Raimo Juhani Salokangas

Is your surname Salokangas?

Research the Salokangas family

Raimo Juhani Salokangas's Geni Profile

Records for Raimo Salokangas

2,030 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Raimo Juhani Salokangas

Birthdate: (72)
Birthplace: Sortavala, Finland
Death: July 12, 2006 (72)
Helsinki, Finland
Immediate Family:

Son of Ruben Werner Salokangas (Snäll) and Dagny Margareta Salokangas
Husband of Tuulikki Saara Maija Salokangas
Father of Private User; Private User and Päivi Elina Huhta
Brother of Arto Teuvo Tapani Salokangas

Managed by: Private User
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Raimo Juhani Salokangas

Professori Raimo Salokankaan muistokirjoitus

Olli Niemi, Pekka Pajakkala 2.8.2006

Salokangas oivalsi rakentamisen tulevat tarpeet

Professori Raimo Salokangas kuoli 12.7.2006 Terhokodissa Helsingissä. Hän oli syntynyt Sortavalassa 22.6.1934. Salokangas suoritti DI-tutkinnon TKK:n rakennusosastolla 1957. Varsinaisen elämäntyönsä Salokangas teki TTKK:n (nykyisin Tampereen Teknillinen Yliopisto), rakentamistalouden professorina 1972 -1998 ja rakentamistalouden laitoksen johtajana.

Salokankaalla oli merkittävän laaja asiantuntemus rakentamisen ja kiinteistöjen talouteen liittyvissä kysymyksissä. Kiinnostuksen ja tutkimuksen painopisteitä olivat alusta lähtien rakentamisen kansantaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden ennakointi. Klusteripohjainen lähestymistapa rakentamiseen on nähtävissä jo1960-luvun lopun tutkimusraporteissa. Rakentamisen vaikutuksia työllisyyteen, verokertymiin ja talouteen sekä luonnonvarojen ja energian riittävyyteen ja säästämiseen laskettiin panos-tuotos-tutkimusmenetelmällä. Ensimmäiset lämpötaloustutkimukset tehtiin 1970-luvun alussa ennen energiakriisiä. Salokankaan vetämissä tutkimuksissa ennakoitiin jo öljyn hinnan huomattava nousu.

Suunnittelun taloudelliset vaikutukset olivat keskeinen laaja tutkimuskenttä koko työuran aikana. Hän näki talouskäsitteen laajasti, ei pelkästään kustannuksina vaan myös arvoina (value engineering). Edullisuutta tulee tarkastella eri osapuolten saavuttamien hyötyjen ja arvojen ja kustannusten tai uhrausten suhteena. Suunnittelussa elinkaaritalouden tuli olla keskeisenä lähtökohtana. Tätä kautta tuli esille ympäristöverojen tarpeellisuus. Suunnittelun talouden aihepiiristä tehtiin Salokankaan johdolla monta väitöskirjaa. Rakennusten korjaaminen ja uudelleenkäyttö oli eräs Salokankaan mielenkiinnon kohteista. Tampereen keskustassa vapautuvien teollisuusrakennusten ja -alueiden kuten esim. Tampellan, Finlaysonin uudelleenkäyttöä koskevat tutkimukset käynnistyivät hänen johdollaan 1980-luvun lopulla yhdessä TTKK:n arkkitehtiosaston kanssa Tampereen kaupungin ja ympäristöministeriön rahoittamana. Hän näki korjausrakentamisen kasvupaineet ja niinpä korjaushankkeiden rak


ennuttamismenettelyt, nopean ja asukasystävällisen korjaamisen ja kiinteistönpidon teknologia ja talous olivat niin ikään tutkimuskohteina.

Rakentamisen teollistamisessa ja tuottavuuden kehittämisessä Salokankaalla oli tärkeä panos. Hän oli mukana niin betonirakentamisen BES ja PLS-tutkimuksissa että myös teräs ja puurakentamisen teollistamiseen liittyvissä hankkeissa. Teollisen rakentamisen periaatteiden kehittämiseksi Salokangas tutkimusryhmineen kirjoitti useita julkaisuja. Teollistaminen tarkoitti sekä työmaalla tapahtuvan työn koneistamista että työn siirtämistä tehtaisiin paremman tuottavuuden piiriin. Teollistamisen ja tuottavuuden kannalta olivat tärkeitä tuotannon suunnitteluun ja -ohjaukseen TTKK:ssa kehitetyt tietokonepohjaiset ratkaisut ja ohjelmistot. Ne ovat laajassa käytössä monien maiden työmailla sekä kehitetyn osaamisen pohjalta syntyneen

spin-off-yrityksen kautta.

Rakentaminen kansainvälistyi huomattavasti Salokankaan aktiivisen kauden aikana. Salokangas toimi itse esimerkkinä. Hän kävi useina kesinä tutustumassa rakentamistalouden opetukseen ja tutkimukseen eri yliopistoissa Saksassa, Englannissa ja Yhdysvalloissa. Hän teki myös tiedonhakumatkoja eri yritysten ja Sitran toimeksiannosta. Hänellä oli aktiivinen oppilasvaihto samoihin maihin. Myös Venäjän suuntaan yhteistyö oli aktiivista lähinnä Pietarin ja Moskovan yliopiston kanssa. Useita suomalaisia alan oppikirjoja ja opetusaineistoja käännettiin venäjäksi. Suomen rakennusalan kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiseksi tehtiin useita laajoja tutkimusprojekteja.

Salokangas toimi aktiivisesti rakennusalan yritysten suuntaan. Jo 1970-luvulta lähtien yritystaloudella oli oma kurssinsa. Diplomityöt ja jatko-opinnot oli rahoitettu pääsääntöisesti toimeksiannoin ja niiden ohella hänen johdollaan tehtiin useita laajoja tutkimuskokonaisuuksia.

Rakentamistalouden laitoksella oli töissä huomattava määrä tutkijoita ja diplomityöntekijöitä. Salokankaan mielestä parhaat tulokset saatiin korkeakoulussa ohjatussa tutkimusympäristössä eikä yksin tehden.

Salokangas pyrki luomaan opiskelijoille hyvät puitteet oppimiseen. Oppiminen oli tärkeä asia, ei niinkään opettaminen. Salokankaan kollega MIT-yliopistosta kuvasi häntä osuvasti karhumaiseksi. Tumma kookas olemus, kova ääni ja terävä katse saattoivat olla opiskelijoista pelottaviakin, mutta opetus ja ohjaus olivat tiukan lempeitä. Perusasiat ja asioiden merkitykset tuli osata ja sisäistää. Tenteistä ei päässyt läpi, jos vastauksista kävi ilmi, että talouden peruskäsitteitä ei oltu omaksuttu. Opinnäytteissä ja tutkimuksessa kokonaisuus tuli jäsentää huolellisesti ennen varsinaisen työn aloittamista. Kummityömaat, runsaat case ja ryhmätyöt sekä oppimispelit tulivat tutuiksi opiskelijoille ja herättivät myös kansainvälistä mielenkiintoa oppimisen kehittämisessä. 1990-luvulla hän panosti runsaasti oppikirjojen tuottamiseen.

Salokangas oli monelle oppilaalleen henkisen oppi-isän roolissa. Hänen arvomaailmansa on siirtynyt ilmeisen moniin oppilaisiin; innostavuus, energisyys, ahkeruus, luovuus, luotettavuus, elinikäinen oppiminen ja terveet elämäntavat. Moni oppilas on sanonut jälkikäteen, että Salokankaan opetuksen arvostus on noussut työelämässä saadun kokemuksen jälkeen.

Salokangas oli arvostettu rakentamisen asiantuntija, jolla oli merkittävä vaikutus alan kehittymiseen. Hän oivalsi asioiden merkitykset ja kokonaisuudet ja keskittyi niiden ratkaisemiseen. Hän oli rajojen rikkoja. Asioita ei tehty niin kuin ennen vaan niin kuin nyt mietittynä tuntui hyvältä ja oikealta. Tämä periaate johti joskus vaikeisiinkin tilanteisiin, joita sitten yhdessä ratkottiin. Värikkäänä persoonana ja "professorityyppinä" hänelle sattui myös runsaasti kommelluksia. Tarinat niistä elävät vielä pitkään.

Salokankaalla riitti uskomattomasti energiaa. Uinnista ja hiihdosta hän haki vastapainoa ja kuntoa kovalle työnteolle. Syömään ja kahville mennessään Salokangas käytti portaita.

Perhe oli tärkeä asia. Lasten kasvatuksessa oli tärkeää se, että oikeudet ja velvollisuudet kulkivat käsi kädessä. Uudet oikeudet annettiin juhlallisesti, niitä odotettiin ja niitä juhlittiin. Esimerkkinä tästä on oikeus kotiavaimen käyttöön. Eläkkeellä erityisen tärkeitä olivat lastenlapset. Salokangasta jää kaipaamaan perheen ohella laaja oppilaiden ja yhteistyökumppanien verkosto.

Olli Niemi

Pekka Pajakkala

Kirjoittajat ovat Salokankaan oppilaita sekä pitkäaikaisia työtovereita ja ystäviä.

view all

Raimo Juhani Salokangas's Timeline

1934
June 22, 1934
Sortavala, Finland
2006
July 12, 2006
Age 72
Helsinki, Finland
????