Is your surname Robbertsz?

Research the Robbertsz family

Pieter ROBBERTSZ's Geni Profile

Records for Pieter Robbertsz

3,570 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Pieter Robbertsz (Robbertz), SV/PROG

Also Known As: "Pieter", "Pierre", "Pete", "Robbertz", "Roberts", "Robertse"
Birthdate: (58)
Birthplace: Neustadt, Schleswig-Holstein, Germany
Death: circa 1713 (50-66)
Cape of Good Hope
Immediate Family:

Husband of Sophia Schalksz Robbertse, b1 SM
Father of Jan Robbertsz, b1

Managed by: Private User
Last Updated:

About Pieter ROBBERTSZ

­First Name Variants: Pieter / Pierre / Peter

Erkenning: Dr Ben Cilliers, Mosselbaai,Genealogiee van die Afrikaner families in Natal

          Jan Visagie - Voortrekker-stamouers 1835 - 1845

ROBBERTS(Z) / ROBERTS(E) a1 Pieter / Pierre / Peter Robbertsz * Neustadt, Holstein, Duitsland 1655 (1668) ┼ Cape 1705 x 25.01.1696 Sophia (Fytje) van der Merwe*02.11.1670 ┼ Cape -Weduwee Pasmann (dv.Willem Schalksz van der Merwe* Broek Amsterdam Nederland 1643 ┼ Cape Town 12.07.1716 ( sv Schalk van der Merwe *) en Elsje Cloete* 1649 ┼ Cape 1668 (dv. Jacob Cloete *1620 ┼23.05.1693 en Sophia Fytji Raderootjies *1624 ┼01.05.1665))

Lees: The formidable Pasmann Ladies en Die geheimsinnige Ilya of Eula van der Merwe

----------------------------

ROBBERTS PETER (S).- Neustadt in Holstein. Sergt. 1693. In 1699 he became the owner of the farm “Rustenburg” near Stellen bosch. Acting landdrost of Stellenbosch from 1703-5. (Cf. Adam Tas, pp. 36, 126.) ~ 25.1.1696 Sophia Schalck van der Merwe, wid. Rudolf Pasmann (q.v.). One son. (GMR 1693; G.R. nr. 779; Test. in Stellenbosch Arch., vol. 648:4; will of his widow in CJ 1166: 38.)

- Dr. J. Hoge, Personalia of the Germans at the Cape, 1652-1806, Archives Year Book for South African History (Cape Town: Government Printer, Union of South Africa, 1946

-----------------------------

Will - Robbertsz, Pieter and Sophia Schalk van der Merwen - 1709, dated 2 May 1709, Cape Archives, 1 STB 18/3, 4 and MOOC 7/1/2, 24 dsn E. oud Pl. landdross en landbouwer aan Stellenbosch Mons: Pieter Robbertsz gebored te Neustad omtrent vier mijlen van Lubeck, ende de eersame Juffrw Sophia Schalk van der Merwe gebooren aan Cabo de Goede hoop, beijde egte luijden zijnde de voorn' Mons. Pieter Robbertz, siekelijk te bedde lggende, en voornm Juffrow. Sophia Schalk van der merwen gesond van liggam.. die testeur aan sijn suster, Truyntje Robbertz, woonagtig in Grunum naby Neustadt.voorsa: een somma van een duijsent guldens Caabse ofte Indische valuatie.. dat zij testarice .. en door de vier kinderen namentlijk, Margareta oud 20 jaren, Catrintie oud 17 jare, Sibilla oud 15 jaren en Roelofphina oud 13 jare ...

on http://www.vandermerwefamilytree.com/af/Extractaf.html

NB No son Jan mentioned. - JS

-----------------------------

 • Pieter Robbertsz
 • Landdrost and farmer
 • of Stellenbosch
 • born Neustad, near Lubeck
 • died 1713, (before 16th October of that year)
 • buried 1713, Stellenbosch
 • will dated 2 May 1709

Notes:

When he married in 1696 the marriage entry records him as a sergent in the service of the Dutch East India Company.

In his will he mentions his sister, Trijntie Robbertsz: , living at Gruems about one mile from Nieuwstad, near Lubeck.

There seem to have been no children born in his marriage to Sophia van der Merwe. In the opgaaf returns for 1705, 1709 and 1712 only four daughters (no sons) are listed for them, the four daughters being, of course, the children of her first marriage.

For more arguments see my article published in Familia, no 3, 2006, page 75. C.C. de Villiers, in his Geslacht Register of the 1890s, allocated them a son, Jan Robberts. The article also suggests who his parents might in fact have been.

- Richard Ball on http://www.ballfamilyrecords.co.uk/burger/I480.html


Sy naam word ook gegee as "Pieter" en "Pierre". Ons stamvader kom van Neustadt aan die Oossee in die provinsie Holstein, Duitsland. Sy Testament, opgestel op 14 Mei 1709 maak melding van sy suster TRYNTJIE ROBBERTSZ woonagtig te Greums naby Neustadt. Sy datum van aankoms hier is nie bekend nie -In 1693 is hy 'n sersant in diens van die V.O.C. Deur sy huwelik met die weduwee van Rudolf Pasman kom hy in 1696 in besit van die plaas "Rustenburg" naby Stellenbosch en in Februarie 1699 word die plaas wettig aan hom toegeken."Rustenburg" was 92 morge groot en net langs 'Idas Vallei' en 'Schoongezigt' geleë. In 1701 word Robbertsz 'n Heemraadslid van Stellenbosch en van 1703 tot 1705 neem hy waar as landdros. Pieter was 'n hardwerkende boer wat vir hom 'n groot boerdery opgebou het. Volgens die Opgaafrol van 1733 (J. 158, b1.6) het die weduwee Pieter Robbertse die volgende eiendom besit: 1 Kneg, 20 slawe, 6 slavinne, 4 jongetjies, 3 meidjies, 50 perde, 200 beeste, 1000 skape, 20 varke, 30000 wingerdstokke, 16 lêers wyn, 40 mud tarwe gesaai en 270 mud tarwe gewen. Die feit dat hy soveel slawe en slavinne gehad het dui op 'n baie vermoeënde boer. Wanneer Pieter Robbertsz oorlede is, is ook nie seker nie. Leo Fouché meen, dat te oordeel aan grondbriewe van sy plaas, hy waarskynlik teen die einde van 1741 oorlede is. (Leo Fouché, Dagboek van Adam Tas 1705-1706, bl.83 n.) Dit stem egter nie ooreen met die opgaafrol van 1733 nie. In die stryd tussen die burgers en goewerneur W. A. van der Stel het Pieter Robbertsz neutraal gestaan met die gevolg dat albei partye hom gewantrou het. Adam Tas skryf op 2 Februarie 1706 dat 'het een zeekere zaak is dat die vent 't verklikkers ambagt sterk oeffent'. (L. Fouche, Dagboek, b1.176), terwyl landdros Starrenburg op 22 September 1706 aan Van der Stel skryf dat Robbertsz, as hy wou, baie inligting omtrent die opstandige burgers sou kon gee, maar 'tegen mij houdt hij sigh seer ingetogen'. (Dagboek, bl.177 n.) Dit is duidelik dat die verhouding tussen Peter Robbertsz en Adam Tas nie baie vriendelik was nie. Tas noem hom gewoonlik spottend 'den Oud Noordsen landdrost' of 'Piet Rob'. Op 2 1 Julie 1705 vertel Tas van 'n deftige maaltyd wat op die plaas van Pieter van der Bijl gehou is en 'onder anderen vonden we daar (zonder hem te zoeken) den Oud Noordsen landdrost Robbertze. Die vent zag en zeer raar uijt en geleek niet qualijk een eezel die wijwater geslobbert heeft! Voorts liep hij zoo wat swerven als een swahrw met een wiek; hij zag datter niemand van die andere vrunden veel werk van hem maakte!'. (Dagboek, b1.84). By 'n ander geleentheid verwys Tas na Sophia Robbertsz as 'het onbeschofte wijf van den oud noordsen landdrost Robbertsz'. (Dagboek, b1.86). Die rede vir hierdie krasse uitlating van Tas was omdat Sophia sy skoonsuster, Barbara van Brakel, by 'n verjaarsdagparty van Helena du Toit, uitgeskel het en gedreig het om haar te slaan.

view all

Pieter ROBBERTSZ's Timeline

1655
1655
Neustadt, Schleswig-Holstein, Germany
1696
May 28, 1696
Age 41
Cape Town, Cape Town, Western Cape, South Africa
1713
1713
Age 58
Cape of Good Hope