouden Eeuw’ kwam al snel een einde.

(RvO)

VERNOEMINGEN

Vernoeming van zijn kinderen om na te gaan waar bij de fam. Boulin 'wel' vernoemingen plaatsvinden en mogelijke conclusie dienaangaande). De vernoeming van zijn kinderen naar hem of zijn vrouw of zijn ouders of haar vader vindt niet plaats. Moeders-moeder is onbekend. Dat betekent dat zijn dochters bijv. hadden kunnen heten Clasina(naar vader of moedersvader), Pirette (naar grootvader Pierre), Margaretha (naar grootmoeder Margaretha en Helena(naar moeder of ). Eerst de volgende generatie komen er vernoemingen: Nicolaes, Helena en Geertruijd. Misschien zal het gebrek aan de vernoemingen naar de grootouders uiteindelijk leiden tot de conclusie dat Nicolas Boulin geen broer is van Antoine en dus geen zoon zou zijn geweest van Pierre en Margaretha. Misschien was hij dan een zoon van Mathelin Boulin en niet van Philips want die had slechts 2 dochters. Het moet wel een familie 'van niveau' geweest zijn omdat hij trouwde met de dochter van een schepen uit Brouwershaven (een belangrijke handelsstad in die tijd) en zijn dochter Geertruit Boulijn trouwde met de stadsgeneesheer van Middelburg. Zie ook de alinea over Nicolaas Boulijn als Leproosmeester voor een mogelijke relatie tussen deze families. Voor de afstamming in lijn lijkt het feit dat bedoelde broers geen broers blijken te zijn, geen consequenties voor de afstamming van de huidige beheerders van het profiel te hebben. Misschien was de doopgetuigenis van dochter Geertruid bij Nicolaes's zoon verder een op zichzelf staand feit. Het zou hooguit raadselachtig zijn waarom een Geertruijd Boulin in vredesnaam een doopgetuigenis in een 'vreemde' kerk zou hebben afgelegd.

Ook in andere delen van de stamboom. bij bijv. Margaretha Micault, getr. met Lambert Briarde is er echt geen sprake van consequente vernoemingen: circa 1515: kinderen Levine, Nicolas, Alix Haar kinderen heten: -niet naar hun vader Lambert, -niet naar haar moeder Margaretha -niet naar hun grtvdr moederszijde Jean -niet naar hun grtvdr vaderszijde Adrianus -niet naar hun grtm vaderszijde Marie -wel: naar (mogelijk) oom Nicolas M. -wel naar grtm Levina moederszijde


einde Margaretha Micault/Briarde.

N.B. de herkomst van de naam Francina Boulin, dochter van Nicolas, die tr. met A. van Citters is ook onbekend en komt niet voor in de familie. N.B. waarschijnlijk reeds eerder aangehaald: de naam Blanche komt ook niet in de vernoemingen voor.

 

(RvO)

ANTWOORD DM

 • 1. Dus als vernoemingen er niet toe doen, moet je een ander bewijs hebben dat iemand een kind is van. Een echt bewijs. Dat hij die twee dochters heeft weet men omdat er echte primaire bron is die dat meldt. En als voornamen er niet toe doen, waarom zou de ene Nicolaes dan gelijk zijn aan de andere Nicolaes, immers dan gebruikt men wel de voornaam opeens als indicator voor identiteit. Kortom vernoemingen zijn aanvullend of bevestigend naast echt objectief bewijs boven alle twijfel verheven. Tenzij de DTB gegevens dermate veelvuldig en overvloedig zijn, dan kun je wel a.d.h.v. getuigenissen èn vernoemingen conclusies trekken.
 • 2. Vernoemingen kunnen er wel zijn geweest, maar de dopen zijn niet bekend en de kinderen kunnen jong zijn overleden.
 • 3. Dat Nicolaes geen broer van Antonie zal zijn heeft wel consequentie want de takken Lille en Mechelen zijn dan dus gescheiden.
 • 4. Nicolaes kan zoon zijn van Alexander en halve zwager van Antonie, maar dan moet voor die veronderstelling bewijs komen, vooral ook omdat het een protestantse handelsfamilie familie uit franstalige Lille is versus een katholieke ambtenaarsfamilie is uit Mechelen.

(DM)

----------------------------------

FUNKTIEs EN BEROEPEN

koopman

Nicolaes Boulin was van beroep waarschijnlijk "coopman" gezien een aantal opgetekende feiten en was daarnaast ook belasting-ontvanger inzake de instelling van de 10e penning, voor welke maatregel een aantal geletterden werden aangesteld. De aanstelling gebeurde redelijk willekeurig. Aangezien de maatregel blijkens de geschiedenis nooit echt is uitgevoerd zoals oorspronkelijk de bedoeling was, zette een ieder zijn leven voort zoals voor de aanstelling. In elk geval was het niet de Nicolaes B. geboren rond 1570 te Rijssel omdat deze daar veel te jong voor is. De oudere Nicolaes Rijssel 1550 was gereformeerd geworden. *** Hij komt uit Lille en is niet gevonden in de RK doopboeken dus is hij al protestant geboren òf niet in Lille geboren/gedoopt**** [DM] Als Nicolaes, die gereformeerd werd, uit de zuidelijke Nederlanden voor de geloofsvervolging gevlucht zal zijn, zal deze wel geen hoge ambtelijke baan hebben gehad omdat deze aanstellingen toch nog steeds verbonden waren aan het getrouw zijn aan de spaanse koning. Het feit dat zijn broer **** Er is geen bewijs dat het broers zijn!!**** [DM] Anthoine die samen met Anna Micault en zoon Charles zoals in de literatuur vermeld wordt, bleef wonen in het katholieke zuiden, zal geenszins een zinnige uitspraak op kunnen leveren voor het niet zijn 'van broers' omwille de vaststelling dat de een een ambtelijke baan bij de overheid had in de zuidelijke Nederlanden en de ander een bestaan in de handel probeerde op te bouwen in het noordelijker gelegen Middelburg. *** Alles kan maar er moet bewijs zijn voor een stellingname die niet perse voor de hand ligt , *** Mechelen ligt 100 km ver van Lille**** [DM] . Middelburg bestond voor 50% uit vluchtelingen uit het zuiden in die tijd. Hoewel een aanname dat beide broers vanwege het hebben van soortgelijke werkzaamheden 'dus' mogelijk wel broers zijn, is wetenschappelijk gezien een onzinnige aanname. *** dat was de eerdere conclusie van RvO omdat hij belastinginner was*** [DM]. De opdrachtgevers voor de belasting-inning hebben hooguit meer houvast gehad in de kwaliteiten van de familie voor dergelijke werkzaamheden(belasting-inning). *** aanleiding aanstelling ontvanger zou zijn dat hij winkelier kruidenier bakker ondernemer was, niet familie van wie dan ook*** Dan Onderzocht zou verder kunnen worden of de jongere neef Nicolaes Boulin mogelijk in de werkzaamheden van zijn 'oom' Nicolaes betrokken is geweest. In Les Micault Belges wordt de jongere Nicolaes echter genoemd als 'Capitaine'. Het kan natuurlijk zijn dat een ieder naast zijn normale beroepen en funkties in de tachtig jarige oorlog ook een funktie in het leger had. M.a.w. het een sluit het andere niet uit. Er zijn vermeldingen van handelsactiviteiten of daaraan gelieerde activiteiten als bijv. geldschieter in transacties waar mogelijk de jongere Nicolaes in betrokken was. Denk daarbij aan de rechtzaak tussen de Aptheker uit Gouda contra Nicolaes Boulin, Pijls, Gillis, Daemsz uit Walcheren en nog een 3- of 4-tal andere personen.

Onderstaand volgt nu een gekopieerd gedeelte van hetgeen beschreven is bij de Nicolaes Boulin die een zoon is van Alexandre Boulin, halfbroer van Anthoine Boulin. Zie evt. voor het origineel hiervan het profiel van Alexandre Boulin voor de info over zijn zoon Nicolaes.

Opm DM: Er is niets bekend over de familie van deze Nicolaes Boullinch, zeker ook niet dat hij een broer is van Anthonis. Wel dat hij een cosijn is van een andere Nicolaes Boullinch. Enige bron die broederschap meldt is particulier van de Klippe ca. 65 jaar geleden, die het zo maar zonder bewijs noemt, terwijl hij wel vele primaire bronnen weet te noemen. Kwalijk is dat allerlei genealogen dit overnemen als of het een echte bron is en zo valse lineages in de wereld helpen.

Als men wil bewijzen dat Nicolaes Boullinch uit Lille, kruidenier, bakker, koopman dezelfde is als de zoon van Alexander B griffier uit Mechelen moet men met bewijzen voor zoiets komen. Dat het zou kunnen, is niet voldoende om hem op te voeren als zoon van Alexander en dus zijn cosijn de jongere Nicolaes B als zoon van Antonie te zien, want dat past voorlopig niet vanwege de leeftijd en afkomst ook uit Lille, waar Antonie geen kinderen liet dopen. In Lille had ook Antonie geen functie want hij komt niet voor in het boek met functionarissen daarover van Mirieille Jean, genoemd in mijn project: https://www.geni.com/projects/Nicolaes-Boulin-edelman-of-koopman/38372.

Kopie:

-Was hij een "coopman" of een vermogende "geldschieter" ? Iin de navolgende link wordt een Nicolas Boulin als crediteur genoemd: pag 22 en inhoudsopgave 575(naamsvermelding). https://books.google.be/books?id=VVwTAQAAIAAJ&focus=searchwithinvolume&q=boulin Het gaat hier over een rechtzaak van een apotheker in Gouda contra o.m. Nicolas Boulin waarin ook de namen van zijn waarschijnlijke partners worden genoemd: enkele hiervan, allen afkomstig uit Walcheren, zijn: "Jacques Pijls en Gregorius Gillis en Cornelis Daemsz". De naam Pijls komt evenals de naam Gillis binnen de fam. Boulin voor!! In de volgende link wordt een "Gregorius Gillis" genoemd (in 1593): https://books.google.be/books?id=l4pjAAAAcAAJ&pg=PA328&lpg=PA328&dq=gregorius+gillis&source=bl&ots=k3Gpiscut3&sig=Rf1iZ6geS2fyRNoIGoCciesahTc&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjlx-fypJjLAhWHuRoKHUKmAjwQ6AEIOzAG#v=onepage&q=gregorius%20gillis&f=false

Een link van deze Gregorius Gillis naar Heindrik Anthonisz Wissel aan het Damrak in amsterdam , als kruidenier: Hieruit blijkt dat het om 'handel gaat, zoals ook in de rechtszaak van Nicolaes Gregory c. Boulin, Pijls, Daemsz etc. https://books.google.be/books?id=neIWrD1zn_sC&pg=PA329&lpg=PA329&dq=%22de+gapert%22+damrak++amsterdam&source=bl&ots=9YrRwKDiLw&sig=zqOkcCYlOiY8QyIgVpHgt215NzA&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiR2oPVqJjLAhVMaRQKHTcmCnEQ6AEIHTAA#v=onepage&q=%22de%20gapert%22%20damrak%20%20amsterdam&f=false Einde gekopieerde tekst mbt Nicolaes Boulin, zoon van Alexandre B. welke laatste een halfbroer is van Anthoine B. (fout DIE Nicolaes Boulin zoon van Alexander is een halve zwager èn een halve neef van Anthonie geen halfbroer!)

Pas op * IN BEIDE BOVENSTAANDE LINKS STAAT GEEN NICOLAES BOULIN VERMELD (DM)

Verdere feiten omtrent zijn persoon dat het gaat om handel:


-Een bakker in Middelburg Nicolaers Boulyn leverde “zekere sucaten ende marmeladen” aan de Gouverneur ende andere heeren als beter gedaen dan gelaeten van stadtswege wech geschoncken zyn > ruim 10 pond

-Een Vastenfruitvan vijgen rosijnen amandels dadels ende diergelijcke die Niclaes Boulijn heeft gemaakt “om van stadts in Hollt. ende elders wech te te schenken bedragende volgens quitancie > 9 pond 2 schellingen

-Item opden 14e Jully betaelt Niclaes Boulyns weduwe tot Middelb. Over den coop ende leveringhe van thien brooden zuyckers byden voorss Boulynvercocht ende gelevert in february laestledenals by den Bailliu ende secretaris inde voorss maent Februario in Hollt mede genomen om van stadtsweghe wech te scheyncken gel. Tselve zuycker aldaer aen diversche heeren ende goede vrienden als beter gedaen dan gelaten wech geschonckenis bedragende > 15 pond 12 schellingen 5 groten

bron: http://www.arnehistorie.com/Artikelen-Stadsrekeningen-GA/stadsrekeningen-arnemuiden-1577-1590.html

---------------------------------------

leproosmeester

In 1585 was er een Nicolaas Boulijn te MIDDELBURG die 'Leproosmeester' was. https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/arc/1907-01-01/edition/0/page/187?query=Crabel&sort=relevance Een andere Leproosmeester die ook genoemd wordt is waarschijnlijk de volgende: Cornelis Jansz van Eversdijk Misschien zijn er op geni.com meerdere profielen?! (RvO) N.B. qua 'leeftijd' kan dit niet gaan om de jongere Nicolaes Boulijn geb. plusm 1570-1579 Lille -----------------------------------------------

greffier

Nicolas Boulin oefende waarschijnlijk meerdere beroepen gelijktijdig uit zoals zovele geletterden in zijn tijd. Misschien was hij 'coopman' , 'belasting-ontvanger' en 'griffier'. Hij wordt genoemd in het boek:Rapport à M. le ministre de l'intérieur sur différentes séries de documens ... By L. P. Gachard 2x genoemd (pag 220 en 223). Zie voor de details de onderstaande bron!

Op pag. 223 hiervan wordt een Nicolas Boullin genoemd die betaald werd voor zijn diensten als "greffier". dit moet rond 1566 hebben gespeeld. Op pag. 220 wordt een 'greffier N. Boullin' genoemd. Of het is een andere Nicolas Boullin geweest. Zijn leeftijd in relatie tot zijn functie in ogenschouw nemende, was er nog een oudere Nicolas Boullin dan deze (geb. 1550!). Of deze Nicolas is eerder geboren dan eerder is aangenomen. "Broer" Anthonij/Antoine is tenslotte ook veel eerder geboren(geb 1540). bron:https://books.google.be/books?id=qIU6AAAAcAAJ&pg=PA294&lpg=PA294&dq=jehanne+micault&source=bl&ots=ygqX9ooNse&sig=Tr8P3bmVscKWHWndryIWSzrEbRE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwia2pv4gpjLAhWDyRQKHQafAjYQ6AEITjAI#v=onepage&q=boullin&f=false N.B. qua 'leeftijd' kan dit niet gaan om de jongere Nicolaes Boulijn geb. plusm 1570-1579 Lille

BOVENSTAANDE IS ERG MANIPULEREND Opm DM:

 • 1. Op bovengemelde pagina 223 wordt helemaal geen Nicolaes genoemd maar een Alexander en de N.Boulin van pag. 220 hoeft geen Nicolaes te zijn, het kan ook betekenen "nommé" dus met de naam. Immers Alexander was de griffier en niet Nicolaes.
 • 2. Schrijver bovenstaande vermeld iemand als broer zonder bewijs.
 • We nemen nu aan dat indien genoemde N.Boullin een Nicolaes is, dat die griffier de zoon van Alexander is en dus niet Nicolaes Boullinch uit Lille. Dus bovenstaande is een oude speculatie. Bovendien was hij protestants dus in dienst van de RK koning kan hij niet als griffier gewerkt hebben en dagelijks wekelijks gependeld hebbende tussen Mechelen en Middelburg lijkt me ook problematisch.

Deze discussie teksten horen thuis in de discussie

--------------------------------

belasting-ontvanger '10e penning nevenfunktie

-Nicolas Boulin (de Oude) was belasting-ontvanger (nevenactiviteit) in het Middelburgse, dat past binnen het 'ambtelijk familie-apparaat'. *** kijk hier zegt RvO dit**** In haar proefschrift stelt Joke Verfaillie dat 'baantjes van dezelfde categorie en ook niveau in familieverband werden uitgevoerd, Door het pachten van bepaalde funkties, de overgang van vader op zoon etc. was gebruikelijk in die tijd. Zij heeft daartoe een aantal prominente families onderzocht en overal werd hetzelfde geconstateerd. Het was 'belangrijk' familie in een goede positie te hebben. N.B. qua 'leeftijd' kan dit niet gaan om de jongere Nicolaes Boulijn geb. plusm 1570-1579 Lille

Neen de functie van belasting ontvanger werd door allerlei personen gedaan, die helemaal geen adelijke of ambtenaren achtergrond hoeven te hebben. Zie lijst van belastingontvangers te Middelburg. Ze moesten kunnen rekenen en schrijven en met geld om kunnen gaan en betrouwbaar zijn. Het is dus niet zo dat omdat Nicolaes Boullinch uit Lille functies uitoefenent te Middelburgd hij daarom een broer / neef of zwager van Anthonie B uit Mechelen is. Dat laatste moet blijken uit een concrete ondubbelzinnige vermelding als zodanig. [DM]

Commentaar: Er is waarschijnlijk gewoon een vroeg protestants geworden tevens geletterde tak uit Lille en een rk gebleven tak uit Mechelen trouw aan de koning met bezittingen toevallig welliswaar in dezefde provincie Zeeland maar dan gesitueerd in Schouwen Duiveland, terwijl de protestantse handelaars naar Middelburg vluchten. Er is dus geen verband tussen Anthony en Nicolaes. Verfaille gaat over praktijken onder de koning. De familie B uit Lille was niet adelijk, wel eigenwijs want protestant. En kan op eigen kracht een netwerk hebben opgebouwd voor zijn toekomst in Middelburg.

------------------------------------------------

FAM.RELATIE BROERS ANTHONIJ & NICOLAS

HET STAAT TOTAAL NOG LANG NIET VAST DAT DEZE NICOLAES BOULIN EEN BROER IS VAN ANTHOINE DE BOULIN EN OOK DE ZOON IS VAN PIERRE BOULIN. HIJ IS WEL VERWANT MET NICOLAES BOULIN X CORNELIA GILLIS VANWEGE EEN GETUIGENIS VAN DOCHTER GEERTRUIJD BOULIN BIJ DE DOOP VAN JOHANNES ZOON VAN NICOLAES BOULIN EN CORNELIA GILLIS OP 31-10-1599 EN CONCRETE VERMELDING ALS ZIJN COSIJN IN TESTAMENT 1589.

Nergens in een primaire bron is teruggevonden dat hij een broer is van Anthoine de Boulin. Het wordt nergens expliciet door bevestigd. Wel is hij een ontvanger. Ik dacht dat dit er op zou kunnen duiden dat hij uit een soortgelijke ambtenaars of functionaris familie als Anthonie B. zou kunnen komen, maar dat hoeft niet, want de ontvangers zijn gewoon lokale lieden met bezit en zijn geletterd, niet perse van adel of met ambtenaarsachtergrond. (D.Mooij)

Commentaar op bovenstaande fam. relatie broers: wel bewijs uit primaire bron dat Alexandre en Anthonij (half)broers zijn, nl. de rechtzaak over de erfenis van hun vader Pierre. (RvO) (klopt dus laten we het daarbij houden en stoppen met speculeren (DM)

Dus er zijn twee halve neven uit Mechelen Nicolaes Alexanderszoon Boulin, alleen van naam bekend uit een secundaire bron, misschien ook griffier als zijn vader , maar zeer onzeker en een Nicolaes Anthonieszoon Boulin jonkheer van Oosterstein concreet persoon concreet genoemd in de Steenrolle. Zijn die twee neven dezelfde als de twee cosijns uit Lille? Interessante vraag waar bewijs voor gevonden moet worden uit primaire bronnen of betrouwbare secundaire bronnen waar een hoog geschoolde en ervaren redacteur toezicht heeft gehad en dus niet van de Klippe alleen. Als men feiten over de personen separaat gaat verzamelen en concludeert na een tijdje, dat er weliswaar nog steeds geen concreet bewijs is, maar dat die feiten nog steeds niet botsen met elkaar is het niet dus zo dat de afwezigheid van echt bewijs mag worden genegeerd. En worden verdoezeld en weggemoffeld onder een deken van drogredeneringen en niet ter zake doende zaken. Pas daar voor op. Immers de wereld van verschijnselen zit vol met valkuilen en voetangels. Een goed onderzoeker heeft daar oog voor.

BRONNEN

Boek De opmaat tot de Opstand: Zeeland en het centraal gezag (1566-1572)

(Helaas ontbreekt pag 224 met Alexander Boulin)

Kohier van de 100e penning Middelburg 1576

 • … Comende nu aen de gheermuele. Een hoff met een huysken aancomende Nicolaes boulyn heeft in huere Pieter bruyne voor 2 pond 13 sch. 4 g.s. [Van de Klippe 23]

Schepenakte Arnemuiden 08-03-1580

 • Claas Houck contra Cornelis Adriaens schipper van Dort. Heijndricksken in ’t Beelken wed. Claas Aelberts. Trijn Joos de boxmakers wed. contra Adriaen Jacobs Hoose. Jacob Jans Boon contra Claijs Lubberts. Jacob Claaijs en Nicolaas Boullijn voogd van de wezen van Jan Jacobs Bakker x Grietken Hubrechts; mogen ’t huis Monnickendam in de Lange Strate verkopen als beter gedaan dan gelaten. [SCHEPENAKTEN VAN ARNEMUIDEN (RAZE 127), april 1579 – april 1580 door Mevr. H.A. Gijsbertsen]

Schepenakte Arnemuiden 19-11-1580

 • Pauwels Jans en Lolle Reijniers contra Douwe Gerrits. Hendrick Gijsbrechts schipper te Middelburg contra Jan Barends bakker. 'Nicolaes Boulijn voogd van de wezen van Jan Jacobs Backer x Grietken Hubrechts (overl.) contra mr. Heijndrick Zonnius als coper van huis Monnickendam'. [RAZE 128 Schepenakten Arnemuiden - transcriptie mevr. H.A. Gijsbertsen april 1580 - maart 1581, van: http://www.arnehistorie.com/bronnen/raze128.htm]

Schepenakten Arnemuiden 10-09-1580

 • Pieter Lambrechts zeijlmaker heeft 12 rollen boldamel gekocht van Nicolaas Bouleijn te Middelburg.(vervolg hierna niet relevant). Voogden van de wezen van Jochem Luijtkens en zijn wed. contra baillui. Cornelis Matthijs namens Adam Antheunis als voogd van de wees van meester Marten contra Trijn Joos Joos boxmakers wed. Maijken Lachers contra Laureijs Bastiaans. Hubrecht de backer contra Lijsken Jans in Rommerswale. Marchelis de backer contra Hans Stout. Neelken wed. langen Hans contra Sijmon Magnus. Heijlken Cornelis contra Hans Wijgans en huisvrouw. Jan Matthijs landman contra Jan Matthijs de Rijke. Jan Roel en Baerken zijn huisvrouw contra erfgen. van Bastiaan Matthijs Pool. Cornelis Jans in Poortugael contra Jan de Witte namens Claas cuijper van Edam. Jacob Jans contra Jacomijne Barents wed. Adriaen in der Goes. Jan Cornelis molenaer contra huisvrouw van de stadhouder. RAZE 128 Schepenakten april 1580 - maart 1581 mevr. H.A. Gijsbertsen

Schepenakten Arnemuiden 11-9-1582

Attestatie of verklaring, Notaris Gerrit Jansz van Woerden Rotterdam 25-mrt-1596

 • Cornelis Pietersz, emmermaecker, verklaart dat zijn vader Pieter Cornelisz 44 ponden schuldig is aan Nyclaes Boulijn, coopman te Middelburch. De obligatie is door Boulijn overgedragen t.b.v. Jan Cornelisz Beemont. Cornelis Pietersz zal de schuld van zijn vader aflossen. [Toegangsnummer 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) Inventarisnummer: 23, Aktenummer 16 Bladzijden 35 t/m 37] {Maar het moet een ander zijn, want hij is overleden, misschien heeft hij een zoon Nicolaas} [Het zal Nicolaes B de jongere zijn DM]

Stadsrekening Middelburg 1600-1625

 • Helena van de Werve weduwe Nicolaes Boulyn, Aarnout van Citters, gehuwd geweest met Francina Boulyn, Dr. Karel Francois, gehuwd met Geertruid Boulyn erfgenamen van Nicolaas Boulyn, kregen als zodanig £ 775,- voor het recht dat zij hadden op het huis eertijds toebehoord hebbende aan de secretaris van den Baerse, in de Noordstraat. [Van de Klippe 24 o.v.n. H.M.Kesteloo; zoon (???)Nicolaas niet vermeld, mog overleden.]

Sententie van den Hoogen Raad 1613

 • Bevestiging van een uitspraak van het provinciaal hof betreffende uitkering £ 775,- i.v.m. recht op huis aan de Noordstraat te Middelburg. [Van de Klippe 24-25]


      
view all

Nicolaes Boullinch PARENTS UNKNOWN's Timeline

1540
1540
Lille, Nord-Pas-de-Calais, France
1563
1563
Age 23
1580
1580
Age 40
1589
May 10, 1589
Age 49