Oluf Torgersen Tengs

public profile

您也姓Tengs吗?

考证Tengs氏源流

Oluf Torgersen Tengs的个人主页

Records for Oluf Tengs

13,688 Records

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

相关项目

Oluf Torgersen Tengs

别名字号 "Olav"
生日
出生地 Stavanger, Rogaland, Norway
逝世 1624之前
Eigersund, Egersund, Rogaland, Norway
直接亲属

Torgeir Svendson Slettebønn Hansdotter Tengsareid之子
Siri Isaksdatter Sleveland的丈夫
Tore Olsen Bakke; Torger Olsen Tengs; Isak Olsen Tengs; Njeld Olavson Tengs; Asser Olufson Tengs另外1个之父
NN Torgersdotter Slettebø; Einar Torgerson TengsNjeld Torgersen Slettebø的兄弟

Occupation: Lensmann i Eigersund
管理员 Private User
最近更新

About Oluf Torgersen Tengs

Ifølge Haavar Grastveit brukte han et segl med initialene O.E. Altså het han Oluf Einarsson Tengs, og var sønn av Einar Tengs, som ble nevnt som skatteyter på Tengs i 1563, han var også lagrettsmann i 1591. Ifølge Stein Norem Wisted ble han nevnt første gang 1553 og lensmann i Egersund skipreide 1602-1613. Både Einar og Oluf blir nevnt i 1591, men ingen av dem med farsnavn. Men ifølge Petrus Valand var han en sønnesønn. Ifølge Helge Slettebø, het han Oluf Torgersson, bror av Einar Torgersson Tengs og sønn av Torger Slettebø. Han var ifølge Slettebø, Hans Einarsson Vinninglands. (Dette vises ved at de begge eier like mye av Stokkeland i Ogna) Asser Tollefsen eide også parter i Stokkeland, han eide i tillegg part i Friestad sammen med Oluf. Det finnes også en Olav Einarsson som var lagrettsmann i Stavanger: Personer med slektsnavn i Stavanger frem til år 1600

En Oluf Tengs Hadde Andreaskorset i sitt merke. Dette hadde også flere av hans samtidige: Hans Njeldson Slettebø, Hans Einarssson Vinningland og Svein Torkellson Hetland i Helleland (mulig at de alle var i slekt?)

Da hans bror (Einar?) døde ser det ut som Oluf tok over, slik at Olav i 1617 råder over det meste av godset. Han sto på sine søskens vegne som eier av "Bakke-godset" som besto av Hele: Tengs, Skadberg, Søre Tengesdal, Bakke, Skjegstad med Omdal. Og hadde parter i: Egeland på Heie i Bjerkreim, Sleveland, Lomeland, Ramsland, Leidland, Friestad, Havsøy. Da Olav dør i 1624, får brorsønnen tildelt sin del av Tengs på 1 laup smør.

Kilder:

1591: Lagrettsmann, hyldingsutsending.

1602-1613: Lensmann i Egersund. Da han sluttet som lensmann fikk han et godt vitnemål på tinget.

1611: Betaler 24 rd. (Tyder på god råd, de fleste betalte 1 rd.)

1617: Nevnt i odelsmanntallet som bosatt på Tengs, meget velstående, eide 4 løb smør og 2 huder i årlig landskyld.

1624: Da han dør blir godset delt og på Tengs bor hans enke Ziri med hennes to sønner Torgeir og Isak.

Kildeinformasjon

1613: Tingbok for Jæren og Dalane nr 1, 21 Januar 1613:

Eggersunndz schibredtzthinngh som thinngedt bleff denn 21 januarij 1613. Neruerinndis Thornn Søffrennsenn kong: mays: fouged offuer Staffuannger lhenne, Niels Høgh thinngschriffuer och Olluff Thinngs lennsmanndt. Domsmenndenn som retenn haffuer besiddet: Hanns Sletebø, Knnud Aasse, Olluff Eue, Thorgier Aarstad, Tharalld Ystebrød, Samsonn Suannes, Seuald Hofflannd, Gullich Sletebø, Biørnn Aarstad, Peder Klungelannd, Karll Skaerre, Tholluff Møgelbostad, Lauritz Suannes, Hougschalld Siglimb, Issack Things, Enndre Aarstad och Thallak Aarstad.

 • Sak nr 62: Olluff Thinngs skød sitt skaadsmaall thill miennige bønnder och almouff och fich det gaat vdj alle maader.
 • Sak nr 63: Olluff Thinngs bleff med ville och venschab nu forløffuid aff sinn lennsmanndz bestellinngh och Olluff Eiie igienn sambtøgt och till kaared at uere lennsmannd 10 hanns sted igienn.

1624: Skifte etter Oluff på Tengs: Han sto på sine søskens vegne som eier av "Bakke-godset" som besto av Hele: Tengs, Skadberg, Søre Tengesdal, Bakke, Skjegstad med Omdal. Og hadde parter i: Egeland på Heie i Bjerkreim, Sleveland, Lomeland, Ramsland, Leidland, Friestad, Havsøy.

Bakke som besto av 3 laup smør(6 huder), ble delt slik:

 • Peder Lauritzen Svela, 3 spann smør i Bakke.
 • Hans Njeldson Slettebø, 3 spann smør i Bakke.
 • Ziri Tengs (Oluffs enke), 2 spann smør i Bakke (2 ort)

Omdal som besto av 1 hud, ble delt slik:

 • Peder L. Svela, 24 sk. i penger (1 Ort)
 • Ziri Tengs, 22 sk. i penger.
 • Isak (Hennes sønn), 40 sk. i penger som kompensasjon for 1 sp. i Bakke.

Det meste av Tengs, Sleveland, Stokkeland, Leidland og Omdal ble arvet av enken med sine barn:

 • 2 td. laks og 1 laup smør i Tengs, i tillegg får brorsønnen tildelt sin farsarv i Tengs på 1 laup smør.
 • 2 huder i Sleveland,
 • 1/2 pd. korn i Stokkeland, like mye av gården var eid av brorsønnen? Hans Einarssson Vinningland og en part var også eid av Asser Tollefsen.
 • 9 sp. k. i Leidland.
 • 62 sk. i Omdal.

Reference: Book

Nes 2.I.50,26.

Nes 2.I.50,275 Æ&H 1960 S.61 FF.1963 S.113-128.

Lensmann Oluf Torgersen Tengs was lensmann. He died at Egersund, Eigersund, Rogaland, Norway. He married Siri Isaksdtr ?. He was born before 1563 at Tengs, Eigersund, Rogaland, Norway. He is mentioned Nes 2.I.50,275 Æ&H 1960 S.61 FF.1963 S.113-128.

Siri Isaksdtr ? married lensmann Oluf Torgersen Tengs, son of Torgeir Svensen Slettebø and (--?--) Hansdtr Tengsareid. She married Olav Njeldsen Slettebø, son of Njeld Einarsen Tengs and (--?--) Torgersdtr Slettebø. She died after 1621 at Tengs 9., Eigersund, Rogaland, Norway.

Ståle Eriksen Flikka married (--?--) Olufsdtr Tengs, daughter of lensmann Oluf Torgersen Tengs and Siri Isaksdtr ?. He was born before 1591 at Flikka Br.1.I., Nes, Vest Agder, Norway. He is mentioned Nes 2.I.50,26.

(--?--) Olufsdtr Tengs was born at Tengs 9d, Eigersund, Rogaland, Norway. She married Ståle Eriksen Flikka, son of Eirik Stålesen Flikka and Anne Vermundsdtr Kvanvik. She is mentioned Nes 2.I.50.


1563: Nevnt i 1563.

1591: Lagrettsmann, hyldingsutsending.

1611: Betaler 24 rd. (Tyder på god råd, de fleste betalte 1 rd.)

1617: Nevnt i 1617.

Hadde Andreaskorset i sitt merke.

(Dette hadde også flere av hans samtidige: Hans Njeldson Slettebø, Hans Einarssson Vinningland og Svein Torkellson Hetland i Helleland, muilig at de alle var i slekt)

Oluf på Tengs var ifølge Slettebø, Hans Einarsson Vinninglands farbror. (Dette vises ved at de begge eier like mye av Stokkeland i Ogna) Asser Tollefsen eide også parter i Stokkeland, han eide i tillegg part i Friestad sammen med Oluf.

Han sto på sine søskens vegne som eier av "Bakke-godset" som besto av Hele: Tengs, Skadberg, Søre Tengesdal, Bakke, Skjegstad med Omdal.

Parter i: Egeland på Heie i Bjerkreim, Sleveland, Lomeland, Ramsland, Leidland, Friestad, Havsøy.

Da Einar døde ser det ut som broren tok over, slik at Olav i 1617 råder over det meste av godset. Da Olav dør i 1624, får brorsønnen tildelt sin del av Tengs på 1 laup smør.

Men da han dør blir godset delt og i 1624 finnes denne listen:

Bakke som besto av 3 laup smør(6 huder), ble delt slik:

Peder Lauritzen Svela, 3 spann smør i Bakke.

Hans Njeldson Slettebø, 3 spann smør i Bakke.

Ziri Tengs (Oluffs enke), 2 spann smør i Bakke (2 ort)

Omdal som besto av 1 hud, ble dlet slik:

Peder L. Svela, 24 sk. i penger (1 Ort)

Ziri Tengs, 22 sk. i penger.

Isak (Hennes sønn), 40 sk. i penger som kompensasjon for 1 sp. i Bakke.


Nevnt 1563 - 1591 -1595 og 1613. Død etter 1617.

查看全部

Oluf Torgersen Tengs的年谱

1540
1540年
Stavanger, Rogaland, Norway
1555
1555年
15岁
1580
1580年
40岁
1582
1582年
42岁
Egersund,Rogland,,Norway
1624
1624年
84岁
Eigersund, Egersund, Rogaland, Norway
????
????
????