Paul Hinno

public profile

您也姓Hinno吗?

考证Hinno氏源流

Paul Hinno的个人主页

Records for Paul Hinno

3,820 Records

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Paul Hinno

生日 (88)
出生地 Tilsis, Põlva/Aleksandri, Võrumaal, Eestis
逝世 1981年9月5日 (88)
Uppsalas, Rootsis
葬于 Stockholmis, Rootsis
直接亲属

Peeter HinnoMari Hinno之子
Helmi Hinno的丈夫
Rein Hinno之父
Helena Hinno; Ludvig Hinno; August Hinno; Johannes Richard HinnoAleksander Hinno的兄弟

管理员 Henn Sarv
最近更新
查看全部

直系亲属

About Paul Hinno

 • Personaalraamat XXXIII (Kääpa, Navi, Väimela, ...); 1901-1910: http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3147.1.213:266?214,953,1107,693,0
 • Paul Hinno VR I/3 (23. (vkj 11.) märtsil 1893 Aleksandri vald Põlva kihelkond Võrumaa – 5. september 1981 Uppsala Rootsi) oli Eesti sõjaväelane (kolonelleitnant) http://et.wikipedia.org/wiki/Paul_Hinno
 • Matmispaigad - kultuurimälestised: Hinno, Paul VR I/3, kolonelleitnant, 23.(vkj 11.)03.1893-05.09.1981, Sõjaväelane. Samas ka abikaasa Helmi
 • Vikipeedia: Paul Hinno sündis 23. (vkj 11.) märtsil 1893 Võrumaa Põlva kihelkonna Aleksandri valla Tilsi mõisa talupidaja peres.
 • Esimeses maailmasõjas P. Hinno töötas 1911. aasta aprillist kuni 1916. aasta aprillini Võrumaa politseivalitsuses, Esimese maailmasõja ajal aprillis 1916. aastal astus sõjaväkke ning määrati 180. tagavarapolku. 1917. aasta maikuus suunati ta 1. Oranienbaumi lipnikekooli, pärast mille lõpetamist septembris 1917. aastal ülendati lipnikuks. Teenis nooremohvitserina 213. tagavarapataljonis, kust vabastati haiguse tõttu jaanuaris 1918.
 • Eesti Vabadussõjas Eesti Vabadussõja aluses 1918. aasta novembris asus lipnikuna 3. Jalaväepolku, kus teenis 4. roodu ülemana. 1919. aasta veebruaris määrati ta formeerima polgu 9. roodu, mille ülemaks samal kuul ka nimetati. Paul Hinno oli 1919. aasta septembris ja oktoobris polgu 3. pataljoni ajutine ülem, 1919. aasta detsembris ülendati ta alamleitnandiks ja 1920. aasta jaanuaris leitnandiks. P. Hinno võttis osa lahingutest Lõuna-Eestis ja Lätimaal Punaarmee ja Landeswehr´i vastu.
 • Teenistus Eesti Vabariigis: Pärast Vabadussõja lõppu 1920. aasta aprillis määrati ta 3. jalaväepolgu 3. pataljoni ajutiseks ülemaks, siis 3. roodu ajutiseks ülemaks ning juulist tööroodu ülemaks. 1921. aasta juulist oli P. Hinno ümbernimetatud 6. Jalaväepolkgu (mis novembrist 1922 nimetati jalaväerügemendiks) tööroodu ülem.1923. aasta septembris 1923 läkitati ta alalisväe ohvitseride kursustele, mille lõpetas juulis 1924, 1924. aasta veebruaris ülendati ta kapteniks. 1924. aasta oktoobris määrati ta 6. jalaväerügemendi ajutiseks majandusülemaks. 1925. aasta maikuus viidi ta üle Viljandisse Sakala jalaväerügementi ja määrati Sakala jalaväerügemendi majandusülemaks. 1929. aasta aprillis viidi P. Hinno* üle Ratsarügemendi majandusülemaks, 1931. aasta veebruaris ülendati ta majoriks. Aastatel 1934 – 1936 õppis ta Kõrgemas Sõjakoolis sõjamajanduse ala 1. lennu kursusel. 1937. aasta veebruaris viidi ta üle teenistust jätkama Sõjaministeeriumi Sõjavägede Varustusvalitsuse üldosakonna ülema kohusetäitjaks ning 1938. aasta veebruaris ülendati kolonelleitnandiks. 1938. aasta aprillis määrati ta Sõjavägede Varustusvalitsuse ülema I abi alaliseks asetäitjaks ning 1938. aasta detsembrist määrati ta Sõjavägede Varustusvalitsuse üldosakonna ülemaks.
 • Teises maailmasõjas: 1941. aastal pärast Teise maailmasõja lahingute algust Idarindel ja suvesõjas oli ta metsavend ning 1941. aasta augustist oktoobrini oli ta Võrumaa Omakaitse juht. Viidi seejärel 1941. aasta oktoobris üle Eesti Omavalitsuse Politsei ja Omakaitse Valitsuse II osakonna ülemaks. Teise maailmasõja lõpus põgenes Paul Hinnmo Rootsi, kus elas Uppsalas, kus oli EELK Uppsala koguduse juhatuse esimees ning Eesti Ohvitseride Kogu Rootsis ja korp! Ugala vilistlaskogu liige. Paul Hinno suri 5. septembril 1981. aastal Uppsalas ning on maetud Stockholmi Metsakalmistule.
 • Vikipeedia http://et.wikipedia.org/wiki/Paul_Hinno
 • http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=758072

Paul arrived in Sweden Dalarö September 26, 1944 with the family. Together 26 people and eight children in a motor boat from Haapsalu

Haud - http://muis.ee/museaalview/594926

查看全部

Paul Hinno的年谱

1893
1893年3月23日
Tilsis, Põlva/Aleksandri, Võrumaal, Eestis
1927
1927年9月25日
34岁
Viljandis, Eestis
1981
1981年9月5日
88岁
Uppsalas, Rootsis
1981年10月2日
88岁
Stockholmis, Rootsis