Norman Gabrielsen

Is your surname Gabrielsen?

Research the Gabrielsen family

Norman Gabrielsen's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Norman Gabrielsen

Also Known As: "Engelen"
Birthdate: (80)
Death: August 3, 2000 (80)
Immediate Family:

Son of Karl Gabrielsen and Florie Gabrielsen
Brother of William Gabrielsen and Marie Gabrielsen

Managed by: Private User
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Norman Gabrielsen

Norman Gabrielsen World War II War Hero in Norway

Norwegian Secret Agent:

Awarded:

The Kings Commemorative Medal for service to the royal family's bodyguards in the liberation day

and the King Haakon's return in 1945.


Awarded:

British Kings Medal for Courage in the Cause of Freedom.

Awarded:

St Olav Medal War Cross with sword, Norway's highest honor.

He is also listed in books in Norway and Great Britain.

___________________________________

Norwegian language: Wikipedia.org

http://no.wikipedia.org/wiki/Norman_Gabrielsen

English language is below this section.

Norman Gabrielsen (født 3. juni 1920 i Ny-Hellesund, død 3. august 2000)[1] var en norsk offiser og medlem av Kompani Linge under andre verdenskrig. For sin innsats under andre verdenskrig ble han tildelt Krigskorset med sverd, Norges høyeste utmerkelse.

Bakgrunn [rediger]

Gabrielsen vokste opp i Farsund, som ett av tre barn i en familie der faren var kaptein i handelsflåten.[1] Han fullførte middelskolen. Deretter seilte han ett år til sjøs, før han i 1938 tok radioskolen, for deretter å seile ute som telegrafist fra sommeren 1939.[1]

Andre verdenskrig [rediger]

Ved utbruddet av andre verdenskrig seilte Gabrielsen på USA. I desember 1940 ble han telegrafist på tankbåten «Ranella», som fra våren 1941 gikk i Atlanterhavsfart med olje til Storbritannia.[1] Under en tilbaketur fra Portsmouth ble «Ranella» torpedert og senket med kanonild fra en tysk ubåt. Gabrielsen kom ombord i en livbåt, som etter tolv døgn i sjøen greide å ta seg til Portugal.[1] Derfra kom Gabrielsen til Storbritannia der han kom med i Norwegian Independent Company No. 1, senere kjent som Kompani Linge.[1]

Gabrielsen fikk opplæring som kommandosoldat. Han deltok i Lofotraidet romjulen 1941.[1] Han ble sersjant i 1942.[1] I november 1942 ble han sluppet i fallskjerm ved Bykle i det okkuperte Norge, men operasjonen ble oppdaget og Gabrielsen måtte, sammen med operasjonens andre deltagere, ta seg over til Sverige.[1] Han deltok deretter i operasjoner for å bedre radiosambandet mellom motstandsbevegelsen i Oslo og Østfold og Storbritannia, også ved å fungere som instruktør for medlemmer av Milorg, slik at flere radiosendere kunne etableres og holdes operative.[1] Han var blant annet involvert i Operasjon Thrush.[2] Gabrielsens innsats fra 1943 og utover 1944 var avgjørende for etableringen av sambandet mellom Milorgs sentralledelse og Storbritannia.[1] [3] Tidlig i 1945 fik han sambandet operativt igjen etter et sammenbrudd.[4] Fram til frigjøringen i mai 1945 fungerte Gabrielsen som sjef for radiotjenesten i Milorgs sentralledelse.[4] [5] I 1944 hadde Gabrielsen steget i gradene til fenrik.[1]

For sin innsats i etableringen og opprettholdelsen av radiosambandet mellom Milorg og Storbritannia ble Gabrielsen i statsråd 7. mars 1947 tildelt Krigskorset med sverd.[4] Han ble også tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren[1] og fikk H.M. Kongens Erindringsmedalje for tjenesten som kongefamiliens livvakter i frigjøringsdagene og ved kong Haakons hjemkomst i 1945.«"24" fikk sine tre sverd i går», VG, 20. august 1946, s. 2.</ref> Gabrielsen ble også tildelt den britiske King's Medal for Courage in the Cause of Freedom.[1]

Etter krigen [rediger]

Etter andre verdenskrig arbeidet Gabrielsen i 32 år for flyselskapet Scandinavian Airlines System. Han ble i 1946 radiotelegrafist i selskapet.[1] I 1953 ble han navigatør og pilot på propellfly og ble senere også pilot på jetflyet DC-8.[1]

Referanser [rediger]
 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p «Nekrologer. Norman Gabrielsen», Aftenposten, 14. august 2000, s. 23.
 2. ^ Trygve Christensen: Bærum og krigen: 1940-1945, Bekkestua: Bærum bibliotek, 1995, s. 102.
 3. ^ Se ogå Cato Guhnfeldt: Bomb Gestapo-hovedkvarteret!, Oslo: Wings, 1995, s. 140.
 4. ^ a b c Erik Gjems-Onstad: Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren, Oslo: Grøndahl-Dreyer, 1995, s. 173-174.
 5. ^ For hans rolle i Milorg, se også Gunnar Sønsteby: Rapport fra «Nr 24», s. 184f og s. 227.

_______________________________________

Wikipedia.org:

English language:

Norman Gabrielsen (born June 3, 1920 in New Hellesund, died August 3, 2000) [1] He was a Norwegian officer and a member of Company Linge during World War II. For his efforts during World War II, he was awarded the War Cross with sword, Norway's highest honor.

Content
  * 1 Background
  * 2 Second World War
  * 3 After the war
  * 4 References 

Background

Gabrielsen grew up in Farsund, as one of three children in a family where the father was a captain in the Merchant Navy. He completed grammar school. In 1938 he went to radio school and then sailed out to sea as a radio operator from the summer of 1939.

Second World War

At the outbreak of World War II Norman Gabrielsen sailed to the United States. In December 1940, he was a radio operator on the tanker "Ranella", which from the spring 1941 in the Atlantic speeding with oil to the United Kingdom. [1] During his tour from Portsmouth "Ranella" was torpedoed and sunk by a German submarine. Gabrielsen came on board a lifeboat, which after twelve days at sea, managed to take him to Portugal. [1] From there came Gabrielsen to Britain where he joined the Norwegian Independent Company No.. 1 ,later known as Company Linge. [1]

Gabrielsen received training as a commando. He took part in the Lofoten Raid Christmas 1941. [1] He was a sergeant in 1942. [1] In November 1942 he was dropped in by parachute Bykle in the occupied Norway, but the operation was discovered and Gabrielsen together with the operation's other participants. They went over to Sweden. [1] He then took part in operations to improve radio communications between the resistance in Oslo and Østfold and the United Kingdom, also by acting as an instructor for members of Milorg, so that several radio transmitters could be established and kept operational. [1] He was partly involved in Operation Thrush. [2] Gabrielsen effort from 1943 onwards, 1944 was crucial for the establishment of the connection between Milorg central leadership and the United Kingdom. [1] [3] In early 1945 he made communications operational again after a breakdown. [4 ] Until the liberation in May 1945 Gabrielsen served as head of radio service in Milorg central leadership. [4] [5] In 1944, Gabrielsen had risen through the ranks to lieutenant. [1]

For his efforts in the establishment and maintenance of radio communications between Milorg and the United Kingdom was Gabrielsen in Council In March 1947 he was awarded the War Cross with sword. [4] He was also awarded The Kings Commemorative Medal for service to the royal family's bodyguards in the liberation day and the King Haakon's return in 1945. August 1946, p. 2 </ ref> Gabrielsen was also awarded the British King's Medal for Courage in the Cause of Freedom. After the war.
After World War Gabrielsen worked for 32 years for the airline Scandinavian Airlines System. He was in the 1946 wireless operator in the company. In 1953 he was navigator and pilot of a propeller plane and later the pilot on the DC-8 Jet. 

References

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p «Nekrologer. ^ A b c d e f g h i j k l m n o p "Obituaries. Norman Gabrielsen», Aftenposten , 14. Norman Gabrielsen, "Aftenposten, 14 august 2000, s. 23. August 2000, p. 23
 2. ^ Trygve Christensen: Bærum og krigen: 1940-1945 , Bekkestua: Bærum bibliotek, 1995, s. 102. ^ Trygve Christensen: Bærum and War: 1940-1945, Bekkestua: Bærum bibliotek, 1995, p. 102
 3. ^ Se ogå Cato Guhnfeldt: Bomb Gestapo-hovedkvarteret! , Oslo: Wings, 1995, s. 140. ^ See ogå Cato Guhnfeldt: Bomb Gestapo headquarters!, Oslo: Wings, 1995, p. 140
 4. ^ a b c Erik Gjems-Onstad: Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren , Oslo: Grøndahl-Dreyer, 1995, s. 173-174. ^ A b c Erik Gjems-Onstad: War Cross and the St. Olav Medal with ekegren, Oslo: Grøndahl-Dreyer, 1995, p. 173-174.
 5. ^ For hans rolle i Milorg, se også Gunnar Sønsteby: Rapport fra «Nr 24» , s. ^ For his role in Milorg, see also Gunnar Sønsteby: Report from "No. 24, p. 184f og s. 184f and p. 227 . 227. 

____________________________________________

Operation Thrust World War II

https://www.dora.dmu.ac.uk/bitstream/handle/2086/2421/Ian%20Herrington%20PhD.pdf?sequence=1

This out of Documentation page 257.

It was only after the arrival of Operation Thrush,

((Norman Gabrielsen)) and Operation Curlew, Knut Haugland and Gunnar Sønsteby, in the autumn of 1943, that communication between London and Oslo was finally placed on a sound and reliable long-term footing.

____________________________________________

Ship Ranella sinking

D/T Ranella

Updated Febr. 7-2009

To Ranella on the "Ships starting with R" page.

Crew List

Owner: A/S Ranella

Manager: Thomas Andersen, Arendal

Tonnage: 5590 gt, 3372 net, 7350 tdwt

Call Sign: LDQV

Built by Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd., Wallsend, Sunderland in 1912.

Captain: Conrad Martinius Mørland, later served as captain on Suderholm

Her voyages are listed on these original images from the Norwegian National Archives:

Page 1 | Page 2

Some Convoy Voyages: 

Ranella is listed among the ships in Convoy BHX 104 from Bermuda in Jan.-1941, bound for Holyhead and Southampton. According to Arnold Hague, she became a straggler from this convoy and joined up with the slow Convoy SC 20, which had left Halifax on Jan. 22. (As will be seen, this is not mentioned on my own page about SC 20, but I've linked directly to Hague's information below). In March that same year we find her in Convoy OG 57, which left Liverpool on March 27 and arrived Gibraltar on Apr. 11; Ranella, however, was bound for Curacao, so must have left the convoy at some point in order to proceed to that destination, where she arrived on Apr. 18 (having started out from Milford Haven on March 26). OG 57 will be added to an individual page in my Convoys section, but in the meantime, the ships sailing in it are named on this page. She returned to the U.K. in May with the slow Convoy SC 31 from Halifax, bound for Clyde. Follow the links for more details on the convoys mentioned here, several Norwegian ships took part.

Related external link:

Convoy SC 20

Final Fate - 1941: 

Convoy SC 31, mentioned above, had arrived the U.K. at the end of May-1941. Ranella left Glasgow already on June 4 for New York in ballast and sailed in convoy OG 64* until the morning of June 10, at which time she left the convoy and continued alone.

Torpedoed on June 12 by U-553 (Thurmann), position 43 39N 28W. The torpedo detonated in No. 4 tank on the port side, leaving a hole in each side of the ship and causing her to heel over. After the crew had gotten away from the ship in the 2 starboard lifeboats (the port motorboat had been destroyed) another torpedo was fired, about half an hour after the first, hitting behind the mast and breaking her in 2, but when she still refused to sink the U-boat proceeded to shell her. She was hit in the foremost bunker tank which exploded in a column of fire, and she finally went down.

The 2 lifeboats got separated on the 2nd day. The captain's boat with 15 men reached Terceira, Azores on June 22, while the 1st mate's boat with 14 men sailed for 12 days, 300 n. miles before reaching Figueira da Foz, Portugal in the early morning hours of June 24. The latter group was later sent to Lisbon, arriving in the morning of June 25. Those in the captain's boat left Terceira on June 28 and arrived Lisbon on July 4. An inquiry was held there on July 11-1941 with the captain, the 1st mate, and the steward appearing.

  * OG convoys were Gibraltar bound, but ships bound for North America sailed in them for protection for a while, then detached after a few days. Jürgen Rohwer and Roger W. Jordan both say Ranella was in the convoy when sunk. Other ships sailing in OG 64 are named on this page.

There's an amusing story attached to the sinking of Ranella, whether true or not I don't know. After she had been torpedoed and he had taken care of the ship's confidential papers, the captain calmly asked Steward Bjørlow to "get me a coat would you, it might get a bit chilly in the lifeboat", whereupon the steward looked in the captain's wardrobe, carefully selected a coat and said "what do you think captain, is this one perhaps a bit too nice to wear in a lifeboat?".

Crew List - No Casualties:

Captain

Conrad Martinius Mørland

1st Mate

Edvin Anker Olsen

2nd Mate

Hjalmar Brekke

3rd Mate

Torstein Thorkildsen

Radio Operator

Norman Gabrielsen

Carpenter

Ivar Pommer

(Danish)

Boatswain

Carl Pedersen

(Danish)

Able Seaman

Jesper Robbestad

Able Seaman

Thorleif Tobiassen

Able Seaman

Magnud Gulbrandsen

Able Seaman

Ragnar Ryden

(Swedish)

Able Seaman

Norman Christoffersen

Able Seaman

Olai Guttormsen

Able Seaman

Johan Jonassen

Able Seaman

Robert Hirsch

1st Engineer

Lars Skau

2nd Engineer

Nils Larsen

3rd Engineer

Karl Rise

Donkeyman

Arne Fokke

Pumpman

Harald Olsen

Stoker

Olav Kaser

Stoker

Harry Hansen

Stoker

Frithjof Larsen

Oiler

Alf Nordahl

Oiler

Edward Lillehei

Oiler

Kars Leije

(Swedish)

Steward

Karl G. Bjørløw

Cook

Frank Thorsen

Galley Boy

Richard Scott

(British)

__________________________________________-

U-553 U-Boat that Sunk Ship Ranella :

http://www.ubootwaffe.net/ops/boat.cgi?boat=553

Operations information for U-553 Submarine

13.04.1941 - 17.04.1941

First Sailing

U-553 left Kiel under the command of Karl Thurmann on 13th Apr 1941 and arrived at return on 17th Apr 1941 after four days.

19.04.1941 - 02.05.1941

Second Sailing - active patrol

On the 19th Apr 1941, U-553 left Bergen under the command of Karl Thurmann and after nearly two weeks arrived at return on 2nd May 1941.

07.06.1941 - 19.07.1941

Third Sailing - active patrol

U-553 departed under Karl Thurmann from St. Nazaire on 7th Jun 1941 and arrived at return on 19th Jul 1941 after six weeks.

Karl Thurmann hit two ships on this patrol.

  * On 12th Jun 1941 he sank the British 2,355 ton Susan Maersk.
  * On 12th Jun 1941 he sank the Norwegian 5,590 ton Ranella. 

Ranella had been sailing with convoy OG-64 until 2 days before the attack which sank her.You can read more about the Norwegian ship listed for this patrol at www.warsailors.com.

Click the link for more information on Ranella.

07.08.1941 - 16.09.1941

Fourth Sailing - active patrol

U-553 left St. Nazaire under the command of Karl Thurmann on 7th Aug 1941 and after more than five weeks arrived at return on 16th Sep 1941.

view all

Norman Gabrielsen's Timeline

1920
June 3, 1920
2000
August 3, 2000
Age 80
August 2000
Age 80