Niels Thorsen Kalf

public profile

Is your surname Thorsen Kalf?

Research the Thorsen Kalf family

Niels Thorsen Kalf's Geni Profile

Records for Niels Thorsen Kalf

329 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Niels Thorsen Kalf

Birthdate: (60)
Birthplace: Gimsinggård, Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.
Death: circa 1440 (52-68)
Gimsinggaard, Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.
Immediate Family:

Son of Thor Jepsen Kalf and Abel Tygesdatter Puder
Husband of Marine Maje Jensdatter
Father of Mourids Nielsen Kalf

Managed by: Private User
Last Updated:

About Niels Thorsen Kalf

http://runeberg.org/trap/3-5/0554.html

Niels Thorsen Kalf er født omkring 1380. Han var gift med Maje Jensdatter der efter hans død giftede sig med adelsmanden Anders Orm.

Niels Thorsen Kalf nævnes som væbner og regnedes således som hørende til lavadelen, der på den tid var langt talrigere end senere hen. Han nævnes i gamle dokumenter fra 1408 til 1422, da han d. 19, marts vidnede sammen med flere adelsmænd og præster på Ginding Herredsting' at biskoppen Christiern Hemmingsen i Ribe skødede fru Karine af Langtind noget gods i Hjerm og Ginding Herreder.

Som ovenfor nævnt giftede Maje Jensdatter sig efter Niels Thorsen Kalfs død med adelsmanden Anders Orm. Efter Anders Orms død skødede hun d. 13. juli 1440 til kannik Anders Brok noget gods på Ringkøbing Mark, 3 gårde i Rindum og en gård i He Sogn, og som betaling herfor fik hun l00 mark og årlig sjælemesse i Ribe Domkirke for sig, Anders Orm og deres forældre, samt 100 sjælemesser for sig selv efter hendes død.

Niels Thorsen Kalf hører til den gamle adelige slægt Kalf, hvis medlemmer fortrinsvis boede i Vest- og Midtjylland.

Den først kendte mand af denne slægt, hvoraf kun få nåede op i stormandsadelen, er hr. Jens Kalf, der nævnes som marsk allerede 1255. Han nævnes endvidere 1274, da han havde fået tilskødet herregården Vinderup i Ginding Herred. Den først gang Jens Kalf nævnes, er i et dokument af 14, marts 1255, hvori det meddeles, at kong Christoffer I havde givet Ribe Kirke hele Harboøre Sogn for de jorder i Lustrup, som kongens møller i Ribe sætter under vand. I dokumentet nævnes han som "Jens, kaldet Kalf, vor Marsk".

I Danmarks adelsårbog for 1899 omtales enkelte medlemmer af slægten Kalf nærmere, og der gives følgende oplysninger om slægten og dens våben: "Denne gamle Slægt førte samme Skjoldmærke som de holstenske Slægter Wiltberg, van Owe og Risdorf, nemlig en kronet Jomfru i en Fjederham, der for Kalf'ernes ved-kommende angives at staa i et Guld-Felt med Hjelmtegn: 2 Arme holdende 1 Guld-Spejl, medens de holstenske Slægter skal have ført Feltet blaat og Skjoldemærket gentaget paa Hjelment. Niels Thorsen Kalfs søn, Mourids Nielsen Kalf, førte i sit sigil et firføddet dyr, hvad der leder til en formodning om, at det er Kalf'ernes våben, der går igen i fru Mette Gøyes og fru Pernille Qvitzaws aner, nemlig en hvid Kalv med et sø-blad i munden i blåt felt og samme mærke på hjelmen. Nielsen Thorsen Kalf var muligvis oldebarn af Marsken Jens Kalf, der døde 1304, og som var gift med Cecilie Nielsdatter (Galen).

Egen note: Niels Thorsen Kalf syntes ikke at have brugt samme våben som den gamle adelige slægt Kalf !

Han brugte en kalv i sit segl og de brugt en kronet Jomfru i en Fjederham. Dette kunne tyde på at der ikke er tale om slægtskab.

I bogen "Thi de var af stor slægt" nævnes som børn af Cecilie Nielsdatter og Jens Kalv: Jens Kalv (kannik i Lund, d. 1309) og Jakob Kalv (og hans søn Erland Kalv og sønnesøn Jakob Kalv).

Danmarks adelsårbog 1899, side 227:

1408 og 1422 nævnes paa Harsysselthing Niels Kalf i Gjemsing (Hjerm H.), der kan være identisk med .... Nis Thorsen i Gjemsing, der levede 1418 og med sin hustru Maje Jensdatter, siden gift med Anders Orm, havde en søn Maurids Nielsen....

Slægtsbogen:

Far til Maje Jensdatter:

Jens Nielsen der var bosat i Ringkøbing, nævnes i Maje Jensdatters skøde til kanniken Anders Brok d. 13. juli 1440.

fra http://www.geocities.com/Heartland/Hills/4272/kalf.html#kalf3


Niels Thorsen Kalf nævnes som væbner og regnedes således som hørende til lavadelen, der på den tid var langt talrigere end senere hen. Lavadelens anseelse og sociale stilling ragede ikke synderligt op over velhavende selvejerbønders, og i mange tilfælde afveg deres gårdes størrelse og indretning ikke meget fra de større bøndergårdes, hvilket også var tilfældet med Niels Thorsen Kalfs gård, Gimsinggaard, den senere Moustgaard.

Niels Thorsen Kalf nævnes i gamle dokumenter fra 1408 til 1422, da han d. 19. marts vidnede sammen med flere adelsmænd og præster på Ginding Herredsting, at Biskop Christiern Hemmingsen i Ribe skødede Fru Karine af Langtind noget gods i Hjerm og Ginding Herreder.

Niels Thorsen Kalf hører til den gamle adelige slægt Kalf, hvis medlemmer fortrinsvis boede i Vest- og Midtjylland.

Den første kendte mand af denne slægt, hvoraf kun få nåede op i stormandsadelen, er Herr Jens Kalf, der nævnes som Marsk allerede i 1255. Han nævnes endvidere 1274, da han havde fået tilskødet herregården Vinderup i Ginding Herred.

Den første gang, Jens Kalf nævnes, er i et dokument af 14. marts 1255, hvori der meddeles, at Kong Christoffer I havde givet Ribe Kirke hele Harboøre Sogn for de jorder i Lustrup, som kongens møller i Ribe sætter under vand. I dokumentet nævnes han som "Jens, kaldet Kalf, vor Marsk".

I Danmarks Adelsaarbog for 1899 omtales enkelte medlemmer af slægten Kalf nærmere, og der gives følgende oplysninger om slægten og dens våben: "Denne gamle Slægt førte samme Skjoldmærke som de holstenske Slægter Wiltberg, Van Owe og Rixdorf, nemlig en kronet Jomfru i en Fjederham, der for Kalfernes Vedkommende angives at stå i et Guld-Felt med Hjelmtegn: 2 Arme holdende et Guld-Spejl, medens de holstenske Slægter skal have ført Feltet blaat og Skjoldmærket gentaget åaa Hjelmen."

Niels Thorsen Kalfs søn, Mourids Nielsen Kalf, førte i sit Sigil et firføddet dyr, hvad der leder til en formodning om, at det er Kalfernes våben, der går igen i Fru Mette Gøyes og Fru Pernille Qvitzows aner, nemlig en hvid kalv med et søblad i munden i blåt felt og samme mærke på hjelmen.

Niels Thorsen Kalf var muligvis oldebarn af Tord Nielsen Kalonis, der er af Hvidernes berømte æt. Det er dog ifølge Dansk Slægtsforskning (Fredericia i oktober 1960) ikke muligt at føre noget genealogisk bevis for antagelsens rigtighed.

view all

Niels Thorsen Kalf's Timeline

1380
1380
Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.
1410
1410
Age 30
Borbjerg sogn,, Hjerm H., Ringkøbing A.
1440
1440
Age 60
Gimsing S., Hjerm H., Ringkøbing A.
????