Is your surname Hansson Brask?

Research the Hansson Brask family

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Nils Hansson Brask

Birthdate:
Birthplace: Mariefred, Södermanland, Sverige
Death: November 07, 1590 (65-74)
Stockholm, Sodermanland, Sweden
Immediate Family:

Son of Hans Pedersson and Ingeborg Lardsdotter Brask
Husband of Helena Nilsdotter Brask and Margareta Haralsdotter
Father of Anna Nilsdotter Bercheldts; Hans Nilsson Brask (Rosenbaner) and Carl Nilsson Brask

Occupation: Häradshövding, Borgmästare i Stockholm under Johan den III:s tid
Managed by: Dag Henrik Gösta Lundqvist
Last Updated:

About Nils Hansson Brask

Nils Hansson Brask

Född: – Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län
Död:1590-11-07

Gift 1) med Helena Boheman från Finland; 2) med Margareta Haraidsdotter, änka efter borgmästaren i Stockholm Hans Gammal.

Nils Hansson Brask, f. på 1520-talet, d 7 nov. 1590. Föräldrar: borgaren i Linköping Hans Pedersson och Ingeborg Larsdotter. N.H.B. var systerdotterson (ej brorson, som en del författare uppgiva) till biskop Hans Brask i Linköping, och det värde, han synbarligen satte på denna förnämliga släktskap, tog sig bl. a. ett uttryck däri, att han åtminstone på 1570-talet uppträdde under det antagna namnet Brask (Brasch).

Inskrevs dec. 1548 vid universitetet i Rostock och 1551 vid universitetet i Wittenberg;

 • tillhörde vid början av 1560-talet hertig Johans närmaste omgivning;
 • fängslades jämte denne 1563 och frigavs först vid Johan III: s trontillträde;
 • stadsskrivare i Stockholm 1569;
 • borgmästare därstädes 19 juni 1572;
 • användes av konung Johan i en mängd olikartade uppdrag 1576—90;
 • K. sekreterare 10 nov. 1582;
 • bisittare i slottsloven på Stockholms slott 1584;
 • föreståndare för archivum regni; häradshövding i Åkers och Värmdö skeppslag åtminstone 1586—88;
 • medlem i den kommission, som 1587 utarbetade utkast till dom i målet mellan fru Görvel Abrahamsdotter
Gyllenstiernas arvingar.

År 1569 tillträdde B. sålunda den jämförelsevis anspråkslösa sysslan som stadsskrivare i Stockholm, och det var säkerligen endast genom giftermålet med sin företrädares änka, som han 1572 lyckades bliva borgmästare i huvudstaden.

ref http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=16874

Han dömdes till döden 1567 men benådades och stod i främsta rummet som Johan III:s förtroendeman i styret över Stockholms stad.Vid den påvliga nuntien Possevinos besök i Sverige skall han ha fått tjäna som mellanhand mellan denne och konungen. Det uppges att då Johan III den 6 maj 1578 ur Possevinos hand mottog nattvarden för att manifestera sin övergång till den katolska läran, han därvid knäböjt tillsammans med Brask. Av Brasks söner var en, Carl Nilsson Brask, känd som "papist", medan den andre, sedermera amiralen Hans Nilsson, adl. Rosenbaner, var betrodd hos Karl IX. - Johan III blev i gräl med brodern Erik XIV p.g.a. giftermålet med Katarina 1563 (Gustav Wasas söner var inte lätt att tas med). Johan III fångades i Åbo och fängslades tillsammans med Niklas Reichenbachs mormors far Nils Hansson Brask och Katarina Jagellonica. Han fördes över till västra Sverige och insattes på Gripsholms slott, åtföljd av sin gemål [och Nils H. Brask?]. Där vistades Johan III som fånge i mer än fyra år. MEN Nils Hansson Brask fick sitta och skaka galler ända tills 1567 när Johan III blev konung och han släpptes fri. Kort därefter blir Nils H. Brask borgmästare i Stockholm.

ref:

se även

http://books.google.se/books?id=3Hc_AAAAcAAJ&pg=PA65&lpg=PA65&dq=Jo...

Nils Hansson Brask till Helgö i Frösunda socken af Uppland, hvilket han 1573, då han kallades borgmästare i Stockholm, jemte två hemman Neder-Järfva i Solna socken och ett kyrkogods i Frösunda socken hade i förläning och sedemera bytte sig till af k. Johan mot ett hemman Assmunsboda i Slaka socken af Hanekinds härad;

Helgö var tidigare i Peder Rask's ägo men blev indraget av kronan genom ortsnamnsregistret 0000149a.pdf 1582 16-18/6 se Stockholmstänkebok 1572-83

Idag heter gården [ https://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoe... mellanjärva]

Var stadsskrifvare i Stockholm 1572; ett Stockholms Rådstufvo-Rätts fastebref af år 1583 är utfärdadt i närvaro af erlige, wälbördige och välaktade män, Nils Hansson till Helgö, kunglig sekreterare och Brun Benktsson, befallningsman på Stockholms Slott; 1584, då han kallas k. Johans sekreterare och slottslofven i Stockholm, hade han varit skickad till England, ty på hemvägen gästade han Gunnar i Ny-lödöse, som för sina omkostnader dervid fick afräkna 6 lispund smör; sålde s. å. sin på Norrmalm norr om Brunkeberg belägna gård för 70 Kronor till Johan Herbouille, af adl. men ointr. adel, som han i salubrefvet kallar sin svåger - han var nämligen styfsvärfar till Herbouilles dotter - förordnades till fredstraktaten med ryssarne 1591, hvilket dock ej blef af: död redan1594.

Gift 1:o med Helena Boheman från Finland; 2:o med Margareta Haraldsdotter, i hennes 2:a gifte; enka 1571 efter borgmästaren i Stockholm Hans Gammal; hon fick som enka efter Nils Hansson lifstidsbesittningsrätt och bekräftelse på hemmanet i Neder-Järfva 1594 15/6. ref: http://www.brunzell.org/Yvonnes/000/0004/960.htm

Obs !!! Troligen inte den Margareta Haralsdotter som är gift med Hans Gammal se Stockholms stadsböcker från äldre tid. Stockholms stads tänkeböcker 1549-1553 Ser. 2, N.F.2

Kan denne Brun Benktsson vara denne Brun Benktsson Svenske ---

Mer info:

NILS HANSSON BRASK - Uppsala universitetsbibliotek, Handskriftsavdelningen UUB

Arkivbildare BRASK, NILS HANSSON (1520 - 1590) Titel NILS HANSSON BRASK Omfång 1 volymer Arkivinstitution Uppsala universitetsbibliotek, Handskriftsavdelningen UUB Signum UUB/REA000137042


I Svenskt Biografiskt Lexikon. Ny foljd. 2:dra bandet, s. 290 uppgifves, att Nils Hansson Brask varit sonson till biskopens broder.

Biskop Hans Brasks broder, rådmannen PEDER BRASK i Linköping,

ref: Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning microfilm

ref SSA personregister

view all

Nils Hansson Brask's Timeline

1520
1520
Mariefred, Södermanland, Sverige
1557
1557
Stockholm, Stockholm, Sweden
1560
1560
Linkøping, Østergøtland, SWE
1590
November 7, 1590
Age 70
Stockholm, Sodermanland, Sweden
????