Ole Eriksen Bjørsmoen

Verdal, Nord-Trøndelag, Norway

Is your surname Bjørsmoen?

Research the Bjørsmoen family

Ole Eriksen Bjørsmoen's Geni Profile

Records for Ole Bjørsmoen

39 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Ole Eriksen Bjørsmoen (Sulstuen)

Birthdate: (57)
Birthplace: Dillvaldet, Verdal, Nord Tröndelag, Norge
Death: May 23, 1902 (57)
Kvernmovald (Bjørsmoen), Inndalen, Verdal (druknet under tømmerulling i Kverna.)
Immediate Family:

Son of Erik Larsen Indal and Berit Marta Hansdatter Indal
Husband of Grethe Petrine Holmboe
Father of Edvard Olsen Bjørsmo; Ole Olsen Svartås; Gustav Olsen; Karoline Olsdatter; Petra Olsdatter and 1 other
Brother of Hans Guddingom

Occupation: fløyter
Managed by: Børge Rindsem
Last Updated:

About Ole Eriksen Bjørsmoen

Ole, f. 1 845 på Dillvaldet.

I 1873 ble han gift med Grete Petrine Paulsdatter, f. 1856 på Bergsvald i Vinne av ugifte foreldre, kavalleriløytnant Paul A. Holmboe og Paulina Olsdatter Bergsvald. Mora flyttet til Sverige, og i 1890 og 1900 var hun i tjeneste hos gårdbruker Per Malmsten i Berge, Åre. Grete vokste opp hos mormora, ugift husmannskvinne Maria Pedersdatter på Brannan under Berg mellem i Vinne.

Grete og Ole var husmannsfolk på Kvernmovald (Bjørsmoen) fra ca. 1880.

Ole dreiv forskjellig slags arbeid utenfor heimen, mest for Værdalsbruket. I åra 1886-88 var han med på bygginga av Kråksjøvegen fra gamle Jamtlandsvegen til Kråksjøen. Dette går fram av at navnet hans (O. E. Bjørsmo) sammen med navn på flere andre kjente personer fra Vuku er hogd mn i fast fjell et stykke oppe i vegen. Kråksjøvegen ble anlagt i forbindelse med at Værdalsbruket bygde hytte ved Kråksjøen og leide den ut til engelske sportsfiskere og jegere.

Men i mai 1902 forulykket Ole under tømmerulling i løyfta mellom Bjørsmoen og Kvernmoen. Etterpå stod følgende og vel nokså spesielle nekrolog å lese i Innherreds Folkeblad:

»Bare enfløiter. Som før meddelt her i Bladet, saa har Arbeider Ole Bjørsmoen stridt sin sidste Strid her paa Jorden. Etter sigende skal det være en Tømmerstok som gav ham Dødsslaget. Grunden er nok ikke den, at Ole varukjendt med Tømmerstokkerne, uøvet og uforsiktig; for han har hele sin tid kjæmpet og stridt med Tømmertrafiken baade tillands og til vands. Men det var naturligvis et uberegnende Træf, som med Stokken til Vaaben fremkald-te Døden. Men hva er det at gjøre Væsen aj? "Bare en Fløiter"? Er slikt Stoj at fylde Aviserne med? Naar "store" Mænd dør, saasom Bestillings og Embedsmænd, da er det gangbar Regel at sende Meddelelser til Aviserne. Og skulde det være høitstaaende Embedsmænd, saa ser det mangen Gang ud som Landets Præsse skulde kappes om, hvem som først og bedst kan give Besked om den bortgangne Mands Dygtighed. Ære være dem for det, og lad os ogsaa se op til disse, som har saadanne Stillinger Ead Respekt staa for alt saadant; men derfor er det intet til Hinder om man til en Afveksling kunde finde for godt at nævne en af de smaa i Samfundet, det kan da ikke genere verken Embedsmændene eller deres høit agtede Stillinger. Ole Bjørsmoen døde for det Arbeide som han kjæmpede med; det Arbeide som er lidet paaskjønnet i Forhold til sin Eivsfarlighed. Folk som har været med og set denne Trafik med Tømmerflødningen, vil være enige om, at det er bra ikke flere Ulykkestilfælder indtræffer under Trafiken. Og i Forhold til saafaa Mænd som er sysselsat med denne usle Fløitningen, saa kræves nok saa mange Ofre. Og det værste er, at de er tvungne til at deltage naar det forlanges. En i Aar og en ifjor og en i det forrige Aar; men det er da heldigvis bare Smaafolk, saa det kan da ikke være videre at tale om, naar ikke den Omstændighed var, at ogsaa Smaajolk er stor i nogles Øine. Naar en Embedsmand dør, tales der ikke blot om hans Dygtighed, men ogsaa om de vanskelige Gjøremaal, som vedkommende har syslet med i sit Liv. Men naar en stakkars Fløiter kjæmper saa trofast i sin Gjærning, at han selv giver sig til Offer for det han har strævet for, høres der sjelden noget om hans vanskelige Eivsgjærning; nei, det fortelles kun at han er død, og saa intet mer at tale om. Efter Døden er en Embedsmand og en Fløiter lige meget. Rigtignok kan det hænde, Kirkeklokken slaar flere Slag for Embedsmanden, og at hans Jordefærd har større Følge, men saa derefter ingen Forskjel. En Forskjel er det ogsaa, paa hva af dødes Efterladte f aar til Eivsophold. Enken efter høitstaaende Statsmænd maa have Tusinder; men Enken efter en Fløiter, skal hun have noget? Aa, det har nu været lidt forskjellig; somme har ret og slet faat hjælpe sig selv, andre har da faat lidt Hjælp, men bare faa Kroner pr Aar Det tviles vel ikke om, at Ole Bjørsmoens Enke blir hjulpet, saa hun f aar det hun behøver til Eivsophold; thi Værdalsbruget har da baade Midler og Forstand nok, og man maa da haabe, at de ogsaa har "Kjærlighed nok". Ole var som sagt ingen Stormand, men tro og flittig i sit Kald. Gud styrke og trøste hans Efterladte!»

Han og kona hadde 9 barn.


Ifølge Verdalsboka:Heimer og folk i Inndalen og Sul bind A s 81-88 og s 445-446.

view all

Ole Eriksen Bjørsmoen's Timeline

1845
January 23, 1845
Verdal, Nord Tröndelag, Norge
1875
January 24, 1875
Age 30
Sul, Verdal, Nord Tröndelag, Norge
1887
April 16, 1887
Age 42
Inndalen, Verdal, Nord Tröndelag, Norge
1890
1890
Age 44
Kvermovald, Vuku, Nord Tröndelag, Norge
1892
1892
Age 46
Kvermovald, Vuku, Nord Tröndelag, Nopre
1895
1895
Age 49
Kvermvald, Vuku, Nord Tröndelag, Norge
1899
April 21, 1899
Age 54
Kvemmovald, Vuku, Nord Tröndelag, Norge
1902
May 23, 1902
Age 57
Inndalen, Verdal