Rabbi Yosef Hadarshan (Preacher) Calahorra (Kalifari), ABD Mohilev

Is your surname Calahorra (Kalifari)?

Research the Calahorra (Kalifari) family

Rabbi Yosef Hadarshan (Preacher) Calahorra (Kalifari), ABD Mohilev's Geni Profile

Records for Yosef Calahorra (Kalifari)

30 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Rabbi Yosef Hadarshan (Preacher) Calahorra (Kalifari) (Kalifari), ABD Mohilev

Hebrew: רבי יוסף הדרשן קאלאהורה קאליפארי, ABD Mohilev
Also Known As: "Yesod Yosef"
Birthdate: (96)
Death: 1696 (96)
Poznań, Poznań County, Greater Poland Voivodeship, Poland
Immediate Family:

Son of Salomon Israel Kalahora, ABD Lunschitz and Swessa Kalifari (de Lima)
Husband of Shprintze Calahorra/Kalifari
Father of Daughter Rebetzin"; unknown wife of R' Shlomo Zalman Meisels and Arye Loeb Kalifari (The Posen Martyr)
Brother of Yitzchok Kalifari, of Lelov

Occupation: אב"ד מוהלב וק"ק וילנא, the great Av Beis Din of Mohilev on the Dneiper, and a dayan in Pozna.
Managed by: Randy Schoenberg
Last Updated:

About Rabbi Yosef Hadarshan (Preacher) Calahorra (Kalifari), ABD Mohilev

Author of Yesod Yosef http://www.hebrewbooks.org/43877

see: http://toladot.blogspot.co.il/2009/10/blog-post_23.html

Also known as Joseph Hadarshan(Preacher) Kalifari

One of Solomon's sons was Joseph (1601-1696), also known as Joseph Darshan (literally, preacher) of Poznan who authored a popular work on ethical and moral obligations, Yesod Yosef , published in Frankfurt, in 1679 (pictured first from top). Joseph's son, Arye Leib Kalifari, a preacher in Posen was the founder of the Landsberg and Posner families.

Student of הרב מאיר פאפרוש and of Yom Tov Lippman Heller - תוספות יו"ט

MISSING GENERATIONS (Missing Links Project)

About רבי יוסף הדרשן קאלאהורה קאליפארי, ABD Mohilev (עברית)

see: http://toladot.blogspot.co.il/2009/10/blog-post_23.html

ר' יוסף קאליפארי, בצעירותו היה נודד למקום תורה, ולמד בק"ק שדה לבן, אצל רבו הגאון הצדיק שהיה גם כן רבו מובהק של הש"ך, עד שנהרג רבו בפרעות בשנת ת"ח, והוא ניצל בניסים. לאחר מכן היה בא לקראקא, שם למד תורה מפי בעל התוס' יום טוב, ומפי ש"ב האלוף התו' המקובל אל'י, כמו"ה מאיר פאפרש. לאחר נישואיו, עם בת ר' נפתלי הירץ גינצבורג, שהיה אז פרנס בפוזנא, קבע מושבו שם, סמוך אצל חותנו. בשנת תי"ט נתקבל כדרשן ודיין בפוזנא, תפקיד אותו מילא במשך שלושים ושש שנה עד לפטירתו.

ספרו המפורסם הוא 'יסוד יוסף', שנדפס לראשונה בשנת תל"ט, ומאז במהדורות רבות. ספר נוסף נדפס ממנו, 'שדה בוכים', פפד"א תל"ט, על פרק שירה, בהדפסת אחיו ר' יצחק מלעלוב. תשובה אחת אליו נדפסה בשו"ת אבן השהם לר' אליקים געץ אב"ד הילדסהיים, סי' ח', וקוראו מחותני. ובספר עיר דוד (ק"ג ע"א) מופיעה קושיא מפי הדרשון מו"ה יוסף ז"ל מפוזנא. נשארו ממנו עוד ספרים בכתב יד, 'ויכלכל יוסף', ו'וילקט יוסף', ועוד. בקבצי 'כרם שלמה' - באבוב, ו'צפונות', פורסמו ממנו דברי תורה מתוך כרך מחידושיו על פרשיות התורה. נתן גם הסכמות לכמה וכמה ספרים, וביניהם על ספר 'בית אהרן', ועל ספר 'נחלת בנימין', וכותב עליו שאר בשרי.

לעת זקנתו של ר' יוסף, התבודד ופרש עצמו מן עניני עולם, והיתה ישיבתו יומם ולילה בביהכ"נ הישנה, ובביהמ"ד הסמוך לה, האריך ימים יותר מן צ"ה שנים, ונפטר בשנת תנ"ו. רעייתו מרת שפרינצא נפטרה כ"א כסלו בשנת תנ"ב.

אביו, הרב הגדול בדורו מוה"ר שלמה קאליפארי, היה אב"ד לונטשיץ, ונדפס ממנו באמסטרדם (לא ידועה לי שנת ההדפסה, אמנם חיבור הקינה היה בשנת שפ"ד כדלהלן) מספד מר וסליחה על הקדושים מק"ק לונטשיץ. בראש הסליחה כותב: "חיברתי בשנת שפ"ד בהיותי נודד ללחם, לחמו של תורה ועבודה, בבית מקדשו ומדרשו של אדוני אבי מורי יצ"ו, האלוף הוותיק מוה"ר שמואל, עמו מקור חיים ... בקום עלינו אדום בעלילות רשע ... ובאו במאסר השלמים והיקרים ... ברוב עוונותינו נהרגו ונשרפו על קדושת שמו הגדול, ונפלו הגבורים בירח אדר, זיין בו ... הקטן שלמה בלאאמ"ו מו"ה שמואל קליפארו ...".

אביו, הגאון ר' ישראל שמואל קאליפארי, מקראקא, בעהמ"ח ישמח ישראל (הספר כולל את כל הלכות השו"ע בחרוזים, ע"פ א"ב בקיצור נמרץ. נדפס במהדורא ראשונה קראקא שפ"ו) ועוד ספרים. בפנקס הח"ק דקראקא נכתב עליו: "היה גביר לאחיו כי היה תורתו אומנותו, וגם הון ועושר בביתו והרביץ תורה ברבים בבית מדרשו, והיו לו תורה וגדולה במקום אחד, ומלבד ספרו היקר "ישמח ישראל" הנ"ל שהדפיס בחייו, חיבר עוד ספרים רבים ונכבדים בנגלה ובנסתר כפי אשר חשבם כולם בהקדמתו לספר ישמח ישראל שם לכולם בשמות יקרא, ונתבקש בישיבה של מעלה זקן ושבע ימים, ביום ב' י"ג שבט ת' לפ"ק".

אביו, ר' שלמה קאליפארי רופא בקראקא. בצעירותו גדל באיטליה, ומשנת ש"כ מושבו בקראקא, והיה רופא נכבד וגדול בעיני בני עמו, ובעיני שאר בני עירו עד שנתמנה להיות רופאו האישי של המלך זיגמונד אגוסטס. נפטר ט"ז כסלו שנ"ז.

חותנו של ר' יוסף קאליפארי, הוא ר' נפתלי הירץ גינצבורג, אב"ד פינסק וסלוצק.

view all

Rabbi Yosef Hadarshan (Preacher) Calahorra (Kalifari), ABD Mohilev's Timeline

1600
1600
1647
1647
Age 47
1696
1696
Age 96
Poznań, Poznań County, Greater Poland Voivodeship, Poland
????
Poznań, Poznań County, Greater Poland Voivodeship, Poland
????