Peder Pedersen Vendelboe, til Korup

Is your surname Vendelboe?

Research the Vendelboe family

Peder Pedersen Vendelboe, til Korup's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Peder Pedersen Vendelboe, til Korup

Also Known As: "Pedersen", "Peter", "Vendelbo", "Vendelboe"
Birthdate:
Birthplace: Skjern
Death: before April 24, 1346
Ålborg, Nordjylland, Danmark
Immediate Family:

Son of Sophie Andersdatter Hvide, af Jylland
Husband of Arine Ludvigsdatter von Everstein
Half brother of Ingeborg Bugge; Nils Timmesen Abildgaard; Timme Timmesen (den yngre) and Cæcilie Timmesdatter Abildgaard

Occupation: Marsk, sen. kongens drost, Riddare
Managed by: Private User
Last Updated:

About Peder Pedersen Vendelboe, til Korup

Herre til Skjern Hovedgaard Peder Vendelbo

Væbner og Drost.

Født: Omkring 1280

Biografi: 1) var först i Christoffer II: s tjeneste og var i 1317 dennes Marskal. Han udsendtes mod synd oprørske forgænger jag embedet Ludvig Albertsen Eberstein, der havde satt sig fast på Hammershus, som det i 1325 lykkedes Peder Vendelboe på avnjuta, men da kongen året efter blev fordrevet, mistede han sitta embede og gik över til kong Valdemar Atterdag.

Han var i 1328 medlem af rigets råd, men blev ved kong Christoffers tilbagevenden i 1329 dennes Drost. I 1333 blev han Drost hos kong Valdemar Atterdag, og han nævnes den 17. januar 1341 som sådan.

Han fik i 1343 af Andreas Pedersen tilskødet noget jordegods og pantsatte samme år halvdelen af Gern Herred til Iven Rostrup.

Han betegnes jag 1344 som af kongen "justitiarius Noster".

Han nævnes sidste gang den 17. juni 1345, da han pantsatte en gård til Jens Aagesen.

Jag familie med Sophie Andersdatter HVIDE

Barn:

Ingeborg VENDELBOE (~ 1315 -)

Personhistorie

Årstal Alder Begivenhed

~ 1280 Fødsel omkring 1280.

~ 1315 datteren Ingeborg VENDELBOE Fødes omkring 1315.

Kilder

 1) Danske Slotte og Herregårde Bd. 13 sida 163

Kilde: http://www.qvotrup.dk/Tavlen/p38629c89.html


Namn: Peder Pedersen Vendelbo

Kön: M

Född: 1300

Death: 1345-1346

Anm: 1329 Christoffer II: s Drost Valdemar Atterdags Drost 1341Rigets Marsk og øverste hærleder, beordres af kong Christoffer IItil på Kaste Ludvig Albrechtsen ud af Hammershus, indtages som i 1325.Han er derefter en kort periode høvedsmand på Hammershus. Jag 1329 blevhan Christoffer II: s Drost og 1333 Drost hos Valdemar Atterdag.

Father: Peder Saxesen Vendelbo

Vigd 1 Arine _____

Barn

 Cæcilie Pedersdatter Vendelbo

 Margrethe Pedersdatter b: 1325

 Pedersdatter Vendelbo b: 1326

 Christine Pedersdatter b: 1329

 Ingeborg Pedersdotter Vendelbo b: 1330

Vigd 2 Sophie Andersdatter Hvide

Gift: Maske

Barn

 Ingeborg Pedersdotter Vendelboe b: 1317 i Morsø Thy

 Cecilie Pedersdatter Vendelboe b: 1323 i Morsø Thy

 Christiern Pedersen Vendelbo b: 1330 i Moro Thy

 Niels Pedersen Vendelboe b: i Morsø Thy

Kilde: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=hvetbo&id=I8554


Yrke

Drost under Valdemar Atterdag

Peder Vendelbo boede Skjern Hovedgård, Skjern, Middelsom, Viborg. Han var i 1317 Marskal för Christoffer II. Han var i 1329 Drost för Christoffer II. Han var i 1333 Drost hos Valdemar Atterdag.

Børn af Peder Vendelbo og Arine (?)

Margrethe Pedersdatter

Christine Pedersdatter

Pedersdatter Vendelbo

Cæcilie Pedersdatter Vendelbo + F. ml 1323 - 1330

Christiern Pedersen Vendelbo + F. c 1330, d. 16 juli 1401

Ingeborg Pedersdotter Vendelbo + F. c 1330

Han udsendtes mod synd oprørske forgænger jag embedet Ludvig Albertsen Eberstein, der havde satt sig fast på Hammershus, som det 1325 lykkedes Peder Vendelbo på avnjuta, men da kongen året efter blev fordrevet, mistede han sitta embede og gik över til kong Valdemar. Han var 1328 medlem af rigets råd, men blev ved kong Christoffers tilbagevenden 1329 dennes Drost. I 1333 blev han Drost hos Valdemar Atterdag, og han nævnes den 17. januar 1341 som sådan. Han fik 1343 af Andreas Pedersen tilskødet noget jordegods og pantsatte samme år halvdelen af Gern Herred til Iven Rostrup. Han betegnes 1344 af Kongen som "justitiarius Noster". Han nævnes sidste gang den 17. juni 1345, da han pantsatte en gård til Jens Aagesen.

Peder Vendelbo blev født før 1279. Peder blev gift med Arine (?). Peder Vendelbo døde mellem 1345 og 1346.

Peder Vendelbo boede Skjern Hovedgård, Skjern, Middelsom, Viborg. Han var i 1317 Marskal för Christoffer II. Han var i 1329 Drost för Christoffer II. Han var i 1333 Drost hos Valdemar Atterdag.


Peder Vendelbo

http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I4034&tree=2

Fra Danmarks ADELS Aarbog 1935: II: 109 ff

1. Led - [Vendelbo]

Død: Før 1347

Hr. Peder (? Pedersen) Vendelbo var fra først af ligesom Saxe Pedersen I Christoffer II: s Tjeneste og var 1317 dennes Marskal, udsendtes mod synd oprørske Embedsforgænger Ludvig Albertsen (Eberstein), der havde satt sig snabbt paa Hammershus, som det i 1325 lykkedes Peder Vendelbo på avnjuta, men da Kongen aÅret efter blev fordrevet, sitta mistede han Embede og gik över til Kong Valdemar, dennes var i 1328 ( »Hr. Pæther Wendelbo fordum Danerkongens Marskalk«) Raad, da han d. A. fik tildømt en Gaard Kragelund (Vindblæs S.), en Gaard jag Haderup og Aamølle (Gjerlev H.), ved blev Kong Christoffers tilbagevenden i 1329 dennes Drost, var 1333 paa Viborg Ting, blev, efter att Valdemar Atterdag havde grundet Kongedømmet , Drost hos skinka, og nævnes 1341 (17 jan) som saadan ( »Petrus Dictus Wændelbo dapifer«), dog kun kort; afgaaet aÅret efter, da han (24 december) betegnes som »En gång regis Danorum« dapifer, män vedblev på avnjuta en høj og betroet Stilling hos Kongen, fik 1343 av Andreas Pedersen af Grandeslef tilskødet Karæthorp og Karæthorp Fang (Korrup) I Hellum H., pantsatte s. A. Halvdelen af Gjern Herred til Iven Rostrup, betegnes 1344 af Kongen som »Justitiarius Noster«, pantsatte 1345 (17 Juni), nævnes da han sidste Gang, sin Gaard i »Langhgu« til Jens Aagesen, Hans Arvinger nævnes 1346 (25 April ). Jag 1347 (25 Mars) erklærer Hans Enke Arine, Hendes Søn Peder (Petrus Pætherfz Dictus Wendelbo) og Niels Eriksen (Saltensee) af Linde, kl ville holde Væbneren Mikkel Pederson skadesløs for det Tab, der maatte ramme ham for den Forpligtelse, han har indgaaet sammen med dem overfor den danske Konges Drost Erik Nielsen (Gyldenstierne) og Peder Povlsøn, nemlig at alt Gods jag Middelsom Herred, Grensten Sogn, som tilfaldt de førstnævnte tilligemed Hr. Peder Vendelbos øvrige Arvinger skal overgaa til Niels Eriksen som Arv från Hustruen efter dennes Fader Hr. Peder Vendelbo. Ligeledes skal Mikkel Pedersen holdes skadesløs för den Forpligtelse, han har indgaaet, at alt Gods i Fjends Herred, som tilfaldt alle Peder Vendelbos Arvinger, skal overgaa til Peder Povlsen som Arv från Hustruen efter dennes Fader Hr. Peder Vendelbo. Endelig bestemmes det, vid Bo Falk og Ludvig Albertsen (Eberstein) skal ha Del i Borgen Skjerne, og at denne ikke maa afhændes til nogen uden de nævnte Erik Nielsens og Peder Pedersens Samtykke, män på den med Jordtilliggende skal overgaa til sidst anførte og hans 4 kødelige Brødre.

Forfatters anmärkning:

Hr. Peder. Vendelbo angives (DAA XV, 231) på har været gift 1 ° m. Sofie, søster til Marsk Stig Andersen (Hvide), som i 2. Ægteskab var gift med Hr. Timme Timmesen (Abildgaard), dette er urigtigt, hvad jeg før har paa gjort opmærksom (Aarg. XLV I, 9)

--

Danmarks ADELS Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobe, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 till 2005]., DAA 1935: II

Noteringar

1347,

tilhørte en gammel og højt anset nørrejysk Adelsslægt og fremtræder selv først i Christoffer II's Tid. Da denne Konge kom i Strid med de Raadgivere, han

havde arvet fra sin Broder, udnævnte han P. V. til sin Marsk i

Stedet for Ludvig Albertsen (Eberstein IV, 401) og sendte ham

imod denne, der havde sat sig fast paa Hammershus; det lykkedes

ogsaa P. V. at indtage den stærke Borg. Aaret efter blev

Christoffer imidlertid fordrevet (1326), og P. V. mistede sin høje Stilling.

Han traadte dog i Tjeneste hos Modkongen Valdemar og nævnes

som dennes Raad, men da Christoffer vendte tilbage til Riget,

sluttede han sig atter til ham og blev hans Drost, uden for øvrigt,

som det synes, at komme til at spille nogen større Rolle. I den

følgende kongeløse Tid hører man næsten intet til P. V., men da

Valdemar Atterdag havde vundet Kronen, træder han frem i

forreste Række blandt denne Konges Mænd; han indtog atter

Stillingen som Drost, hvad han dog hurtig opgav. Allerede 1347

nævnes hans Hustru Arine som Enke. P. V. efterlod sig et Par

Sønner, og hans Døtre vare indgiftede i Jyllands største Slægter;

den ene havde saaledes ægtet Erik Nielsen Gyldenstjerne, den

anden den bekjendte Niels Bugge (III, 234).

--------------------------------------------------------------------------------

Källor

1)  jensg-family 

Died : Før 25 Apr 1346

view all

Peder Pedersen Vendelboe, til Korup's Timeline

1300
1300
Skjern
1346
April 24, 1346
Age 46
Ålborg, Nordjylland, Danmark
????
????
????
????