R' Chaim Yankev Safrin, Admur Komarno-New York-Jerusalem

Is your surname Safrin?

Research the Safrin family

R' Chaim Yankev Safrin, Admur Komarno-New York-Jerusalem's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Haim Jacob Safrin

Hebrew: חיים יעקב ספרין
Also Known As: "Rabbi Chaim Yankev Safrin", "Kommarno Rebbe", "הרבי מקומרנא Haim Yaakov", "רבי חיים יעקב מקומרנא"
Birthdate: (77)
Death: May 22, 1969 (77)
Immediate Family:

Son of R' Avraham Mordechai Safrin, Admur Boryslaw, Galicia and Faige Safrin
Husband of Chaya Flam נפטרה כז אדר שני תרע"ט and Rivka Henna Safrin
Father of R' Menachem Munish Safrin, Admur Komarno-Bnai Brak; R' Zvi Hirsch Elazar Safrin; R' Shalom Safrin, Admur Komarno-Jerusalem; הרב אלתר יצחק זצ"ל Safrin The Kamarna Rebbe Of Boro Park נפטר כ״ג בְּסִיוָן תשע״ו; R' Joshua Safrin and 4 others
Brother of R' Eliezer Zvi Safrin; R' Alter Yisachar Dov Safrin of Sambor and ? Eberstark

Managed by: Shlomo Flam
Last Updated:

About R' Chaim Yankev Safrin, Admur Komarno-New York-Jerusalem

About R' Chaim Yankev Safrin, Admur Komarno-New York-Jerusalem (עברית)

רשמו כך

ובכן אשר הנה השלשלת לבית קומרנא.

1 האדמו"ר הראשון הר"הצ אלכסנדר סנדר סאפרין מקומרנא נקבר בהייהל (הישמח משה ביקש להיקבר באותו האהל) היה אחיו של האדמו"ר הר"צ הרשעלה מזידיטשוב מיסד שולשלת זידיטשוב.

2 בנו האדמו"ר הר"הצ יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקומרנא שימש אחריו כממשיך דרכו. קבור בקומרנא

3 בנו האדמו"ר הר"הצ אליעזר צבי מקומרנא שימש ברבנות בעיר קומרנא, נקבר בקומרנא.

4א. בנו האדמו"ר הר"הצ יעקב משה מקומרנא, שימש ברבנות בעיר קומרנא, נקבר בקומרנא.

5. בנו האדמור הר"הצ ברוך מקומרנא שימש ברבנות בעיר קומרנא, נרצח ע"י הנאצים הארורים בקבר אחים. למעש כן נגדע ענף זה של השלשלת

4ב. בנו (של אליעזר צבי) האדמור הר"הצ אברהם מורדכי שימש ברבנות בעיר פינטשוב.

5. בנו האדמור הר"הצ חיים יעקב מקומרנא, הנהיג את החסידות לאחר השאה, בתחילה בניו יורק, ובתשכ"ח עבר לירושלים, ושם פתח את בית הכנסת קומרנא בגאולה. (זה שיש בו מניני מנחה בלי סוף, ליד פיצה אורי). קבור בהר הזיתים

6א. בנו האדמור הרה"צ שלום מקומרנא, חתן הרה"צ ישראל יצחק ריזמן סגן נשיא העדה החרדית, גר בשערי חסד ירושלים. נקבר בהר המנוחות

7. ממשיכי דרכו ( של שלום) בניו הצדיקים: נתנאל, אברהם מרדכי, ואליעזר צבי.

6ב. בן האדמור חיים יעקב, האדמור הרה"צ מנחם מוניש מקומרנא, פתח את בית המדרש ברחוב דבורה הנביא, קבור בהר המנוחות.

7. בניו ממשיכי דרכו הרה"צ אליעזר צבי (בני ברק, הנביאה) יצחק שלמה (ירושלים)

6ג. בן האדמור חיים יעקב, האדמור הרה"צ אלתר סאפרין מקןמרנא, פתח את ועומד בראש מוסדות קומרנא בבורא פארק ניו יורק.

6ד. בן האדמור חיים יעקב, האדמו"ר יששכר דוב, נפטר היום, שימש במקום אביו בבית הכנסת קומרנא גאולה ירושלים.

ראה לינק עם מידע נוסף

5. בנו

הרב יששכר דב

- אשר על פטירתו נכתב מאמר זה

הרב ר׳ חיים יעקב סאפרין שליט״א האדמו"ר מקאמארנא נולד בקאמארנא (גאליציא) בשנת תרנ״ב, נתחנך אצל אביו ובשנת תרע"ג נשא את בת הרב הגאון ר׳ יצחק פלאם אבד"ק קארטשון וגם חותנו הוא מזרע היחס נכד הגה"ק מבעלז וחתנו של בעל בית אהרן על הלכות גיטין ובן אחר בן נכדו של המגיד ממקוהל (בעל דברת שלמה). האדמו"ר מקאמארנא דר מלפנים באוגגוואר ורכש לו הרבה מעריצים ובשנת תרצ"ח בא לארה"ב וחסדיו ומעריציו יסדו לו בית מדרש בשם "בני יעקב אנשי קאמארנא״. קנה לו שם בתורתו וממשיך בדרך אבותיו. חבר ספרים דלקמן: בית אבות מיוסד על הז׳ רועים, טועמי׳ חיים זכו על טעמי התורה עפ"י פרד׳׳ס (ביחוד על זרקא מונח סגול ועל הטעם זקף גדול), בית יעקב עה"ת. בית יעקב נעוץ הפרשיות סופן בתחלתן, בית יעקב על א׳ זעירא של ויקרא, בית יעקב על המועדים, עיון יעקב על אגדות הש"ס, וספר והוא כתר לראשך על הכתר מצות כל מצוה אשר חקוקה בתר״ך אותיות בעשרת הדברות בלוחת אבנים כל מצוה, ומצוה באות א׳ בדרך פרד״׳ס מפני מה דוקא שייך לאותו אות אשר חקוקה בו. הרבי מקאמארנא שליט"א מקדיש כל עתותיו לתורה ועבודה ולא שייך לשום מפלגה והנו חבר ועד הפועל של אגודת האדמורי"ם והרבנית שלו עסקנית במרכז הרבניות של האדמורי״ם.

(תולדות אנשי שם)

view all 13

R' Chaim Yankev Safrin, Admur Komarno-New York-Jerusalem's Timeline