Rudolf Jurgen Abel, SV/PROG

Is your surname Abel?

Research the Abel family

Rudolf Jurgen Abel, SV/PROG's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Rudolf Jurgen Abel, SV/PROG

Birthdate:
Birthplace: from Hildesheim, Germany
Death: January 30, 1743
On board the ship Adrichem on way to Cape
Immediate Family:

Husband of Geertruyd Catharina Nissen, SM and Johanna Maria Vlotman, SM/PROG
Father of Maurits Rudolf Abel, b1; Christina Dorothea Abel, b3 and Engela Margaretha Abel, b2

Occupation: Luitenant
Managed by: Private User
Last Updated:

About Rudolf Jurgen Abel, SV/PROG

Rudolf Jürgen Abel v. Hildesheim. 1723 sold., 1725 serg. en later hoëre range. †30.1.1743 op reis van Europa n.d. Kaap. x 20.11.1729 Geertruyd Catharina Nissen, wed. v. Hercules Sandenberg; xx 20.10.1737 Johanna Maria Vlotman, wed. v. Frederik Cornelisz Michault.

Information concerning Rudolf Jurgen Abel from Hildesheim

 • Date of commencement of employment: 29-04-1722
 • Date of termination of employment: 00-00-1741
 • Occupation at commencement of employment:
 • Soldier Reason for terminating employment: Repatriated
 • Sailed away with the ship: Oostrust Place or ship where tenure of service
 • ended: hofwegen
 • Month certificate: No
 • Debenture: Yes

Information concerning the voyage

 • Ship: Oostrust Departure: 29-04-1722
 • Chamber: Amsterdam Cape: 24-08-1722
 • 21-09-1722
 • Inventory number: 5787
 • Folio: 272 Arrival: 03-12-1722
 • Batavia
 • DAS-and voyage no.: 2502.1

ABEL, Rudolf Jürgen (S. Abell).- Hildesheim, So. 1723, corp. 1725, sergt. 1727-28, adjutant 1729-32, ensign 1733-40.

 • Member of marriage-board 1729,
 • member of burgher-council 1739-40.
 • + 30.1.1743 on passage from Europe to the Cape.
 • ~ (1) 20.11.1729 Geertruyd Catharina Nissen, widow Hercules Sandenberg;
 • (2) 20.10,1737 Johanna Maria Vlotman, widow Fredrik Cornelisz Michault.
 • 3 children.
 • (Fredrik, mentioned in G.R. as his fourth child, was Carl Friedrich Abel of Königsberg, q.v.)
 • (GMR 1723-40; Rq. 1729:124; Rq. 1737-38:5; Rq. 1739-40:42; Inv. O.C. 6:105; Bdlr. 3:63; Test. in CJ 1099:81; G.R. nr. 215.

)

Reference no.: MOOC8/6.105 1/2

Testator(s): Rudolf Jurgen Abel

13 April 1743

Inventaris van alle soodanige goederen als wijlen den luijtant s:r Rudolf Jurgen Abel soo bij sijn vertrek naar ’t vaderland onder bewaaring van sijn alhier met huwelijxe voorwaarde getrouwde en naargelaatene huijsvrouw Johanna Maria Vlotman heeft gelaaten, als meede over sooveel denselven bij sijn afweesenthijd in Europa aan sijn voorm: huijsvrouw heeft gesonden, alles door voorm: Johanna Maria Vlotman, met ende beneevens ’t geene gesegde s:r Rudolf Jurgen Abel aan deselve te quaad is, aan d’ onderget:e gecommitt:e Weesmeesteren opgegeeven in maniere als volgt, naamentlijk

 • 1 slavinne gen:t Juwelle van Bengalen met haar kind gen:t Sophia van de Caab
 • 3 schilderijen
 • 1 tiktakbort met sijn schijven
 • 1 schearp
 • 1 silver ringkraag
 • 1 piek
 • 1 partisaan

Van den onderstuurman Claas Chattelijn is aan voormelde wed:w overhandigt, als

 • 1 halfaam met jeneever
 • 2 kassen waarin bevonden
 • 330 witte Franse wijn
 • 3 kelders met jeneever
 • 5 packen tobak inhoudende 30 rollen

Voormelde s:r Rudolf Jurgen Abel is aan sijn voorm: huijsvrouw Johanna Maria Vlotman te quaad

Rd:s over een scheepenkennis ƒ5000 capitaal behalven de daarop verloopene intresten ofte 1666:32

Aldus door voorm: Johanna Maria Vlotman opgegeeven en aangeweesen, mitsgd:s door d’ onderget:e gecommitt:e Weesmeesteren g’inventariseert aan Cabo de Goede Hoop den 13 April 1743.

Als gecommitt:e Weesm:ren: Joh:s Car:s de Wet, J:n Raeck

Voor den opgaaf: Johann Maria Vlotman

Mij praesent: J:N: v: Dessin, Secret:s

Reference no.: MOOC8/6.105

Testator(s): Rudolf Jurgen Abel

11 April 1743

Inventaris van alle soodanige goederen als ab intestato sijn naargelaaten en met ’er dood ontruijmt door den luijtenant s:r Rudolf Jurgen Abel, overleeden den 30:e Januarij 1743 op ’t schip Adrichem op de rijse tussen Europa en Cabo de Goede Hoop, ten voordeele van sijne naargelaatene drie minderjaarige kinderen, met naame

 • Maurits Rudolf Abel uijtlandig en te Hildeshijm woonende bij wijlen sijn eerste huijsvrouw Geertruijd Catharina Nissen in huwelijk verwekt, mitsgd:s
 • Margaretha Engela oud 6 en bij sijn overgebleevene alhier woonende huijsvrouw Johanna Maria Vlotman
 • Christina Dorothea Abel oud 3 jaaren

met wie met huwelijxe voorwaarde buijten gemeenschap van goederen blijkens acte op den 27 September 1737 voor den eerst geswoore clerq s:r Petrus Jespe Slotsboo en seekere getuijgen gepasseert, ten huwelijk is getreeden verwekt, soo ende in diervoegen als deselve door den boekhouder van boovengem: schip Adrichem s:r Adriaan Rebbens aan d’ onderget:e gecommitteerde Weesmeesteren sijn overgegeeven, en bevonden te bestaan in ’t volgende, als

 • 1 coffer, waarin
 • 1 oude roode rok
 • 1 oude roode camisool met goude passementen
 • 1 oude roode broek
 • 1 bruijm stofjesrok
 • 1 oude swart lakense broek
 • 20 hembden in soort
 • 27 stropjes
 • 6 mutsen in soort
 • 10 servetten
 • 34 neusdoeken in soort
 • 11 p:r koussen in soort
 • 2 linne kamisoolen
 • 1 goude horologie met een goude ketting
 • 4 goude twee aan een geschakelde goude knoopjes met vier diamanten
 • 1 goude halsslootje met seeven diamanten
 • 1 goude rottangsband
 • 1 goude dubbelde haak voor een japon
 • 8 goude groote knoopen met agaath steenen
 • 29 goude klijne knoopen
 • 1 p:r goude schoengespen
 • 1 p:r goude broekgespen
 • 1 goude roksknoop
 • 1 goude bandalot
 • 1 rottang met 1 goude knoop
 • 1 ring met neegen brillianten
 • 3 slangen steentjes
 • 4 granaat steentjes
 • 1 swarte band met een goude rottangs beugeltje
 • 24 silver knoopen in soort
 • 32 silver knoopjes in soort met steentjes
 • 1 silver springkooker met drie silver pennetjes
 • 1 silver signet
 • 1 silver kurketrecker met een perlamoer tonnetje
 • 1 p:r silver broekscnoopen met agaatsteenen
 • 1 silver silver snuijter
 • 1 groote silver port d’ epees gesp met steentjes
 • 1 silver leeuwetje
 • 3 silver snoeren
 • 1 silver schenkbort
 • 1 silver halsslootje
 • 1 kooker waarin 1 silver mes, vork en leepel
 • 3 messen met silver heften
 • 1 silver sijdgeweer
 • 1 parthij steentjes met wat rommeling
 • 1 cooper vergulde rottangknoop
 • 1 rottang
 • 1 silver deegen strik
 • aan contant twee en dertig stuijvers
 • 2 klijne schaaren met haar kookertje, waarvan een met silver beslag
 • 1 Japans vergulde tabaksdoos
 • 1 parthij cooper knoopen
 • 13 cooper horologie sleutels
 • 1 pakje met naalden
 • 1 kris met een goude band
 • 2 paruijken
 • 1 sabel met silver beslag
 • 1 groote kist, waarin
 • 20 rollen tobak
 • 5 riemen en 13 boek papier
 • 17 hoeden in soort
 • 9 pakjes gaaren
 • 24 hoore snuijfdoosen
 • 36 knipschaaren met haar kookers
 • 1 parthij coper hembdsknoopen
 • 1 pakje met priemen
 • 1 pakje met schoengespen
 • 3 [pakje] met halsslootjes
 • 4 [pakje] met scheermessen
 • 2 olie steenen
 • 3 pakjes speelkaarten
 • 2 pennemessen
 • 2 brillen
 • 2 brandglaasen
 • 5 schulp snuijfdoosen
 • 2 knipschaaren, met haar kookers sijnde de laatste met silver beslagen
 • 7 Psalmboeken
 • 6 stukjes kant
 • 12 bossen schaften
 • 4 oranje scherpen
 • 2 pakjes met tondeldoosen
 • 8 rijglijfjes
 • 1 silver guarnituur tot een vrouwe japon
 • 1 parthijtje swarte kralen
 • 1 silver kurke trecker
 • 1 parthij printen
 • 29 paruijken in soort
 • 13 karette doosen in silver ingelijt
 • 15 koper ringen
 • 10 fluweele kolliees
 • 16 korale kolliees
 • 12 snoeren false paerlen
 • 28 p:r baggen
 • 1 lap camerdoek
 • 12 silver ringen met steentjes waarvan eenige vergult
 • 15 kooper ringen met steentjes
 • 9 p:r braseletten
 • 1 groote kist daarin
 • 10 rollen tobak
 • 5 stucken laaken in soort
 • 8 stucken cursaij in soort
 • 6 stucken wolle damast
 • 6 balijne rocken
 • 5 pakjes potlootpennetjes
 • 2 p:r vrouwe muijlen
 • 1 p:r kinderschoenen
 • 13 p:r cattoene kinderkoussen
 • 32 p:r gaaren kinderkoussen
 • 18 p:r gaaren vrouwe koussen
 • 3 p:r swarte wolle koussen
 • 1 p:r sijde koussen
 • 1 parthij veeters in soort
 • 1 parthij kooper knoopen
 • 1 strijkleer
 • 8 pennemessen
 • 7 knipschaaren met haar kookers
 • 1 verrekijker
 • 3 kurke treckers
 • 8 cinctuuren
 • 1 parthijtje spelden
 • 1 koek in een blick
 • 1 houwer met 1 silver gevest
 • 3 kassen, waarinne bevonden
 • 530 bottels roode wijn ongeharpuijst
 • 2 kassen, waarin
 • 335 bottels roode wijn geharpuijst
 • 1 groote mand, waarin
 • 185 bottels roode wijn
 • 33 leedige bottels
 • 3 kassen waarinne bevonden
 • 535 bottels Rijnse wijn
 • 3 kelders met geneever
 • 20 hammen
 • 6 p:s rookvlees
 • 4 canarie vogels met haar kouwen
 • 36 1/2 kaasen in soort
 • 2 steenen seep
 • 18 potjes met snuijf
 • 4 p:s broodsuijker
 • 2 chocolaatkannen
 • 1 sakje met havergort
 • 2 schilderijen
 • 1 kasje, daarin
 • 26 flesjes sal cornu cervi
 • 1 asje daarin
 • 1 parthij witte kandij zuijker
 • 11 packjes waarin bevonden
 • 68 rollen tobak
 • 40 losse rollen tobak in soort
 • 5 aangebrooken tobak
 • 3 vaatjes met poeder
 • 1 vaatje met stijfsel
 • 1 vaatje met soute limoenen
 • 4 vaatjes met peekelharing
 • 11 vaatjes met booter
 • 2 kassen, waarin
 • 39 grossen pijpen in soort
 • 1 blik gemerkt A: B waarin 1 koek

Inneschulden Rd:s onbekent van Jacob Lesjeer volgens onderhandse obligatie de dato 26 Febr: 1740 43:-- van Sebastian Nasse over onderhandse obligatie de dato 3 8X:br 1742 ƒ14 Holl:s ofte 5:40

Aldus g’inventariseert aan Cabo de Goede Hoop den 11, 12 en 13 April 1743.

Als gecommitt:e Weesm:ren: Joh:s Car:s de Wet, J:n Raeck

Voor den overgaaf: Adr: Rebbens

Mij præsent: J: v: Dessin, Secret:s

Nota volgens resolutie van Heeren Weesmeesteren de dato 16 April 1743 is aan boovengem: boekhouder s:r Adriaan Rebbens hiervan copia afgegeeven.

view all

Rudolf Jurgen Abel, SV/PROG's Timeline