Søren Nielsen Klyne

Is your surname Klyne?

Research the Klyne family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Søren Nielsen Klyne

Danish: Købmand Søren Nielsen Klyne
Also Known As: "Klyn", "Klyyn"
Birthdate:
Birthplace: Thy, DK eller Holland?
Death: circa 1545 (61-69)
Ribe, Danmark
Immediate Family:

Son of Niels Klyne and NN Klyne
Husband of Dorothea Andersdatter
Father of Karen Sørensdatter Klyne, eller Karine; Jens Klyne; Anna Sørensdatter Klyne and Frands Sørensen Klyne

Occupation: Studehandler, Kjøpmann og øksnehandler, Ribe, Hollands afstamning, rådmandi Ribe, Rådmand, Købmand og Studehandler i Ribe
Managed by: Private User
Last Updated:

About Søren Nielsen Klyne

Søren Nielsen Klyne har tilsyneladende været en typisk Vesterslesvigsk studehandler og en velhavende mand.

Iflg. dronning Christines Husholdningsregnskaber i året 1520, udførte Søren Klyne det år 90 stude.Hans to sønner bliver dygtige og kendte handelsmænd i Ribe, og han får begge sine døtre godt gift, den yngste, Karen, med en Ribeborger ved navn Peder Krag, hvis to sønner bliver betydelige videnskabsmænd. Den ældste, Anne, der er født 1519, bliver gift med den 10 år ældre Søren Jacobsen Stage, der allerede i 1547 omtales som rådmand og ikke længe efter som borgmester.

Kilde

Adolph. Halling: Meine Vorfahren und ihre Verwandtschaften, Glyckstadt, 1905.

Søren Nielsen Klyn havde ejendom i Rodebæk, i Skadst Herred.Ifølge et tingsvidne af otte "dannemendh" på Skadst Herreds Ting af 14. juni 1530, fik "Søren Klyyn, borger i Ribe", den dag og det år Skøde på en gård i Rodickbeck, Skadst Herred.

http://www.birgitfamily.dk/getperson.php?personID=I2454&tree=Birgit Gamle Jydske Tingsvidner, samlede og udgivne af O. Nielsen, dr.phil., arkivar, Kjøbenhavn, 1881, p. 84-85.

14. Juni 1530. Skøde på en Gård i Rodebæk. Alle mendh, thette bref seir, hør heller leisser, helser wi Hans Mwnck webner och then tidh tinghholler paa Skaastherrestingh, Nis Moorsen i Oggliwigh, Jes Tamsen i Opsneom, Matz Jenssen i Tierreborre och Niels Moltisen. Kwndh giør wi meth thette worth obne bref, ath aar efther Gws byrdh mdxxx then tisdagh nesth for sancte Witi et Modesti dagh tha wor skycketh for osse och for flere dannemendh, ath tynne brefwiser beskedhen mandh Søren klyyn, borger i Ribe, och bedes och feck jen fwl tingsvinne af vij dannemendh, som wor Ebe Poolsen i Jwllerop, Jens Volosen i Ennerop, Bendith Persen i Roosth, Hans Jensen, Per Lwndh, Jep Persen i Orre, Søren Annersen i Tierreborre och Jes Myckelsen i Roosth, tisse forskrefne vij danne mendh jendregteligh wonne paa tro, seil och sanne, ath them fwlwitterligh wor, hørde och sowe paa Skaastherrestingh for tingsdom, thet Per Sørensens kwne i Ribe Marin Pers och hynnis lafvere Eski Morthensen, herresfogith i forskrefne herrith, och Per Sørensens søn Søren Persen, thi stodh paa Skaastherrestingh for tings dom och giordhe Søren Klyyn fwl skiødde och eydom paa then gordh och gosse i Rodickbeck, som Niels Ibsen nw i boor, meth alle hynnis retthe tillegils, som er then parth ower Rodickbeck mark i ager och engh, foorth och felle, kierre och moosse, wooth och tøirth, jnthet wntaghen af forskrefne garssens tillegils anthen ynnen mark heller wdhen mark, som nw til lygger af retthe. Item til bynner wi osse Marin Pers i Ribe och Søren Perssen och wore arwingh ath frii och frelsse forskrefne Søren Klyn och hans arwingh forskrefne gordh och gosse efther lowen. Item kynnis wi forskrefne Marin Pers, Søren Persen ath hawe opborn wor fwl nøwe och betalingh af Søren Klyyn for forskrefne gordh och gosse och tacker hannum for goodh betalingh. Item worth forskrefne gordh och gosse laffbøin førendh skiødde gick. Ath thet swo gick och foor, som forscrewith stoor, thet hørdh wi och sowe och winne wi thet framdiels meth wor jndzegil hyngendes nedhen for thette worth obne bref. Seglene fattes. Geh. Ark. Skads H. Nr. 91.

Det følgende er et forsøg på at oversætte skødet til et lidt mere nutidigt sprog. Mere sprogkyndige må gerne rette fejl og unøjagtigheder.

14. Juni 1530. Skøde på en Gård i Rodebæk. Alle mænd, dette brev ser, hører eller læser, hilser vi Hans Muncks væbner og på den tid tingholdere på Skads Herredsting, Nis Mogensen i Oggliwigh, Jes Thomsen Opsneom, Mads Jensen i Tjæreborg og Niels Moltisen. kundgør, at vi med dette vort åbne brev, af Guds nåde tirsdagen før Alle Helgens dag og Mortens dag var Skikket for os og for flere danemænd, at kunne brevskrive beskeden mand Søren Klyn, borger i Ribe, som bad os og fik en fuld tingsvidne af vi danemænd , som var Ebbe Povlsen i Julerup Jens Vollesen i Ennerop, Bendith Persen i Roust, Hans Jensen, Per Lund, Jep Persen i Orre, Søren Andersen i Tjæreborg og Jes Mikkelsen i Roust, disse forskrevne vi danemænd og tilregnelig var på tro segl og sandhed fuldvitterlig hørte og så på Skads Herredsting for tingsdom, at Per Sørensens kone i Ribe Marine Pers og hendes lavværge Eskil Morthensen, herredsfoged i forskrevne herred, og Per Sørensens søn Søren Persen, da stod på Skads Herredsting for tings dom og gav Søren Klyyn fuld skøde og ejendom på den jord og gods i Rodebæk, som Niels Ibsen nu i beboer, med alle hendes rettigheder tillægges som er den part af Rodebæks mark i ager og eng, toft og fællesareal , kær og mose, vådt og tørt, intet undtagen af foreskrevne gårds tillægges anden inden mark eller uden mark, som nu til ligger som en ret. Ligeledes lover vi også Marin Pers i Ribe og Søren Perssen og vore arvinger at fri og frelse foreskrevne Søren Klyn og hans arvinger foreskrevne jord og gods efter loven. Hermed kundgør vi forskrevne Marin Pers, Søren Persen at have oppebåren vor fulde vederlag og betaling af Søren Klyyn af foreskrevne jord og gods og takker ham for god betaling. Herved vor foreskrevne jord og gods afgivet førend at have skødet den. At det således gik og foregik, som foreskrevet stod, det vi hørte og så og vidne vi det fremdeles med vor segl hængende neden for dette vort åbne brev. Seglene fattes. Geh. Ark. Skads H. Nr. 91.

http://www.nermo.org/slekt/d0023/g0000002.html#I13091

BEF 1490 - ABT 1540

   * RESIDENCE: 1520, Kjøpmann og øksnehandler i Ribe
   * OCCUPATION: Rådmann
   * BIRTH: BEF 1490, Thy, Danmark (iflg. A. Halling) (Holland ?)
   * BAPTISM: (Klyn) (klyne: tørv [gl.dansk])
   * DEATH: ABT 1540, Ribe, Danmark
   * BURIAL: (<nowiki>--------------------</nowiki>

Søren Nielsen Klyne (1490 - 1520)

Søren Nielsen Klyne ble født i 1490 i Holland. Han døde i 1520 i Ribe, Danmark. Søren giftet seg med Dorethe N.N. De hadde barna:

1. Anna Sørensdatter Klyne, f. 1519, d. 13 juni 1575.

2. Karine Sørensdatter Klyne.

3. Jens Sørensen Klyne.

Mer info Kommer......1)

1) A. Halling: Meine Vorfahren und ihre Verwandtschaften, Glyckstadt, 1905.

view all

Søren Nielsen Klyne's Timeline

1480
1480
Thy, DK eller Holland?
1516
1516
Age 36
Ribe, Denmark
1517
1517
Age 37
Ribe, Denmark
1519
1519
Age 39
Ribe, Esbjerg, Syddanmark, Denmark
1520
1520
Age 40
Ribe, Danmark
1522
1522
Age 42
Ribe
1545
1545
Age 65
Ribe, Danmark
????