Rabbi Tzvi Hirsch of Kaminka

Is your surname of Kaminka?

Research the of Kaminka family

Rabbi Tzvi Hirsch of Kaminka's Geni Profile

Records for Tzvi Hirsch of Kaminka

68 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Rabbi Tzvi Hirsch of Kaminka

Hebrew: צבי הירש מקמינקא
Birthdate:
Death: January 4, 1781
Immediate Family:

Son of Rabbi David
Father of Moshe Aharon of Kaminka
Brother of Rabbi Shmuel of Kaminka; Rabbi Israel of Kaminka; Rabbi Meir of Kaminka; Rabbi Elyakim of Kaminka; Rabbi Baruch of Kaminka and 1 other

Managed by: Private User
Last Updated:

About Rabbi Tzvi Hirsch of Kaminka

About צבי הירש מקמינקא (עברית)

חסידות קמינקא היא שושלת חסידית מיסודו של רבי צבי הירש תלמידי הבעל שם טוב

תולדות השושלת

רבי צבי הירש בן רבי דוד היה תלמידו של הבעל שם טוב. בצעירותו היה מתנגד גדול אך אחר כך דבק בבעל שם טוב ונהיה מגדולי תלמידיו. הבעל שם טוב היה נוסע כל שנה לקמינקא ומתארח בביתו. רבי צבי הירש חיבר את הספר שני המאורות (קישינב תרנ"ו). נפטר בז' בטבת תקמ"א

אחיו גם היו תלמידי הבעל שם טוב ונתכנו שבעת האחים מקמינקא. ביניהם הצדיק המפורסם רבי שמואל מקמינקא. היה תלמיד מפורסם של הבעל שם טוב. דברי תורתו נדפסו בספר חסד לאברהם. נפטר בשנת תקצ"א. הרב מנחם מנדל ויז'ניצער ממכון נחלת צבי הוציא מחדש את דברי תורתו בספר משנת חסידים (פרק תפארת שמואל). י

אחיו האחרים היו רבי ישראל, רבי מאיר, רבי אליקים ורבי ברוך כולם תלמידי הבעל שם טוב. גיסם היה רבי יוסף מקמינקא, שהיה תלמיד מפורסם של הבעל שם טוב

רבי שמואל נכדו של רבי צבי הירש, בן בנו רבי משה אהרן, כיהן כאדמו"ר בקמינקא. היה מפורסם מאוד ודברי תורתו וסיפורים עליו מסופרים עד היום. היה תלמידם של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי אברהם יהושע השיל מאפטא ("האפטא רב") ורבי משה צסיס מצ'ונדוב‏. סיפור מפורסם על הנהגתו בענייני צדקה הוא שפעם חזר לביתו מן הדרך בלא כסף, כשבביתו גם לא היה כסף. בני ביתו התלוננו שאת כל הכסף שקיבל מחסידיו חילק לצדקה, אמר רבי שמואל היה עדיף לכם שהייתי חוזר והייתם מגלים שהמרתי את דתי? אמרו לו ודאי שלא אך מה הקשר? אמר רבי שמואל, כתוב שכל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו כפר בעיקר, ואם כך אילו לא הייתי מחלק את כספי לצדקה הייתי ככופר בעיקר. נפטר בי' באייר תר"ג. תורתו נדפסה בספרים "שני המאורות" ו"בית שמואל". תלמידו היה רבי דוד לובינער, רבם של רבי מרדכי חיים קסטלניץ-סלונים ושל רבי נפתלי חיים מדז'יקוב ירושלים

רבי אברהם דוד, נכדו של רבי שמואל השני כיהן במיארפאל שבווהלין

תלמידו של דודו רבי אהרן מצ'רנוביל. היו לו אלפי חסידים והיה מפורסם כגאון. נפטר בכ"ט בחשוון תרע"א. היה חתן של בן דודתו רבי צבי הירש מקמינקא בן בתו של רבי שמואל מקמינקא השני וחתן רבי פסח נכדו של ר' יוסף מקאמינקא גיסם של רבי צבי הירש ורבי שמואל הראשון. חתנו היה רבי מנחם נחום יוסף טברסקי (בן רבי ברוך בן ציון מלויעב-אומן בן רבי מרדכי מלויעב) ממיראפאל-לויאב. היגר עם אביו לארצות הברית בשנת תרפ"ה ופתח בית מדרש בבוסטון. נפטר בח' בסיוון תשל"ג

אחיינו רבי דוד בן אחיו רבי שמואל שימש ברבנות באינגטובקא, ואחר כך בבית הכנסת 'כנסת ישראל נוסח ספרד' בשיקגו
בנו של רבי דוד ממיארפאל היה רבי שמואל ממיראפאל. אחר פטירת אביו התמנה לאדמו"ר. בשנת תרפ"ד נמלט מהפרעות לארצות הברית ופתח בית מדרש במנהטן. חיבר את הספר תפארת שמואל. בהקדמתו לספרו כותב: "והנה בהיותי במדינת רוסיא בעיר מולדתי מיראפאליא, היה לי כתבים הרבה מאד מחידושי תורה הן בנגלה והן בנסתר. אך לדאבון נפשי לא זכיתי להביאם עמדי למדינת אמעריקא, כי לא היה באפשר מגודל השערורה שהיה אז בעת שברחתי מביתי, ודי היה להפקיע את עצמי ואת ב"ב משם, להנצל מחרב והרג ואבדן. ואחרי בואי הנה הגיעה השמועה לאזני אשר כבר קרעו הרשעים כל הכתבים הנשארים שם והלכו לאיבוד וחבל על דאבדין ולא משתכחין. ועל כתבים אלה אני בוכיה כי הוא אבידה שאינה חוזרת ושוב לא יעלה ויבוא על מכבש הדפוס לעולם. ואשר ע"כ גמרתי בדעתי בעזר השם להביא עכ"פ לדפוס החידושי תורה מה שחנני השי"ת בכל שבת ושבת לאמר לפני חבירים המקשיבים לקולי בפה מדינת אמעריקא....".    י

חידושיו התפרסמו בקובץ הפרדס. נכדו הרב אברהם לוין הוציא ספר תפארת שמואל חלק ב' מכתבי ידו. נפטר בכ' בסיוון תרצ"ח. השאיר אחריו את בנו הרב משה שלא שימש באדמו"רות

צאצאים נוספים שכיהנו באדמו"רות היו

רבי מרדכי שפירא מגזע קוריץ, שאביו רבי שלמה דב מברשיבקה היה חתנו של רבי צבי נינו של רבי שמואל מקמינקא. נולד בי"ז בטבת תר"נ, היה חתנו של רבי שלום יוסף מקרסנה. מילא את מקום אביו ברבנות בורשיקבקה ואחר כך עבר לקמינקא. בשנת תרפ"ג היגר לארצות הברית. נפטר בא' בסיוון תש"ז. בנו הוא הרב שלמה דב שפירא רב "קהל בני אברהם" בשכונת קיו גורדן הילס (אנ') שבקווינס

רבי אברהם יהושע השיל, בנם של רבי מרדכי ומלכה בתו של רבי שמואל השני מקמינקא. כיהן באדמו"רות בברדיצ'ב. היה חתנו של רבי רבי אליעזר מפולנאה, בנו של רבי יעקב שמשון מזסלב. נפטר בכ"ח בשבט תרס"ט.

מיקום העיירה

יש כחמישים עיירות באוקראינה בשם קמינקא, אך כפי שהתברר על פי ספרים מהתקופה ההיא כבר לא קיימת עיירת קמינקא ששם נוסדה שושלת זו, העיירה מיראפאל מחולקת לשני חלקים על ידי נהר, חלקה השני נקרא בזמנו קמינקא

view all

Rabbi Tzvi Hirsch of Kaminka's Timeline