Peder Saxesen Vendelboe

Is your surname Vendelboe?

Research the Vendelboe family

Peder Saxesen Vendelboe's Geni Profile

Records for Peder Vendelboe

14,144 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Peder Saxesen Vendelboe

Also Known As: "Uldsax"
Birthdate: (67)
Birthplace: Bronderslev, Brønderslev, North Denmark Region, Denmark
Death: April 12, 1346 (67)
Hellum, Brønderslev, Nordjylland, Denmark
Immediate Family:

Son of Saxe Saxeson Vendelbo and Ingeborg Holmstrup
Husband of Arine Saltensee, af Linde
Father of Ridder Saxe Pedersen Uldsax, af Skollerupholm; Cecilie Pedersdatter Vendelbo; Christiern Pedersen Vendelbo, R og Rigsraad; Niels Pedersen Vendelbo; NN Pedersdatter Vendelbo and 1 other
Brother of Aage Saxesen Vendelboe

Occupation: Marsk, sen. kongens drost, Rigets Marskal, Dansk riksdrot, Høvedmand, Drots och marsk, Dansk riksdrots, Lord of Skollerupholm, Prost, Adelsmand ( Nobleman), Væpner i Danmark, marsk av Danmark, drost for king Christoffer 2 and king Valdemar Atterdag.
Managed by: Private User
Last Updated:

About Peder Saxesen Vendelboe

Note: The sources below say: Allerede 1347 nævnes hans Hustru Arine som Enke (Bereits im Jahr 1347 war seine Frau Arine Witwe) (Already in the year 1347 was his Wife Arine a widow) Das bedeutet, Sophie Andersdatter Hvide kann Peder nicht nach Arine geheiratet haben. (That means, Peder can't have married Sophie Andersdatter after the death of Arine) Peder selbst sagt er hatte als erste Ehe die mit Sophie Andersdatter Hvide. Die Ehe muß aber geschieden oder aufgelößt worden sein, da Sophie anschließend Timme Timmesen Abilgard heiratete. (Peder angives at have vaeret gift 1° Sophie Andersdatter Hvide som i 2. Aegteskab var gift med Timme Timmesen) (Peder said that his first marrigae was with Sophie Andersdatter Hvide. The marriage with Peder must have been divorced or cancled because she later married Timme Timmesen ) Es ist auch möglich, das diese Ehe mit Sohie niemals bestand. (is is also possible that this marriage with Sophie never existed)

Name: Peder Saxesen Vendelbo

Sex: M

Death: 1305

Reference Number: DAA:1935:113

Note: 1292 Væbner

Father: Saxe Vendelbo b: IND 1250

Marriage 1 Spouse Unknown

Children

Saxe Pedersen
Peder Pedersen Vendelbo b: 1300

Kilde: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=hvetbo&id=I8682


ABT 1275 - BEF 1347

RESIDENCE: Dr. f k. Christoffer II, Valdem Atterdag

OCCUPATION: Marsk, sen. kongens drost

BIRTH: ABT 1275, (d.e.) Danmark (Pedersen ?)

DEATH: BEF 1347, Danmark

Family 1 : Arine

MARRIAGE: ABT 1315

+Cæcilie Pedersdatter VENDELBOE

+Ingeborg Pedersdatter VENDELBOE

+Christian Pedersen VENDELBOE

Family 2 : Sophie Andersdatter HVIDE

MARRIAGE: AFT ER 1334


Vendelbo, Peder, --o.1347, tilhørte en gammel og højt anset nørrejysk Adelsslægt og fremtræder selv først i Christoffer II's Tid. Da denne Konge kom i Strid med de Raadgivere, han havde arvet fra sin Broder, udnævnte han P. V. til sin Marsk i Stedet for Ludvig Albertsen (Eberstein IV, 401) og sendte ham imod denne, der havde sat sig fast paa Hammershus; det lykkedes ogsaa P. V. at indtage den stærke Borg. Aaret efter blev Christoffer imidlertid fordrevet (1326), og P. V. mistede sin høje Stilling. Han traadte dog i Tjeneste hos Modkongen Valdemar og nævnes som dennes Raad, men da Christoffer vendte tilbage til Riget, sluttede han sig atter til ham og blev hans Drost, uden for øvrigt, som det synes, at komme til at spille nogen større Rolle. I den følgende kongeløse Tid hører man næsten intet til P. V., men da Valdemar Atterdag havde vundet Kronen, træder han frem i forreste Række blandt denne Konges Mænd; han indtog atter Stillingen som Drost, hvad han dog hurtig opgav. Allerede 1347 nævnes hans Hustru Arine som Enke. P. V. efterlod sig et Par Sønner, og hans Døtre vare indgiftede i Jyllands største Slægter; den ene havde saaledes ægtet Erik Nielsen Gyldenstjerne, den anden den bekjendte Niels Bugge (III, 234).

Kr. Erslev i Bricka, infogat av Ella Johansson.


Peder Vendelbo[1]

- 1347

Køn Mand

Komplet Fra Danmarks Adels Aarbog 1935:II:109 ff

Line I. Led - [Vendelbo]

Død før 1347

Sidst ændret 15 dec. 2009

Familie Arine Saltensee af Linde

Børn

	1. Peder Pedersen Vendelbo,   d. eft. 1355
	2. Pedersdatter Vendelbo
	3. Ingeborg Vendelbo

4. Cecilie Pedersdatter Vendelbo

5. Christiern Vendelbo, d. før 16 jul. 1401

Sidst ændret 24 jan. 2010

Billeder

Coat of arms - Vendelbo

et sort fremmadvendt Morianshoved i sølv og paa Hjelmen en bredskygget sort hat med rødt Baand.

Notater

Hr. Peder (?Pedersen) Vendelbo var fra først af ligesom Saxe Pedersen i Christoffer II's Tjeneste og var 1317 dennes Marskal, udsendtes mod sin oprørske Embedsforgænger Ludvig Albertsen (Eberstein), der havde sat sig fast paa Hammershus, som det i 1325 lykkedes Peder Vendelbo at indtage, men da Kongen Aaret efter blev fordrevet, mistede han sit Embede og gik over til Kong Valdemar, var i 1328 (»Hr. Pæther Wendelbo fordum Danerkongens Marskalk«) dennes Raad, da han d. A. fik tildømt en Gaard Kragelund (Vindblæs S.), en Gaard i Haderup og Aamølle (Gjerlev H.), blev ved Kong Christoffers Tilbagevenden i 1329 dennes Drost, var 1333 paa Viborg Ting, blev, efter at Valdemar Atterdag havde grundet Kongedømmet, Drost hos ham, og nævnes 1341 (17 Jan.) som saadan (»Petrus dictus Wændelbo dapifer«), dog kun kort; afgaaet Aaret efter, da han (24 Dec.) betegnes som »quondam regis Danorum dapifer«, men vedblev at indtage en høj og betroet Stilling hos Kongen; fik 1343 af Andreas Pedersen af Grandeslef tilskødet Karæthorp og Karæthorp Fang (Korrup) i Hellum H., pantsatte s. A. Halvdelen af Gjern Herred til Iven Rostrup, betegnes 1344 af Kongen som »Justitiarius noster«, pantsatte 1345 (17 Juni), da han nævnes sidste Gang, sin Gaard i »Langhgu« til Jens Aagesen; hans Arvinger nævnes 1346 (25 April). I 1347 (25 Marts) erklærer hans Enke Arine, hendes Søn Peder (Petrus Pætherfz dictus Wendelbo) og Niels Eriksen (Saltensee) af Linde, at ville holde Væbneren Mikkel Pedersøn skadesløs for det Tab, der maatte ramme ham for den Forpligtelse, han har indgaaet sammen med dem overfor den danske Konges Drost Erik Nielsøn (Gyldenstierne) og Peder Povlsøn, nemlig at alt Gods i Middelsom Herred, Grensten Sogn, som tilfaldt de førstnævnte tilligemed Hr. Peder Vendelbos øvrige Arvinger skal overgaa til Niels Eriksen som Arv fra Hustruen efter dennes Fader Hr. Peder Vendelbo. Ligeledes skal Mikkel Pedersen holdes skadesløs for den Forpligtelse, han har indgaaet, at alt Gods i Fjends Herred, som tilfaldt alle Peder Vendelbos Arvinger, skal overgaa til Peder Povlsen som Arv fra Hustruen efter dennes Fader Hr. Peder Vendelbo. Endelig bestemmes det, at Bo Falk og Ludvig Albertsen (Eberstein) skal have Del i Borgen Skjerne, og at denne ikke maa afhændes til nogen uden de nævnte Erik Nielsens og Peder Pedersens Samtykke, men at den med Jordtilliggende skal overgaa til sidst anførte og hans 4 kødelige Brødre.

Forfatters note:

Hr. Peder. Vendelbo angives (D. A. A. XV, 231) at have været gift 1° m. Sofie, Søster til Marsk Stig Andersen (Hvide), som i 2. Ægteskab var gift med Hr. Timme Timmesen (Abildgaard); dette er urigtigt, hvad jeg før har gjort opmærksom paa (Aarg. XLV I, 9)

Kilder

[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1935:II:110.

http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I4034&tree=2

KJM 29.9. 2010

Peder Saxe Vendelbo omtales i brev af 1346 som: "Petrus Saxonis". Seglet viser en saks samt teksten "PETRUS SAX". Kilde Thiset & Petersen, nr. 356 og Klevenfeldts Samling.


Hr. Peder (?Pedersen) Vendelbo var fra først af ligesom Saxe Pedersen i Christoffer II's Tjeneste og var 1317 dennes Marskal, udsendtes mod sin oprørske Embedsforgænger Ludvig Albertsen (Eberstein), der havde sat sig fast paa Hammershus, som det i 1325 lykkedes Peder Vendelbo at indtage, men da Kongen Aaret efter blev fordrevet, mistede han sit Embede og gik over til Kong Valdemar, var i 1328 (»Hr. Pæther Wendelbo fordum Danerkongens Marskalk«) dennes Raad, da han d. A. fik tildømt en Gaard Kragelund (Vindblæs S.), en Gaard i Haderup og Aamølle (Gjerlev H.), blev ved Kong Christoffers Tilbagevenden i 1329 dennes Drost, var 1333 paa Viborg Ting, blev, efter at Valdemar Atterdag havde grundet Kongedømmet, Drost hos ham, og nævnes 1341 (17 Jan.) som saadan (»Petrus dictus Wændelbo dapifer«), dog kun kort; afgaaet Aaret efter, da han (24 Dec.) betegnes som »quondam regis Danorum dapifer«, men vedblev at indtage en høj og betroet Stilling hos Kongen; fik 1343 af Andreas Pedersen af Grandeslef tilskødet Karæthorp og Karæthorp Fang (Korrup) i Hellum H., pantsatte s. A. Halvdelen af Gjern Herred til Iven Rostrup, betegnes 1344 af Kongen som »Justitiarius noster«, pantsatte 1345 (17 Juni), da han nævnes sidste Gang, sin Gaard i »Langhgu« til Jens Aagesen; hans Arvinger nævnes 1346 (25 April). I 1347 (25 Marts) erklærer hans Enke Arine, hendes Søn Peder (Petrus Pætherfz dictus Wendelbo) og Niels Eriksen (Saltensee) af Linde, at ville holde Væbneren Mikkel Pedersøn skadesløs for det Tab, der maatte ramme ham for den Forpligtelse, han har indgaaet sammen med dem overfor den danske Konges Drost Erik Nielsøn (Gyldenstierne) og Peder Povlsøn, nemlig at alt Gods i Middelsom Herred, Grensten Sogn, som tilfaldt de førstnævnte tilligemed Hr. Peder Vendelbos øvrige Arvinger skal overgaa til Niels Eriksen som Arv fra Hustruen efter dennes Fader Hr. Peder Vendelbo. Ligeledes skal Mikkel Pedersen holdes skadesløs for den Forpligtelse, han har indgaaet, at alt Gods i Fjends Herred, som tilfaldt alle Peder Vendelbos Arvinger, skal overgaa til Peder Povlsen som Arv fra Hustruen efter dennes Fader Hr. Peder Vendelbo. Endelig bestemmes det, at Bo Falk og Ludvig Albertsen (Eberstein) skal have Del i Borgen Skjerne, og at denne ikke maa afhændes til nogen uden de nævnte Erik Nielsens og Peder Pedersens Samtykke, men at den med Jordtilliggende skal overgaa til sidst anførte og hans 4 kødelige Brødre.

Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1935:II:110.


Domprovst Peder Saxesens segl fra 1300-tallet. Nederst knæler provsten selv i en munkelignende dragt. Og over ham troner pave Lucius, Domkirkens værnehelgen. Øverst ses Domkirken (før den fik tårne). Peder er domprovst 1302. Han er vidne i byggesagen efter Clara Klosters brand. Indgav døtre i Clara Kloster, Roskilde 1291. Pantsatte gods i Gershøj til Clara Kloster.

www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Ulfsax/Ulfsax.htm

view all 13

Peder Saxesen Vendelboe's Timeline

1279
1279
Bronderslev, Brønderslev, North Denmark Region, Denmark
1305
1305
Age 26
Skullerupholm, Kisserup, Denmark
1325
1325
Age 46
1334
1334
Age 55
Randers, Denmark
1346
April 12, 1346
Age 67
Hellum, Brønderslev, Nordjylland, Denmark
????
????
????
????