Peder Hansson Litle, til Fos og Sem på Eker Tronstad

Is your surname Litle?

Research the Litle family

Peder Hansson Litle, til Fos og Sem på Eker Tronstad's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Related Projects

Peder Hansson Litle, til Fos og Sem på Eker Tronstad

Birthdate: (47)
Birthplace: Danmark
Death: September 29, 1551 (43-51)
Øvre Eiker, Øvre Eiker, Buskerud, Norway
Place of Burial: Haug kirke, Øvre Eiker, Buskerud
Immediate Family:

Son of Hans Pederssøn Basse and Margrete (Maren) Nilsdatter Dresselberg
Husband of Ingeborg Nielsdatter Gyldenløve
Father of Hans Pedersen Basse, til Sem; Elisabeth Pedersdatter Basse; Margrete Pedersdatter Basse, til Snidstrup and Juliane Pedersdatter Basse
Brother of Karen Hansdatter and Niels Hansen Basse

Occupation: Høvedsmann på Akershus. Stattholder i Norge
Managed by: Bernt Göran Nilsson
Last Updated:

About Peder Hansson Litle, til Fos og Sem på Eker Tronstad

"middelalder diplom"

b.VII s.800 Sammendrag: Peder Hanssön (Litle), Hövedsmand paa Akershus, gjör vitterligt, at han af Thruls Alfssön paa Hals har tilbyttet sig en Fjerdings Rente i Ranefos i Holmefos ved nordre Landet i Haugs Sogn paa Eker mod en Fjerdings Rente i Skalpeid sammesteds.

Kilde: Efter Orig. p. Perg. i danske Geheimearkiv (Sehest. Br. Conv. No. 3. Litr. A.).Brevet har foruden Peder Hanssöns Vaabensegl kun 2 utydelige Bomærker.Sigill. forb. m. Brev af 13 Juni 1544 nedenfor. (Se de 2 fölgende No.).

Nummer: 751.

Dato: 18 Novbr. 1541. Sted: Foss p. Eker.

Brevtekst (fra den trykte utgaven): Jeg Peder Hanszenn aff wabenn høffuidzmandt paa Agershus giør wiiderliigt for alle mett thette mitt obne breff att ieg haffuer nu her wdj dag giortt ett wennligt jorde skiffte mett formumstiig manndt Thruls Alffsen paa Hals y Hoff sognn paa Eger wdj saa maade att ieg haffuer foedt aff forne Thruls enn fossz hedendes Rane fossenn wdj Holme foss wiidt nørderste landit paa forne Eger rendter aarliigenn en f(i)erding oc haffuer ieg ther emodt giffuidt hannom jgienn en fierdings rendte wdj Skalpedt paa forne Eger liggendes. Saa beplicter ieg meg och myne arffuinge att frij hemble och fulkomeliigenn tilstaa forne Thruls paa Halss ock hans arffuinge forne fierdings rendte for huer mandz tiltale som ther paa mett retthe tale kandt wdj nogenn maade. Scher thett oc saa at forne fierdingx rendte bliffuer forne Thruls eller hans arffuinge affuondenn mett landzloug kirckeloug eller mett nogenn andenn retthergangh tha beplicter ieg meg oc myne arffuinge att wederlegge hannom oc hans arffuinge jndenn tolff monedt en fier- dingx rendte y stedenn jgienn wdaff liige godtt rendte ock beleigliig- hedt wdj alle maade oc holde hannom oc hans arffuinge thett aldeliis skadeløst wdj alle maade. Att saa wdj sandhedt er som forscreffuidt stander henger ieg mitt siigneth neden for thette mitt breff kierliigenn tilbedendes welffornumstiige mendt Arne Gudelsønn Thorger Kelsønn Jacop Ormsønn ock Reder Oluffsønn lagrettismendt paa forne Eiger att besegle thette mitt breff mett meg, giffuidt paa Fossene paa Eger fre- dagenn nest epther sanctj Brixie dag etc. anno domini mdxlj.o

Tillegg: Bagpaa med 3 forskjellige Hænder: breff paa en fierding wdj Skalpedt. - thette forne Skalped er henn bytt. - Breff paa Ragne fossen y Holmefos lignendes vnder Fos.


Tiden til 1662

"Peder Hanssøn"

  • følgende utdrag ifra side 27

iflg en gammel beretning døde Peder Hanssøn : paa Agershus i grønne kammer og blev med stor proces og skare ført lig fra slottet og ut til hans hovedgård Foss,og der begraves udi sin sognekirke paa Eger. paa gulvet i Haug gamle kirke saaes før branden 1818 hans gravsten ,ed følgende inskrift :

  • Her ligger begrafven Erlige og Velbyrdige Mand Peder Hanssøn til Foss,som var Høyvitz Mand paa Aggershuus,och Døde den 15 dag Septembris Aar 1551,med syn Kjere Høstrwe,Frue Ingeborg Nilsdatter som Døde Aar (1597) Gud vere dem Naadig.
view all

Peder Hansson Litle, til Fos og Sem på Eker Tronstad's Timeline

1504
1504
Danmark
1540
1540
Age 36
Buskerud, Norge
1547
1547
Age 43
Akershus
1551
September 29, 1551
Age 47
Øvre Eiker, Øvre Eiker, Buskerud, Norway
1551
Age 47
Haug kirke, Øvre Eiker, Buskerud
1557
1557
Age 47
Hurum, Buskerud, Norge
????