Pinchas Chodorov

Is your surname Chodorov?

Research the Chodorov family

Pinchas Chodorov's Geni Profile

Records for Pinchas Chodorov

2,478 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Pinchas Chodorov

Death:
Immediate Family:

Son of Shalom Menachem Chodorov

Managed by: Raziel Yohai Seckbach
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Pinchas Chodorov (עברית)

הציל בימי השואה את כתבי רבי פנחס מקוריץ, תלמיד הבעל שם טוב. מקצת מכתביו צורפו לספר אמרי פנחס בקונטרס זכרון פנחס.

ראה

הספר "אמרי פינחס", נדפס לראשונה מתוך כתב יד שהיה ברשותו של הרה"ק בעל ה"אמרי אמת" מגור זי"ע, ונמסר על ידו לנכד אלמנתו של אביו הרה"ק בעל ה"שפת אמת" מגור זי"ע מזיווגה הראשון, ה"ה הרב החסיד רבי פינחס חודורוב הי"ד, כפי שחתם בראש כתב היד שהיה ברשותו, תחת הכותרת: "למי שיגיעו הכתבים הללו לידו"! שכתב בעיצומם של ימי הזעם.

בעזה"י ששה עשר לחדש מרחשון תש"ג לפ"ק.

"למי שיגיעו הכתבים הללו לידו"

"הכתבים הללו, שכרך אחד מהם הם חידושים מאא"ז גדול מרבן שמו מהר"ר פינחס מקאריץ זצק"ל מתלמידי הבעש"ט, הם אקסמפלר יחידי בעולם, אשר העתק אחד מהמה היה בבית אוצר הספרים של דו"ח ["ד'ו'די ח'ורגי", ולא: "ד'ודי ו'ח'מי", ראה "אמרי פינחס השלם", כרך ב' עמוד תק"מ] הרה"ק אדמו"ר מגור שליט"א, אבל גם בהמה לא ידעתי מה הגיע למו, ויש בהם אוצר בלום של פרי מחשבות קודש לא יערכם כל שווי, וחלק שני" וכו'.

"גמרתי בדעתי ליתן את הכתבים הללו, אשר יקרו לי מעל כל הון, לאחד ממכירי הנכרים אשר יטמינם עד אשר ישוב הקב"ה שבות עמו כבראשונה. עיני צופיות למרום כי יגזור עלי העליון לחיים, ואזכה עודנה בעצמי להוציאם לאור מתוך פדות ורוחה. ואם ח"ו עקבותי עדי זמן לא יוודעו, אבקש למי שיגיע המכתב הזה לידו, שידע נאמנה כי מן השמים זיכוהו באוצר קדוש כזה, למען יברר מקחו של צדיק קדוש העולמים מהר"פ מקאריץ נבג"מ, אשר כמטמונים יחפשוהו".

"ובקשתי פרושה שיצרף גם חידושי הנאמרים בלב ולב למען יהי' לי לשם עולם אשר לא יכרת. וכפי פרושות בתפילה לנורא עלילה, שיזכני לראות בנחמת עמו המדוכא והמעונה, ואזכה לראות בשוב ה' ציון".

"פינחס חאדאראוו, בהרבני מה"ר שלום מנחם שי' המתגורר כעת בטארנא [ואמו הרבנית רייזל ע"ה היא אשת הרה"ק בעל שפת אמת מגער נבג"מ] בהרב הצדיק מהר"פ אבד"ק זעפיא זצ"ל, בן הרה"ק רא"י מקאלאמיי חתן הרה"ק בעל תורת חיים מקאסוב והרב ר' פינחס הי' חתן הרה"צ מהר"ב מגארליץ בן הרה"ק בעל דברי חיים מצאנז ולמעלה בקדש זכר כולם לברכה".

view all

Pinchas Chodorov's Timeline