Pieter Merkus

public profile

您也姓Merkus吗?

考证Merkus氏源流

Pieter Merkus的个人主页

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Pieter Merkus

生日 (57)
出生地 Naarden, North Holland, The Netherlands
逝世 1844年8月2日 (53-61)
Surabaya, East Java, Indonesia
葬于 Surabaya, East Java, Indonesia
直接亲属

Johannes Casparus MerkusJeanne Mouchon之子
Antje Liedrecht Uitenbroek的伴侣
Carel Rikus Merkus; Pieter Willem Nicolaas Merkus; Jeanne Merkus; Jan Casper Willem Merkus; Wilhelmina Jacoba Eliza Merkus另外2个之父
Jeanne Louise Elisabeth Merkus的兄弟

Occupation: Goeverneur Generaal
管理员 Tom Leonard Spruit
最近更新

About Pieter Merkus

Curriculum Vitae

 • 1787 : geboren als zoon van 'n Predikant
 • - : studie Rechten Leiden
 • 1816 : ambtenaar 1e klas Batavia
 • 1822 : Gouverneur Molukken
 • 1826 : President Hooggerechtshof
 • 1829 : Raad van Indie
 • 1840 : Waarnemend Gouverneur-Generaal Nederland-Indie
 • 1843 : Gouverneur-Generaal Ned.Indie
 • 1844 : stierf tijdens gezondheidsreis naar Soerabaja

historici.nl... ;

MERKUS (Mr. Pieter) geb. te Naarden 18 Maart 1787, overl. 2 Aug. 1844 op den huize Simpang bij Soerabaja, zoon van I.G. Merkus, predikant bij de waalsche Gemeente te Naarden en I. Mouchon, studeerde te Leiden, promoveerde 12 Juli 1808 in de rechten op een diss. de Legatis Poenae nomine relictis, werd 9 Febr. 1815 benoemd tot ambtenaar 1e kl. voor den dienst in Oost-Indië, vertrok 29 Oct. d.a.v. daarheen, werd 7 Febr. 1816 benoemd tot hoofdcommies ter gener. secretarie te Batavia en 21 Juli 1817 tot adjunct.-secretaris-gen., in welke functie hij medewerkte tot regeling van het rechtswezen. 15 Jan. 1819 werd M. benoemd tot procureur-gen. bij het Hoog-gerechtshof en van af 13 April d.a.v. was hij tevens advoc.-fiscaal bij het Hoogmil. gerechtshof. 23 Aug. 1821 werd hij benoemd tot alg. secretaris, maar reeds 9 Juli 1822 volgde zijne benoeming tot gouverneur der Molukken. In die betrekking heeft M. met klem gewezen op den treurigen staat van zaken op die eilanden, gevoIg van het stelsel van exploitatie, dat daar gehuldigd werd. Hij vond een open oor bij den gouv.-gen. Mr. G.A.G.P. van der Capellen (I kol. 569), die eene inspectie-reis naar die eilanden deed en als gevolg daarvan eenige voorloopige maatregelen nam, terwijl hij de noodige voorstellen aan het opperbestuur deed, waarmede dit zich echter in menig opzicht niet vereenigde. Intusschen deed M. hetgeen in zijne macht stond; hij drong aan op de vervulling der beloften, door den gouv.-gen. gedaan en trachtte aan te

查看全部

Pieter Merkus的年谱

1787
1787年3月18日
Naarden, North Holland, The Netherlands
1826
1826年
38岁
1831
1831年
43岁
Batavia, Ned. indie
1834
1834年
46岁
Rapathan
1834年
46岁
Jakarta, Indonesia
1836
1836年
48岁
Amsterdam, North Holland, The Netherlands
1839
1839年10月11日
52岁
Batavia, Ned. Indie
1842
1842年
54岁
Batavia, Java, Ned. Indie
1844
1844年8月2日
57岁
Surabaya, East Java, Indonesia
????
Surabaya, East Java, Indonesia