Is your surname Schlegel?

Research the Schlegel family

Regine Schlegel's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Regine Schlegel (Olsen)

Birthdate:
Death: Died in Frederiksberg, Frederiksberg Municipality, Capital Region of Denmark, Denmark
Place of Burial: København, København, Capital Region of Denmark, Denmark
Immediate Family:

Daughter of Terkild Olsen and Regina Frederikke Olsen
Wife of Johan Frederik Schlegel
Sister of Maria Dorothea Frederikke Olsen; Olivia Christiane Olsen; Oluf Christian Olsen; Jonas Christian Olsen and Cornelia Emilie Winning

Managed by: Private User
Last Updated:

About Regine Schlegel

Profilfoto: Kilde: Wikipeida.dk: Regine Olsen, malet af Emilius Ditlev Bærentzen, 1840

http://da.wikipedia.org/wiki/Regine_Olsen

Om Regine Olsen og Søren Kierkegaards forlovelse m.v.:

I 1841 tog han magistergraden på afhandlingen Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates, hvor han gør brug af den "indirekte meddelelse", dvs. den blanding af begrebsanalyse og billedsprog, der også kendetegner det senere forfatterskab, og som både beskriver og praktiserer ironien.

Derefter rejste han til Jylland på en slags pilgrimsrejse til sin fars barndomsegn ved Ringkøbing.

Efter hjemkomsten forlovede han sig med Regine Olsen (1822–1904). Efter kort tid begyndte han at gruble over forholdet: Kunne han gøre hende lykkelig? Var det forsvarligt at indvi hende i hans og slægtens dybe hemmeligheder? Kunne hun forstå dem? Kierkegaard besluttede til sidst at opløse forholdet, men det lykkedes ikke at få hende til at bryde det, selv om han prøvede at undgå, at hun stod som den vragede. Forlovelsen blev opløst godt et år senere, 11. august 1841 og fik dybtgående betydning for det forfatterskab, som han indledte i februar 1843.


Regine Olsen giftede sig senere med Johan Frederik Schlegel, der blev guvernør for Dansk Vestindien i 1855. [http://da.wikipedia.org/wiki/Johan_Frederik_Schlegel]

16-08-2011 Indsat på geni af Jette Husum Rosborg.

Regines Aner : Kurt Lunderskovs Home page

Tekst fra Fond udstedt af Regina, Kjøbenhavns Magistrat, den 7de November 1904: Ministerialtidende: Kongelig Stadfæstelse, udfærdiget ad mandatum gennem Indenrigsministeriet Nr.363.

I sædvanlig Form, paa Fundats for „Gehejmekonferensraad Johan Frederik Schlegels og Hustru Regina, født Olsens Legat ^^ under Bestyrelse af Kjøbenhavns Magistrat.

Fundatsen er saa lydende: Ved Gavebrev af 22de Maj 1900 med Kodicil af 22de September 1901 har den under 18de Marts 1904 afdøde Gehejmekonferensraadinde Regina Schlegel, født Olsen, Enke efter Gehejmekonferensraad Johan Frederik Schlegel, oprettet et Legat for trængende under Bestyrelse af Kjøbenhavns Magistrat.

For dette Legat har Magistraten efter Gavebrevets Bestemmelser fastsat følgende

Fundats :

1. Legatet bærer Navnet: „Gehejmekonferensraad Johan Frederik Schlegels og Hustru Regina Schlegel, født Olsens Legat". Det bestyres af Kjøbenhavns Magistrat i Overensstemmelse med de almindelige for Magistratens Legater gældende Begler og mod sædvanlig Bestyrelsesafgift, 1 pro mille aarlig, af Kapitalen til Stadens Kasse. Det aarlige Regnskab revideres af den for Magistratens Legater anordnede Revision og decideres af Magistraten.

2. Legatets Formue bestaar af:

Rentebærende Værdipapirer : Kreditf oreningsobligationer, Kommuneobligationer, Nationalbankaktier og Privatbankaktier, til Paalydende i alt 147,800 Kr., hvilken Kapital stedse skal bevares urørt, saaledes at kun Renterne af samme anvendes til Legatets Formaal efter nedenstaaende Regler.

3. Legatbestyrelsen drager Omsorg for, at Legatstifterindens og hendes Mands Gravsted vedligeholdes paa en passende Maade i 50 Aar efter den længstlevendes Død. Gravstedet bliver altsaa at forny for det fornødne Aaremaal, og Udgiften til denne Fornyelse og til Vedligeholdelsen udredes forlods af Legatets Renter.

4. Legatets Renter uddeles i Portioner paa 200 Kr. aarlig til afdøde civile, derunder ogsaa kommunale, eller gejstlige Embedsmænds Døtre, der have fast Ophold her i Staden, ere over 40 Aar gamle, og enten ugifte eller Enker, og hvis Kaar ikke svare til deres Opdragelse, og som derhos ere værdige til Understøttelse. Legatet tildeles for Livstid, men fortabes dog, naar Legatnyderinden gifter sig eller efter Legatbestyrelsens Skøn ophører at være værdig og trængende, hvorfor det hvert Aar ved paalideligt Vidnesbyrd skal godtgøres, at Legatnyderinden fremdeles opfylder Betingelserne for at nyde Legatet. Som Regel kan der ikke tildeles den samme xner? end een Portion af Legatet; kun til Enker med tre eller flere uforsørgede Børn kan der undtagelsesvis gives 2 Portioner, men da selvfølgelig kun, saa længe hun har et saadant Antal Børn at forsørge.

view all

Regine Schlegel's Timeline

1822
January 23, 1822
1904
March 18, 1904
Age 82
Frederiksberg, Frederiksberg Municipality, Capital Region of Denmark, Denmark
????
København, København, Capital Region of Denmark, Denmark