Is your surname Bredal?

Research the Bredal family

Records for Niels Bredal

49,092 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Niels Bredal

Also Known As: "Nils", "Bredahl"
Birthdate: (84)
Birthplace: Bredal, Vejle, Syddanmark, Danmark
Death: 1579 (80-88)
Vejle, Vejle, Southern Denmark, Denmark
Immediate Family:

Son of N.N and N.N.
Husband of NN
Father of Rasmus Nielsen Bredal and Marina Nielsdatter Bredahl

Occupation: Sogneprest og Rektor, Munk, Munk i Veile, senere sogneprest i Vinding
Managed by: Torbjørn Nilsen
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Niels Bredal

I landsbyen Bredal i Engum sogn i nærheten av Veile forekom omkring år 1500 en Palle Bredal som rådmann. Ved samme tid var Jens Bredal kapellan til Hellig Kors alter i Veile. Han döde 1522. I siste halvdel av 1500 årene var en Jens Bredal prest i Gaarslev herred. Om disses innbyrdes slektskapsforhold vites ikke noe, heller ikke om de var i slekt med nedennevnte Niels Bredal, men det antas av Holger Rørdam.

  Niels Bredal. Når og hvor han er födt er ukjent. Men han tilbragte hele sitt liv i Veile og er visstnok födt i landsbyen Bredal. I en opptegnelse fra 1635 heter det om ham: «Niels Bredal som haver været her i Byen i Klosteret en Munkling, dog udi sine Grammaticalia ved fundereret, giftede sig, efter Brödrene vare borte. Ble siden satt til Skolemester, og var i den Bestilling over 50 Aar.» I 1526 ble han sogneprest i Vinding, men fortsatte som og var den förste rektor ved Veile latinskole. Det heter om ham i en noe senere skildring at «hederlig og vellærde mann, hr. Niels Bredal, fordum Skolemester var en fin lærd og skikkelig mann til ungdommens optugtelse.» Han har efterlatt sig flere litterære arbeider. Best kjent av disse er hans i 1568 utkomne "Börnespejl". Det er det förste pedagogiske skrift som vites avfattet på dansk. Det er av stor kulturhistorisk betydning og flittig sitert i Troels Lund (Daglig Liv i Norden). 1894 kom det en ny utgave av H.F. Rørdam med en kort historisk innledning. Begge utgaver er nu sjeldne. Hvem han var gift med er ikke på det rene. Heller ikke kjennes hans dödsår med sikkerhet. Men det må være inntrådt mellem 1578 og 1580. Den 27. juni 1578 fikk han nemlig forleningsbrev på avgiften av Kronens part av korntienden av Hoer sogn i Nörrejylland, kvitt og fritt. Det heter ved den anledning at han «i lang tid med flid har forestått skolemesterembedet i Veile, men for noen tid siden har måttet frasi sig det formedelst alderdom og skröpelighet.» Den 15. november 1578 utgår åpent brev at Niels Bredal, der på det nærmeste har tilbragt hele sin tid med at optugte ungdommen i skolen i Veile og nu av bispen i Ribe har fått löfte om at bli degn i Gafuerslund sogn ved Veile, straks må få dette degneembede når den gamle degn, som nu har det, dör og må beholde det sålenge han lever. Den 22. desember 1578 heter det i et åpent brev at Niels Bredals efterfölger som skolemester skal ha den tiende som Bredal er forlenet med efter hans død. Men den gang levet han. Den 29. januar 1580 sies at degnen Niels Bredal i Veile «nylig er död». Hans dödsår må derfor antagelig settes til 1579 med stor sikkerhet.

Ellefsen, Simon: Efterslægt til (gråbrødre?)munk,

      skolemester, rektor og sognepræst i Vejle Niels Bredal (død 1579). 
      [Internet]. Simon 
      Ellefsen,. DK 2000. [se]

Esmarch, Knut: Familien Bredal. DK [60*fb]

Fuglum, Per: Min farsslekt. Fuglum, Dahl, Koren, Bredal,

      Rønnow. Trondheim 2005. ISBN: 82-471-6030-7 h.. Sidetall: 279 s., 
      bl. 280-315 ill 

Lengnick, J.C.L.: Stamtavle over familierne Brock og Bredal.

      DK Kbh. 1839

Skrede, Sverre Mo: Noen annalistiske optegnelser om familiene

      Schjelderup og Bredal. NST 1946_X_3. [A].

rektor, prest Vejle

oppr. munk


Niels Bredal

M, f. circa 1500, d. etter 1578

Niels Bredal var Sogneprest og rektor. Han giftet seg med (?) NN.1 Niels Bredal ble født circa 1500 i Bredal ved Vejle, Danmark. Han døde etter 1578.

Barn av Niels Bredal og (?) NN

Rasmus Nielsen Bredal+ f. c 1538, d. 20 aug. 1602

Bredal, Niels. Lærer

Da Sortebrødreklostret i Vejle blev nedlagt nogle få år før Reformationen, og munkene havde forladt byen, blev en af dem, Niels Bredal, boende her. Han blev lærer i Latinskolen, og fra omkring 1544 til 1578 var han rektor. Hans elever beskrev ham som en lærd og fin mand. Blandt hans elever nævnes Anders Sørensen Vedel.


Børnene og de unge havde hans store interesse. At hans navn stadig er kendt, skyldes at han i 1568 skrev en bog, ”Børne Speigel” (Børnespejl), om børns liv og opdragelse. Bogen, som kaldes Danmarks første børnebog, er en slags ”Takt og tone for børn”. Den er på vers og er skrevet på dansk, ikke på latin som de fleste andre bøger på den tid.


Niels Bredal, var først munk i Veile, seinere sogneprest i Vinding.


Niels A Bredal var først munk i Veile Danmark Han ble deretter sogneprest og rektor i Vinding.Niels skrev en bok om barneoppdragelse,"Børnespigel eller Børnespejl".Denne kom ut i København 1568,der finnes bl.a den kjente bordbønnen udi IESV naffn gaa wi til bord.Han døde 1602 i Vinding Velje Danmark.Han hadde en søster som het Mette A.Bredal.

http://www.winnem.com/siec/bswr2.htm

Om Niels Bredal (Norsk)

Niels Bredal, sogneprest forfatter, salmedikter, rektor og munk.

 • ca 1495 Han er sannsynligvis født i landsbyen Bredal i Engum sogn
 • 1526 Sogneprest i Viding
 • 1529 Klosteret i Vejle blir nedlagt (han hadde vært munk der) Han giftet seg etter at klosterbrødrene var borte. Konens navn er ukjent. en sønn Rasmus og en datter Marine er kjent.
 • 1635 Det blir skrevet om han: «Niels Bredal som haver været her i Byen i Klosteret en Munkling, dog udi sine Grammaticalia ved fundereret, giftede sig, efter Brödrene vare borte. Ble siden satt til Skolemester, og var i den Bestilling over 50 Aar.» I 1526 ble han sogneprest i Vinding, men fortsatte som og var den förste rektor ved Veile latinskole. Det heter om ham i en noe senere skildring at «hederlig og vellærde mann, hr. Niels Bredal, fordum Skolemester var en fin lærd og skikkelig mann til ungdommens optugtelse.»
 • 1542 Han ble rektor på latinskolen i Vejle
 • 1578 den 27 juni fikk han forleningsbrev på avgiften av Kronens part av korntienden av Hoer sogn i Nörrejylland, kvitt og fritt. Det heter at han «i lang tid med flid har forestått skolemesterembedet i Veile, men for noen tid siden har måttet frasi sig det formedelst alderdom og skröpelighet.»
 • 1578 den 15. november utgår åpent brev om at Niels Bredal, der på det nærmeste har tilbragt hele sin tid med at optugte ungdommen i skolen i Veile og nu av bispen i Ribe har fått löfte om at bli degn i Gafuerslund sogn ved Veile, straks må få dette degneembede når den gamle degn, som nu har det, dör og må beholde det sålenge han lever.
 • 1578 den 22. desember heter det i et åpent brev at Niels Bredals efterfölger som skolemester skal ha den tiende som Bredal er forlenet med efter hans død. .
 • 1579 Niels dør
 • 1580 den 29. januar skriver degnen (prestens medhjelper, klokker) at Niels Bredal i Veile «nylig er död».

Han har etterlatt seg flere litterære arbeider. mest kjent for boken Børne Spiegel som kom ut i 1568 og regnes som Danmarks første pedagogiske barnebok. Boken er en samling av formaninger for god oppførsel for barn og skrevet på rim. Bredal er også representert med salmen "I Jesu navn går vi til bords" i Norsk Salmebok og og Norsk salmebok 2013 .

Børne Spiegel:

"Børn skulle icke alle tide forbiudendis at lege, Men maa stondum seg forløste oc vederquege. Med skudsten, Bold, Trild oc top, Med Klode oc keile, løbe oc hop. At siunge, quæde,dantze oc springe, Med Hackebred, Tromper oc gier at klinge. At skerme oc fickte monne ey skade, Om det er venligt oc til maade. Dog haffue deg i din leg ærlig oc vel, Far icke med løsagtighed : swig eller wskel. Naar mand paa Børnis leeg vil agt giffue, Da maa vi see huad mand the ville bliffue."

http://www.nose.dk/Norge/bredal.html#1

https://no.wikipedia.org/wiki/Niels_Bredal

http://www.kb.dk/permalink/2006/manus/696/

http://wiberg-net.dk/306-Gauerslund.htm#V-RasmusBredal

http://wiberg-net.dk/A-Fabiansen.pdf

view all

Niels Bredal's Timeline

1495
1495
Vejle, Syddanmark, Danmark
1500
1500
Age 5
1538
1538
Age 43
Vejle, Syddanmark, Danmark
1579
1579
Age 84
Vejle, Vejle, Southern Denmark, Denmark
????
????