Petrus Magni (Peder Monson)

Is your surname Magni?

Research the Magni family

Petrus Magni (Peder Monson)'s Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Rådman och borgare Peder Magni, Skrivare

Also Known As: "Petrus Magni", "Peder Mattisson"
Birthdate:
Death: 1549
Stockholm, Sweden
Immediate Family:

Husband of Emerentia Hansdotter
Father of Gunhild Pedersdotter

Occupation: Borgare
Managed by: Private User
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Petrus Magni (Peder Monson)

Petrus Magni

Om informationen om S:ta Klara nunne kloster är det som hänger ihop detta heter han troligen Peder Mattisson

Päder Mattsson omnämns som borgmästare i Arboga i https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0021906... mellan åren 1524- 1529.

Svartmannagatan 12 skall hon, Gunilla Pedersdotter, ha erhållit av sin far Peder Monsson (från arboga). Efter att han fått huset av Birgitta, Hans Nagels hustru. se Anna Reinholdsdotter Leuhusen och även Elin Tomasdotter profil


Päder Monson se ... nedan

PEDER

 • Yrke: Borgare, rådman
 • Född: före 1529 1)
 • Död: efter 1549 Stockholm? 1)
 • Familj med EMERENTIA Hansdotter (1531 - 1549)
 • Vigsel: 1)
 • Barn: GUNHILD Pedersdotter (1549 - 1619)

Källor

1) 	Urban Lilja

Troligen död 1549 enligt http://www2.ssa.stockholm.se/bildarkiv/egenproducerat/kyrkobok/K181... där han omnäms som Peder Monsson


Omnämns 1537 som härbärgare i södra qvarteret, med sin svärmor 1538 Margrete Brandz , som Härbärgerare» och gästgifvare i Stockholm från 1419 till och med 1544. http://runeberg.org/wrangsto/0242.html

Om detta är samme person skall han troligen inte kunnat driva härbärget efter 1537 då Margareta tar över


Stockholm Stads Ämbetsbok (SÄb), år 1529-1544 Aff rådit sittiende met them på vestra benken (år 1529-1532) Peder Månson / Peder Monson, förutom 1530


Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven SDHK-nummer 39204 Utfärdandedatum 15371008 Utfärdandeort Stockholm Utfärdare Rådet i Stockholm. Språk latin

Tradering Original: Or. perg. RA 0101 (defekt1; fr. Odat. nr 259) Övr. eftermedeltida avskrift: Misc. 78:26

Innehåll Rådet i Stockholm intygar att hustru Margareta, änka efter Brand Gotschalk, givit sin måg Petrus Magni, brevets frambärare, befogenhet att av de danske alkemisterna Joakim Pipere och Paulus Bysseskytta utkräva en penningsumma som hennes man av insamlade medel givit dessa i förskott mot löfte att få arbete utfört i Dannemora nyss funna silvergruva, vilket löfte de dock ej hållit, samt erkänner Margareta och Petrus såsom Brand Gotschalks rätta arvingar och bemyndigar den senare att förvalta arvet. SDHK-nr 39204, Utfärdandedatum 15371008

http://www.nad.riksarkivet.se/?Sokord=+Brand+Gotschalk&EndastDigita...|#tab


År 1523 feria 2:a ante magdelena (15/22 Juli?)

En Peder Mattisson i Arboga som har kontakt med Hans Nagel sista kända person innan Gunhild Pedersdotter tar över Rörstrands tegelbruk och gård.

https://books.google.se/books?id=a-RAAQAAMAAJ&hl=sv&hl=sv&pg=PA1427...

samt Peder Monson Ivar Ivarsson's kock och skräddare

https://books.google.se/books/content?id=a-RAAQAAMAAJ&hl=sv&pg=PA14...

Ivar Ivarsson: Borgmästare i Stockholm. Död 1538. Begravd i Storkyrkan, Stockholm. Utnämnd av Gustav Wasa till rådman 1524-05-02. Dagen efter borgmästare Stckholm 1524-05-02.


Ur : Christian II:S arkiv: I. Handliger rörande Severin Norby och de ..., Volym 3–4 redigerad av Nils Johan Ekdahl

Fol 16 Feria 2a Ante magdalene (1523/4 -07-24 )

Samma dag kom pedet mattisson borgere arboga och haffde it klagemaall wppa hustru birgitta hans nagelz om nagre barne penninge epter mattis krones barn och om III C mark en nwnne sancte Clare til kom tha worde ther gode men skickade til som thet slswlle tforlike barne peningene han wppaa klagade waare VIII C marc Hustru birgittes swar war thet at thet wart he n ne alt i ffraa taget met thet henne sielffwe til hörde koper iern silff peninge och hwad thet helst war och met henne witnede her iöns ionson her Claes boije goriess holste och pawal skwlte at thet wart henne niet wellendis hand i ffraa taget ther swarede fortde peder til at han eskede wpa the peninge Тог en the henne ifraa tagne worde tha iforrde Ilustru birgilte thet hörde swárede hon at nöklene togis henne ifraa tl or вен mattis krone wart aff huggen thet betijgede och goriess och swor wpaa korset at han wil le eij annat saeije aen 5011i sant war swo r och her iöns ionson wppa korset teslikis ty worde the aff Wiste til en kerlige tforlikning och skickedes men offuer

Fol 18 Feria 4 ante magdalene

Samma dagh stod Erlig qwinna hustrn birgitte IdemsA nagels och med hand och mwnd wplaet beskedelig man peder mattisson borgare i arboga it huss belœgit wpa swartmwnke gatwne Hörnhusit ttvœrt olfuergamble ll rw Elenes hu ss met grwnd en gatwb od e n kellere alt som Henric scredderel som nw ther inne siter halfuer och hrwker qwijt och frijt honom och hans artl w om til ewinnerlige œger Ther emot giorde Houde peder med hand och j mwnd henne qwijt frij ledig och lööss ifor thet hai ne aríf som war VIII C mark som han henne ffore klandrat hait de ffor alt yterligere tiltall alf ffödde och offödde aatalare Skal och fortde hustru birgitta ffornöije syster katherine uielse dotter Sancte Clare C mark i IIII samfelt aar XXV mark hwart aar Otfuermen oífuer tesse кошкning waare tesse epte1 ne godemen Her iöns ioansson her larens larenson her iwar iwarson borgamestere, peder manson hans kock hans screddere, lasse björnson, lasse manson осh björn björnson rådmen.

 • Gories Holste var ett bland Kon Christians Regrringsråd i Stockholm och viste såledess mycket väl att upplysn om de plundringar Danskarne verkstälde under Stockholms bclîîgring af K Gustaf. Hans Nagel var äfven af K Christians parti och det är knappast troligt att hans hustru skulle undanrölja för Danskarne de omtvistade barnpenningarne.

https://books.google.se/books/content?id=a-RAAQAAMAAJ&hl=sv&pg=PA14...


Om Petrus Magni finns beskrivet I Rostocks Universitet (om det är samme person) 1552 Petrus Magni [Magnus] Stokholmenses Sueci [Stockholm] http://matrikel.uni-rostock.de/id/100018833?_searcher=8015c78a-98d2...

Där beskrivs samma år en Jonas Gamel (Gammal?) även han från Stockholm (släkt?).


Det finns 2 borgare under sture tiden en Peder Magnusson vid torget och en Peder Magnusson vid valvet. "Efter stockholms blodbad : Tre rådmän fingo behålla sina ämbeten. Det var Peder Magnusson vid torget, Peder Magnusson i valvet och Sune Stensson" SSB 2:5 s. 312.

 1. "Peder Magnusson i valvet hade en son, som blev präst 1520." så det är inte troligt att han är Peder n.n, Han valdes till rådman 1506 och hade sedan flera uppdrag men användes icke i stadens jänst efter utgången av ämbetsåret 1516. Stockholms stads historia från stadens anläggning till närwarande tid, i trenne delar:
 2. Per Månsson i valvet STb 1514-1520, sid. 180-181.
 3. "Peder Magnusson på torget röstade 1529 mot införandet av den svenska mässan," OPTB s. 272. Omtalad som död 1533. Kan vara den Per Mårtensson som innehade Svartmangatan 2 enligt http://www.fnf.nu/_filer/bagerfeldt/38%20F%C3%B6rf%C3%A4der%20-%20b....
 4. Päder Monson död [1548 mån 11 sid 213] (http://www2.ssa.stockholm.se/bildarkiv/egenproducerat/kyrkobok/K181..., enligt Horns tegelbruks och storkyrkans föreståndares räkenskaper i stadsarkivet cit. (H) ?
 5. Ytterligare en Petrus Magni Grubb kyrkoherde i Frötuna Uppland. M Petri Grubb , släkt namn Bure [%C3%A4rkestiftets herdamine] ?? I geni som Magnus Petri Grubb död 1621,
 6. Även en admiral och skrivare som skall ha hetat Per Månsson - "Hertug Christian sendte ham efter anmodning fra Gustav Vasa til Stockholm i 1535 for at kommandere den svenske flåde, der sammen med danske og preussiske krigsskibe skulle bryde Lübecks overmagt. Han blev leder af alle flådeafdelingerne, hjulpet af den svenske admiral Per Månsson. Efter at have jaget modstanderens flåde på flugt ved Bornholm, fortsatte han til Lillebælt, hvor han ødelagde en del fjendtlige skibe og sikrede Johan Rantzaus overførsel af tropper til Sjælland efter sejren i Slaget ved Øksnebjerg. Peder Skram indtog herefter Langeland og Korsør. Fra juli 1535 blokerede han med flåden København og Malmø. Han blev såret, men vendte tilbage til blokaden indtil overgivelsen 29. juli 1536." [ref http://www.pederskram.dk/the-history/historical-back-flash/admiral-...] denne Per Månsson kan vara den som beskrivs enligt: http://www.nad.riksarkivet.se/?Sokord=Per+M%C3%A5nsson+h%C3%B6vitsm...|#tab
 7. Herr Peder i Nora [1529-41] var jämte prosten Nils i Nordingrå 1529 nedrest till Sthm för att hos kon. Gustaf I utverka skattefrihet för kyrkojorden (KGR 6, s. 6). Han är död 1542, då kon. Gustaf 6 sept. s. å. ger Ångermanlandsfogden Jacob Holst kvitto på 2 silfverskålar och 1 kalk tillsammans vägande 3 löd. mark half åttonde lod, som han i testa- mente bekommit efter de aflidna prästerna herr Jören i Botha och herr Peder i Nora.
 8. SDHK-nr: 36853
 • Utfärdat: 15101110, Kalmar
 • Innehåll: Johan Månsson meddelar Svante Nilsson att han samma kväll låtit gripa 3 män som gått bärsärkagång i staden "som arga förtvivlade skalkar". De slog Per Månsson med 40 svärdsslag, jagade Svantes legofol...
 1. SDHK-nr: 37931
 • Utfärdandedatum 15161011
 • Erik Trolle klagar inför Sten Sture d y över att dennes fogde på Västerås Per Månsson gripit 2 av hans svenner och gjort förhinder på hans slaktoxar, och erinrar honom om löften avgivna till honom i Strängnäs och några goda män i Västerås på hans vägnar. Han förklarar sig vara tjänstvillig och beredd att stå inför rätta med Sten Kristiernsson eller andra när han får Stens anmodan därom.

Mer om Per Månsson Hövitsman och Borgare kan läsas:

http://sok.riksarkivet.se/?Sokord=per+m%C3%A5nsson&f=True&EndastDig...

se även http://runeberg.org/wrangsto/0242.html där Peder Monsson finns beskrivet och en margarete (brandtz)? i södra qvarteret som gästgivare....

En Peder Magni var inskriven 1552 2:a augusti vid Rostocks Universitet http://purl.uni-rostock.de/matrikel/100018833

En annan finns omskriven som Magni, Petrus, Regiæ Communitatis Wiborgiæ Præspositus http://socialarchive.iath.virginia.edu/ark:/99166/w61w553d i (British Library Archives and Manuscripts Catalogue : Person : Description : ark:/81055/vdc_100000001032.0x00007a)

Ytterligare en person Petrus Magni, kallad "Röök", fordom präst i Vassunda.

SDHK-nr: 30756

 • Utfärdat: 14800710, Sigtuna
 • Innehåll: Petrus Magni, kallad "Röök", fordom präst i Vassunda 1 skänker till svartbrödraklostret i Skänninge sitt gods i Widhstena 2 och sin del i en skog vid Unatorp 3.

samt en Peder Månsson Kämnär

SDHK-nr: 36479

Utfärdat: 15090330, (Stockholm) Innehåll: Johan Jönsson, slottsfogde på Stockholm, borgmästarna Erik Jonsson, Anders Svensson och Peter Slatte, rådmännen Jens Johansson, Peter Magnusson och Lasse Nilsson samt borgarna Peter Månsson, kämnär, Staffan Kortsson och Simon skräddare närvarar vid arvsskifte mellan Hans Wesfal och Direk Wesfal om deras fäderne och möderne samt det som tillfallit dem efter Bengt Smålännings avlidna hustru.

1510 21/6. Fr. Petrus Magni of the Friars Preachers in Skänninge is transferred to the convent in Västerås.

1507 6/6 Pavia Province of Dacia, Convent of Sigtuna

Fr. Laurentius Petri represents the province of Dacia as diffinitor and socius of the absent prior provincial at the general chapter in Pavia, where he is permitted to continue his studies for a doctoral degree. Furthermore, Fr. Christianus ‘de Dacia’ is assigned to the studium generale in Cologne; Fr. Olavus Nicolai, (prior?) of the convent in Västerås, and Fr. Petrus Magni, lector of the convent in Strängnäs, are both transferred to the convent in Stockholm; Fr. Hermannus Pictor of Dortmund is transferred to the convent in Strängnäs; and Fr. Ewaldus, priest at the convent in Oslo, and Fr. Theodoricus, laybrother at the convent in Tallinn, are both transferred to the convent in Lübeck (prov. Saxonia).

Fr. Petrus Magni (Peter Månsson), lector of the Friars Preachers in Strängnäs until 1507, when he was transferred to the convent in Stockholm, may be identical to the friar of the same name, who in 1510 21/6 was transferred from Skänninge to Västerås. He may also be identical to the prior of the convent in Skänninge in 1523 11/11.

The prior of the Friars Preachers in Skänninge cannot be identified with certainty. Fr. Petrus Magni was prior of the convent in 1523 11/11.

se http://www.jggj.dk/DiplOPdacieIV.htm

SDHK-nr: 38565

Utfärdat: 15231111, (Skänninge) Innehåll: Bröderna och priorn Petrus Magni (?) i Skänninge dominikankloster förklarar att den förutvarande priorn Andreas Nicolai givit dem fullständig räkenskap för den tid han utövat sitt priorsämbete, vilket han skött till konventets största belåtenhet.


Andra uppgifter att kontrollera

1545 – 1561 Stockholms slott. Uppbörds- och leveransregister.

9. Uppbördsregister 1557. Peder Månsson räkenskapsförare. Vara för vara.

8. Räkenskaper för spannmål 1557 (29/9 1556 - april 1557). Peder Månsson, spannmålsskrivare. Länsreg., persedelreg.; uppbörd efter vara; utgift d:o; inventarium vid överlämnandet till Måns kornskrivare. Syhål; påskrift "Reg: 2".

7. Instruktion för förhör med fogde, 1556. Peder Månsson skall förhöra Henrik Månsson, fogde i Ulleråker i Bälinge samt fogden i Öland.

SDHK-nr: 39225

Utfärdat: 15380603, Långby Innehåll: Peter Månsson, ”häradshövdinge domhavande” i Siende härad, ger fasta på jordeköp i Gottista.

Medeltida pergamentomslag Fragmentnr: Fr 26475 avseende Måns Jönsson

view all

Petrus Magni (Peder Monson)'s Timeline

1529
1529
1544
1544
Stockholm
1549
1549
Age 20
Stockholm, Sweden