Niels Hansen Bang, Biskop over Fyens Stift

Is your surname Bang?

Research the Bang family

Niels Hansen Bang, Biskop over Fyens Stift's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Niels Hansen Bang, Biskop over Fyens Stift

Also Known As: "Nicolaus Johannis Bangius"
Birthdate:
Birthplace: Klinte præstegaard, Skam herred
Death: Died in Odense
Immediate Family:

Son of Hans Nielsen Bang, Provst i Klinte and Maren Nielsdatter Bang, af Skamby
Husband of Anna Hansdatter Chulenbrun, 4 S., 3 D
Father of Hans Nielsen Bang; Maren Nielsdatter Bang, 1709-1711 til Hollufgaard; Niels Nielsen Bang and Maren Bang
Brother of Margrethe Hansdatter Bang

Occupation: 1639 cap., 1643 præst i Skamby, Biskop, Fyns Stift, Cand. Theol
Managed by: Private User
Last Updated:

About Niels Hansen Bang, Biskop over Fyens Stift

3. 1643 [p. Cap.*, o. 19/7 39] Mag. Niels Hansen Bang af Klinte-G., f. 10/8, 3/8 el. 13/8 14; St. Od. 35; udenlands; Mag. 41; ~ Od. St. Knuds K. Anna Hansdtr. Kølenbrunn, † 1/8 88; F. H. Nielsen K., Bgmstr. i Od.; M. Maren Poulsdtr.; 4 S., 3 D.; see Hans N. B. i Særslev; Niels N. B. i Guldbjerg-S.; [1663 Biskop i Fyens Stift; 1/8 68 Dr. th. bullatus(1); † 17/10 66; gav 1603 Kalk og Disk til Dalum K.; W. 1/62; N. 1/36; (see Hundrup Stamtavle, over Familien Bang)].

KUM I, s. 126 (»Nicolaus Bangius«); KS 3:5 (1884-86), s. 130 (»Nicolaus Johannis Bangius«, 25 år gl.).

http://wiberg-net.dk/185-86-Dalum.htm#JacobHjort

Bang, Niels Hansen, 1614-76, Biskop. Han blev født 10. Avg. 1614 i Klinte Præstegaard i Skam Herred i Fyn, hvor Faderen, Hans Nielsen, var Præst og Provst. Moderen, Maren, var Datter af Præsten Niels Hansen i Skamby. Han opdroges hjemme og kom derpaa i Odense Skole. 4. Maj 1634 indskreves han ved Universitetet, hvor han fik sit Søskendebarn, Professor Thom. Bang, til Præceptor. Sine Studier fortsatte han i Nederlandene og holdt i Franecker en græsk Tale «om Historien», der udkom sammesteds 1638 med græsk og latinsk Text. 1639 blev han under et Besøg hos Biskop Hans Mikkelsen i Odense kaldet til Kapellan i Dalum og Sanderum hos Præsten Poul Middelfart. 1641 tog han Magistergraden og forfremmedes 1645 til Sognepræst. 1663 blev han udnævnt til Biskop over Fyns Stift og kreeredes 1668 per bullam til Dr. theol. Han viste stor Omhu for Stiftets Gejstlighed, og efter hans Opfordring oprettedes der 1665 en gejstlig Enkekasse ved frivilligt Sammenskud fra alle Præsterne i Stiftet. 1670 blev han kaldet til Kjøbenhavn for i Forening med Universitetets Professorer og flere gejstlige at forhandle om Oprettelsen af en almindelig Kirkedomstol og fælles Kirkeret for alle Lutheranere. Forslaget, der var udgaaet fra det sachsiske Hof, anbefaledes af den nedsatte Kommission, men blev ikke gjennemført. 1674 indkaldtes han tillige med Landets øvrige Biskopper for at deltage i Forhandlingerne om Udarbejdelsen af Danske Lovs 2. Bog. Skjønt N. B. ikke endnu følte sig trykket af sin Alder og fuldt ud kunde varetage sit Embede, maatte han dog finde sig i, at Christian V 1672 gav ham en Medhjælper. Hofprædikanten Rud. Moth var falden i Unaade; han skulde fjærnes fra Hovedstaden, og Kongen udnævnte ham derfor til Provst i Odense og Vicebiskop over Fyns Stift. Moth døde 1675, og B. havde altsaa den Tilfredsstillelse, at han overlevede ham. Selv døde han 17. Okt. 1676. Han har kun foruden den ovennævnte græske Tale udgivet 2 Ligprædikener, over Christoffer Urne til Aasmark (1665) og over Marq. Rodsteen til Lundsgaard (1672). Med sin Hustru, Anne Hansdatter Kølenbrun (d. 1688), en Borgmesterdatter fra Odense, havde han 7 Børn, af hvilke 2 Sønner bleve Præster, begge i Fyns Stift, Hans B. i Særslev og Niels B. i Guldbjærg og Sandager.

Bloch, Den fyenske Geistligheds Hist. I, 1, 131 ff.

S. M. Gjellerup.Dansk biografisk leksikon

Niels Hansen Bang (10. august 1614 – 17. oktober 1676) var en dansk biskop.

Han blev født i Klinte Præstegård i Skam Herred i Fyn, hvor faderen, Hans Nielsen Bang, var præst og provst. Moderen, Maren, var datter af præsten Niels Hansen i Skamby. Han opdrags hjemme og kom derpå i Odense Skole. 4. maj 1634 indskrives han ved Universitetet, hvor han fik sit søskendebarn, Professor Thomas Bang, til Præceptor. Sine studier fortsatte han i Nederlandene og holdt i Franecker en græsk tale «om Historien», der udkom sammesteds i 1638 med græsk og latinsk tekst.

I 1639 blev han under et besøg hos Biskop Hans Mikkelsen i Odense kaldet til Kapellan i Dalum og Sanderum hos Præsten Poul Middelfart. I 1641 tog han magistergraden og forfremmedes 1645 til sognepræst.I 1663 blev han udnævnt til Biskop over Fyns Stift og kreeredes 1668 per bullam til Dr. theol. Han viste stor omhu for stiftets Gejstlighed, og efter hans opfordring oprettedes der 1665 en gejstlig enkekasse ved frivilligt sammenskud fra alle præsterne i Stiftet.

I 1670 blev han kaldet til København for i forening med Universitetets Professorer og flere gejstlige at forhandle om oprettelsen af en almindelig Kirkedomstol og fælles Kirkeret for alle Lutheranere. Forslaget, der var udgået fra det Sachsiske Hof, anbefaledes af den nedsatte kommission, men blev ikke gennemført.

I 1674 indkaldtes han tillige med landets øvrige Biskopper for at deltage i forhandlingerne om udarbejdelsen af Danske Lovs 2. Bog. Skønt N. B. ikke endnu følte sig trykket af sin alder og fuldt ud kunde varetage sit embede, måtte han dog finde sig i, at Christian V 1672 gav ham en Medhjælper. Hofprædikanten Rud. Moth var falden i unåde; han skulde fjernes fra hovedstaden, og Kongen udnævnte ham derfor til Provst i Odense og Vicebiskop over Fyns Stift. Moth døde 1675, og Bang havde altså den tilfredsstillelse, at han overlevede ham. Han har kun foruden den ovennævnte græske tale udgivet 2 Ligprædikener, over Christoffer Urne til Aasmark (1665) og over Marq. Rodsteen til Lundsgård (1672). Med sin Hustru, Anne Hansdatter Kølenbrun (d. 1688), en borgmesterdatter fra Odense, havde han 7 Børn, af hvilke 2 sønner blev Præster, begge i Fyns Stift, Hans B. i Særslev og Niels B. i Guldbjærg og Sandager.

http://da.wikipedia.org/wiki/Niels_Hansen_Bang

view all

Niels Hansen Bang, Biskop over Fyens Stift's Timeline

1614
August 10, 1614
Skam herred
1640
1640
Age 25
Dalum sogn, Odense herred, Odense amt
1646
1646
Age 31
Odense, Odense, Syddanmark, Danmark
1647
1647
Age 32
Dalum
1676
October 17, 1676
Age 62
Odense
1720
1720
Age 62
Skamby, Denmark
????