Rabbi Shlomo (The Maggid of Lutzk) Flam

Is your surname Flam?

Research the Flam family

Rabbi Shlomo (The Maggid of Lutzk) Flam's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Rabbi Shlomo (The Maggid of Lutzk) Flam, of Sokal

Birthdate:
Death: January 11, 1813
Immediate Family:

Son of Rabbi Abraham Flam רבי אברהם פלאם- אבא של רבי שלמה לוצקר
Husband of Rebetzin Flam
Father of הרב דב בעריש פלאם זצל סגינהור נפטר כא אלול תרי and Daughter of Shlomo Lutzker פלאם
Brother of Bluma Reinman

Managed by: Private User
Last Updated:

About Rabbi Shlomo (The Maggid of Lutzk) Flam

See wikipedia המגיד מלוצק and the Lutzker Maggid.

Passed away on 10 Shevat 5573. י' בשבט התקע"ג

Teacher of Sar Sholom of Belz, who used to leave home thru window at night, because of father in law not allowing him to learn Hassidus.

Student of the Maggid of Mezritch (next in line to Baal Shem Tov) and writer of his sayings In Likute Amarim (Magid Devorov Leyakov) along with Divrat Shlomo book which are digitally online.


http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%93_%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%A7

this is the nusach on his tombstone: כתר תורה נפטר בעשרה ימים לחודש שבט תקע"ג לפ"ק הרב המגיד הגאון החסיד הצדיק המפורסם תלמיד רבינו דוב בער ז"ל בוצינא דנהורא וקדוש עליון החריף ובקי בנגלה ובנסתר כבוד שמו מו"ה שלמה ברבי אברהם זצ"ל בעה"מ ספר דברת שלמה

See the Hebrew עברית ABOUT tab

http://www.zadikim.org/index.asp?pageID=17824&siteLang=3


GEDCOM Note

escribio dibrat shlomo

About Rabbi Shlomo (The Maggid of Lutzk) Flam (עברית)

רבי שלמה מלוצק (מכונה גם רבי שלמה לוצקר, רבי שלמה סקוהלר או המגיד מלוצק ובשמו שלמה פלאם), נפטר י' בשבט ה'תקע"ג (11 בינואר 1813)), היה תלמידו ויד ימינו של הרב דב בער - המגיד ממזריטש, יורשו של הבעל שם טוב. הוציא לאור ובעל בית דפוס מחתרתי, להפצת כתבי האר"י וספרי החסידות הראשונים. ליקט והוציא לאור את ספרו של המגיד ממזריטש מגיד דבריו ליעקב.

שימש ברבנות בלוצק ובקוריץ, ובסוף ימיו היה בעיר סקאהל. נפטר בי' בשבט תקע"ג (1813). רבי שלמה מלוצק היה מתלמידיו הקרובים של המגיד ממזריטש, וגם קרוב משפחתו‏, והוא ליקט את דברי תורתו והוציאם לאור בספר מגיד דבריו ליעקב. בהקדמת הספר מספר רבי שלמה ש"המגיד" עצמו עודד אותו לכתוב את דברי התורה ששמע ממנו ולהעלותם על הכתב:

"ופעם א' שאל אותי אדומ"ו זלה"ה למה אין אני כותב מה שאני שומע, והשבתי לו... כי ראיתי כותבי כתבים המקצרים מאוד מכוונת אדומ"ו, ולפעמים אינם מבינים - וכותבים לפי הבנתם. ואמר לי: 'אף על פי כן, איך שיהיה נכתב, הכל טוב - למען היות למזכרת, לעבודת הבורא ב"ה.'"בשנת ה'תקל"ז הקים יחד עם אב בית הדין של העיירה קוריץ ובהשראתו של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב בית דפוס, והחל בהדפסה חשאית של ספרי קבלה וחסידות. בית דפוס זה, בניהולו של רבי שלמה מלוצק, נדד עם השנים על תבניות היציקה שלו ופועליו, בערים שונות באזור.

רבי שלמה מלוצק היה מורו וידידו של רבי משה לייב מסאסוב, וכן היה מורו של הרבי 'שר שלום' רוקח, הרבי הראשון של חסידות בלז‏ . את ההסכמה לספרו קיבל מהחוזה מלובלין רבי יעקב יצחק הורוויץ.

יש הקושרים את המגיד מלוצק עם עורך ספרי המגיד מדובנא והסופר בזכות עצמו - הרב אברהם דב בערוש פלאם בן הרב דוד, אשר ישב במזריטש, באותה תקופה.

אחותו הייתה נשואה לר' מרדכי רינמן מיסד שושלת אדמור"י נארול. בנו דב בעריש סגי נהור - מפורסם במופתיו. הוציא את ספרי אביו. נתעוור בגיל מאוחר. היה ממשיכו של הרב מרדכי מנסחיז, ותלמיד הרב אורי (השרף) מסטרליסק. נכדו ר' דוד התחתן עם בת רבי אלעזר מבלז. נינו הרב יצחק פלאם (בן הרב דוד) היה ממלא מקום חותנו הרב שמואל אהרון רבין בקורטשין. המינוי נעשה כאשר בנו של הרב רבין, הרב מנחם מנדל יצא לארץ ישראל לעמוד בראש כולל גליציה (את קורותיו רשם בספרו מסע מירון - בהוצאת ח. וגשל מצאצאיו). בן נינו האדמו"ר מאלעסק, הרב דוד פלאם (בן הרב יצחק), לאחר שנתייתם בגיל צעיר יחסית, גדל על ברכי רבי יששכר דב (הזקן) מבעלז, עזב את אירופה למונטריאול ובסוף ימיו היה אדמו"ר בשכונת מאה שערים בירושלים. הרב דוד היה נשוי לבת של רבי משה לנגנר, מסטרטין-טורונטו. בן נינו רבי שמואל אהרון פלאם (אח הרב דוד פלאם) האדמו"ר מדובצק - נספה בשואה. בת נינו (אחות הרב דוד פלאם) נישאה לרבי חיים יעקב ספרין האדמו"ר מקומרנא בירושלים. מצאצאיו גם הרב אלישע אבינר והרב שלמה אבינר - נכדים לרב מאיר לוי פלאם מראשי המזרחי בצרפת בזמן מלחמת העולם השנייה ולאחריה, שעסק רבות בשיקום הניצולים. בידי הרב מאיר לוי היה את כתב היד של הספר 'דברת שלמה' אך כתב יד זה אבד בשואה. נכד נינו (בן הרב דוד) הרב שלום פלאם האדמו"ר מסטרטין - בניו יורק, וכן אחיו הרב ישראל פלאם מייסד בית הספר התיכון היהודי במונסי[17]. נין נינו הזמר החסידי אברומי פלאם (בן הרב שלום), ואחיו הרב משה פלאם האדמו"ר מסטרטין - בניו יורק (ממשיך אביו).

נין נוסף הוא הרב חגי פרשל - (בן חנה רחל, ביתו של הרב דוד) לשעבר אב בית הדין הרבני במוסקבה.

רבי שלמה פלאם מלוצק תאריך פטירה: י' שבט ה'תקע"ג רבי שלמה פלאם מלוצק (מכונה גם רבי שלמה לוצקר, רבי שלמה סקוהלר, המגיד מסקאהל או המגיד מלוצק), נולד לאביו רבי אברהם.

חייו: רבנו היה מגדולי תלמידיו של רבי דב בער המגיד ממעזריטש ואף היה משמש אצלו לפני ולפנים.

נישואיו: רבנו נשא לאשה את בתו של רבי יצחק אייזיק הכהן

רבנותו: רבנו שמש כרב ואב"ד בעיר לוצק על שמה נקרא, לאחר מכן שמש כרב בעיר קוריץ ובסוף ימיו עבר לעיר סקאהל שם שימש כרב וכמגיד מישרים.

בית הדפוס: בשנת ה'תקל"ז הקים רבנו יחד עם אב"ד קוריץ דאז ובהשראתו של רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב את בית הדפוס הראשון שהדפיס ספרי קבלה וחסידות באותם ימים. בית הדפוס היה בניהולו של רבנו, בהתחלה שמר רבנו על דיסקרטיות וחשאיות שכן באותם ימים רבו המתנגדים על דרך החסידות. עם השנים נדד בית הדפוס בערים שונות באיזור אך נשאר תחת ניהולו של רבנו. בשנם האחרונות הוכח מחקרית כי רבנו יחד עם חותנו רבי יצחק אייזיק הכהן היו המדפיסים הראשונים של ספרי החסידות וכתבי האריז"ל, ספרי קבלה עתיקים וחדשים, ביניהם 'ספר הקנה' 'עץ חיים' 'שערי קדושה' ועוד. בית הדפוס של רבנו היה גם אחראי להדפסת הספר 'שבחי הריב"ש' שנודע כהיום כ'שבחי העש"ט'. כאמור שמרו רבנו וחותנו על חשאיות רבה ובשערי הספרים השתדלו לטשטש ולהסתיר כל דבר המעיד על שמותיהם מחמת המחלוקת הגדולה אשר הייתה עליהם.

גדלותו: המגיד חיבב ביותר את רבנו ואף צווה על רבנו לעלות על כתב את דברי התורה ששמע מפיו: "ופעם א' שאל אותי אדומ"ו זלה"ה למה אין אני כותב מה שאני שומע, והשבתי לו... כי ראיתי כותבי כתבים המקצרים מאוד מכוונת אדומ"ו, ולפעמים אינם מבינים - וכותבים לפי הבנתם. ואמר לי: 'אף על פי כן, איך שיהיה נכתב, הכל טוב - למען היות למזכרת, לעבודת הבורא ב"ה.

פטירתו: י' בשבט ה'תקע"ג נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה, חוזרת אל כור מחצבתה.

מקום קבורתו: מנוחתו כבוד בבית הקברות היהודי בעיר סקאהל שבמחוז לבוב שבאוקראינה. העיר שוכנת על גדות נהר הבוג המערבי סמוך לגבול פולין. עד לפני מלחמת העולם השניה שקקה העיר בחיים יהודיים, בשואה רוכזו יהודי העיר בגטו ונרצחו בבורות הריגה. בבית הקברות היהודי בעיר נקברו צדיקים רבים,ביניהם: ר' ישכר דב אב"ד סקאהל חמיו של השר שלום מבעלזא, ר' שלמה לוצקר, ר' שמואל רוקח ב"ר ישעיה מבעלז, ר' בעריש מזידיטשוב. כהיום לא נותר זכר מבית העלמין היהודי ועל רוב שטחו נבנו בתים ונסללו כבישים. לאחר מחקר ארוך ומייגע הצליח הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר האגודה למצוא את מקום האהל בו היו קבורים רבי ישכר דב חותנו של השר שלום מבעלזא ורבי שלמה לוצקר. בימים אלו ממש מנסה האגודה להשיג את האישורים הנדרשים בכדי לחדש את האהל ולהציב בה מציבה לאות ולזכרון.

מספריו: מגיד דבריו ליעקב, בספר זה ליקט מדברי רבו המגיד ממעזריטש. דברת שלמה, על התורה - הספר יצא לאור בשנת ה'תר"ח, 35 שנה לאחר פטירת רבנו על ידי בנו רבי דב בעריש תיקון המחשבה ארץ ישראל ולשון הקודש

מילדיו: רבי דב בעריש סגינהור מאלעסק

מתלמידיו: השר שלום, האדמו"ר הראשון לחסידות בעלזא רבי משה לייב מסאסוב