Niels Daniel Repstock

Is your surname Repstock?

Research the Repstock family

Niels Daniel Repstock's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Niels Daniel Repstock

Birthdate: (70)
Birthplace: København, Vor Frelser Sogn, Denmark
Death: November 23, 1925 (70)
Holte, Søllerød Sogn, Denmark
Place of Burial: Holte, Søllerød Sogn, Denmark
Immediate Family:

Son of Johan Gotthard Repstock and Georgine Albertine Frederikke Rebstock
Husband of Augusta Cathrine Elisabeth Scharnweber Rebstock and Laura Johanne Cathrine Rebstock
Father of Johan Gotthard Repstock; Hans Peter Albert Roepstorff; Heinrich Scharnweber Roepstorff and Margrethe Frederikke Ørnow (Roepstorff)
Brother of Hans Peter Albert Roepstorff

Occupation: dyrlæge
Managed by: Private User
Last Updated:

About Niels Daniel Repstock

Danish Records - FOR TRANSLATION SEE BELOW

1855 Niels Daniel Repstock blev døbt

"Født den 1. Marts 1855 i København. Niels Daniel Repstock. Døbt den 3. Juni 1855 i Vor Frelser kirke. Søn af Skomagermester Johan Gothardt Repstock og Hustru Frederikke Georgine Albertine Clemmensen, Læsøgade 6, Stuen. Faddere: Mægler Carl Larsens Hustru Caroline, Naboløs 60, bar, Urtekræmmer Julius Hoppes Hustru Mine, Dronningensgade, Mægler Carl Larsen og Urtekræmmer Julius Hoppe og Faderen."

1874 Niels´s søn, Johan Gotthardt Repstock blev født

1877 Dyrlægeeksamen

1877 Niels Daniel Roepstorff og Augusta Catherina Elisabeth Scharnweber blev borgerligt viet på Københavns Rådstue.

"Aar 1877 den 10. September afholdtes paa Kjøbenhavns Raadstue en Øvrighedshandling i Anledning af, at Dyrlæge Niels Daniel Repstock, der henhørte til Baptist=Samfundet, og Auguste Catharina Elisabeth Scharnweber, der var Medlem af Folkekirken, havde indgivet Andragende om at maatte indgaa borgerligt Ægteskab med hinanden.

Rekvirenterne, som vare mødte, havde bevis for, at de i Loven af den 13. April 1851 §§ 4 og 5 befalede forberedende Handlinger vare iagttagne fremlagt følgende Attester:

1. Attest om, at fornøden Tinglæsning er foregaaet den 20. August 1877.

2. Attester om, at Niels Daniel Repstock er født i København den 1. Marts 1855 og i 1872 har underkastet sig Forberedelses - Examen af lavere Grad.

3. Meddelelse fra Magistratens 3. Afdeling om, at Niels Daniel Repstock ikke har nydt Understøttelse af Kjøbenhavns Fattigvæsen siden sit 18. Aar.

4. Erklæring fra Johan Gotthard Repstock, hvorved han melder Samtykke til sin fornævnte Søns forehavende Giftermaal.

5. Attester om, at Catharina Elisabeth Auguste Scharnweber er født i Hamburg den 26. November 1843, døbt den 17. December samme Aar og konfirmeret den 24. Marts 1858.

6. Erklæring fra Rekvirenterne om at deres Børn Skulle opdrages i den lutherske Religion. 7. Erklæring fra Skomagermester Johan Gotthard Repstock og Marskandiser A. Christiansen, hvorved de som Forlovere indestaae for, at der intet er til hinder for det ommeldte Ægteskabs indgaaelse, hvilken Erklæring de have ratihaberet ved personligt Møde i Magistratens 1. Afdelings Kontor.

Efter Overpræsidenten paa Magistratens Vegne efter den fra Justitsministeret modtagne Formular have forholdt Rekvirenterne Ægteskabets Betydning samt modtaget deres Erklæring om at ville have hinanden til Mand og Hustru, forkyndte han, at Ægteskabet mellem Dyrlæge Niels Daniel Repstock og Catharina Elisabeth Auguste Scharnweber lovligen og med fuld borgerlig Gyldighed var indgaaet."

1877 Dyrlægepraktisk i Skibby

1880 Hans Peter Albert Roepstorff blev født

1882 Heinrich Scharnweber Roepstorff blev født

1884 Margrethe Frederikke Roepstorff blev født

1894 Hans Peter Albert blev konfirmeret

1895 Augusta Catharina Elisabeth Roepstorff født Scharnweber døde

"Død den 28. Juni 1895, Skibby By og Sogn, Horns Herred. Begravet ved Skibby Kirkegaard den 5. Juli 1895. Augusta Catharina Elisabeth Roepstorff født Scharnweber. Dyrlæge Niels Daniel Roepstorff´s Hustru, Skibby, Horns herred. Født i Hamburg af Forældrene August Scharnweber og Hustru Margrethe født Ahlers. 51 Aar."

1892-97 Horns Herreds Skifteprotokol side 522:

Aar 1895 den 26. August formiddag kl. 11 blev Skifteretten sat og holdt paa Herredsfogedkontoret i Frederikssund og administreret af den. Skifteforvalter og Skriver med undertegnede Vidner hvor de forliges: Nr. 75 1895/96 efter Augusta Katharina Elisabeth Roepstorff født Scharnweber af Skibby. Død den 1. Juni 1895.

Der fremlagdes nulydende Anmeldelse: Skibby den 28. Juni 1895. Til Horns Herreds Skifteret. Underskrevne Dyrlæge Niels Daniel Roepstorff af Skibby tillader mig hermed at anmelde for den ærede Skifteret at min Hustru Augusta Kathrine Elisabeth Roepstorff født Scharnweber, 51 Aar gammel i Dag er død i vort Hjem i Skibby. Den afdøde har ikke været i andet Ægteskab end med mig og efterlader sig ej heller andre arveberetsligt Afkom end de efternævnte Fællesbørn nemlig:

1. Johan Gotthardt Roepstorff, 20 Aar gammel, Student, boende i København.

2. Hans Peter Albert Roepstorff, 15 Aar gammel, Skoledistrikt, boende i Hjemmet.

3. Heinrich Scharnweber Roepstorff, 12 Aar gammel, Skoledistrikt, boende i Hjemmet.

4. Frederikke Margrethe Roepstorff, 10 Aar, Skoledistrikt, boende i Hjemmet.

Endelig tillader jeg mig at anmelde, at jeg agter at hensidde i uskiftet Bo med vore nynævnte Fællesbørn. Ærbødigst Roepstorff.

Herimod fandtes intet at ..- Boet berigtiget - Skifteretten hævet.

1896 Heinrich blev konfirmeret

1898 Margrethe blev konfirmeret

1906 Niels Daniel Roepstorff og Laura Johanne Cathrine Petersen blev gift i Skibby Kirke:

"Niels Daniel Roepstorff, født i København den 1. Marts 1855 af Forældrene Skomagermester Johan Gotthard Repstock og Hustru Frederikke Georgine Albertine født Clemmensen. Dyrlæge i Skibby. Enkemand efter Augusta Catharina Elisabeth Scharnweber, der døde 1895. Laura Johanne Cathrine Petersen, født i Rudkøbing Købstad den 24. Maj 1866 af Forældrene Skomagermester Hans Jakob Petersen og Hustru Albertine født Hansen. Pige i Skibby. Forlovere: Porcelænshandler Peter Albert Roepstorff, København (farbror), Kaffehandler Jens Peter Hansen, København. Vielsen i Skibby Kirke den 21. August 1906 af Provst Blichfeld. Ved senere tilførsler i Kirkebogen (fol 31.195) er Brudgommens Efternavn rettelig anført som Repstock."

1914 Stopper med dyrlægepraksis og de flytter til Holte

1925 Niels Daniel Roepstorff døde:

"Død den 23. November 1925, Grünersvej 19, Holte, Søllerød Sogn. Begravet den 30. November ved Søllerød Kirke, Niels Daniel Roepstorff, Dyrlæge, gift med Laura Johanne Kathrine født Petersen. Født den 1. Marts 1855 i København. 70 Aar. Sognepræsten. NB 23. November 1925."

1923-26 Københavns Amts Nordre Birk 1919-65. Sagslister. Side 256.

"Anmeldt af afdødes Søn Grosserer Heinrich Roepstorff, Dronningholmsvej 7, Holte. Dyrlæge Niels Daniel Roepstorff (Repstock) Grünersvej 19, Søllerød Sogn. 70 Aar. Gift. Død den 23. November 1925. Under behandling af Overretssagfører Henrik Sachs som exiecutor testamente Skiftebogen Fol 505."

1927-29 Københavns Amts Nordre Birk 1919-65. Skiftebog. side 72.

"Til Nordre Birks Skifteret.

Som executor testementi i Boet efter afdøde Dyrlæge Niels Daniel Repstock tillader jeg mig herved at indberette, at Behandlingen af bemeldte Bo nu er afsluttet. i Boet er ikke beregnet skifteafgift, da samtlige Arvinger, der var myndige og tilstede ved Skiftesamlingen, vedgik Arv og Gæld paa første Skiftesamling. Samtidig anmelder jeg ifølge Lov Nr. 119 af 20. April 1926 § 13 en afgift, stor 1% af Boets Beholdning, der udgør Kr. 26.497,85 = 26 Kr. 50 Øre til indbetaling. Jeg vedlægger Kvittering for betalt Arveafgift og oplyser derhos, at Arveafgiften er endelig berigtiget af samtlige afgiftpligtige Midler. København den 28. Oktober 1927. Med Ærbødigst Henrik Sachs."

1936 Laura Johanne Kathrine Petersen døde.

"Død den 17. August 1936, Elledamsvej 3, Holte, Søllerød Sogn. Begravet den 21. August 1936 ved Søllerød Kirkegaard, Laura Johanne Kathrine Roepstorff, født Petersen. Enke efter Dyrlæge Niels Daniel Roepstorff. Født den 24. Maj 1866 i Rudkøbing. Datter af Skomagermester Hans Jacob Petersen og Hustru Albertine Hansen. Bopæl: Dødsstedet. 70 Aar. Sognepræsten. NB 18. August 1936

                      --ooOoo--

TRANSLATION:

1855 Baptism of Niels Daniel Repstock.

"Birth of Niels Daniel Repstock on 1 March 1855 in Copenhagen. Baptized 3 June 1855 in Vor Frelser kirke (Church of Our Saviour). Son of Johan Gotthardt Repstock, shoemaker master, and wife Frederikke Georgine Albertine Clemmensen, living at Læsøgade 6, Stuen [ground floor].

Godmothers: Caroline, wife of Carl Larsen, broker, Naboløs 60, carried the child; Mine, wife of Julius Hoppe, grocer, Dronningensgade; Godfathers: Carl Larsen, broker and Julius Hoppe, grocer, and the child's father."

1874 Birth of Niels' son Johan Gotthardt Repstock.

1877 Graduated as veterinary

1877 Niels Daniel Roepstorff and Augusta Catherine Elisabeth Scharnweber married at the registry-office of Copenhagen townhall.

"In the year 1877 on 10 September, following the application by Niels Daniel Repstock, veterinary, belonging to the Baptist community, and Auguste Catharina Elisabeth Scharnweber, belonging to the Evangelical Lutheran Church in Denmark, a registry-office wedding was performed. The applicants, who were present, provided evidence that the preparatory measures according to sections 4 and 5 of Act of 13 April 1851 had been taken and presented the following certificates:

1. Certificate confirming that the necessary registration had been made on 20 August 1877

2. Certificates showing that Niels Daniel Repstock was born in Copenhagen on 1 March 1855 and that he passed his school leaving examination in 1872

3. Statement from the municipal authority, dept. 3, that Niels Daniel Repstock had received no social security from the parish since his 18th year

4. Statement by Johan Gotthard Repstock in which he approves of the marriage of his above-mentioned son

5. Certificates stating that Catharina Elisabeth Auguste Scharnweber was born in Hamburg, Germany, on 26 November 1843, baptized on 17 December same year, and confirmed on 24 March 1858.

6. Statement from the applicants that their children shall be raised under the Lutheran church. Statement from Johan Gotthard Repstock, shoemaker master, and A. Christiansen, second-hand dealer, in which, in their capacity as best men, they warrant that there is no hindrance to the marriage being made, which statement was ratified in person at the offices of the municipal authority, dept. 3.

"On behalf of the municipal authority, and after having explained the significance of matrimony to the applicants in accordance with the form received from the Ministry of Justice, and after having had their confirmation that they wanted to become husband and wife, the prefect announced that the marriage between Niels Daniel Repstock and Catharine Elisabeth Auguste Scharnweber had been legally and validly entered into."

1877 Veterinary practice at Skibby

1880 Birth of Hans Peter Albert Roepstorff

1882 Birth of Heinrich Scharnweber Roepstorff

1884 Birth of Margrethe Frederikke Roepstorff

1894 Confirmation of Hans Peter Albert

1895 Death of Augusta Catharina Elisabeth Roepstorff née Scharnweber

"Died on 28 June 1895, Skibby village and parish, Horns Herred [Herred = approx. shire/county/judicial district]; buried at Skibby Churchyard on 5 July 1895: Augusta Catharine Elisabeth Roepstorff, née Scharnweber, wife of Niels Daniel Roepstorff, veterinary, Skibby, Horns Herred. Born in Hamburg by the parents August Scharnweber and wife Margrethe, née Ahlers. Age 51".

1892-97 Horns Herred Probate Court register, page 522:

Court session held on 26 August 1895 at 11 a.m. at the county judge's office at Frederikssund and under the court's administration. Judge and scribe and witnesses agree and sign: No. 75 1895/96 after Augusta Katharina Elisabeth Roepstorff, née Scharnweber, of Skibby, Horns Herred, dead on 1 June 1895.

The following report was presented: "Skibby, 28 June 1895. To the Probate Court of Horns Herred. The undersigned, Niels Daniel Roepstorff, veterinary, Skibby, courteously informs the honourable Probate Court that my wife Augusta Kathrine Elisabeth Roepstorff, née Scharnweber, died today at the age of 51 at our home at Skibby. The deceased entered into no other marriage than the one with me and leaves no other offspring entitled to inherit than the following joint issue, i.e.:

1. Johan Gotthardt Roepstorff, age 20, student, resident in Copenhagen

2. Hans Peter Albert Roepstorff, age 15, pupil, living at home

3. Heinrich Scharnweber Roepstorff, age 12, pupil, living at home

4. Frederikke Margrethe Roepstorff, age 10, pupil, living at home

Finally, I courteously report that it is my intention to retain the estate undivided with the joint children mentioned above. Respectfully, Roepstorff".

Nothing to the contrary was found. – Estate wound up – Probate Court adjourned.

1896 Confirmation of Heinrich

1898 Confirmation of Margrethe

1906 Marriage between Niels Daniel Roepstorff and Laura Cathrine Petersen at the church of Skibby:

"Niels Daniel Roepstorff, born 1 March 1855, parents Johann Gotthard Repstock, shoemaker master, and wife Frederikke Georgine Albertine, née Clemmensen, veterinary at Skibby, widower of Augusta Catharina Elisabeth Scharnweber, who died 1895. Laura Johanne Cathrine Petersen, born at the market town of Rudkøbing on 24 May 1866, maid at Skibby. Best men: Peter Albert Roepstorff, porcelain dealer, Copenhagen (uncle), Jens Peter Hansen, coffee dealer, Copenhagen. Wedding at the church of Skibby on 21 August 1906 by rural dean Blichfeld. Later entries in the church register (fol 31.195) state Repstock as the correct surname of the groom".

1914 Veterinary praxis is closed and they move to Holte

1925 Death of Niels Daniel Roepstorff:

"Died 23 November 1925, Grünersvej 19, Holte, Søllerød parish, buried on 30 November at the church of Søllerød: Niels Daniel Roepstorff, veterinary, married to Laura Johanne Kathrine, née Petersen, born 1 March 1855 in Copenhagen, age 70. Parish priest. NB 23 November 1925."

1923-26 Northern judicial district of Copenhagen county 1919-65. Records. Page 256.

"Reported by the deceased's son Heinrich Roepstorff, wholesaler, Dronningholmsvej 7, Holte: Niels Daniel Roepstorff (Repstock), Grünersvej 19, Søllerød parish, age 70, died 23 November 1925. Estate administration by Henrik Sachs, attorney at law. Records of Probate Court Fol 505."

1927-29 Northern judicial district of Copenhagen 1919-65. Estate records, page 72.

"To the District Probate Court,

As administrator of the estate after the deceased Niels Daniel Repstock, veterinary, I hereby courteously report that the administration of the said estate has now been completed. No probate fee, since all heirs, being of full age and present at the meeting of beneficiaries, accepted the inheritance at the first meeting. According to section 13 of Act No. 119 of 20 April 1926 a fee of 1% of the estate amounting to kr. (Danish kroner) 26,497.85 = kr. 26.50 to be paid. I enclose receipt for the payment of inheritance tax, which has been paid out of the total taxable estate. Copenhagen, 28 October 1927. Respectfully, Henrik Sachs."

1936 Death of Laura Johanne Kathrine Petersen.

"Died 17 August 1936, at Elledamsvej 3, Holte, Søllerød parish, buried 21 August 1936 at the churchyard of Søllerød: Laura Johanne Kathrine Roepstorff, née Petersen, widow of Niels Daniel Roepstorff, veterinary. Born 24 May 1866 at Rudkøbing, daughter of Hans Jacob Petersen, shoemaker master, and wife Albertine Hansen. Residence: place of death. Age 70. Parish priest NB. August 1936."

view all

Niels Daniel Repstock's Timeline

1855
March 1, 1855
København, Vor Frelser Sogn, Denmark
1874
October 24, 1874
Age 19
København, Holmens Sogn, Denmark
1880
April 28, 1880
Age 25
Skibby, Skibby Sogn, Denmark
1882
October 27, 1882
Age 27
Skibby, Skibby Sogn, Denmark
1884
September 21, 1884
Age 29
Skibby, DK, Denmark
1925
November 23, 1925
Age 70
Holte, Søllerød Sogn, Denmark
November 30, 1925
Age 70
Holte, Søllerød Sogn, Denmark