Niels Immanuel Jensen Moustgaard

Is your surname Moustgaard?

Research the Moustgaard family

Niels Immanuel Jensen Moustgaard's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

About Niels Immanuel Jensen Moustgaard


I Morges tidligt er den kendte vestjydske Eksportør Direktør Moustgaard. Formanden for Vestjydsk Eksportforening, afgået ved Døden efter kun en Uges Sygdom. Direktør Moustgaard var født i Filskov og var ved sin død.69" År gammel Han efterlader, sig Hustru og flere' voksne Børn.

Allerede i12-Aars Alderen begyndte Moustgaard at, interesse¬re sig, for Handelen, idet han handlede med Lam og siden Fedekalve, der for en stor del afsattes til København Efter sit Giftermål overtog han Sdr. Omme Kro; hvor hans. Hustru stammede' fra, og drev med Dygtighed denne i nogle År Indtil 1904, da han købte "Sønderkjærgaard" i Hee. I en Tid sad, han i Hee Sogneråd. Vestjydsk " Eksportforening, hvor han kom til at øve sin egentlige Manddomsgerning, " oprettedes i1909, og Moustgaards rige evner blev straks taget i brug af Foreningen, der gjorde ham til sin Direktør, hvilken Stilling han med, Dygtighed og stor Indsigt bestred indtil sin Død. Gaarden i Hee blev solgt i 1913 hvorefter Direktør Moustgaard flyttede til Esbjerg, og hans Ar¬bejdsplads har siden været Esbjerg Eksportmarked. Arbejdet og kun dette og dets Opgaver interesserede Direktør Moustgaard, der aldrig der udover deltog i det offentlige Livs Begi¬venheder uden som Iagttager,• men en vaagcn Iagttage. Hans ualmindelige Dygtighed bragte hans Forening Fremgang og under Krigen viste det sig; at cgsaa Ministeriet Zahle var blevet opmærksom paa hans Arbejde; idet Indenrigsminister Rode adskillige Gange disse for Lan¬det saa vanskelige Aar havde Bud efter ,Vestjyden :Moustgaard,! der sendtes ud til markederne i Europa til Orientering og Tilrettelægning af nye Markeder og Sondering af gamle; Paa disse! Rejser kom Moustgaard baade til Norge og det sydlige, Udland, og han løste sine Opgaver til stor Tilfredshed hos Myndighederne. Personligt var afdøde en ven¬nesæl Mand en af dem, om hvil¬ket det med rette kan siges at de ikke har Fjender. Han udtalte al¬drig et nedsættende Ord om en, anden og var selv den personificerede Bravhed. Fagligt set var der ikke, mange der kom op paa Siden af ham. Der var Fart i Handelen omk1ing den store hvidklædte Skikkelse; naar han i Markedshallen arbejdede med sine Assistenter, akkompagneret, af Dyrenes Brølen. Dette Liv elskede han, hans øjne spillede muntert, når der rigtig var Gang i Foretagen¬det som det populært siges. .l\lange bøjer Hovedet i Ærbø¬dighed ved denne stoute vestjyske Handelsmands Død. Avisudklip

.* Ejede Sdr. Omme Kro indtil 1904. Overtog Sønderkjær i Hee, ved auktionsskøde 1904, og sælger igen 1913.

  • Var medlem af Hee Sogneråd fra 1909 - 1913
  • Død 13-06-1938

Se.: http://www.ole-moustgaard.dk/dir%20%20Moustgaard.pdf

Kilde: http://www.hoersboel.dk Det er så heldigt, at vi har en skildring af dette fra fru Thyra Barfoeds hånd. Hun kom som ung præstekone til Blåhøj i 1888. De to ældste børn blev født i Blåhøj.: Margrethe og Per. Margrethe blev en skattet medarbejder ved Kofoeds skole. Per blev journalist og forfatter under pseudonymet "P. Sørensen Fugholm". Her er fru Thyra Barfoeds fortælling, som giver et herligt tidsbillede: "Den 9' august 1888 oprandt med strålende Solskin over Munkebjerg, og det unge Brudepar tilbragte nogle dejlige Formiddagstimer på det skønne Sted. Vi havde efterladt en mægtig Kurv med Blomster hos Led 'vogteren ved Holdepladsen ellers havde man jo straks på Hotellet opdaget, at det var et Brudepar, der kom. Da vi afhentede Kurven, smilede ledvogteren polisk til os og ønskede os "Lykke på Rejsen". Som en lille Morsomhed maa jeg fortælle, at da vi efter 25 Aar s Forløb var paa Munkebjerg, traf vi den samme Mand, - han var nu Stationsmester der; han kunne kende os og fortalte, at han endnu havde blomstrende Planter, som stammede fra hin Blomsterkurv. Hans Kone havde taget smaa Skud af de forskellige Blomster, og de blev stadig fornyede. Vi tog ind til Vejle, hvor vi spiste til Middag, - og vort eget Køretøj med vor Avlskarl Niels Moustgaard (nu Direktør for Slagteri-Eksporten i Esbjerg) var Dagen i Forvejen kørt til Vejle for at hente os. Eksporten i Esbjerg) var Dagen i Forvejen kørt til Vejle for at hente os. Hvor var det en forunderlig Følelse at sætte sig op i sin egen Vogn og begive sig paa vej til sit eget Hjem! Præsten og Fruen sad paa det bageste Sæde i den lille to-sædede Fjedervogn, og paa Bukken sad Niels med den store Blomsterkurv ved siden af sig. Kl. 2 begav vi os paa den lange Køretur, og den første Mils Vej gik gennem skovklædte Bakker og smukke Egne. Men da vi havde kørt et Par Timer, begyndte det at blive sparsomt med Træerne, og Gaarde og Huse laa noget længere fra hinanden. Vi kom til Uhe Kro ved 4)£-Tiden og "bedede" der, drak Kaffe og sad lidt i Haven. - og saa gik Turen videre igen. Paa Vejen mellem Uhe og Filskov - 1½ Mil - saa vi ikke et Træ - kun de store Lyngstrækninger og et enkelt Hus langt i det fjerne, - nu var vi inde i den rigtige Hedeegn. Vejen var lige som en Snor og ret god efter Datidens Begreber ; men da vi ved Filskov drejede af fra Hovedvejen, blev Vejen forfærdelig - det var nærmest kun Hjulspor. Min Mand pegede paa en lille Prik langt borte og sagde: "Der ligger Præstegaarden", og det gav et Sæt i mig, - jeg syntes, den laa helt alene i Lyngen.- Da vi nærmede os Præstegaarden, saa vi, at Flaget vajede, og vi saa en Del Skikkelser fare frem og tilbage og kigge henad Vejen. Da vi kom ind i den lille lukkede Gaard, var der samlet en hel Flok af Sognets Folk, der vilde byde os Velkommen i det nye Hjem.

view all

Niels Immanuel Jensen Moustgaard's Timeline

1867
April 28, 1867
Filskov
1899
October 9, 1899
Sdr.Omme
1900
December 23, 1900
Sdr. Omme
December 23, 1900
Sdr.Omme
1903
March 25, 1903
Sdr.Omme
1905
May 26, 1905
Hee
1910
April 1, 1910
Hee
April 1, 1910
Hee
1936
June 13, 1936
Age 69
Jerne