PMD Constantine Daugirdas

How are you related to PMD Constantine Daugirdas?

Connect to the World Family Tree to find out

PMD Constantine Daugirdas's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

PMD Constantine Daugirdas (of Pernarava)

Polish: PMD Konstanty Dowgird h. Łabędź, Russian: Константин Михайлов-Станиславов Довгирд, Lithuanian: PMD Konstantinas Daugirdas h. Gulbė
Also Known As: "Константин Михайлович Довгерд"
Birthdate:
Birthplace: Daugirdavos dvaras, Ariogala, Kaunas governorship, Lithuania, Russian Empire
Death: September 06, 1928 (72)
Pernarava, Kėdainių pavietas, Kauno apskritis, Lithuania (sudden death of unknown reasons)
Place of Burial: Pernarava, Kėdainiai District Municipality, Kaunas County, Lithuania
Immediate Family:

Son of PMD Michael Stephan Daugirdas and Sophia Alexandrovna Daugirdienė
Husband of Alina Dowgird
Father of Steponas Daugirdas; Evelina Daugirdaitė and Juozapas Daugirdas
Brother of Alexander Daugirdas; Melania Józefowicz; Maria Mongird; PMD Tadeusz Dowgird and Jonas Daugirdas

Occupation: State Accountant and Treasurer, owner of Pernarai / wlasciciel Pernarow, kupil Podgaj
Managed by: Private User
Last Updated:

About PMD Constantine Daugirdas

Konstantinas Daugirdas (1855-1928) - distributor of the Lithuanian press, member of the first independent Lithuanian government, Auditor General. Uncle of archaeologist Tadas Daugirdas.

Constantine / Konstantinas (Kostas) Daugirdas (Довгирд, Константин Михайлович - RU, Konstanty Dowgird -PL), b. October 18, 1855, at Daugirdava Manor, Ariogala parish - d. September 6, 1928, in Pernarava. Member of the first independent Lithuanian government, Auditor General, a personal friend of Lithuanian President Antanas Smetona. Distributor of the Lithuanian press. Uncle of archaeologist Tadas Daugirdas. He was very tall - about 2 m (6.6 feet).

Descendant from the noble Daugirdas family of Ariogala, the coat of arms "Swan". Father - Mykolas-Steponas Daugirdas (1800-1869) - reserve lieutenant, landowner, rebel of 1863 supporter; owner of Pernarava, Mikalava, and Verėduvaitė estates; builder of Daugirdava manor in 1864, established a primary school in the manor of Pernarava. His mother - Sofija Charitonovaitė (b. 1817) - graduated from the Smolny Institute for Noble Maidens, served as a maid of honor at the St. Petersburg court of the Romanov family: Tsar Nicholas I and Alexander Fyodorovna; she moved to Lithuania after marriage. The father was a Catholic, but the orthodox mother baptized all the children in the Orthodox Church.

Constantine Daugirdas in approx 1864 purchased the manor and farm of Pagojai (Podgaj - Polish), previously confiscated by the Imperial Russian government from Hlevinski (for participation in the 1863 revolt). Constantine Daugirdas had the exclusive right to purchase confiscated land as a family of Russian Orthodox.

Constantine Daugirdas graduated from the Military Academy, served in the Russian Imperial Army, obtained the degree of Colonel Engineer. Served in the 3rd Novorossiysk Dragoon Regiment stationed in Raseiniai.

Constantine Daugirdas was a Lithuanian patriot who distributed the banned Lithuanian press. After the tsar's ochranka tracked his activity, he had to leave the army, sell the Pagojai manor ( to Julijonas Butkevičius) and flee to the depths of Russia. He completed his army service with the level of Headquarters Rothmaster. In 1918 after the establishment of independent Lithuania, Constantine Daugirdas returned to his homeland.

During his old age, Constantine Daugirdas received a state pension and lived in Pernarava manor (also called Pernarai). President Smetona and his family visited Daugirdas there more than once. K.D. died suddenly on September 6, 1928, in Pernarava at his home of unknown reasons (this is how it's stated in his death record).

Apie PMD Konstantinas Daugirdas h. Gulbė (Lietuvių)

Konstantinas (Kostas) Daugirdas (gimė 1855 m. spalio 18 d. Daugirdavos dvare, Ariogaloje – mirė 1928 m. rugsėjo 6 d. Pernaravoje) – lietuviškos spaudos platintojas, pirmosios nepriklausomos Lietuvos vyriausybės narys, valstybės kontrolierius. Pernaravos, Mikalavos ir Pagojų dvarų bei žemių savininkas. Archeologo Tado Daugirdo dėdė. Buvo labai aukštas - apie 2 m ūgio.

Biografija

Kilęs iš Ariogalos bajorų Daugirdų šeimos, herbas „Gulbė“. Tėvas – Mykolas Steponas Daugirdas (1800-1869) – atsargos poručikas, dvarininkas, 1863 m. sukilimo rėmėjas; turėjo Pernaravos, Mikalavos ir Verėduvaitės dvarus; išėjęs į atsargą, Ariogalos apylinkėse 1848 m. pastatė Daugirdavos dvarą, 1864 m. Pernaravos dvare įsteigė pradžios mokyklą. Motina – Sofija Charitonovaitė (g. 1817) baigė Smolnio institutą, tarnavo freilinos pareigose Nikolajaus I ir Aleksandros Fiodorovnos Romanovų dvare, po santuokos persikėlė gyventi į Lietuvą. Tėvas buvo katalikas, tačiau pravosalvė motina visus vaikus krikštijo stačiatikių bažnyčioje. Po 1864 m. tėvas iš Chlevinskių įsigijo Pagojų (Podgaj - lenk.) dvarą ir ūkį (Akmenės valsčiuje) - turėjo teisę pirkti kaip pravosalvų šeima.

Konstantinas Daugirdas gimė Daugirdavos dvare (Ariogalos valsčius), namuose įgijo pradinį išsilavinimą. Vėliau mokėsi Vilniuje ir Daugpilyje. Baigė karo akademiją - kavaleristų padalinyje, tarnavo Rusijos Imperijos kariuomenėje, įgijo pulkininko inžinieriaus laipsnį. Taip pat baigė Pulavų žemės ūkio institutą. Nuo 1878 m. tarnavo Raseiniuose dislokuotame 3 Novorosijsko Dragūnų pulke.

Apie 1879-1880 m. vedė Aliną Pilsudskytę, Lenkijos maršalo Juozapo Pilsudskio pusseserę.

Buvo Lietuvos patriotas, platino uždraustą lietuvišką spaudą. Susekus caro ochrankai, teko palikti kariuomenę, parduoti Pagojų dvarelį (Julijonui Butkevičiui) ir bėgti į Rusijos gilumą. Tarnybą baigė štabs-rotmistro laipsniu. Susikūrus nepriklausomai Lietuvai, po 1918 m. grįžo gimtinėn.

Nuo 1918 m. pirmosios nepriklausomos Lietuvos vyriausybės narys, tarnavo valstybės kontrolieriaus pareigose. Buvo asmeninis prezidento Antano Smetonos draugas.

Senatvėje gavo valstybinę pensiją, gyveno Pernaravos dvare (dar vadinamas Pernarai). Čia Daugirdą ne kartą lankė prezidentas Smetona su šeima. Kostas D. mirė savo dvare 1928 m.


 • 1855, spalio 18 d. - gimė Daugirdavos dvare, Ariogalos valsčiuje, Lietuvoje - tuomet Rusijos Imperijos sudėtyje;
 • 1862-1870 mokėsi Vilniaus realinėje mokykloje;
 • 1870-1873 mokėsi raitelių mokyloje Daugpilyje;
 • 1873-1877 mokėsi Pulavų žemės ūkio institute (Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa);
 • nuo 1878 tarnavo Raseiniuose dislokuotame 3 Novorosijsko Dragūnų pulke, buvo pakeltas iki štabsrotmistro laipsnio;
 • apie 1880 santuoka su Alina Pilsudskaite (Juo­zo Pilsudskio, Lenkijos prezidento pus­sesere);
 • nuo 1880 pasitraukė iš karinės tarnybos, gyveno ir ūkininkavo iš tėvo gautame Pagojų dvare, platino lietuvišką spaudą;
 • apie 1881 gimė duktė Evelina (Ewa);
 • 1908 persikėlė gyventi į Liepoją;
 • nuo 1908 m. vasario gyevno St. Peterburge, dirbo Rusijos Imperijos valstybės kontrolėje;
 • apie 1911 m. perkeltas į Kalugą, kur ėjo Sizranės-Viazmos geležinkelio vyr. kontrolieriaus pareigas;
 • apie 1912 iškėlė Produglio bylą;
 • nuo 1913 gyveno Tverėje, ėjo Tverės kontrolės rūmų valdytojo pareigas;
 • 1914-1917 m. rūpinosi lietuviais tremtiniais Tverėje;
 • 1918 grįžo į Lietuvą, gyveno Vilniuje, bendradarbiavo su Lietuvos Valstybės Taryba;
 • 1919 persikėlė į Kauną, kur ėjo Lietuvos valstybės kontrolieriaus pareigas;
 • 1919 m. vasario 23 d. Valstybės Taryba pareišjė KD nepasitikėjimą (vėliau ištyrus patvirtinta, jog nebuvo pagrindo);
 • iki 1919 rugsėjo 19 d. ėjo kontrolės įgaliotinio pareigas Vilkaviškyje, Naumiestyje, Kybartuose, Virbalyje;
 • nuo 1920 išėjo į valstybinę pensiją, gavo 2,5 ha žemės Pernaravoje, kur apsigyveno ir vertėsi ūkininkavimu;
 • 1920-1926 Bend­ra­darbiavo „Lietuvyje“;
 • 1924 rūpinosi Lietuvių tau­ti­ninkų sąjungos įsteigimu;
 • apie 1926 m. Pernaravoje mirė žmona Alina;
 • 1928 m. rugsėjo 6 d. mirė savo namuose Pernaravos dvarelyje, nuo nežinomos ligos. Liko tik duktė Evelina.

http://kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala/enciklopedija.php?nid=453

О Константине Михайлове-Станиславове Довгирде (русский)

Довгирд Константин Михайлович (1879) (Прапорщик) 3-го драгун.Новороссийского полка В 1879 году причислен в полк. В 1885 году отчислен из полка [%D0%B8%D0%BD%D1%84.: А.А.Вершинин, Москва, 2006]

827 (Прапорщик) Довгирд, Константин Михайлович: В 1879 году причислен в полк В 1885 году отчислен из полка

шефам, полковым командирам, штаб- и обер-офицерам и военным чиновникам, а также некоторым нижним чинам 3-го драгунского Новороссийского полка. Составитель А. А. Вершинин

Source: СПИСОК http://www.petergen.com/publ/novr3drp3.shtml

Адрес-календарь Калужской губернии на 1890 год ПО ВЕДОМСТВУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ Местный контроль Сызрано-Вяземской железной дороги Главный контролер — инженер, вол. сов. Мих. Андр. Щукин. Помощник главного контролера — кол. ас. Ал-ей Ал-еев. Желябужский. Старшие контролеры: губ. секр. Влад. Ал-др. Беляев и губ. секр. Пав. Никанор. Маноев. Контролеры: надв. сов. Ник. Вас. Чистяков, губ. секр. Григ. Григ. Петров, надв. сов. Конст. Иосифов. Горбачевский, кол. ас. Ант. Ал-др. Довгерд, тит. сов. Ал-др Адольф. Фосс, тит. сов. Ник. Ив. Пигулевский и поруч. запаса армии Юрий Влад. Безобразов.

view all

PMD Constantine Daugirdas's Timeline

1855
October 18, 1855
Daugirdavos dvaras, Ariogala, Kaunas governorship, Lithuania, Russian Empire
1880
1880
Raseiniai County, Lithuania, Russian Empire
1884
1884
Pagojų dvaras, Pagojai, Akmenė County, Lithuania, Russian Empire
1886
1886
1928
September 6, 1928
Age 72
Pernarava, Kėdainių pavietas, Kauno apskritis, Lithuania
September 10, 1928
Age 72
Pernaravos kapinės, Pernarava, Kėdainiai District Municipality, Kaunas County, Lithuania
photo by Darius Žeruolis