R' Joseph Zeev Halberstam, Admur Keshanov

public profile

Is your surname Halberstam?

Research the Halberstam family

R' Joseph Zeev Halberstam, Admur Keshanov's Geni Profile

Records for Yosef Halberstam

60,474 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

About R' Joseph Zeev Halberstam, Admur Keshanov

Shmuel Farkash, and Randy Schoenberg collaborated on Yosef Zeev Halberstam

---

--

--

http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=8971

About R' Joseph Zeev Halberstam, Admur Keshanov (עברית)

ר' יוסף זאב מקשאנוב חתן ר' מנחם מענדל רובין מגלאגוב ב"ר אשר ישעי' מראפשיץ וחתן האור לשמים מאפטא נפטר כ"ג אלול, ועל מצבתו נחרת שהעיד עליו זקינו מרן הדברי חיים זי"ע שהי' לו מדת ההשתוות הכתוב בספר חובת הלבבות

יוצאי חלציו: א) בנו ר' אשר מאיר אב"ד באכניע ער איז געווען דער עלצטער אור-אייניקל פון מרן הד"ח, וכשנולד אמר הד"ח זיינע אויגן לייכטען ווי רבי מאיר מפרימישלאן ע"כ קראו אותו על שמו, והי' לו שיעור עם זקינו הד"ח בתורת הנסתר, בשנת תרל"ו נעשה רב של צאנז ישן בחיי זקינו הד"ח, ובשנת תרמ"ג נתקבל לאב"ד באכניע (כשנפטר הרב דשם ר' ברוך מענדל וואלף) ונהג שם באדמורו"ת, נפטר בערך בשנת תרצ"ה

ב) בנו ר' נפתלי צבי הירש אב"ד גלוסק ואח"כ בפיקעלע (בשכינות צאנז) הי' חתן ר' משה רוקח מ'קארוב בן השר שלום מבעלז, נפטר בכ"ט אייר

ג) בנו ר' אהרן אב"ד ביאלא-ביליץ נולד בצאנז בשנת תרכ"ה, הד"ח קרא לו בנערותו "פסוק זאגער" כי אמר לכל אחד פסוק המתחיל ומסיים באותיות שמו, בגיל בר מצוה סיים ש"ס ואח"כ סיים עוד י"ח פעמים, הד"ח קרא לו ג"כ חזן כי הי' מנגן נפלא, הי' לו זכרון נפלא וזכר עד ימי זקנותו האיך פסק הד"ח בדבר זו או זו, בשנת תרל"ט (כבן י"ד) נשא (בזוו"ר) את רבקה רחל בת ש"ב ר' אלטר מאיר דוד הלוי רויטנבורג אדמו"ר מ'וואלברום, זוגתו נפטרה בלדתה את בנו הראשון בכ"ג ניסן תרמ"א, אח"כ נשא (בזוו"ש) דבורה בת ר' יהושע יצחק קלוגער אב"ד גריידינג בשנת תרמ"ט נבחר ע"י זקינו ר"ד מקשאנוב לרבנות ביאלא-ביליץ, ושימש ברבנות למעלה מיובל שנים עד החורבן במלחמת העולם, הי' בעל מחדש נפלא וכתב אלפי גליונות עם חידושים בכל מקצועות התורה, נדפס בחייו רק א) מגד ארץ - קיצור ותמצית דינים מפמ"ג או"ח, ב) פרי נאה - קיצור ותמצית דינים מפמ"ג יו"ד, הדפיס את ספריו בעילום שמו רק כתב שהוא נכד הצדיקים רא"י מראפשיץ ור"ח מצאנז, ובהקדמתו למגד ארץ מונה והולך החיבורים שיש לו בכת"י, חיבור גדול עה"ת בכמה מהדורות, חיבור חשוב על זוה"ק בראשית, חיבור חשוב על תרגום שה"ש וקהלת, חיבור גדול קובץ כל מאמרי ר' יוחנן מכל התורה כולה ממש, חיבור גדול על דרשות, וב' חיבורים על מועדים, חיבור חשוב על המצוות, חיבור חשוב על רשימת פסוקי תנ"ך, וחיבור גדול מחידושים באגדה ופלפול, ג) אח"כ בנ.י. הדפיס בנו ר' מנחם בנימין בנציון ראטטענבערג-האלבערשטאם, חידושים ממנו בשם מוצל מהאש, ובתוכו קונטריסים ממקצת שנשאר אחר החורבן, וכותב שם בהקדמתו שלאביו הי' כבר בימי עלומי בגיל ל"ג שנים כ"א קובצים עם חידושים בכל מקצועות התורה שעלו קרוב לשלשת אלפים דפים ורוב רובם נאבדו בשעות החירום רק מקצת שהעתיק לעצמו בבקרו את אביו נשאר אצלו, גם נדפס שם קונטרס גדול סדר יוחסין. בפרוץ המלחמה ברח מעירו ובא אח"כ לטארנא, ושם נהרג עקד"ה ביום כ"ו ניסן תש"ב הי"ד.

יו"ח של ר' אשר מאיר אב"ד באכניע א) ר' משה חתן ר' הערשעלע מרודניק (עי' ערך גארליץ) ונפטר כשנתיים אחר נישואיו כ' תמוז תרס"ז, השאיר אחריו בנו ר' יקותיאל יודא אב"ד דאלינא, ובתו הדס בילא ב) ר' יהושע שהי' מ"מ כאב"ד באכניע, זוגתו רחל מרים בת ר' ישכר בלויגרונד אב"ד קלווריה (בנו של הגביר ר' זושא, וחתנו של ר' אלעזר בינדיגער חתן הדברי יחזקאל משינאווע שנפטר צעיר לימים), ר' יהושע נפטר בעת הגירוש מבאכניע תש"ג הי"ד, אחת מבנותיו נישאה לר' יחזקאל שרגא ה"ש ב"ר ארי' ליבוש מרדכי משינאווע ג) נחמה אשת ר' שאול ידידי' טאוב אדמו"ר ממאדזיץ בזיוו"ש שלו, נפטרה תרצ"ג ואח"כ הפנו את קברה להר הזיתים בשנת תש"מ ד) חתנו ר' ישראל רוקח אב"ד ראבקא (סמוך לקראקא) ה) שרה אשת ר' אברהם פינטער אב"ד בוקאווסק, ב"ר חיים אב"ד בוקאווסק, נהרגו במלחמת העולם קיץ תש"ב עם ילדיהם יחזקאל שרגא, יהושע, צפורה, ועוד שני ילדים, הי"ד, (אחיו של ר' אברהם הוא ר' שמואל שמעלקא פינטער מלאנדאן) ו) חתנו ר' אברהם פרענקל ז) חתנו ר' חיים שמעון פרנס

יו"ח של ר' נפתלי צבי הירש אב"ד גלוסק ופיקעלע א) בנו ר' ארי' ליבוש מ"מ בפיקעלע חתן דודו זקינו ר' משה מקשאנוב ב"ר דוד'ל מקשאנוב, נפטר א' חשון תרצ"ה בערך ויו"ח 1) בנו ר' מנחם מענדל מ"מ בצאנז, 2) בנו ר' מרדכי ה"ש אב"ד קעמפנא ואח"כ בברוקלין חתן דודו ר' ארי' ה"ש מגארליץ בן ר' משה מקשאנוב, נפטר בתשכ"ה (יו"ח בנו נפתלי צבי, בתו אשת יעקב משה פופקו, בתו אשת זאב גוגענהיים). ב) בנו ר' דוד (אב"ד רידיק?) חתן ש"ב ר' מאיר רוקח מ'קאזלאוו-טארנאפאל-נ.י. (בן דודו ר' אברהם יהושע העשיל שהי' אחי אמו)

יו"ח של ר' אהרן אב"ד ביאלא-ביליץ מזוו"ר א) בנו בכורו ר' מנחם בנימין בנציון ראטטענבערג-האלבערשטאם אדמו"ר מצאנז בברוקלין (זעה אין תולדות אנשי שם), נולד בתרמ"א, בזוו"ר (תרנ"ט) חתן ר' מרדכי זאב הלוי שטערנפעלד-הורוויץ (חתן ר' יעקב צבי מפאריסאוו), ובזוו"ש (תרס"ג) חתן ר' אברהם חיים ראובן ראטנבערג אב"ד וואידיסלוב בן אחיו של החידושי הרי"ם, רב ואדמו"ר בוואידיסלוב אח"כ בערך תרפ"ב בא לאמעריקא וגר בברוקלין והי' לו ביהמ"ד דברי חיים, והי' ממייסדי אגודת האדמורי"ם, הו"ל בשנת תשי"ז ספרי אביו מגד ארץ, פרי נאה, מוצל מהאש (עם קונטרס יוחסין למשפחת אביו ואמו), ונפטר במוצאי פסח כ"ג ניסן תשי"ז. מזוו"ש ב) אשת ר' יואל משה פינטער בברוקלין ג) בנו ר' יעקב חתן ר' שמחה מ'סאניק ד) בתו רויזא אשת ר' נפתלי בינדיגער ב"ר צבי הירש יוסף בינדיגער מפרעמישלא ה) בתו אסתר אשת ר' יעקב ציגלער מביליץ ו) בתו רייזל ז) בתו גיטל אשת ר' ישראל לעווערטוב רב בביליץ, ב"ר אייזיק מזאלאשיץ-קראקא ח) בנו ר' דוד ט) בנו ר' משולם י) בנו ר' חיים, נפטר בצעירתו בגיל ל"ב בלי בנים, בשב"ק ט' אלול תרצ"ב כשהגיע לתיבת אמת בקר"ש יצאה נשמתו. יב) בתו הבתולה חוה

להוסיף אצל ר' יוסף זאב מקשאנוב: חתנו: ר' יעקב קאפיל פרנס מגארליץ בנו ר' נפתלי צבי פרנס מלאנדאן חתן ר' מאיר הורוויץ מלינסק.

view all

R' Joseph Zeev Halberstam, Admur Keshanov's Timeline